Dagordning för styrelsemöte 2015-01-29

FÖREDRAGNINGSLISTA
2015-01-29
Sty 2015:1
Dnr Adm 2014/3
Styrelsen
1 Fastställande av föredragningslista
Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton
Styrelsen föreslås besluta att fastställa förslaget till föredragningslista.
2 Anmälan av styrelseprotokoll
Föredragande: Ulrika Stuart Hamilton
Bilaga 1
Styrelsens protokoll Sty 2014:7 för kännedom.
3 Beslut – Inför fördelning av medel till regional
kulturverksamhet 2015 (punkter 3a – u )
Föredragande: Lisa Poska, Erik Åström
Bilaga 2
Styrelsen ska informeras om utgångspunkter och förutsättningar
för fördelning av medel för regional kulturverksamhet.
a) Beslut – Fördelning av medel för regional scenkonst, museer och biblioteksverksamhet i Stockholms län 2015
Föredragande: Jelena Jesic, Jochum Landin
Punkt 3a
Bilaga 1-4
Styrelsen föreslås besluta i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut.
b) Beslut – Fördelning av medel till Region Blekinge 2015
Föredragande: Jelena Jesic, Lisa Poska, Erik Åström
Punkt 3b
Bilaga 1-3
Styrelsen föreslås besluta i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut.
c) Beslut – Fördelning av medel till Landstinget Dalarna 2015
Föredragande: Jelena Jesic, Lisa Poska, Erik Åström
Styrelsen föreslås besluta i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut.
Punkt 3c
Bilaga 1-2
FÖREDRAGNINGSLISTA
2015-01-29
Sty 2015:1
Dnr Adm 2014/3
d) Beslut – Fördelning av medel till Region Gotland 2015
Föredragande: Jelena Jesic, Lisa Poska, Erik Åström
Punkt 3d
Bilaga 1-2
Styrelsen föreslås besluta i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut.
e) Beslut – Fördelning av medel till Region Gävleborg 2015
Föredragande: Jelena Jesic, Lisa Poska, Erik Åström
Punkt 3e
Bilaga 1-2
Styrelsen föreslås besluta i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut.
f) Beslut – Fördelning av medel till Region Halland 2015
Föredragande: Jelena Jesic, Lisa Poska, Erik Åström
Punkt 3f
Bilaga 1-2
Styrelsen föreslås besluta i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut.
g) Beslut – Fördelning av medel till Region Jämtland
Härjedalen 2015
Föredragande: Jelena Jesic, Lisa Poska, Erik Åström
Punkt 3g
Bilaga 1-3
Styrelsen föreslås besluta i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut.
h) Beslut – Fördelning av medel till Region Jönköpings
län 2015
Föredragande: Jelena Jesic, Lisa Poska, Erik Åström
Punkt 3h
Bilaga 1-3
Styrelsen föreslås besluta i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut.
i) Beslut – Fördelning av medel till Regionförbundet i
Kalmar län 2015
Föredragande: Jelena Jesic, Lisa Poska, Erik Åström
Styrelsen föreslås besluta i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut.
Punkt 3i
Bilaga 1-3
FÖREDRAGNINGSLISTA
2015-01-29
Sty 2015:1
Dnr Adm 2014/3
j) Beslut – Fördelning av medel till Region Kronoberg 2015
Föredragande: Jelena Jesic, Lisa Poska, Erik Åström
Punkt 3j
Bilaga 1-3
Styrelsen föreslås besluta i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut.
k) Beslut – Fördelning av medel till Norrbottens läns
landsting 2015
Föredragande: Jelena Jesic, Lisa Poska, Erik Åström
Punkt 3k
Bilaga 1-2
Styrelsen föreslås besluta i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut.
l) Beslut – Fördelning av medel till Region Skåne 2015
Föredragande: Jelena Jesic, Lisa Poska, Erik Åström
Punkt 3l
Bilaga 1-2
Styrelsen föreslås besluta i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut.
m) Beslut – Fördelning av medel till Landstinget Sörmland
Kultur och utbildning 2015
Föredragande: Jelena Jesic, Lisa Poska, Erik Åström
Punkt 3m
Bilaga 1-3
Styrelsen föreslås besluta i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut.
n) Beslut – Fördelning av medel till Landstinget i Uppsala
län 2015
Föredragande: Jelena Jesic, Lisa Poska, Erik Åström
Punkt 3n
Bilaga 1-3
Styrelsen föreslås besluta i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut.
o) Beslut – Fördelning av medel till Region Värmland 2015
Föredragande: Jelena Jesic, Lisa Poska, Erik Åström
Styrelsen föreslås besluta i enlighet med bifogat förslag till
styrelsebeslut.
Punkt 3o
Bilaga 1-2
FÖREDRAGNINGSLISTA
2015-01-29
Sty 2015:1
Dnr Adm 2014/3
Punkt 3p
Bilaga 1-2
p) Beslut – Fördelning av medel till Region Västerbotten
2015
Föredragande: Jelena Jesic, Lisa Poska, Erik Åström
Styrelsen föreslås besluta i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut.
q) Beslut – Fördelning av medel till Landstinget
Västernorrland 2015
Föredragande: Jelena Jesic, Lisa Poska, Erik Åström
Punkt 3q
Bilaga 1-3
Styrelsen föreslås besluta i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut.
r) Beslut – Fördelning av medel till Landstinget
Västmanland 2015
Föredragande: Jelena Jesic, Lisa Poska, Erik Åström
Punkt 3r
Bilaga 1-3
Styrelsen föreslås besluta i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut.
s) Beslut – Fördelning av medel till Västra
Götalandsregionen 2015
Föredragande: Jelena Jesic, Lisa Poska, Erik Åström
Punkt 3s
Bilaga 1-2
Styrelsen föreslås besluta i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut.
t) Beslut – Fördelning av medel till Region Örebro län
2015
Föredragande: Jelena Jesic, Lisa Poska, Erik Åström
Punkt 3t
Bilaga 1-2
Styrelsen föreslås besluta i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut.
u) Beslut – Fördelning av medel till Region Östergötland
Föredragande: Jelena Jesic, Lisa Poska, Erik Åström
Punkt 3u
Bilaga 1-2
Styrelsen föreslås besluta i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut.
FÖREDRAGNINGSLISTA
2015-01-29
Sty 2015:1
Dnr Adm 2014/3
4 Beslut – Internrevisionsrapport: Uppföljning av rapporten
Informationssäkerhet
Föredragande: Gun-Britt Alnefelt
Bilaga
4a-b
Styrelsen ska informeras om internrevisorns rapport angående uppföljning av
rapporten ”Informationssäkerhet”.
Styrelsen föreslås besluta i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut.
5 Beslut – Internrevisionsrapport: Uppföljning av rapport
om Kulturrådets användning av sociala medier
Föredragande: Gun-Britt Alnefelt
Bilaga
5a-b
Styrelsen ska informeras om internrevisorns rapport angående uppföljning av
rapporten om Kulturrådets användning av sociala medier.
Styrelsen föreslås besluta i enlighet med bifogat förslag till styrelsebeslut.
6 Beslut – Kulturrådets åtgärder med anledning av
internrevisionsrapport: Granskning av bidragsprocessen
2011.
Föredragande: Ulrica Engström Nilsson
Bilaga
6a-b
Styrelsen ska informeras om Kulturrådets åtgårder med anledning av
internrevisorns rapport: Granskning av bidragsprocessen 2011.
Styrelsen föreslås besluta i enlighet med bifogade förslag till styrelsebeslut.
7 Information – Kulturrådets årsredovisning 2014
Föredragande: Ulrica Engström Nilsson, Monica Ragnar Öberg,
Anna Törnqvist
Styrelsen ska informeras om arbetet med Kulturrådets årsredovisning för 2014.
Beslut fattas av styrelsen på nästa möte den 18 februari 2015.
FÖREDRAGNINGSLISTA
2015-01-29
Sty 2015:1
Dnr Adm 2014/3
8 Information - Budgetunderlag 2016 – 2018
Föredragande: Ulrica Engström Nilsson, Mika Romanus, Love Ander
Bilaga 7
Styrelsen ska informeras om arbetet med Kulturrådets budgetunderlag
2016 – 2018.
Beslut fattas av styrelsen på nästa möte den 18 februari 2015.
9 Information – Arbets- och referensgruppernas förhållningssätt
till mutor och jäv
Föredragande: Mika Romanus
Styrelsen ska informeras om arbets- och referensgruppernas förhållningssätt
till mutor och jäv.
10 Kulturrådets rapport till styrelsen
Föredragande: Staffan Forssell
Styrelsen ska informeras om aktuella frågor på Kulturrådet.
11 Anmälan av beslut av generaldirektör, avdelningschefer, Bilaga
personalansvarig, arbetsgrupper och juryn för
8a-d
Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne
Föredragande: Staffan Forssell
Beslut enligt förteckningar för kännedom.
12 Aktuella rapporter och remisser
Föredragande: Staffan Forssell
Bilaga 9
Styrelsen ska informeras om remisser enligt förteckning.
13 Anmälan av regleringsbrev 2015 samt
regeringsbeslut m.m.
Föredragande: Staffan Forssell
Styrelsen ska informeras om regleringsbrev 2015 samt regeringsbeslut
m.m. enligt förteckning.
Bilaga 10
FÖREDRAGNINGSLISTA
2015-01-29
Sty 2015:1
Dnr Adm 2014/3
14 Övriga frågor
15 Nästa styrelsemöte
Äger rum onsdagen den 18 februari 2015 kl. 13.00 – 17.00 i Kulturrådets
lokaler.
Kommande styrelsemöten 2015:
onsdag 20 maj kl. 13.00 – 16.00
torsdag 13 augusti (telefonmöte) kl. 10.00 – 11.00
onsdag 23 september kl. 13.00 – 17.00 (ev. Göteborg)
torsdag 5 november kl. 13.00 – 17.00
onsdag 9 december kl. 13.00 – 17.00