18W 35W 70W

18W
35W
70W
High
Power
LED
M a d e
i n
S w e d e n
High Power LED
EuroStreetLight®, High Power LED
är de första svenskutvecklade och svenskproducerade armaturerna för
offentliga utemiljöer. EuroStreetLight finns i två olika modeller och är en
komplett belysningslösning som karaktäriseras av sitt lilla format, sin eleganta formgivning och sitt fantastiska ljusutbyte. Armaturerna ger i basutförandet ett vitt ljus med en färgtemperatur på 6 500 K.
Den inbyggda optiken ger en optimalt jämn ljusbild med en belysningsstyrka på
5 LUX över målområdet. Armaturen uppfyller med marginal de krav på prestanda som
anges i Svensk Standard SS-EN 13201-2, vilket bl.a. innebär att avståndet mellan stolparna kan vara 25-50 m beroende på stolphöjd.
Armaturen har särskilt utvecklats med omsorg att ge:
• Bättre belysningsvärden.
• För det mänskliga ögat optimala ljusegenskaper.
• Optimalt designad och riktat ljusflöde, vilket ger stark belysning i de områden som
önskas upplysta.
• Ljusutbyte i en egen klass.
• Minimala ljusföroreningar.
• Belysningsklassad enligt SS-EN 13201-2.
• Avancerad teknik.
• Möjlighet att integrera ytterligare intelligenta funktioner som dimning, fotoceller,
tidsbaserade funktioner, kommunikation, m.m.
• Designad för att kunna integreras i olika miljöer.
• Möjlighet till flexibla kundanpassade lösningar.
Samtliga modeller är anpassade till Europeiska Unionens högsta miljö-, säkerhets- och
funktionskrav. Bestyckningen är tänkt att anpassas till förutsättningarna i tre olika ”zoner” av Europa; Nordeuropa, Mellaneuropa och Sydeuropa. Armaturen kan med lämplig
framförhållning, tillräckliga volymer och adekvata finansiella garantier anpassas funktions- och designmässigt till alla de krav en beställare har.
Ljusdesign
EuroStreetLight är designad för fyra stolphöjder
(4, 6, 8 och 10m) och för tre vägbredder (3 m 6 m och 7 m).
I samtliga versioner är armaturen bestyckad med en ljusmodul
som ger ett bländfritt vitt ljus i färgtemperaturer upp till 6 000 K,
och med en optimalt jämn belysningsstyrka på minst 5 LUX över målytan,
alltså även där ljuskäglorna möts. EuroSunProducts kan för volymkunder flexibelt anpassa ljusdesignen efter lokala förhållanden och önskemål.
Typiska installationsmiljöer är
• Gång- och cykelbanor (på 4-6 m stolpe)
• Bostadsgator (6 m)
• Matargator ((8 m)
• Trafikleder (10 m)
Funktioner och egenskaper
• Optimerade optiska linser
• Drivenhet integrerad i stolpen för bättre säkerhet och underhåll
• Spänning 24 V, AC / 220V DC 50/60 Hz
• Ansluts till nätet med befintligt kablage
• Effekt 18 W
• Anpassad för utomhus driftstemperaturer från –40 °C upp till +40 °C
• Lång livslängd på >50 000 timmar.
Material och yta
• Hölje med finish av pressgjuten, ytbehandlad aluminium ger en robust, gedigen men
ändå elegant konstruktion.
• Tätad för att klara svåra klimatförhållanden under lång tid (IP66)
• Konsoler och mast anpassas efter installationsmiljön
• Ljusmodulen skyddas av härdat plant glas
• Skruvar i rostfritt stål
• Standardfärg eloxerad grå (närmast RAL 9006). Andra färger tillgängliga
Uppfyller RoHS och WEEEl direktiven
www.eurosunpro.com
www.eurosunpro.com
18 W GC –väg
440.00
EuroStreetLight
18W
5000 lm
18W
400.00
ensidig
nertill
25.00
26.0
450.00m
15.00
45.00
75.50
59.00
Armatur:
Ljusflöde/armatur:
Totalefakt/armatur:
Anordning: Stolpavstånd: 15.00
Gång och cyckelbana B=3m
Monteringshöjd: Ljuspunktshöjd Överhäng: Armatur lutning Stolparmslängd
6.0 m
6.0 m
0,00
5 grader
0.000m
Färgåtergivning från högtrycksnatriumlampa
Färgåtergivning från en LED armatur
skruvhål ska vara mindre
fråga Håkan ang mått
450.00
440.00
150.00
75.50
60.00
30.00
R21.00
glasskiva 159.00
190.00
200.00
R21.00
400.00
glasskiva 410.00
5M
Armaturerna ger en jämn belysningsstyrka på minst 5 LUX beräknat på målytan 1 m över
vägbanan där ljuskäglorna möts,
www.eurosunpro.com
Genom övergång till LED
belysning så minskas energiåtgången och man får ledig nät
och ställverkskapacitet.
www.eurosunpro.com
viktig information
Belysningens
miljöbelastning
Kvicksilverlampor:
Tillverkning 5% Drift 90% skrotning 5%
Energiförbrukningen i avändningsfasen ger den
största miljöpåverkan. Utsläpp från svenska
ljuskällor utgör 121 kg av totalt 435 kg.
Utomhusbelysningen står i dag för 25% av kommunernas drift och underhållskostnader och
har ökat med 9% dom senaste åren p.g.a höjda
elpriser och största posten är gatubelysningen.
Olika Lamptyper
Power-LED är en typ av lysdiod (Light Emitting
Diode) som är väldigt ljusintensiv i förhållande
till sin förbrukade effekt. På en yta om 1,5 mm
emitteras lika stor ljuseffekt som en kraftfull
glödlampa. Ljuset som flödar ut från en lysdiod
innehåller ingen värme. Lysdioderna innehåller
inte bly, kvicksilver eller andra miljöpåverkande
ämnen som strider mot RoHS-direktiven.
Högtrycksnatrium, SON- eller HPS-ljuskällor I
en högtrycksnatriumlampa finns ett ljusbågerör
som innehåller xenon (Xe), natrium (Na) och
kvicksilver (Hg). Xenongasen joniseras lätt och
underlättar på så sätt tändningen av ljusbågen
när spänning ansluts till elektroderna. Hettan
från ljusbågen förgasar i sin tur kvicksilvret och
natriumet. Kvicksilvergasen ökar trycket i ljus-
bågeröret och arbetsspänningen, natriumgasen
börjar producera ljus när trycket i ljusbågeröret
är tillräckligt stort.
Keramisk metallhalogen (CDM-lampa) är en
relativt ny ljuskälla som är en energieffektivare
variant av den klassiska kvicksilverlampan.
Urladdningen sker i en keramisk tub. Under
driften kan färgtemperaturen i denna keramiska
tub överstiga 1200 Kelvin. Den keramiska tuben
är fylld med kvicksilver, argon och metallhalogensalter. P g a den höga temperaturen är dessa
salter delvis i gasform. I denna heta plasma delas salterna upp i metallatomer och jod. Metallatomerna är huvudkällan till ljuset i dessa lampor.
Effekt (P watt, W)
Effekten är ett mått på hur mycket energi en ljuskälla använder och hur starkt den lyser.
Ljusflöde (Ø lumen, lm)
Ljusflödet anger hur stor ljuseffekt en ljuskälla har
och är en definition på hur bra ljuskällan fungerar.
Ljusflödet anger hur mycket ljus som
sprids från ljuskällan.
www.eurosunpro.com
Ljusutbyte (lm/W)
Ljusutbytet talar om hur väl ljuskällan omvandlar
effekten, det vill säga hur stort ljusflöde man får
ut per watt.
Belysningsstyrka (E lux, lm/m²)
Belysningsstyrkan eller illuminansen är ett mått
på hur mycket ljus som träffar en specifik yta.
man sedan kunnat härleda lux och lumen.
Hos reflektorlampor anger man ljusstyrkan istället för ljusflödet.
Luminans (L cd/m²)
Luminansen anger hur ljus en yta upplevs då den
träffats av ljuset från en lampa. Luminansen är
beroende av lampans ljusstyrka samt ytmaterialets reflektans.
Spridningsvinkel (grader, °)
Spridningsvinkeln brukar anges för ljuskällor med
reflektor. Det är det område inom vilket ljusstyrkan är minst 50 % av maxvärdet.
Ljusstyrka (I candela, cd)
Ljusstyrkan är ett mått på hur starkt ljuset är i en
viss riktning. Måttet var från början baserat på
ljusstyrkan hos ett stearinljus. Sedan ändrades
definitionen av candela till “ljusstyrkan i en given
riktning från en källa som utsänder mono-kromatisk strålning med frekvensen 5,40 * 10^14
hertz och vars strålningsstyrka i denna riktning
är 1/683 watt per steradian”.(http://sv.wikipedia.
org/wiki/Candela) Ur definitionen på candela har
Färgtemperatur (K Kelvin)
Färgtemperaturen är ett mått på värmen av det
ljus en lampa avger. Ju högre färgtemperatur
desto kallare, mer blåaktigt blir ljuset. Exempel
på kallt ljus är dagsljuset, med en temperatur
runt 5000 K. Ett varmt gulaktigt ljus får man av
glödlampor, vilka har en färgtemperatur kring
2700 K.
Färgåtergivning (Ra-index)
Färgåtergivningen är ett index på hur verklighetstroget färger återges i ljuset av en lampa. God
färgåtergivning ger ett Ra-index nära 100, medan
ett Ra-index under 80 anses ganska dåligt.
Livslängd (timmar, h)
Den bästa driftskostnaden fås då totalkostnaden
för hela driften är lägst. Vid planering brukar man
använda termen ”service life”. Service life anger
antalet drifttimmar då 80 % av det ursprungliga
ljuset återstår. Här ingår både lampbortfall och
nedgång i ljusstyrka.
www.eurosunpro.com
www.eurosunpro.com
Hökmossvägen 62
155 14 Nykvarn, Sweden