Datablad SDF00256SE Version 1.2 28/05/2015

Datablad
SDF00256SE
Version 1.2
28/05/2015
OSID
Linjedetektor för FX3NET Brandlarm
OSID-detektorn är en ny innovation i
projicerad linjerökdetekteringsteknologi.
Genom att använda projicerade strålar med
två frekvenser och optisk bildteknologi med
CMOS-element uppnås en pålitlig och
lättinstallerad lösning som överglänser normal
linjedetektering på punkter som
motståndskraft mot felaktiga larm och tålighet
mot rörelser i byggnaden.
Brandlarm
Datablad
SDF00256SE
Version 1.2
28/05/2015
Brandlarm
Tekniska Data
Matningsspänning
Mottagare strömförbrukning
Sändare strömförbrukning
Kabeldiametrar
Larmnivåer:
Justeringsvinklar
Maximum feljustering
Miljöförhållanden
IP klassning
20 - 30VDC (24VDC nominellt)
Nominellt (vid 24VDC):
8mA (1 Sändare)
10mA (7 Sändare)
Topp (vid 24VDC) under injustering: 31mA
Kabelansluten version (vid 24VDC):
350μA Standardeffekt, 800μA Högeffekt
Batteriversion: inbyggt 5-årsbatteri
0.2 - 4mm² (26-12 AWG)
Låg – Högsta känslighet/tidigt larm:
20% (0.97 dB)
Medium - Medium känslighet:
35% (1.87 dB)
Hög – Lägsta känslighet/ maximum immunitet mot rökstörningar:
50% (3.01 dB)
±60° (horisontellt)
±15° (vertikalt)
±2°
Temperatur:
-10°C - +55°C
Luftfuktighet:
10 - 95% RH (ej kondenserande)
IP44 för elektroniken
IP66 för optiken
Mått
Schneider Electric Sverige AB, Box 3110, 169 03 SOLNA,
Telefon: +46-(08)-736 27 00 Fax: +46-(08)-736 27 19 www.schneider-electric.se
Datablad
SDF00256SE
Version 1.2
28/05/2015
Brandlarm
Detekteringsteknologi
OSID-systemet mäter mängden rök som samlas mellan sändare och mottagare. En mottagare kan
genom att hantera upp till sju sändare samtidigt täcka en vidsträckt och oregelbunden yta. Två
intelligenta innovationer i rökdetektering har utvecklats för den revolutionerande OSID-detektorn.
Mottagare med CMOS-bildchip
Med ett bildchip skapar mottagaren en bild av installationen där sändarnas lokalisering och intensitet
lagras vid den automatiska kalibreringen. Övriga ljuskällor och reflektioner diskrimineras och
påverkar inte mätningen. Vid rörelser i byggnaden spårar mottagaren sändarnas förflyttning i bilden
med bibehållen funktion. Rätt injusterad klarar en installation rörelser på minst 4°.
Partikeldetektering med två våglängder
Ljusstrålen projicerad från en sändare består av en unik sekvens av ultravioletta (UV) och infraröda
(IR) pulser som är synkroniserade med mottagaren och ger hög motståndskraft mot störningar från
andra ljuskällor. Genom att använda två våglängder av ljus har systemet möjlighet att analysera
partikelstorleken i luften som strålen passerar. UV-ljuset som har en kortare våglängd bromsas av
både stora och små partiklar, medan IR-ljuset som har längre våglängd endast påverkas av större
partiklar. Genom att med algoritmer i mikroprocessorn jämföra påverkan av IR och UV kan
detektorn skilja ut brandrök från större partiklar, t.ex. vattenånga och damm.
Mottagare
Betraktningsvinkel
Horisontellt
Arbetsområde
Vertikalt
Standard
Min.
Högeffekt
Max.
Min.
Max. antal
sändare
Max.
10
7°
4°
30m
150m
-
-
1
45
38°
19°
15m
60m
30m
120m
7
90
80°
48°
6m
**34m
12m
**68m
7
**Max. avstånd mätt från centrum av mottagarens bild.
In-/utgångar
Statusinformation: brand, fel och drift visas med lysdioder på mottagarens undersida. Vid fellarm
visas feltypen med kodade blinkningar. Reläer ger brand och fel. Anslutning till FX3NET-centraler
sker med adressenhet. Uttag finns för parallellindikering och inbyggt värmeelement. Antalet
sändare, känslighet och låsande/icke låsande larm ställs med DIP-switchar.
Projektering
I sortimentet finns det tre typer av sändare:
 Standard med batteridrift.
 Standard med 24V matning
 Högeffekt med 24V matning
Batteridriften sker med inbyggt longlife batteri med fem års livslängd.
Mottagare finns tre typer med olika betraktningsvinkel beroende på applikationen.
Se nedanstående tabell.
Schneider Electric Sverige AB, Box 3110, 169 03 SOLNA,
Telefon: +46-(08)-736 27 00 Fax: +46-(08)-736 27 19 www.schneider-electric.se
Datablad
SDF00256SE
Version 1.2
28/05/2015
Brandlarm
Tillbehör
06432707 Installationskit
06432708
Programmeringskabel
06432709 Inriktnings
laser med insexnyckel
06432711 Bollskydd
06432712/13 IP66
Kapsling
Artikelnummer
Mottagare:
OSI-10
OSI-45
OSI-90
7° öppnings vinkel
38° öppnings vinkel
80° öppnings vinkel
06432701
06432702
06432703
Sändare:
OSE-SP
OSE-SPW
OSE-HPW
Batteridrift
Standardeffekt 24Vmatning
Högeffekt 24V matning
06432704
06432705
06432706
Installationskit
Innehåller:
06432708
06432709
Testfilter
Programmerings kabel
Laserpekare med insexny.
Bollskydd
IP66 kapsling mottagare
IP66 kapsling sändare
06432707
Tillbehör:
OSID-INST
OSP-001
OSP-002
OSID-WG
OSID-EHI
OSID-EHE
06432708
06432709
06432711
06432712
06432713
Schneider Electric Sverige AB, Box 3110, 169 03 SOLNA,
Telefon: +46-(08)-736 27 00 Fax: +46-(08)-736 27 19 www.schneider-electric.se