Protokoll, samrådsmöte Sallerups förskolor, Eslöv Datum och plats.

Protokoll, samrådsmöte Sallerups förskolor, Eslöv
Datum och plats.
28 januari 2015, Munkebo Förskola.
Närvarande:
Kristoffer Di Cecca
Förälder
Jonasbo
Anna Mårtensson
Förälder
Nunnebo
Åsa Thulin
Förälder
Munkebo
Emma Svensson
Förälder
Munkebo
Patrik Bergman
Förälder
Jonasbo
Hanna Nilsson
Förälder
Toftabo
Camilla Schön
Förälder
Munkebo
Marie Beckvall
Pedagog
Munkebo
Malin Lönnmyr
Pedagog
Nunnebo
Gull-Britt Swenson
Förskolechef
Sallerup
Katarina Dahlgren
Förälder
Fantasia
Åse Malmström
Förälder
Munkebo
Sekreterare
1. Föregående protokoll.
Protokoll från mötet den 22 oktober 2014 läggs till handlingarna.
2. Organisation.
Situationen just nu:
 OB-omsorgen (nattis) har fått 6 nya barn och är nu totalt 28 barn.
 Det finns kö till Sallerups Förskolor
 Saknas 2 förskollärare till vårt område men tjänsterna kommer att gå ut
under våren.
 Nunnebo har utökat sin verksamhet till 40 barn.
 Jonasbo har 34 barn. Jonasbo har under hösten och julen fått nya golv och
målade väggar. – ”Det känns som om vi fått en helt ny förskola!” Frågan
har diskuterats om man kan renovera på lov istället för mitt i terminen,
men vi känner att det är viktigt att nappa när vi får erbjudandet. Det finns
inga planer på att flytta till annan lokal.
 Toftabo har 42 barn inskrivna så snart är vi uppe i 3 avdelningar. Den nya
förskolan beräknas vara färdig i juni. Förslag på namn är Slottets förskola –
men vi får se.
 Vår målsättning är att pedagogerna följer sina barn från början tills de ska
övergå till förskoleklassen. Gulle försöker få igenom detta med tiden.
 Trots en del sjukdomar bland personal upplevs stämningen positiv överlag.
 Rubinen (Munkebo) har nu 8 barn inskrivna och kommer att ökas till 10
barn under vårterminen.
3. Budget
Förra årets budget visa ett positivt resultat. Regnkläder och jackor köptes in till
personalen.
4. Verksamhetsfrågor.
 Fortbildning – 4 st förskollärare läser Flerspråkighet via högskolan i
Kristianstad.
 Alla förskolor jobbar vidare med det ”Språkande Året”.
 ”Du lär vad du äter”. En personal från varje förskola kommer att gå en
utbildning där matfrågor diskuteras. Ekenäs området har haft ett projekt
kring Du lär vad du äter och detta har slagit väl ut, så nu kommer man att
erbjuda fler kursen.
Vi får vår mat från Ekenäs skolans kök.
 Återvinsten:
Återvinsten omskrevs i Eslövs Lokaltidning. Finns nu på verkstaden på
gamla brandstationen. Invigning av de nya lokalerna i början av februari.
Ansvarig där är vår ateljerista Sussi Ström.
5. Aktiviteter från arbetslaget:
På förskolorna jobbar alla vidare med ”Ljuset”.
 Nunnebo:
På avd Lingonet har de 27 barn, ökat antal barn. Har varit ett pusslande för
att få allt att fungera. Skuggteater planeras. Jobbar med djuren och deras
skuggor. Småbarns avdelningen har inskolningsperiod.
 Munkebo:
På Diamanten jobbas det med de nya legofigurerna, legochima. Gör egna
sagor som de gör skuggteater av. En del gör ritningar på figurer som de
sedan bygger och jobbar med figurernas skuggbild.
På Juvelen jobbar en grupp med att undersöka ljuset vid Oh och med Ipad.
En grupp jobbar vidare med sagan Bockarna Bruse.
 Jonasbo:
Utflykter görs Trollsjön, biblioteket och man åker ofta iväg med buss.
Jobbar även med olika sagor och ljuset.
 Toftabo:
Yngre: Jobbar med rörelse och ljuset.
6. Positivt/negativt och övrigt.
Föräldraenkäten:
Under februari månad kommer föräldraenkäten, glöm ej att fylla i den. Den
skickas per mail till alla föräldrarna men finns även på Eslövs kommuns
websida.
Instagram:
Instagram finns på de flesta förskolorna och grupperna.
Temabok:
Ingela, vår pedagogista, kommer att lägga ut en bok om vårt projekt kring
Ljuset på Sallerups Förskolors hemsida.
Öppet Hus:
Öppet hus på skolan i början av februari för barn och deras föräldrar som ska
börja förskoleklassen.
Vi bjuder in personal från skola för att berätta om hur vi arbetat med barnen
under deras förskoletid, så lärarna kan se vad som väntar dem. Vissa barn har
speciella behov som måste tillgodoses.
Toftabo:
Toftabo har testat att låta föräldrarna till 15 timmarsbarnen själva välja dagar
och tider. Verkar fungerat bra men de flesta har valt att lämna sina barn tistors mellan 9-14.
Föräldramöte:
Utedagar och grilldagar kommer att planeras framåt på varje enskild förskola.
Sommarfest, samling med föräldrar samordnas på varje förskola. Frågan om
fixardagar togs upp igen. Finns på dagordningen.
Jonasbo:
Fråga till Jonasbo; varför vistas man inte i ”dungen” lika mycket som förr.
Antar att det är pga väder och lerig mark.
7. Övrigt
Nästa möte onsdagen den 22 april kl: 18:00
På Återvinsten i gamla brandstationens lokaler, Brandgatan.