Manchester - [email protected]

Manchester
!
Staden
Manchester ligger i mitten av England och är en gammal industristad. Förväntar man sig att staden
ska vara en grå och tråkig har man dock fel. De flesta av lagerlokalerna där man förvarade bomull
är byggda av rött tegel och utgör intressanta inslag i stadens arkitektur. Historiskt sett har bomullen
spelat en mycket stor roll i Manchesters utveckling men under de senaste decennierna har man
försökt profilera om sig som en mer modern universitetsstad. Även andra delar av staden är
intressanta. I stadens utkanter finns två fotbollsarenor. I närheten av universitetet finns barer och
nattklubbar. I centrum finns det mesta man kan förvänta sig; restauranger, bio, köpcentrum och ett
jättelikt pariserhjul. Universitetet ligger 5-10 minuter från centrum om man åker buss. Bussar går i
princip hela tiden och kostar ett pund. Söder om universitetet ligger en vägsträcka som kallas the
Curry Mile, full med restauranger som logiskt nog serverar kebab och falafel. Jag såg inte en enda
med curry på menyn. Kebaben var dock mycket bättre än den i Sverige.
!
Allt är inte rosenrött och tegelrött i Manchester. Det är en trots allt en stad med 500 000 invånare,
2,5 miljoner om man räknar in närområdena, och staden känns bitvis ganska sliten. Längtar man sig
bort ligger Peak District i princip runt hörnet med väldigt fin natur.
!
Universitetet
Manchester Business School (MBS) är en del av University of Manchester. På hela universitetet går
det drygt 40 000 studenter. Själva universitetsområdet är mycket mer kompakt än i Lund vilket på
sätt och vis gör det trevligare. Det finns gott om studieplatser utspridda över området. Alan Gilbert
Learning Commons och huvudbiblioteket är de bästa. Själva undervisningslokalerna är av blandad
kvalitet, vissa är toppmoderna andra helt okej. Universitetet har lagt och kommer lägga stora
summor på att rusta upp en del lokaler de närmsta åren.
!
Kurser
För att få ihop till en full termin ska man läsa sex kurser i Manchester; varje kurs motsvarar 5
ECTS. Kurserna väljs i förhand, men under de två första veckorna på terminen finns möjligheten att
prova på andra kurser än de man har valt och byta ut enstaka kurser om man hittar någon som
verkar bättre. Ganska många av utbytesstudenterna valde att göra detta. I Manchester läser man alla
sina kurser parallellt under hela terminen. Man har ett fast schema där varje kurs har sina specifika
dagar och timmar i veckan. Varje kurs har en föreläsning i veckan. Vissa av kurserna har dessutom
workshops och seminarium som kräver förberedelser. Alla kurser börjar prick och brukar vara en
timme och femtio minuter så att man hinner gå till nästa kurs. Undervisningen i Manchester sker
under tolv veckor, där vecka 6 är till för egenstudier. Många studenter väljer att resa runt i England
istället. Utöver de tolv veckorna finns tentaperioden.
!
Många av kurserna examineras via salstenta. En del kräver att man skriver en uppsats i stället. För
utbytesstudenter finns möjligheten att skriva hemtentor på alla kurser i stället för att återvända i
januari och skriva salstentor. I princip alla valde att göra detta. Jag valde dock att bara göra
salstentor, vilket innebär att man skriver sex tentor på två veckor i mitten av januari. Detta var inte
optimalt. Mitt råd är att titta på hur kurserna examineras och välja så att man kanske skriver hälften
salstentor och hälften hemtentor. Att bara välja en examinationsform kan bli ganska tungt och
tråkigt, oavsett om det är bara är sals- eller hemtentor. Det kan också vara bra att välja två
andraårskurser för att inte arbetsbelastningen ska bli för hög. Salstentorna består vanligtvis av 4-6
frågor där man ska välja två att besvara (det kan finnas delfrågor). Man brukar ha två timmar på sig.
Frågorna är ofta av typen beskriv och diskutera.
!
De kurser jag valde var följande:
!
Share Prices and Accounting Information, BMAN30071
Denna kurs leddes av Thomas Schleicher och behandlar samband mellan ett företags aktiepris och
olika typer av information som finns i dess resultat- och balansräkningar. Kurslitteraturen består
enbart av vetenskapliga artiklar som stundtals kan vara ganska krävande att ta till sig. Många av
artiklarna använder sig av regressionsanalyser för att undersöka ovannämnda samband. Under
kursens gång går man även igenom förklaringar till varför sambandet stundtals kan vara lågt. Inför
min termin hade det tydligen skett ett visst skifte i fokus i salstentan. Att praktiskt kunna utföra
regressionsanalyserna var inte lika viktigt som att förstå de bakomliggande teorierna. Överlag var
kursen intressant och givande.
!
Financial Derivatives BMAN30091
Kursen handlar om prissättningen av optioner, terminer och andra finansiella derivat. Under
föreläsningarna går man även igenom olika strategier för att kombinera derivaten i hedgingsyfte.
Kursen har även några små inslag av redovisning. Huvudföreläsare var Ser-Huang Poon, men även
Eirini Konstantinidi undervisade. Ser-Huang Poon är en okej föreläsare som gör ungefär vad man
kan förvänta sig. Eirini Konstantinidi är ganska opedagogisk. Tempot på kursen är högt och det
krävs nästan att man räknar alla uppgifter varje vecka om man ska ha chans att klara den. För att
hjälpa en på traven har de anordnat obligatoriska workshops varje vecka. Dessa är givande. Tentan
på kursen var svår, framförallt på grund av tidspressen. En kurs med samma mängd frågor och med
samma svårighetsgrad på frågorna hade i Lund varit en fyratimmarstenta. I Manchester fick man
2,5 timmar.
!
Behavioural Finance BMAN30251
Kursen går igenom olika anomalier på finansmarknader och förklarar dessa med att investerare inte
är rationella i alla lägen utan påverkas av psykologiska faktorer. Detta i kontrast till traditionell
finansiell teori där det grundläggande antagandet är att alla är rationella. Kursen är väldigt teoretiskt
och tittar på de stora strömmarna. Den ger inte så många exempel på vilka åtgärder man ska ta för
att skydda sig som investerare eller hur man ska ändra i prissättningen av värdepapper. Föreläsaren
Abdulkadir Mohamed verkade vara ny och var oorganiserad, vilket drog ner intrycket av kursen
något. Det var ändå intressant och lärorikt. Utöver salstentan examinerades kursen genom ett litet
grupparbete.
!
Foundations of Supply Chain Management BMAN31451
Kursen behandlar inköpsfunktionen i ett företag och hur företag ska förhålla sig till sina
leverantörer. Kursen går igenom på vilka sätt inköp kan vara strategiskt avgörande för ett företag
och ger även exempel på olika modeller man kan använda för att analysera företags supply chain.
Föreläsaren Paul Cousins kan verka sträng i början men visar sig efter ett tag snarare vara
respektingivande. Han är mycket kunnig och engagerad och kräver mycket av studenterna under
lektionerna. Det gäller att ha kollat igenom litteraturen inför varje föreläsning och man bör vara
beredd på att svara på frågor. Denna kursen krävde ganska mycket arbete under själva terminen. Det
var stundtals mycket att läsa och man hade seminarium varannan vecka. Den var å andra sidan
mycket lärorik och intressant, en favorit. Föreläsaren har dessutom en stundtals tramsig sida som
främst tar sig uttryck i att han lägger alldeles för mycket tid på att animera sina power pointpresentationer.
!
Retail Marketing BMAN31461
Kursen handlar egentligen inte så mycket om marknadsföring som vilka specifika förutsättningar
och utmaningar detaljhandel och butiksverksamhet möts av. Kursen var mycket grundlig och gick
igenom det mesta man behöver veta för att kunna sköta butiker av olika slag. Olika strategier för
prissättning av produkter, val av plats för butiker och trender bland kunder var några av de ämnen
som behandlades. Detta var en av mina favoritkurser, vilket till stor del berodde på föreläsaren John
Pal som var mycket kunnig inom området. Han har dels jobbat praktiskt med ämnet ute på företag,
dels har han forskat under ganska lång tid. Dessutom är han bra på att lära ut. Litteraturlistan är
ganska omfattande, även om man bara väljer att läsa de obligatoriska artiklarna. Kursen hade
obligatoriska seminarium varannan vecka.
!
e-Business and e-Marketing BMAN20471
Likt retail marketing handlade denna kurs inte särskilt mycket om just marknadsföring utan
behandlar snarare vilka ändrade förutsättningar och möjligheter Internet har fört med sig för
företag. Bland annat diskuterades affärsmodeller och olika tekniska lösningar för att tillhandahålla
hemsidor. Detta var den enda andraårskursen jag valde och nivån var märkbart lägre. Pedro
Sampaio, som huvudföreläsaren hette, var ganska oorganiserad och hade svårt att behålla folks
intresse under föreläsningarna. Ganska många i salen sysslade med annat. Med tanke på att de andra
kurserna jag läste var krävande var det dock skönt med en kurs i lägre tempo.
!
Boende
Universitetet garanterar inte boende till alla utbytesstudenter, men i praktiken verkar det som om
alla får en bostad. Boende söker man efter att man blivit officiellt antagen. Jag fick information om
hur man skulle göra i början av juni, sökte direkt och fick veta hur det hade gått i mitten av augusti.
!
Jag bodde på Dalton-Ellis Hall, vilket ligger drygt två kilometer från Manchester Business School. I
hyran ingick frukost och kvällsmat vilket var ganska skönt i början. Även om maten är helt okej
tröttnade jag dock efter ett tag. Dessutom var det lite jobbigt att inte kunna bestämma när man
skulle äta själv. Själva boendet hade mycket lägre standard än i Lund. Rummet var litet, slitet och
alldeles för dyrt. Överlag verkar det dock som att de flesta boende som universitetet ordnar håller
samma standard. Nästan alla utbytesstudenter beklagade sig i början, men eftersom det är relativt
kort tid man ska vara där går det att stå ut. Det man ska tänka på när man väljer var man ska bo är
därför i första hand avståndet till skolan och om man vill laga maten själv. Att bo nära underlättar
vardagen rejält. Man kan hitta bostad på egen hand hos privata alternativ, men det verkar
omständigt och osäkert för den korta period man ändå ska vara iväg.
!
Nöjen och fritid
Utöver studier finns det ganska mycket att roa sig med under sin tid i Manchester. Pubar och
nattklubbar finns det gott om. Fotbollsklubbar likaså. Manchester är dessutom full med museum
med gratis inträde. Vill man träna finns det en simhall precis granne med MBS.
!
Är det resor man är ute efter kan det vara bra att gå med i universitetets International Society. Under
min tid ordnade de resor till bland annat York, Oxford och Edinburgh. I närheten av Manchester
ligger också Liverpool, vilket är värt ett besök. Ett besök i Peak District eller Lake District är också
att rekommendera. Makalösa vyer! Vill man till London tar det bara två timmar med tåg.
!
MBS har ett eget International Society som ordnar fester och resor för utbytesstudenter. Det är
väldigt trevligt eftersom man snabbt lär känna folk. Du lär antagligen träffa International Society
redan första dagen.
!
Är man intresserad av att träffa ännu fler studenter finns det hundratals societies knutna till
universitetets studentkår. Där finns allt från diskussionsgrupper, fotogrupper och vandra-inaturengrupper till mer traditionella sportgrupper, välgörenhetsgrupper och träffas-i-parken-ikläddrustning-och-vifta-med-träsvärdgrupper. Finns det inget som passar kan man alltid starta en egen
grupp.
!
!
Övrigt
Personalen på internationella avdelningen är de på universitetet man har mest kontakt med för att
sköta det administrativa. Särskilt Andrew Walker förtjänar en eloge. Har man frågor eller problem
med studierna kan man vända sig till honom. Han är trevlig och lätt att prata med.
!
Detta var en kort sammanfattning av Manchester och min tid där. Även om man kanske inte vet så
mycket om staden innan man åker dit lät man sig snabbt och man får snabbt roligt. Jag hade väldigt
kul under min tid där och rekommenderar verkligen folk att åka dit. Om du har några frågor så
tveka inte att höra av dig!
!
Joel Johannesson, HT2014
[email protected]