Minnesanteckningar Närvarande: Peter Estberg (rektor), Lisa

Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsförvaltningen
Faktoriet
Eskilstuna 2015-10-06
Minnesanteckningar
Närvarande: Peter Estberg (rektor), Lisa Edholm (rektor), Patrik Hellkvist (lärarrepresentant),
Magnus Thur 8:1, Eva Ramshorn 9:3, Helle Orr 9:1, Veronica Forsell 8:2, Anders Halldén 9:2,
Camilla Hollås 7:3, Sanna Tedesjö 9:3, Helena Lööw 9:2
§1
Föräldrarepresentanternas frågor: Ytterkläder i matsalen. Eleverna får inte ha
ytterkläder när de äter. Trångt om mattider. Vi har dialog med köket på Rinman och det är
tufft med tiderna. Förtydligas att maten är prio ett.
§2
Tyska, Slöjd och HKK: Lokaler för slöjd har tillkommit men lokalerna målas just
nu. Klart inom några veckor. HK-salen färdig efter jul troligen. Efter vecka 44 har vi tillgång
till Lundbyskolans hemkunskapssal. Just nu ligger fokus på den teoretiska delen.
§3
Nya medarbetare: Corrina nyrekryterad tysklärare. Årskurs nio kommer få en
extratid på morgonen för att läsa extra tyska för det som fallit ifrån tidigare
Marie Bengtsson Fernandes ny engelska och spanska.
Robert Dahlqvist – ny i hemkunskap
Ingrid Lindell – ny i slöjd.
En vakant tjänst i ma/no kommer att läggas ut.
Reneé Mörkberg ny skolsköterska på 50 %
Kicki Fischer är ny speciallärare. Fokus på matematik.
Pia går i pension till julen. Den rekryteringen kommer att påbörjas inom kort. Tjänsten
kommer att utökas med en halvtid kurator.
§4
Öppet hus: Lördagen den 14 november är det öppet hus mellan 09.00-13.00. Vi
ser gärna att skolrådet är representerade här den dagen. Inbjudan kommer att skickas ut.
Det finns en tanke om att göra en insats för flyktingarna i världen under öppet hus-dagen.
Eleverna får kompensation för det. Vi återkommer med dag.
Barn- och utbildningsnämnden
Barn- och utbildningsförvaltningen
Faktoriet
Eskilstuna 2015-10-06
§5
Inköpsstopp: Kommunen har inköpsstopp. Eleverna påverkas inte direkt i
nuläget. Självfallet kommer det att på sikt kunna märkas men läromedel är undantagna.
Kommer inte påverka vikarieanskaffning tror vi.
§6
Övriga frågor: Vi går in i en ny skolportal, V-klass, där all kommunikation mellan
lärare-elever-målsmän kommer att ske. Detta kommer till stor del att ersätta Googlepaketet. Dock kommer Google+ och drive finnas kvar men kommunikationen och arbetet
kommer till stor del att övergå i V-klass. Lisa visar upp lite av hur den nya portalen ser ut. Det
framkommer vissa frågor kring huruvida årskurs nio ska gå in i den nya sin sista termin.
Det finns önskemål om att få ett möte om tyskan med föräldrar och ledning tillsammans med
Corrina angående hur skolan ska säkerställa att eleverna har möjlighet att få sina slutbetyg. I
första hand för årskurs nio. Åttorna kommer att få möjlighet längre fram om behovet finns.
Hur betygssätts slöjd/bild? Lärarna kommer att säkerställa att eleverna bedöms i båda
ämnena.
Ett samarbete med skolorna i vårt nätverk där pedagoger träffas ur ett F-9-perspektiv. Vi
behöver träffas för att minska ”glappen” mellan de olika stadierna.
Extra studietid finns på tisdagar och vi kommer att pedagoger som kan handleda i alla
ämnen. 16.00–17.00. Onsdagar är det mattestuga med Kicki mellan 15-16.
Scheman är ett bekymmer. Man efterlyser att scheman ska vara fasta tidigare. Flera
förändringar har gjort det besvärligt för elever som har andra åtaganden efter skolan.
Skolgården? Vad händer med skolgården. Klasser har tidigare gjort skisser på hur det kan bli.
Just nu är det köpstopp men det är fortfarande möjligt att börja planera och tänka kring
framtidens gård.
Hur är läget med rökning och lugn och ro? Ordningen kan vi ta nya tag kring hur vi lägger
ribban. Rökningen strävar vi efter att få bort härifrån helt och hållet. Droger? Just nu känns
det lugnt. Men självklart finns droger – i Eskilstuna precis som övriga landet.
Vid tangentbordet
Patrik Hellkvist