Svampangrepp på Flitiga Lisa

Svampangrepp på Flitiga Lisa
Under 2007 hittades en ny bladmögelsvamp
i Sverige, Plasmopara obducens som angriper
Flitiga Lisa, Impatiens walleriana.
Sommaren 2011 upptäcktes svampen på våra
kyrkogårdar i Växjö och på grund av detta har vi
på Växjö kyrkogårds- och fastighetsförvaltning,
liksom många andra förvaltningar över landet,
beslutat att ta bort Flitiga Lisa ur sommarblomsortiment.
Mögelangreppet kommer av en svampinfektion
som sprids genom svampsporer som förflyttas
med vindens hjälp. Sjukdomen uppstår där det
finns ett gynnsamt, fuktigt och varmt, klimat.
Problemet är nytt i Sverige, men har tidigare
hittats på andra håll i världen.
Symptomen är till en början ljusfärgade blad
med ett vitt svampludd på undersidan. Därefter
sprids smittan nedåt i växten och hämmar plantans tillväxt. Bladen missformas och gulnar för
att till sist falla av.
Har man väl fått angrepp av svampen är
den svår att bli av med och risken är stor att
angreppen återkommer. Även gamla växtdelar som slängts i komposten, samt smittad
jord med övervintrande sporer, kan orsaka ett
utbrott nästkommande år.
Forskning pågår kring resistenta sorter, men
tillsvidare kommer Växjö kyrkogårds- och
fastighetsförvaltning inte att erbjuda Flitiga
Lisa i vårt sommarblomsortiment. Vi hoppas
att ni har överseende med detta.