Mellringeskolan Dagens datum: / 20 Lisa Magnusson

Mellringeskolan
Lisa Magnusson
Studie- och yrkesvägledare
019-213332
[email protected]
Dagens datum: /
Mellringevägen 120 A
Box 31 425
701 35 Örebro
20
Matkostnader i samband med PRAO på:
----------------------------------------------företagets namn
-----------------------------------------------företagets adress
-----------------------------------------------företagets telnr alt e-mail
----------------------------------------------postnummer & ort
Matkostnader för eleven:
-----------------------------------------------klass & namn
-----------------------------------------------elevens personnummer
Eleven har ordnat egen mat……..dagar
à ………kr/dag (max 30:-/dag)
SUMMA KRONOR:…………
Innan utbetalning sker kontroll
mot handledarutlåtande.
Ersättning ska sändas till målsman:
----------------------------------------------målsmans namn
-----------------------------------------------målsmans personnummer
----------------------------------------------adress
Välj ett av alternativen nedan:
-----------------------------------------------postnummer & ort


Jag vill att ersättningen betalas ut med postens utbetalningskort. Jag är medveten
om att posten tar ut en avgift för att lösa ut pengarna.
Jag vill att ersättningen sätts in på mitt bankkonto. Jag är medveten om att
namn, adress, personnummer och kontonummer registreras och är synligt i
kommunens leverantörsregister. Få kontoutdraget framgår inte att det är
Örebro kommun kommun/förvaltning som är betalningsavsändare. Jag
kontrollerar själv att pengarna satts in på kontot inom rimlig tid.
Bankkontonummer inklusive cleaingsnummer:
----------------clearingsnummer
--------------------------------------------------------kontonummer
-------------------------------------bankens namn
Skolförvaltning nordväst
Mellringeskolan
Box 31425
701 35 Örebro kommun
Besöksadress
Mellringevägen 120A
-----------------------------------------------underskrift av målsman
Telefon
019 21 33 31
Telefax
019 21 33 30
E-post
[email protected]
Webbplats
www.orebro.se/mellringeskolan
Skolförvaltning nordväst
Mellringeskolan
Box 31425
701 35 Örebro kommun
Besöksadress
Mellringevägen 120A
Telefon
019 21 33 31
Telefax
019 21 33 30
E-post
[email protected]
Webbplats
www.orebro.se/mellringeskolan