Tillverka en ficklampa

Exempel från: Håll Sverige Rent, ur det pedagogiska
materialet på Batteriskolan.se för åk 4-6
Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell organisation som
verkar för att minska nedskräpning, främja återvinning och
öka miljömedvetenheten.
Tillverka en ficklampa
Ge eleverna i uppdrag att tillverka ficklampor genom att söka information, planera, göra
ritningar och experimentera.
Beskrivning
Eleverna ska dels koppla en elektrisk krets för att en lampa
ska lysa och dels konstruera ett hölje till ficklampan.
Arbeta enskilt eller i grupper. Börja med att låta eleverna
fundera över vilka delar och material som behövs för att
bygga ficklampan.
Rita skisser på hur höljet till den elektriska kretsen ska
konstrueras. Några tips för konstruktionen finns på nästa
sida.
Ta sedan fram det material ni behöver. Eleverna får testa
sig fram för att skapa den elektriska kretsen som får lampan
att lysa. Använd gärna symbolerna för batteri, lampa och
ledning för att illustrera den elektriska kretsen i ett
kopplingsschema.
Tips på frågor att ställa
Detta behöver ni:
•
•
•
•
•
•
Liten glödlampa
eller lysdiod
Ledningstråd
Batterier
Kartongbitar
Toarulle/plaströr
Eltejp
Begrepp att ta upp
•
•
•
•
•
Elektricitet
Strömkälla
Sluten krets
Glödlampa,
glödtråd
Reflektor
Vill ni använda ett eller flera batterier?
Vilken tjocklek vill ni ha på batterierna?
Vilket slags hölje vill ni använda?
Hur ska den elektriska kretsen fästas i höljet?
Hur ska ni få ljuset från glödlampan att riktas framåt?
Var med och bidra till Sveriges miljöarbete! Mer om miljömålen hittar ni på www.miljömål.se
Några tips för konstruktionen
1. Som hölje till ficklampan kan ni använda en papp- eller
plastrulle. En toapappersrulle eller en vitaminbrusförpackning fungerar.
2. Använder ni AAA-batterier kan ni ta ett tjockt sugrör att
stoppa batterierna i.
3. Om ni använder batterier med mindre diameter än höljet
kan ni tejpa kretsen med batterier lampa och ledningstråd
på en kartongbit. Kartongbiten ska då vara lika bred som
rörets diameter och lika lång som rörets längd. Skjut in
kartongbiten inuti röret så att lampan sticker ut en aning.
4. Ni kan sätta fast en reflektor för att ljuset ska koncentreras
framåt. En reflektor kan ni göra av en strutformad
kartongbit som ni täcker med folie på insidan.
Roliga uppdrag från
kändisar
Vill du att dina elever ska
lära sig mer om batterier och
återvinning med uppgifter
kopplade till Lgr 11?
Gå in på
www.batteriskolan.se ! Där
hittar du filmer med
spännande uppdrag från
Sanna Kallur och Magnus
Samuelsson. Spela också det
roliga och pedagogiska
dataspelet om återvinning!
5. Färglägg och dekorera gärna ficklampan!
Läroplan, Lgr 11
Teknik
• Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila
strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.
• Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller
rörelse, till exempel larm och belysning.
• Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
Fysik
• Elektriska kretsar och batterier och hur de kan kopplas till varandra samt i vardaglig
elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.