PRO Torshälla - verksamhetsberättelse för 2014 Styrelsens

PRO Torshälla - verksamhetsberättelse för 2014
Styrelsens sammansättning
Ordförande
Kassör
Studieorganisatör
Sekreterare
Styrelseledamot/ väntänst
Styrelseledamot/vice.sek
Styrelseledamot/resor/kult.
Ersättare/vice ordförande
Ersättare
Ersättare
Anna-Lisa Pettersson
Barbro Edin
Maj-Lis Strandberg
Laila Rothmaier
Maj-Lis Eklund
Lisbeth Carlsson
Gerd Hultqvist
Jan Persson
Irma Andersson
Folke Larsson
Revisorer : Bo Norenvik och Karl-Robert Moqvist.
Representation : Föreningen har genom valda ombud representerats vid PRO
distriktet, Samorganisationen Eskilstuna, , Kommunens Pensionärsråd, ABF och
Fonus.
Distriktets årsmöte och höstmöte: Roland Rothmaier , Lisbeth Carlsson och Alf
Kårefält(jan-juni) Anna-Lisa Pettersson (juli-dec).
Ersättare: Folke Larsson, Barbro Edin och Maj-Lis Strandberg
Samorganisationen: Barbro Edin och Anna-Lisa Pettersson.
Ledamot i KPR: Roland Rothmaier, ersättare Laila Rothmaier.
ABF ombud: Maj-Lis Strandberg och Anna-Lisa Pettersson
Fonus: Ann-Britt Finn
PRO distriktet har fyra ordinarie och fyra suppleanter i Landstingets pensionärsråd.
Vår förening har möjlighet till insyn i Landstingets verksamhet genom den ledamot
som representerar Samorganisationen i Eskilstuna.
Övriga uppdragsvalda
Försäkringsansvarig: Alf Kårefält (jan-juni) Erik Blomgren (juli-dec)
Referent:
Lisbeth Carlsson Alf Kårefält Laila Rothmaier
Hälsoledare:
Tryggve Rosin och Rolf Jansson
Reseorg./kult.omb.
Gerd Hultqvist, .Bitr. Lisbeth och Lars Carlsson
Korpen:
Tryggve Rosin
Trafikombud:
Lars Carlsson och Lisbeth Carlsson
Konsumentmbud:
Folke Larsson
Kommittéer
Kaffe: Maj-Lis Eklund ( inköp) Eva Fabian, , Gunbritt Eriksson, Sonja Johansson och
Vailet Frisk (reserv).
Bingo: , Gun-Britt Eriksson, Berit Sundholm, Brita Aftornro, Rut Ekengren och
ersättare Barbro Löfving.
Övriga val
Webbredaktör:
Väntjänsten:
Mötesvärd:
Lokalansvarig:
Gårdsansvarig:
Lotteriförsäljning:
Valberedning:
Laila Rothmaier
Maj-Lis Eklund, Ann-Britt Finn, Eva Fabian
och Britta Nykvist
Lisa Karlsson, Gunbritt Eriksson och Vailet Frisk
Maj-Lis Strandberg
vakant
Jan Persson och Folke Larsson
Styrelsen har agerat valberedning under 2014.
PRO Torshälla funktionärer i Samorganisation och distrikt.
Samorg/Revisor ersättare
Barbro Edin
Samorg/ Birgitta Biderman
Kassör
Dist.styrelsen/ Sekreterare
Laila Rothmaier
Distriktet/ Friskvårdskommittén
Tryggve Rosin
Distriktet/ ITkommittén/
Laila Rothmaier
Kurser
Under året har följande personer varit på kurs på Gysinge folkhögskola
Anna-Lisa Pettersson
Ordförande kurs
Laila Rothmaier
Uppdat/Episerver och Medlemssystemet Hjördis
Maj-Lis Strandberg
Zumba Gold
Gerd Hultqvist
Reseledarkurs
Anna-Lena Ljungstedt
Konversationsengelska
Möten
Föreningen har hållit nio styrelsemöten och elva månadsmöten. Underhållning har
förekommit på en del månadsmöten, lottförsäljningen har gått bra. Årsmötet hölls
den 12 mars och höstmötet den 12 nov. Föreningen firade 60-årsjubileum den 10
december i samband med julavslutningen. Inbjudna gäster var ABF,
Samorganisatonene Distriktet och Torshälla fastighet AB.Förtäringen bestod av
julbord. Fråga Gerd om underhållning.
Kommunala pensionärsrådet KPR 2014.
Syftet med pensionärsrådet är att ge Eskilstunas pensionärer inflytande och insyn i
allmänna frågor som rör äldres levnadsförhållanden. Rådet består av komunpolitiker
och pensionärsorganisationerna som har 23 ordinarie och 23 ersättar-platser varav
PRO har sju + sju platser. Kommunala pensionärsrådet har haft fem sammanträden
2014. Laila har ingått i arbetsgruppen om ålderism. Redovisning av den underökning
sker först i februari 2015. Val till KPR sker vart 4:de år. Samorganisationen lämnar
förslag till kommunfullmäktige som väljer.En förändring under hösten 2014 är de
förberedande möten för samtliga 14 PRO-ledamöter där också intresserade
medlemmar kan delta. Föranmälan krävs till dessa träffar.
Verksamheter
Resor
En planerad endagsresa som skulle ha gått bl.a. till Oxelösund blev inställd på för få
anmälningar. Julbordskryssningen som ägde rum början av december var desto
populärare med 55 deltagare. Kryssningsresorna innebär som alltid trevlig samvaro,
god mat, underhållning och för de dansanta en möjlighet att skaka loss. Nio ”tjejer”
hade bokat tid i spaanläggningen, en roande och renande upplevelse.
Gerd Hultqvist
Sånggruppen Torsgänget
Vi har under året varit 12 stycken i gruppen som haft 27 sammankomser. Vi har en
blandad repertoar från” O, hur salig att få vandra” till sången om Märta med sitt
träben. Vi har medverkat på årsmötet och även sjungit på Torsiliahemmet samt på
Samorganisations fest på Munktellarenan. Dragspelaren Bengt Frid har hjälpt oss
med musiken.
Vi efterlyser flera röster till gruppen. /Alf Kårefält.
Läsecirkel
Läsecirkel träffades en gång i veckan på onsdagar. Antal deltagare har varit i
genomsnitt sex st.Deltagarn väljer själva den litteratur man läser. 2014 valde man
bl.a.boken”Kaffe med rån” och Bohuslän. ABF anordnar sk landskapsresor och har
då tagit fram litteratur om landskapet. Det finns plats för fler deltagare
/Ann-Britt Finn.
Konversationsengelska
Gruppen består av elva pratglada deltagare. Vi håller till i PRO lokalen i Torshälla,
torsdagar mellan 13.00 - 14.45. Vi har 8 gruppträffar per termon.. Efter flera års
diskuterande beslutade vi att genomföra den efterlängtade resan till London under
hösten 2014 vilket blev en succé. Två av damerna åkte London-Eye oförglömligt, alla
besökte Madame Tussauds.
Resten av tiden åkte vi med de Röda Turistbussarna genom London. De flesta åt
även Englands populäraste fast food, Fish and Chips. Naturligtvis besökte vi även
Puben gånger flera. /Anna-Lena Jungstedt.
Datacirkel
Fem styrelsemedlemmar har gått en datakurs i Word-grund med egna medhavda
datorer. Vi träffades vid sex tillällen á fyra studietimmar./Laila Rothmaier.
Träslöjden
Verksamheten har under 2014 flyttat från Torhälla till lokaler i Munktellstaden,
Eskilstuna och det har fungerat bra. Gruppen på sju personer träffas en gång i
veckan på måndagar mellan kl 8.00-12.00.
Det finns utrymme för minst fem personer till i gruppen. /Ture Wiberg,
Sygruppen Vi är en grupp som träffas för att sy, sticka och brodera. Vi har träffats ca
10 ggr under 2014 men framför allt har vi en social samvaro med mycket
diskussioner. Föreningen har inga symaskiner, det går bra att ta med sin egen.
/Barbro Edin
Vi som väver
Verksamheten har flyttat under 2014 till lokaler på Storgaran. Tyvärr är utrymmet
begränsat, där ryms bara tre vävstolar. Vi träffas en gång i vecakn på tisdagar med
jul- och sommaruppehåll. Elisabeth Andersson
Zumban
De som dansar Zumba har träffats en gång i veckan vid 13 tillfällen,. 20 personer har
varit inskrivna, antal deltagar per träff har varit i medeltal 7-9 personer.
/Maj-Lis Strandberg.
Stavgången
Stavgången är en ny aktivitet som har varit mycket välbesökt. Deltagarna har trotsat
det ibland dåliga vädret och fått varierande naturupplevelser./ Gerd Hultqvist.
Tipspromenaden
som vi har varje tisdag och utgår från PRO-lokalen kl.09.00. Vi har uppehåll mellan
jul och nyår och sommaruppehåll juni, juli och augusti.
Vi har en bansträckning runt gamla Torshälla med 12 frågor sedan avslutar vi med
rättning av frågor och kaffe. Den som har mest rätt efter 4 omgångar får ett litet pris.
I samband med höststarten hade vi en liten kick off på Kofältet med tipsrunda,
korvgrillning, fisketävling och kubbspel. Där vi har Rolf ”Tjommen” Jansson som
enväldig domare i fisketävlingen.
Vi har två friskvårdsdagar i samband med tipspromenaden. Då åker vi till
bowlinghallen och spelar så det står härliga till med kaffe och avslutning. Samt en
minigolfrunda i Munktellarenan med prisutdelning och kaffe. /Tryggve Rosin
Boule
Vi tränar året runt med en sommardel som vi har på Torsharg varje fredag med start
1 maj och avslutar 31 september. Vinterdelen från 1 oktober till 31 april spelar vi i
Munktellarenan i Eskilstuna, alla träningar är kl.10.00. På träningarna brukar vi vara
mellan 15-20 glada PRO-are. Vi har varit ute på tävlingar bland annat boulens dag i
Hälleforsnäs. /Tryggve Rosin.
Bingoverksamheten
Bingoverksamheten och försäljningen av kaffe, ger ett ekonomiskt tillskott till
föreningen. Man spelar på fredagar och alla PRO pensionärer är välkommna oavsett
förening. Kommittén efterlyser fler medhjälpare som kan byta av, styrelsen är
behjälplig med en person per tillfälle men fler är välkomna att hjälpa till.
Rut Ekengren
PRO-vänetjänstn
Genom särskilda aktiviteter för våra äldsta medlemmar och genom hembesök bidrar
väntjänsten till att kontakter med föreningen upprätthålls. 80 åringar uppvaktas
bjuds in till den fest som arrangeras varje år. /Maj-Lis Eklund
Kaffekommittén
Kaffekommittén bidrar till trivseln genom att servea kaffe med hembakt bröd på alla
medlemsmöten och även i många andra sammanhang, något som är mycket
uppskattat.
Mötesvärdar
Våra mötesvärdar hälsar medlemmarna varmt välkommna redan i tamburen och
hjälper till med ytterkläderna och det som behövs./
Lottförsäljning på våra medlemsmöten är ett uppskattat inslag i vår verksamhet, och
ger ett viktigt bidrag till föreningens ekonomi./Jan Persson
Konsumentombud
En prisundersökning genomfördes under hösten. Snittpriset för en varukorg i landet
var 823,52 kr. Dyraste varukorgen kostade 982,69 kr och den billigaste 653,30kr, när
man inte tar hänsyn till butikernas storlek. . I Coop Konsum Torshälla ar priset
841,42 kr och i Hemköp i Torshälla 841,41 kr
Det är mycket dyrare med en ekologisk varukorg Prisskillnaden mellan en
konventionell och en ekologisk varukorg är stor. I genomsnitt skiljer det 144 kr
mellan korgarna./ Folke Larsson
Trafikombud: PRO Torshälla har framgångsrikt deltagit i den årliga rallytävlingen
anordat av Pro Slagsta. /Lars Carlsson
Antal medlemmar var vid årets slut 37
Slutord
Året som gått har innehållit både nya och pågående aktiviteter.Vi har haft god
uppslutning på våra medlemsmöten. Bingon och lotterier har bidragit till
föreningens ekonomi Ett tack till alla förtroendevalda,som gjort en mycket bra insatts
Ett stort tack till alla våra medlemmar,för den stora uppslutningen på vårt 60-års
jubileum. Styrelsen tackar för förtroende för det gångna året och önskar,kommande
styrelse,lycka till med genomförande av verksamhetsplanen 2015.
Anna-Lisa Pettersson
Barbro Edin
Maj-Lis Strandberg
Laila Rothmaier
Maj-Lis Eklund
Lisbeth Carlsson
Gerd Hultqvist
Jan Persson