Ålems församlingsblad nr 3, 2015

2015-03 Alems frsamlblad_2008-01 Ålems församlblad 2015-08-24 08:13 Sida 1
ÅLEMS
församlingsblad
Nummer 3 2015
Ur innehållet:
•
•
•
•
•
Kyrkoherden
har ordet
sid 2
Sommarauktion
sid 3
Resan till Magu,
Tanzania
sid 4
Katekumenat
sid 5
Symboler
- Kyrkklockan
sid 6
Årgång 27
2015-03 Alems frsamlblad_2008-01 Ålems församlblad 2015-08-24 08:13 Sida 2
Kyrkoherden har ordet
Att uppskatta
självklarheter
Då och då slås jag av tanken
att vi kanske har det lite för
bra i Sverige. Att vi har vant
oss så mycket vid våra
materiella tillgångar att vi
inte längre förmår uppskatta det.
Vi tar för givet att tvättmaskinen ska
funka, att lampan ska lysa eller att
drickbart vatten ska komma ur kranen. Ja vi tar det så mycket för givet
re tänkvärda tips:
Laila Lind
Foto: Christer Foghagen
Bok: ”En otrolig seglats” av
Tristan Jones. Det är en rolig och
obeskrivlig resa som ger mod och
kraft att klara av svåra stunder i
livet.
Musik: Vivaldi är väldigt bra
och Evert Taube
Film: ”Torka aldrig tårar utan
handskar”. Den är fantastisk tycker jag. Det är en av de starkaste
kärlekshistorier som finns. Jag
tänker på bibelordet i Matt 7:12.
”Allt vad ni vill att människorna
skall göra för er, det skall ni också
göra för dem. Det är vad lagen och
profeterna säger.”
att vi står helt handfallna de få gångerna då det inte fungerar, och tar det
för lång tid, ja då ska vi ha ersättning
och kompensation för vårt stora
lidande.
Jag fick förmånen att med fyra
ungdomar och tre vuxna besöka vår
vänförsamling i Magu, Tanzania.
Där bor alla sorters människor, precis som här hemma. Några är ganska
välbärgade och har i västerländska
mått mätt god standard på sina hem,
några är mycket fattiga och bor i
plåtskjul med stampat jordgolv, de
flesta någonstans där emellan.
Gemensamt för dem alla, oavsett hur
rika eller fattiga de är, är den begränsade tillgången på el och vatten. Det
är inget självklart.
Vi från Sverige fick snart vänja oss
vid att ösa vatten ur en balja för att
spola i toaletten, att ha med oss ficklampa när vi gick ut efter klockan 19
och att en AC på rummet mest bara
satt där för syns skull. På en väldigt
kort tid blev vi tvungna att uppskatta det vi ser som självklarheter. Förhoppningsvis bär vi med oss den
känslan hem.
Kanske är det en svaghet hos oss,
att vi inte förmår uppskatta och
tacka Gud för allt det goda vi faktiskt har. Kanske är det en konsekvens av att vi levt så länge i överflöd? Jag vill bli mer tacksam över
det jag har och mindre gnällig över
det jag inte har, för när allt kommer
omkring så är jag väldigt priviligierad som har fått växa upp i och bo i
vårt land.
Ålems
kyrkokörs
70-årsjubileum
Allsång med
ungdomskören
Cayenne
Söndag 11 oktober kl 15 i
Ålems kyrka
”I välsignan och fröjd” – en folkmusikmässa av Alf Hambe och
Hans Kennemark
Medverkande: Ålems kyrkokör
samt instrumentalister
Välkomna att fira med oss!
Foto: Peter Wärnlund
Emil Jörgensen, kyrkoherde i Ålems
församling
Omslagsfoto: Soluppgång i Serengeti
Foto: Emil Jörgensen
Tisdag 8 september kl 18
i trädgården bakom
Ålems församlingshem
Medverkar gör även
Anna Carlsson
Försäljning av fika och korv
Alla är välkomna!
2
Besök vår hemsida www.alemsforsamling.se eller www.minkyrka.se/alem
2015-03 Alems frsamlblad_2008-01 Ålems församlblad 2015-08-24 08:13 Sida 3
Sommarauktion
När startade Gnistan?
Alma Gustavsson startade Gnistan och
hon har också skrivit en historik om
den. Jag vill minnas att det var 1905 i
september. Hon var lärare i Ödebo
skola. Auktionerna har alltid hållits första onsdagen efter midsommar.
Hur skulle du sammanfatta
Gnistans verksamhet?
Jag har ju bara varit med sedan 1980 då
man började ha sina symöten på kvällstid. Tidigare hade det varit onsdag
eftermiddag. Då var det också bara
kvinnor från byarna runt Ödebo som
var med. Nu har vi även medlemmar
från t.ex. Ålem, Timmernabben, Mönsterås och Rockneby. Det var till att
börja med, efter 1980, onsdagskvällar
som gällde, ett möte per månad. Efter
hand har det blivit så att den som är
värdinna för symötet även bestämmer
vilken veckodag det ska vara. Det är ju
lätt att nå alla via e-post och telefon.
När jag gick med var det nästan alltid
en präst närvarande vid mötena. Prästen höll en kort inledande andakt. Vi
pratade en stund och drack kaffe och
efter kaffet läste prästen ur någon bok.
Det kunde också vara någon annan
från t.ex. kyrkorådet som var kunnig
inom något område som deltog. När vi
fick den nya psalmboken var Karin
Jonsson, kyrkvärd, kyrkorådsmedlem
och mycket kunnig, med under en termin och pratade om det nya i vår
psalmbok.
Vad försäljs på auktionerna?
De alster som förr såldes under auktionen var handarbeten som medlemmarna hade tillverkat. När jag kom
med började vi mer och mer att gå ifrån
att sy, sticka eller virka det som skulle
säljas på auktionen. Det var länge
många fina broderade dukar, knypplade spetsar, vävda dukar och mattor
på auktionerna. En del saker var skänkta av kvinnor som inte var med i Gnistan men som ville bidra till det som vi
arbetar för. Det blev dock allt sämre
betalt för dessa alster och de som ägnat
sig åt att framställa dem blev för gamla
för att kunna tillverka dem. Vi har mer
och mer gått över till att sälja förbrukningsvaror, mest ätbart, som bröd, sylt,
saft, kakor, hemgjorda ostkakor, hemystade ostar, m.m.
Auktionerna har anordnats årligen
sedan 1906 så årets auktion var den
110:e.
I samband med auktionerna hålls
också en inledande andakt med sång.
Årets auktion gav en god behållning till
förmån för Svenska Kyrkans Internationella arbete och EFS Mission.
Peter Wärnlund
Välkommen till
församlingens
körer!
Cayenne (högstadiet och
gymnasiet) tisdagar 18.45
Kontaktperson: Jane Klasson, tel
0499-799005
Kyrkokören ons 19.00-20.30
Stjärnkören (3-5 år) (obs begränsat antal platser) tors 16.15-16.45
Regnbågen (f-kl – åk 2)
tors 17.15-18.00
Änglakören (åk 3-6)
tors 18.15-19.00
Nyanmälningar och frågor:
Karin Öhman, tel 0499-799 007
Ålems konfirmander 2014-2015
Stående, från vänster: Malin Burmeister, Isak Bengtsson, Kim Johansson, Jonathan Ivarsson, Oscar Karlsson,
Alma Bengtsson, Ebba Durell, Tuva Ekström, Sofia Ström, Levina Fransson, Emil Jörgensen, Lina Norman,
Nora Wibing, Tua Karlsson, Melina Baier, Tova Lindeborg, Ted Fransson, Jonas Rudestig, Manfred Svensson, Jenny Johansson
Sittande från vänster: Vilma Petersson, Emilia Ryman, Ebba Johansson, Amanda Söderstöm, Samantha Kinkaid,
Peter Wärnlund, Magdalena Becker, Anni Josefsson, Stella Gustafsson, Malin Rindbäck, Wilma Klase
Foto: Neil MacFarlane
Gnistan är en syförening i
Ålems församling som har
funnits länge och som årligen
anordnar auktioner till förmån
för behövande. Catharina
Jonsson, en av medlemmarna,
svarade på frågor om syföreningen.
3
Besök vår hemsida www.alemsforsamling.se eller www.minkyrka.se/alem
2015-03 Alems frsamlblad_2008-01 Ålems församlblad 2015-08-24 08:14 Sida 4
Resan till Magu, Tanzania
Under en dryg vecka var vi, fyra
vuxna och fyra ungdomar, och
besökte vår vänförsamling Yeriko
Parish i Magu, Tanzania.
Det var roligt att återse Dr Sandi, Joyce,
Edith, Stephen och Jonas som besökte
oss i Ålem för två år sedan. Tanzania
och Magu är en totalt annan värld jämfört med den vi lever i. Fattigdomen är
utbredd och människorna som vi mötte
är otroligt vänliga och kärleksfulla. Vi
fick uppleva mycket under vårt besök
runt om i församlingen som leddes av
pastor Sakayo. Vi fick också vara med
om en vigselakt i kyrkan där vi kände
igen delar från hur vi viger men också
skillnader i musik och dans.
Vi såg hur människor levde under
knappa
omständigheter, hur de
bodde i plåtskjul och kokade maten
över öppen eld. Skillnaden mellan rika
och fattiga är stor. På hotellet vi bodde
fick vi uppleva att rinnande vatten saknades och elektrisk ström fanns bara
några timmar på dygnet. Vi bodde
också några dagar i Mwanza som är
centrum i regionen där vi träffade biskopen och besökte domkyrkan. Vi
besökte även en skola som utbildade
pastorer till församlingarna och som
leds och finansieras av den finska evangeliska kyrkan. När vi summerar våra
upplevelser är det som berört oss mest
människornas vänlighet och det bemötande vi fick. Fattigdomen som vi såg
jämfört med livet som vi lever här i
Sverige gör oss ödmjuka.
Text: Ulf Stiernspetz
Foto: Emil Jörgensen
Edith besökte Ålems församling 2013, bredvid henne står dottern Helga döpt efter
Helga Lundborg.
Arbetet med kyrkobyggnaden fortskrider. I oktober
beräknas taket
komma på plats.
En del av detta
har möjliggjorts
genom gåvor från
medlemmar i
Ålems församling.
Biskop Andrew Gulle tog emot i
Mwanza och visade oss runt i
domkyrka och stift.
Altaret i den lilla kyrkan som församlingen
vuxit ur för länge sen.
Maguborna mötte oss med glädje och nyfikenhet.
Ett kärt återseende.
Joyce och Jenny.
Vatten är viktigt i Tanzania, därför satsar församlingen på en egen brunn och pumphus.
I Tanzania betyder kyrkorna mycket för att skolsystemet ska fungera.
Ulf Stiernspetz, Emil Jörgensen, Susanna Wallström,
Jenny Johansson, Leila Söderström, Amanda Söderström,
Melker Wallström, Catharina Jonsson
4
Besök vår hemsida www.alemsforsamling.se eller www.minkyrka.se/alem
2015-03 Alems frsamlblad_2008-01 Ålems församlblad 2015-08-24 08:14 Sida 5
Katekumenat - inspiration,
fördjupning och gemenskap
Söker du ett sammanhang
med samtal om livsfrågor?
Oavsett om du är en flitig
gudstjänstbesökare eller inte
brukar besöka kyrkan, kan
katekumenat vara något för
dig. Själva ordet ”katekumenat” kommer från grekiskans
katekoumenos som betyder
vägleda eller undervisa.
I höst är det uppstart för en ny grupp
av katekumener. I gruppen kan erfarenheter och frågor delas och vars
och ens bidrag är värdefullt för den
gemensamma upptäcksresan i tro. En
av dem som då kommer att vara
medvandrare är Catharina Jonsson.
Hon har tidigare varit katekumen.
Catharina får själv berätta om sina
erfarenheter:
Vad är katekumenat, enligt
dig?
– Det är en vuxenväg till tro, en väg
där den enskilde sökaren, tillsammans med andra, får dela sina erfarenheter och göra en resa in i trons
värld mot en personlig tro och in i en
levande församling, berättar Catharina.
Varför ska man delta i ett
katekumenat, anser du?
– Kyrkan har blivit en minoritet i vårt
samhälle och den kristna tron är inte
längre en självklarhet. Man har inte
längre kunskap om den kristna trons
kärna. Många har massor av frågor
kring tron: ”Vem är Gud? Vad ska jag
tro på? Hur kan jag hitta en tro?”
Vi har fått nya förutsättningar för
människors syn på andlighet. Det är
inte konstigt att tala om Gud. För att
möta dessa behov finns katekumenatet som en metod som kan hjälpa
sökare att finna en väg fram till personlig tro på Jesus Kristus.
Katekumenatet leds av en lekman,
alltså inte någon som är anställd
inom kyrkan. Tiden i katekumenatet
kan variera mellan 10 månader och
kanske upp till 18 månader i vissa
församlingar, nämner Catharina
vidare.
Berätta om inspirationshelgen för katekumener som du
deltagit i!
– Vi är fyra personer som tidigare har
gått igenom katekumenatet i Ålems
församling. I våras fick vi åka på en
helgkurs för att tillsammans med
andra i samma situation få uppslag
till hur vi kan fortsätta att ha katekumenatsgrupper i vår församling. Det
var en samverkan mellan Lunds,
Göteborgs, Växjö och Skara stift,
säger Catharina.
Det var en fantastisk helg där vi
gick igenom de fyra steg som deltagare i katekumenat går igenom. Vi
hade ledarperspektivet samtidigt
som vi fick en ”repetitionskurs” som
katekumener.
Det mynnade ut i att vi efter kursen
var beredda på att själva fortsätta
detta arbete i församlingen. Det startar en grupp i september i år, där
vem som känner att man vill veta
mer tillsammans och dela sina tankar
med andra är välkomna, avslutar
Catharina.
-
Intresserad? Kontakta då pastorsexpeditionen
([email protected],
0499-799000) inför uppstarten måndag 14/9 kl. 18.00-19.30 Deltagandet
är gratis och gruppen ses varannan
måndag. Varmt välkommen!
Foto: Peter Wärnlund
Eva-Karin Holgersson
5
Besök vår hemsida www.alemsforsamling.se eller www.minkyrka.se/alem
2015-03 Alems frsamlblad_2008-01 Ålems församlblad 2015-08-24 08:14 Sida 6
Symboler – Kyrkklockan
När en kyrka byggdes var
klockan en viktig detalj. Den
ringde för glädje och sorg,
även för varning i krigstider
och vid brand. Kyrkklockorna
hjälpte sockenborna att hålla
tiderna under vardagen och
ringde in till den viktiga vilodagen.
Förr fanns en klockare i kyrkorna som
hade koll på tiden. Klockare var ett
kyrkligt ämbete och dennes uppgift
var att vårda kyrkan och dess inventarier samt sköta klockringningen.
Nuförtiden är klockorna försedda
med elektronisk ringning och de
regelbundna ringningarna sköts av en
timer. Vid gudstjänsterna och vid själaringning ringer fortfarande vaktmästaren för hand. I Ålems kyrka har
vi en fjärrkontroll som sätter igång
klockan med ett tryck. När ringer då klockorna?
Det är olika för alla kyrkor. Traditioner förs vidare och varje församling
har sin klockringningssed. Inför söndagsgudstjänsten rings det vanligtvis
en timme innan gudstjänsten ska
börja, för att man ska hinna göra sig
klar och gå till kyrkan. I Ålem ringer
klockan till varje gudstjänst. Regelbundet varje vardagsmorgon kl.8.15
för morgonbön och torsdagens morgonmässa, samt lördagar till helgmålsbön. Själaringning sker under
söndagens gudstjänst, samt i början
och slutet på begravningar. Förr ringde man olika för män, kvinnor och
barn, något som vissa församlingar
fortfarande gör. Alla klockor har
sin egen historia.
Från början hängde det flera klockor i
varje kyrka, ibland uppemot sex
stycken. År 1526 beslutade den danske kung Fredrik I att det bara fick finnas en klocka i varje kyrka. Övriga
skulle lämnas in i kyrkoskatt och
smältas ner för att användas i krigsmakten. Invigning av klockor gjordes
av biskopen med en ceremoni liknande dopet, ett så kallat klockdop.
Klockan stänktes med vatten, smordes med olja och välsignades med
brinnande örter. Inom folktron fick
klockan med sin koppling till kyrkan
en mystisk kraft; jättar och troll tålde
inte ljudet, demonerna flydde på
grund av det och blixt och storm
kunde inte skada den. Sett ur den syn-
vinkeln förstår man bättre varför förlorade klockor upprörde folket. De
klockor som finns kvar har ofta
inskriptioner, om tillverkning och
vem som bekostat den samt något visdomsord. Kyrkklockor tillverkas med
samma legering idag som för hundratals år sedan: 80% koppar och 20%
tenn, så kallad klockmetall. Text: Malin Burmeister
Foto: Emil Jörgensen
Klockordlista:
Ringning - klockan slås i jämn
takt.
Klämtning - enskilda slag.
Dymling - att dämpa klockorna
med säckväv, läderband eller träkläpp. Gjordes förr i Stilla veckan
från dymmelonsdag till påskdagen.
Kimning - ett sätt att efterlikna
klockspel, där man med hjälp av
stenar eller träklubbor slår på
klockan. Förr vanligt vid stora
högtider, idag mest vid bröllop. 6
Besök vår hemsida www.alemsforsamling.se eller www.minkyrka.se/alem
2015-03 Alems frsamlblad_2008-01 Ålems församlblad 2015-08-24 08:14 Sida 7
Det händer i kyrkan . . .
SEPTEMBER
1 Tisdag
12:00 Andakt och sopplunch i
Ålems förs.hem
18:00 Lovsångsmässa
3 Torsdag
8:15 Morgonmässa
5 Lördag
17:00 Helgmålsbön i Blomstermåla missionskyrka
6 14 söndagen efter trefaldighet
10:00 HÖGMÄSSA med konfirmandinskrivning
8 Tisdag
12:00 Andakt och sopplunch i
Ålems förs.hem
13:30 Andakt på Torshaga
18:00 Allsång med Cayenne
(ingen mässa)
10 Torsdag
8:15 Morgonmässa
13 15 söndagen efter trefaldighet
10:00 HÖGMÄSSA
15 Tisdag
12:00 Andakt och sopplunch i
Ålems förs.hem
18:00 Lovsångsmässa
17 Torsdag
8:15 Morgonmässa
19 Lördag
17:00 Helgmålsbön i Blomstermåla missionskyrka
20 16 söndagen efter trefaldighet
10:00 HÖGMÄSSA
22 Tisdag
12:00 Andakt och sopplunch i
Ålems förs.hem
13:30 Mässa på Torshaga
18:00 Lovsångsmässa
24 Torsdag
8:15 Morgonmässa
27 17 söndagen efter trefaldighet
10:00 HÖGMÄSSA
29 Tisdag
12:00 Andakt och sopplunch i
Ålems förs.hem
18:00 Lovsångsmässa
OKTOBER
1 Torsdag
8:15 Morgonmässa
3 Lördag
17:00 Helgmålsbön i Blomstermåla missionskyrka
4
6
8
11
13
15
17
18
20
22
25
27
29
31
Den helige Mikaels dag
10:00 HÖGMÄSSA
Tisdag
12:00 Andakt och sopplunch i
Ålems förs.hem
13:30 Andakt på Torshaga
18:00 Lovsångsmässa
Torsdag
8:15 Morgonmässa
Tacksägelsedagen
15:00 TEMAMÄSSA –
”I välsignan och fröjd”
Tisdag
12:00 Andakt och sopplunch i
Ålems förs.hem
18:00 Lovsångsmässa
Torsdag
8:15 Morgonmässa
Lördag
17:00 Helgmålsbön i Blomstermåla missionskyrka
20 söndagen efter trefaldighet
10:00 HÖGMÄSSA
Tisdag
12:00 Andakt och sopplunch i
Ålems förs.hem
13:30 Mässa på Torshaga
18:00 Lovsångsmässa
Torsdag
8:15 Morgonmässa
21 söndagen efter trefaldighet
10:00 HÖGMÄSSA
Tisdag
12:00 Andakt och sopplunch i
Ålems förs.hem
18:00 Lovsångsmässa
Torsdag
8:15 Morgonmässa
Alla helgons dag
10:00 HÖGMÄSSA
17:00 MINNESGUDSTJÄNST
med ljuständning för alla dem
som avlidit under året
NOVEMBER
1 Söndagen efter alla helgons dag
10:00 HÖGMÄSSA
3 Tisdag
12:00 Andakt och sopplunch i
Ålems förs.hem
13:30 Andakt på Torshaga
18:00 Lovsångsmässa
5 Torsdag
8:15 Morgonmässa
8 23 söndagen efter trefaldighet
10:00 HÖGMÄSSA
10 Tisdag
12:00 Andakt och sopplunch i
Ålems förs.hem
18:00 Lovsångsmässa
12 Torsdag
8:15 Morgonmässa
14 Lördag
17:00 Helgmålsbön i Blomstermåla missionskyrka
15 Söndagen före domssöndagen
10:00 HÖGMÄSSA
17 Tisdag
12:00 Andakt och sopplunch i
Ålems förs.hem
13:30 Mässa på Torshaga
18:00 Lovsångsmässa
19 Torsdag
8:15 Morgonmässa
22 Domssöndagen
10:00 HÖGMÄSSA
24 Tisdag
12:00 Andakt och sopplunch i
Ålems förs.hem
18:00 Lovsångsmässa
26 Torsdag
8:15 Morgonmässa
28 Lördag
17:00 Helgmålsbön i Blomstermåla missionskyrka
29 1 söndagen i advent
10:00 HÖGMÄSSA, kyrkokören
Varje vecka i kyrkan:
Söndagar 10:00 - Högmässa
Tisdagar 18:00 - Lovsångsmässa
Torsdagar 08:15 - Morgonmässa
Reservation för att vissa ändringar kan förekomma.
OBS! Ålems kyrka där inget annat anges. Du som
har svårt att komma till kyrkan, ring kyrktaxi tel.
224 00. Församlingen står för kostnaden.
Samåk gärna.
Tid för själavård och bikt
Församlingens präster finns tillgängliga för
enskilda samtal och bikt. Dra dig inte för att ta
kontakt om du behöver samtala om något.
Se sista sidan för tel.nr.
7
Besök vår hemsida www.alemsforsamling.se eller www.minkyrka.se/alem
2015-03 Alems frsamlblad_2008-01 Ålems församlblad 2015-08-24 08:14 Sida 8
Gruppförsändelse till hushållen i Ålems församling
Nytt från församlingen
Omfattar tiden från den 23/4 - 31/7 2015
Avlidna
Göran Johansson, Sandbäckshultsvägen,
Blomstermåla, 82 år
Nils Gunnar Augustsson, Torshaga, 84 år
Sven Nordstrandh, Algatan, Blomstermåla, 81 år
Lars Mellberg, Johan Skyttes väg,
Ålem, 70 år
Gunnar Andersson, Valnötsgränd,
Blomstermåla, 68 år
Jessica Nauclér, Brotorp, Ålem, 43 år
Ulla Redborn, Johan Skyttes väg,
Ålem, 90 år
Birgitta Persson, Johan Skyttes väg,
Ålem, 69 år
Villy Sandström, Johan Skyttes väg,
Ålem, 88 år
Sven Lindeborg, Varvsvägen,
Timmernabben, 79 år
Svea Axelsson, Johan Skyttes väg, Ålem,
92 år
Karin Ragnar, Torshaga, Ålem, 89 år
Wallna Engström, Lövö, Mönsterås, 98 år
Erik Nilsson, Skäppentorpsvägen,
Blomstermåla, 85 år
Henning Arvidsson, Algatan,
Blomstermåla, 86 år
Margit Sahlberg, Johan Skyttes väg,
Ålem, 98 år
Åsa Johansson, Skälleryd, Blomstermåla,
46 år
Nu börjar Vi!
Aktiviteter för Barn och unga
Ålems församling START vecka 35
Ålems församlingshem:
Kompis (6 – 12) – måndag 17.30 -19.00, pyssel och lek
Öppet musikcafé för barn med föräldrar
– tisdag 10.30 – 12.30
Därefter lunch till självkostnadspris om man önskar
Kyrkans Unga 14 år – tisdag 18.45 – 21.00
Välj om du först är med på lovsångsmässan eller kom
direkt! Vi pratar, ser på film, sjunger och mycket mer.
Blomstermåla missionskyrka:
Tjejgrupp (9 - 12 år) – onsdag 14.45 – 16.30
Vi pysslar, bakar och har enkla dramaövningar. Vi
startar med enkelt fika 14.45 – 15.15 särskilt för er som
kommer direkt från skolan. Efter det startar vi aktiviteterna!
Välkomna!
Du vet väl att vi finns på
www.facebook.com/alemsforsamling
Ålems Församling
Pastorsexpeditionen
Häradsvägen 27, 384 92 Ålem
Expeditionen är öppen:
månd, onsd, fred 09.00-12.00
Tel 0499-79 90 00, fax 0499-228 74
E-post
[email protected]
Präster
Kyrkoherde Emil Jörgensen,
tel 79 90 01, e-post
[email protected]
Komminister Peter Wärnlund,
tel. 79 90 14, e-post
[email protected]
Kyrkomusiker
Jane Klasson, tel 79 90 05,
e-post [email protected]
Karin Öhman, tel 79 90 07, e-post
[email protected]
Församlingsassistenter
Gunilla Petersson, tel 79 90 04, e-post
[email protected]
Malin Burmeister, tel 79 90 12, e-post
[email protected]
Förvaltningsassistent
Marianne Engström, e-post
[email protected]
Kyrkan - vaktmästare
Margareta Samuelsson, tel 79 90 03
Kyrkogården - vaktmästare
Jens Bergh, tel 79 90 06,
e-post [email protected]
Peter Cornelius, tel 79 90 10
Kyrkorådets ordförande
Christer Foghagen,
e-post [email protected]
Kyrkofullmäktiges ordförande
Erling Petersson,
e-post [email protected]
Ålems Församlingsblad
Ansvarig utgivare:
Emil Jörgensen
Redaktionsråd:
Peter Wärnlund
Anne Martin-Åkesson
Christer Foghagen
Malin Burmeister
Eva-Karin Holgersson
Hemsida: www.alemsforsamling.se
eller www.minkyrka.se/alem
Besök vår hemsida www.alemsforsamling.se eller www.minkyrka.se/alem
Wåhlin Produktion AB 0491-822 12
Döpta
Nathalie Sandberg Hellenborg,
Smittegårdsvägen,
Timmernabben
Alfred Lindström, Strandavägen,
Timmernabben
Elise Svensson, Stommen,
Blomstermåla
Tuva Gottvall, Lindstigen,
Timmernabben
Milton Magnusson, Salthällsvägen,
Blomstermåla
Miquel Allen, Salthällsvägen,
Blomstermåla
Tifu Assah, Salthällsvägen, Blomstermåla
Malte Granberg, Lindstigen,
Timmernabben
Alfred Alvarsson, Storgatan,
Blomstermåla