Tio nyårsönskningar om ljus och belysning

januari 2015
NYHETSBREV OM LJUS OCH BELYSNING
Tio nyårsönskningar om ljus och belysning
Varje år i januari brukar vi lyssna av den svenska belysningsmarknaden,
om förhoppningar och ambitioner inför det nya året. I vårt första nyhetsbrev
för 2015 frågar vi här tio aktuella och engagerade profiler inom belysning,
arkitektur och vetenskap. Stort tack till er som tog er tid att medverka!
Ronnie Eckervig
ljusdesigner
Exengo Installationskonsult
Stockholm
”Jag hoppas få möjligheten att fortsätta
arbeta i spännande
uppdrag där beställare förstår och uppskattar skillnaderna
och kan se möjligheterna för ljusmiljöer
planerade utifrån upplevelse och välbefinnande gentemot endast tekniska krav
och rekommendationer.”
Lennart Gustafsson
arkitekt SAR/MSA
Ferrum arkitekter
Göteborg
”Dagens belysningsteknik ger oss fantastiska möjligheter.
För oss arkitekter
gäller det att komma med visionen om vilken nytta ljuset
ska göra, vilken känsla som ska infinna
sig, vilka rumsliga kvaliteter man vill
framhäva m.m. Min ambition är att ligga
steget före med detta och sedan vara
kunnig nog att diskutera rätt teknik för
mitt syfte.”
Mats Holme
civilingenjör, vd för
Belysningbranschen
Stockholm
”Att skapa kännedom om hur bra
belysning ökar välbefinnandet
samt
att vi inom Belysningsbranschen lyckas övertyga alla
fastighetsägare och beslutsfattare om
hur mycket man kan vinna på att energieffektivisera genom att byta äldre belysningsarmaturer till modern och smart
belysning. Det måste börja bli ”fult” att
slösa med energi.”
Emma Johansson
ljusdesigner
Sweco, Göteborg
”Mina förhoppningar om nästa år är att
få nya utmaningar
om annorlunda utomhusmiljöer. Jag
önskar att intresset ökar för ett sammarbete i tidigt skede för att kunna utveckla
miljöer med integrerat ljus i samverkan
med arkitekturen. Inom tekniken hoppas jag få se smarta LED-armaturer där
komforten ökar samt tydligare standarder vid val av just LED-armaturer.”
Thorbjörn Laike
fil.dr, docent,
professor i Miljöpsykologi vid
Lunds Tekniska
Högskola och
Jönköpings
Tekniska Högskola
”Jag önskar mig mer utbildning i ljus och
belysning på alla nivåer från grundskolan till högskolan. Vi behöver mycket
kunskap för att kunna välja rätt typ
av ljuskällor och belysningslösningar.
Valmöjligheterna är många men utan
kunskap kan vi inte ställa krav och värdera vad som är den bästa lösningen. ”
Morgan Lundin
vd, Edsvikens
El AB, Stockholm
”Då våra kunder efterfrågar mer bredd
i våra leveranser
vill vi möta detta
genom ett fördjupat
samarbete med våra leverantörer och
med investeringar i utbyggnad av vår
energi- och belysningskompetens. Jag
önskar ett lika framgångsrikt år som
2014 och höjer vår budget med femton
procent. ”
NUMMER 216
Lars-Magnus Olsson
ljusdesigner
WSP Ljusdesign
Malmö
”Jag hoppas att
2015 blir året då
LED-tekniken går in
i en ny fas. Min uppfattning är att branschen har fokuserat för
mycket på effektivitet. Om man istället
lyfter blicken och fokuserar på ljuskomfort och upplevelse, så tror jag att vi har
ett bra år framför oss.”
Ann- Louise Roldin
arkitekt SAR/MSA
Asken arkitektkontor AB
Göteborg
”Jag har stora förhoppningar inför ett
spännande nytt år
då kontoret i februari flyttar till en vindslokal på Esperantoplatsen. Vi har tillsammans med Annells Örjan Andersson
hittat en bra lösning för belysning med
armaturer monterade i snedtaket.”
Martin Svensson
ljusdesigner
InWhite Ljusmiljö
Norrköping
"Min förhoppning är
att ljuset 2015 ska
få hjälpa oss att må
bättre. Ett samspel
av skuggor, färger och kontraster tillsammans med väl genomtänkt styrning
är det vi människor behöver och det är
det som vi som ljusdesigner ska ge våra
kunder. Mjuka värden ska regera 2015!"
Andreas Wiil
ljusdesigner
Projektel, Uppsala
”Jag önskar att vi
lär oss att bättre ta
vara på dagsljuset
och hur man förfinar
samspelet
mellan
elljus och dagsljus. En dagsljuskompenserande sensor kan räcka ibland. Inte
mer än så. Att dimra ljuset kan försämra
ljuset i rummet och motverka det man vill
uppnå. Bra att tänka efter lite extra.”
annells ljus a sidor / sid 2 / januari 2015
Internationella ljusåret präglas av 1000-års jubileum. Vi gratulerar.
Igår och idag, den 19-20
januari 2015, invigs IYL
i Paris, det av FN och
UNESCO utlysta ljusåret ”International Year
of Light”. Därmed riktas nu bred uppmärksamhet över hela
världen till vår värld av ljus, ljusteknik, fysik, strålning, optik
och belysning. I raden av evenemang och festligheter firas
i år högtidligen 1000-års jubileet av en historisk händelse
då en av den muslimska kulturens största vetenskapsmän,
pionjären och fysikern Ibn Al-Haytham år 1015, publicerade
sin grundläggande lära om optik med titeln Kitab al-Manazir.
Denna ”Optikens bok” behandlar just grundläggande ljusve-
109 upplevelser av ljus
och skuggor i ny bok
Ljuskonstnären Aleksandra
Stratimirovic och grafiska
formgivaren Sandra Praun
presenterar ett imponerande
bokverk ”You say light – I
think shadow” från förlaget
Art and Theory Publishing. I boken har de bägge
som är verksamma i Sverige samlat in och gestaltat
vackra och överraskande minnen, texter och upplevelser
från 109 internationella kreatörer i högform inom konst, arkitektur, litteratur och film med närliggande kulturområden.
De personliga och stundtals poetiska inslagen utgör en visuell attraktion. Ett viktigt litterärt bidrag till frågan Vad är
ljus? Boken ingår i ett partnerstöd för
IYL2015. Den 31 januari har Aleksandra egen vernissage på Konstnärshuset i Stockholm där projektet You say
light – I say shadow visas i Lilla galleriet. Se några länkar: www.l-ro.org;
www.artandtheory.org;
www.konstnärshuset.org
tenskap. Bakom själva jubileet står den brittiska organisationen ”1001 Inventions”. Några länkar till ljusårets aktuella
hemsidor är www.unescousa.org och www.light2015.org.
Vi återkommer med säkerhet till ljusåret i våra nyhetsbrev
under 2015.
Är du i Stockholm den
6 februari? Boka Annells
ljusseminarium kl. 8-11
I vår aktuella
seminar ieser ie
DYGNSRYTM
har turen kommit till Annell på
Tulegatan 15 där
ÖKAD
SINNESvi med frukost
HCL:
PRODUKTIVITET
STÄMNING
LJUS
klockan 8 inleder
MÄNNISKA
VÄLBEFINNANDE
dagens seminarium med gästENERGItalaren professor
SPARANDE
VISUELL
OCH
SKÄRPA
Jan Ejhed vid
HÅLLBARHET
Ljuslaboratoriet,
KTH i Haninge.
Hans tema den 6 februari är ”Så påverkar ljuset oss” och
mycket kommer att handla om LED-ljusets positiva egenskaper. Närmast följande seminarier är i Göteborg den
25 februari och i Stockholm den 4 mars då gestaltning
och ljusdesign av tuffa trafikmiljöer står på agendan.
Hela programmet finns på www.annell.se/seminarier
där du också kan anmäla dig och eventuella medgäster.
Välkommen!
Liten ordbok
UGR, Unified Glare Rating, är enhet för bländtal i en beräkningsmetod för kontroll av bländning i en anläggning. Se
gällande Europastandard EN 12461.
Bakgrundsluminans samt direktluminans från takarmaturers lysande delar, rymdvinkel för dessa mot betraktarens
öga och ett positionsindex för varje armatur som avviker från
normal blickriktning ingår i formeln. För aktuell ljusarmatur
i symmetrisk placering skall en symmetrisk ljusfördelning
redovisas. I praktiken räcker det ofta med bedömning av
anläggningen där
man litar på sina
egna ögon (Lars
Starby 2006).
Exempel ur rekommendationstabeller som anger bländtal
för olika miljöer: <13: ingen bländning; 13-16: krävande synuppgift; 16-19: normal synuppgift; 19-28:enkel synuppgift;
>28: olämpligt för arbetsmiljö.