Schema: Ledarskap och organisation II

Umeå universitet, 901 87 Umeå
Sociologiska institutionen
Telefon: 090-786 7818
E-post: [email protected]
Termin: Vt15
Schema
Datum:2015-08-25
Kurs: Ledarskap och organisation II
Kurs/momentansvarig lärare: Lisa Harryson ([email protected])
Övriga lärare:
Johan Öresting ([email protected])
Magdalena Sjöberg ([email protected])
Datum
Tid
Sal*
Form
Innehåll
Lärare
13-16
DL3028Nbvh
FL
Kursintroduktion
JÖ
9-12
Pc-L
Bt212
Datalabb
Informations- och
artikelsökning
Inlämning inför
seminarium
RD
V.1
31/8
1/9
2/9
3/9
4/9
V.2
7/9
8/9
17:00
Cambro
Egna förberedelser
inför seminarium
9/9
10/9
13-15
s201C
s201d
s201e
12:00
Cambro
SEM
Grupphandledning 1:
Ämne och Syfte
LH
JÖ
MS
11/9
V.3
14/9
15/9
Inlämning inför
seminarium
*Förklaring till beteckning på salar:
Bt=Beteendevetarhuset, Ha, Hb, Hc=Humanisthuset, KB=KBC-huset, MA=Mit-huset,
Fyrsiffrig kod (t ex 2051_Nbvh)=Norra Beteendevetarhuset, N=Naturvetarhuset,
S=Samhällsvetarhuset, Ub=ovanför universitetsbiblioteket, ÖP=Östra paviljongerna
(se även http://www.umu.se/umu/om_umu/kartor/karta_byggnader.html)
Umeå universitet, 901 87 Umeå
Sociologiska institutionen
Telefon: 090-786 7818
E-post: [email protected]
Termin: Vt15
Schema
Datum:2015-08-25
Egna förberedelser
inför seminarium
16/9
17/9
13-15
HB202
HB204
Grupphandledning 2:
disposition och
struktur
JÖ
MS
18/9
10-12
HB202
Grupphandledning 2:
disposition och
struktur
LH
12:00
Cambro
Inlämning inför
seminarium
13-15
s201a
s201b
s201c
Grupphandledning 3
V.4
21/9
22/9
23/9
24/9
25/9
LH
JÖ
MS
V.5
28/9
29/9
Inlämning inför
seminarium
30/9
1/10
2/10
13-15
s201a
s201b
s201c
Grupphandledning 4
LH
JÖ
MS
V.6
5/10
6/10
7/10
*Förklaring till beteckning på salar:
Bt=Beteendevetarhuset, Ha, Hb, Hc=Humanisthuset, KB=KBC-huset, MA=Mit-huset,
Fyrsiffrig kod (t ex 2051_Nbvh)=Norra Beteendevetarhuset, N=Naturvetarhuset,
S=Samhällsvetarhuset, Ub=ovanför universitetsbiblioteket, ÖP=Östra paviljongerna
(se även http://www.umu.se/umu/om_umu/kartor/karta_byggnader.html)
Umeå universitet, 901 87 Umeå
Sociologiska institutionen
Telefon: 090-786 7818
E-post: [email protected]
Termin: Vt15
Schema
Datum:2015-08-25
8/10
9/10
12:00
Cambro
Inlämning och byte av
forskningsfrontsanalys
er via cambro
9-15
HB202
HB204
HC201
Oppositioner på
forskningsfrontsanalys
er
V.7
12/10
13/10
14/10
15/10
16/10
LH
JÖ
MS
V.8
19/10
20/10
21/10
22/10
23/10
V.9
26/10
27/10
28/10
29/10
30/10
Inlämning av
analysuppgift via
Cambro
*Förklaring till beteckning på salar:
Bt=Beteendevetarhuset, Ha, Hb, Hc=Humanisthuset, KB=KBC-huset, MA=Mit-huset,
Fyrsiffrig kod (t ex 2051_Nbvh)=Norra Beteendevetarhuset, N=Naturvetarhuset,
S=Samhällsvetarhuset, Ub=ovanför universitetsbiblioteket, ÖP=Östra paviljongerna
(se även http://www.umu.se/umu/om_umu/kartor/karta_byggnader.html)
Umeå universitet, 901 87 Umeå
Sociologiska institutionen
Telefon: 090-786 7818
E-post: [email protected]
Termin: Vt15
Schema
Datum:2015-08-25
Litteratur:
*Förklaring till beteckning på salar:
Bt=Beteendevetarhuset, Ha, Hb, Hc=Humanisthuset, KB=KBC-huset, MA=Mit-huset,
Fyrsiffrig kod (t ex 2051_Nbvh)=Norra Beteendevetarhuset, N=Naturvetarhuset,
S=Samhällsvetarhuset, Ub=ovanför universitetsbiblioteket, ÖP=Östra paviljongerna
(se även http://www.umu.se/umu/om_umu/kartor/karta_byggnader.html)
Umeå universitet, 901 87 Umeå
Sociologiska institutionen
Telefon: 090-786 7818
E-post: [email protected]
Termin: Vt15
Schema
Datum:2015-08-25
*Förklaring till beteckning på salar:
Bt=Beteendevetarhuset, Ha, Hb, Hc=Humanisthuset, KB=KBC-huset, MA=Mit-huset,
Fyrsiffrig kod (t ex 2051_Nbvh)=Norra Beteendevetarhuset, N=Naturvetarhuset,
S=Samhällsvetarhuset, Ub=ovanför universitetsbiblioteket, ÖP=Östra paviljongerna
(se även http://www.umu.se/umu/om_umu/kartor/karta_byggnader.html)
Umeå universitet, 901 87 Umeå
Sociologiska institutionen
Telefon: 090-786 7818
E-post: [email protected]
Termin: Vt15
Schema
Datum:2015-08-25
*Förklaring till beteckning på salar:
Bt=Beteendevetarhuset, Ha, Hb, Hc=Humanisthuset, KB=KBC-huset, MA=Mit-huset,
Fyrsiffrig kod (t ex 2051_Nbvh)=Norra Beteendevetarhuset, N=Naturvetarhuset,
S=Samhällsvetarhuset, Ub=ovanför universitetsbiblioteket, ÖP=Östra paviljongerna
(se även http://www.umu.se/umu/om_umu/kartor/karta_byggnader.html)