folkhälsosamordnare och kontaktpersoner

Folkhälsosamordnare 2015
Emmaboda kommun
Lisa Pettersson
Box 54
361 21 Emmaboda
Telefon: 0471-24 90 16
[email protected]
Mörbylånga kommun
Eva-Marie Adelgren
Trollhättevägen 4
386 80 Mörbylånga
Telefon: 0485-473 62
[email protected]
Hultsfreds kommun
Oskarshamns kommun
Lena Borgstrand
Hagadals Sportcentrum
Box 500
577 26 Hultsfred
Telefon: 0495-24 05 31
[email protected]
Malin Olsson
Samhällsbyggnadskontoret
Box 706, 572 28 Oskarshamn
Telefon: 0491-883 11
[email protected]
Vimmerby kommun
Kalmar kommun
Ann-Sofie Lagercrantz
Box 611
391 21 Kalmar
Telefon: 0480 – 45 01 63
[email protected]
Anders Degerman
Kultur- och fritidskontoret, stadshuset
598 81 Vimmerby
Telefon: 0492-76 92 99
[email protected]
Västerviks kommun
Mönsterås kommun
Monica Kling
Personalkontoret
Box 54
383 22 Mönsterås
Telefon: 0499-171 71
[email protected]
Anders Östlund
Enheten för Kultur och fritid
Box 342
593 24 Västervik
Telefon: 0490-25 55 20
[email protected]
Kontaktpersoner
för lokalt folkhälsoarbete i det fall man inte har någon samordnare
Borgholms kommun
Margita Westring
Stadshuset
Box 52
387 21 Borgholm
Telefon: 0485-880 99
[email protected]
Högsby kommun
Christina Dahlén
Kultur och fritidskontoret
579 80 Högsby
Telefon: 0491-291 63
[email protected]
Nybro kommun
Irene Sjödahl
Kommunledningskontoret
Dunderbergsgatan 2
382 80 Nybro kommun
Telefon: 0481-453 41
[email protected]
Torsås har för närvarande ingen
kontaktperson för folkhälsofrågor.