Info Distrikt Jämtland

NYHETSBREV FRÅN LANTMÄNNEN MAJ 2015
Info
Distrikt Jämtland
Ordförande har ordet
Fåker 20150410
Ja de e våren, de e våren
som har kommit igen………
Nu börjar det krypa i kroppen, man börjar snegla på
maskinerna, kollar ägorna.
Funderar över var man skall släppa
djuren och allt annat man funderar över
när våren kommer.
Med våren kommer också stämmorna
som även i år var välbesökta. (Se artikel
här intill).
Det är kul att träffas och därför så kommer vi att bjuda in er alla till lunch på
olika ställen i länet för att diskutera
Lantmännen som ägare och som kund.
Vilka krav ställer ni som ägare på er förening?
Samma dag som vi hade distriktsstämman ringde en ägare till mig och bad
mig ge honom bra argument för att
han skulle fortsätta att köpa foder från
Lantmännen. Jag måste säga att jag är
urtrött på att höra vad bra Sv…….er är.
Jag skall inte dra alla bra argument i det
här brevet men vi har en förening som
satsar 300 milj kr på forskning och utveckling. Vi har försöksanläggningen i
Lännäs som tar fram bra grödor att odla
häruppe hos oss. Vi stödjer RJN i deras
forskning. Och det viktigaste argumentet som koncernsstyrelsens Per Lindahl
gav på distriktsstämman var:
”Att när du handlar med Lantmännen så
går återbäringen tillbaka till de svenska
bönderna”.
Kom på våra träffar och ge era argument. Medverkande på träffarna är
Hans Westbom, regionchef och hans
säljare på Lantmännen Lantbruk. Lage
Westman, medlemsansvarig, samt representanter från distriktsstyrelsen.
Och om ni inte vill argumentera så kan
ni väl i alla fall komma och äta lunch.
2
Distriktsstämman
Stämman 2015 hölls på OSD i Östersund och det var
totalt 40 deltagare, varav 25 medlemmar.
Jenny och Roger Jonsson, Sveom,
Kaxås, utsågs till Lantmännenstipendiater med följande motivering:
”Jenny och Roger har visat stor
framåtanda och nytänkande. De är
övertygade om att närproducerade
och förädlade produkter är nyckeln
till framgång. Paret är en god förebild och inger hopp om en fortsatt
framtid för familjejordbruket.”
Från Lantmännens ledning kom Krister Zackari och Per Lindahl. De berättade om Lantmännens resultat för 2014 samtidigt som verksamheten
i koncernen presenterades. De informerade även om den ev. fusionen
med Kalmar Lantmän.
Gunnar Lögdberg, Krokom, blev invald i distriktsstyrelsen. Marlene
Hamberg och Sven-Erik Eriksson avtackades för sina insatser som förtroendevalda i Lantmännen.
Ämnen som också diskuterades på stämman var att det är viktigt att
Lantmännen får till ett närmare samarbete med sina medlemmar/kunder och att vi får ha kvar foderfabriken i Holmsund samt växtförädlingen
i Lännäs. Det är också viktigt att vi har mjölk till maten på nästa års
stämma.
Liza Lidvall
Välkommen på ”After fjös” !
Årets ”After fjös” kommer i år att ske i samarbete mad Arla
och Växa. Boka in fredagen den 3 juli på Sandvikens
festplats. Kom mingla, ät, mys och umgås, för att lite senare
ge sig ut i dansens virvlar. Umbrella spelar! I år kommer
Gävleborgs distrikt på besök samma helg, så passa på och
umgås lite extra med dom. Boende för övernattning kommer
att anordnas för de som så önskar. Först till kvarn...
Mer information kommer senare.
Returadress:
Lantmännen
Celeste Salomonsson
205 03 Malmö
Ordförande har ordet
forts. från sid 1
Under sommaren så blir det fler aktiviteter och det kan ni läsa om i Infobladet.
Idag skulle ”Gustav i Lärmens oppifrån gålan” ha fyllt år. Där började jag
min bana inom lantbruk. Jag har aldrig varit så stolt som när jag fick min
första lön av honom. Gustav var känd
inom föreningsrörelsen, han var aktiv
inom LRF, NNP, Centern m.m. Det
är viktigt med föreningsrörelsen, det
binder oss samman och är ett stöd
när det är jobbigt. Därför är det viktigt
med mötesplatser. Så väl mött under
året på Lantmännens mötesplatser.
Husdjursdagen i Alsen den 2 augusti
”Bonden - människans bästa vän”
Med Husdjursdagen vill vi på ett praktiskt sätt ge kunskap och information om livet på landet men också visa vilka resurser vi har i vår närmiljö.
En viktig del handlar om ödmjukhet och respekt i mötet med djur, natur
och miljö. Så klart vill vi också visa på vilka arbeten som finns inom de
gröna näringarna och locka fler ungdomar att välja något av våra naturbruksgymnasier.
Med vänlig hälsning
Marie Louise Åhsell
Ordf. för Lantmännen i Jämtland
Här finns Dina representanter i distriktsstyrelsen
Sven Bäckebjörk
Ekeberg 151, 830 51 Offerdal
Tel 0640-331 31
Mobil 070-621 60 02
[email protected]
Gunnar Lögdberg
Kälen 246
835 91 Krokom
Mobil 070-588 14 46
[email protected]
Pär Eriksson, Vice ordf
Ågårdarna Åhn 606,
830 01 Hallen
Tel 0643-310 90
Mobil 070-216 38 27
[email protected]
Marie-Louise Åhsell, Ordf
Fåker Bränna 125,
830 22 Fåker
Tel 063-601 30
Mobil 070-240 21 27
[email protected]
Liza Lidvall, Sekr
Stenrike Gård, Hosjö 184
840 50 Gällö
Mobil 070-218 32 48
[email protected]
lantmannen.se/omlantmannen/Jamtland