för får och getter - bild

Godkänd märkningsutrustning
för får och getter
1
11
20
99
12345
999
SE999999
99
2345
12354
99 1
SE 999999
12350
50
1. ALLFLEX DAN-MARK APS
6. OS ID STALLMÄSTAREN AB
Originalbricka Ovina, 38 x 45 mm, ca
5 g, gul färg på handel, hondel finns i
färgerna blå, grön, gul, orange och vit, SE
+ produktionsplatsnummer och eventuellt
individnummer.
Originalbricka Micro, platsbygelbricka,
9 x 35 mm, ca 1,8 g, SE + produktionsplats­
nummer och eventuellt individnummer.
Finns i färgerna blå, grå, grön, gul, lila,
orange och vit.
2. ALLFLEX DAN-MARK APS
7. OS ID STALLMÄSTAREN AB
Originalbricka EID FDX-B, diameter 26 mm,
3,8 g + handel, gul färg, hondel elektroniskt
öronmärke som kan kombineras med handel
Ovina, SE + produktionsplatsnummer och
individnummer. Stöder ISO-standard 11784
och 11785. FDX-teknologi.
Originalbricka CombiE23, diameter 23 mm,
2,8 g + handel, gul färg, hondel elektronisk
öronbricka som kan kombineras med
handel Combi 2000 mini eller Combi 2000
små, SE + produktionsplatsnummer och
individnummer. Stöder ISO-standard 11784
och 11785. FDX-teknologi.
3. OS ID STALLMÄSTAREN AB
Originalbricka Combi 2000 mini, 33 x 37 mm,
3,8 g, gul färg på handel, hondel finns i
färgerna blå, grå, grön, gul, lila, orange
och vit, SE + produktions­platsnummer och
eventuellt individnummer.
8. SCAN FARM I/S
4. OS ID STALLMÄSTAREN AB
9. SCAN FARM I/S
Originalbricka Combi 2000 små, 42 x 48 mm,
ca 5 g, gul färg på handel, hondel finns i
färgerna blå, grå, grön, gul, lila, orange
och vit, SE + produktionsplatsnummer och
eventuellt individnummer.
Originalbricka MS Tag Midi EID, diameter
25 mm, ca 3,8 g + handel, gul färg,
hondel elektronisk öronbricka som kan
kombineras med handel MS Tag Midi,
SE + produktionsplatsnummer och
individnummer. Stöder ISO-standard 11784
och 11785. FDX-teknologi.
9
SE
23
9
SE 999999
99
8
12345
SE
7
SE 999999
999 1
6
0
9
SE9
5
99
99
4
999
3
SE
2
Får och getter ska märkas senast sex månader efter födseln och alltid innan djuren
lämnar den produktionsplats där de föddes. Djur som slaktas innan tolv månaders ålder
behöver bara märkas med en öronbricka utan individnummer. Djur som ska bli äldre
än tolv månader ska märkas med en öronbricka med individnummer i vartdera örat.
Observera att bilderna är skisser av öronbrickor. Foton av öronbrickorna finns på
www.jordbruksverket.se.
5. OS ID STALLMÄSTAREN AB
Originalbricka Combi 2000 rund, diameter
30 mm, ca 3 g, gul färg på handel, hondel
finns i färgerna blå, grå, grön, gul, lila,
orange och vit. Handel präglad med SE +
produktionsplatsnummer. Hondel utan
prägling.
www.jordbruksverket.se
Originalbricka MS Tag Midi, 33 x 34 mm,
ca 3 g, gul färg på han- och hondel, SE +
produktionsplatsnummer och eventuellt
individnummer
Produktlista
För exakta priser kontakta tillverkaren eller gå in på deras hemsida. För varje beställning tillkommer kostnader för porto och
registreringsavgift. Vid beställningar med enbart ersättningsbrickor tas ingen registreringavgift ut.
TillverkareProdukt
Allflex dan-mark Aps
Ovina, original/ersättning/reservöronbricka
EID FDX-B, elektronisk original/ersättningsöronbricka
Tång, Total Tagger, manuell
Tång Total Tagger PLUS, manuell
Tång, Retract-o-Matic, automat
Reservnål till tänger
Märkpenna
OS ID Stallmästaren AB
Combi 2000 mini, original/ersättning/reservöronbricka Combi 2000 små, original/ersättning/reservöronbricka Combi 2000 rund, original/ersättningsöronbricka Micro, original/ersättningsöronbricka
Combi E23, elektronisk original/ersättningsöronbricka Tång, Junior, manuell
Tång, Senior, automat
Tång, Micro, manuell
Reservnål till tång, Junior
Reservnål till tång, Senior
Märkpenna
Scan Farm I/S
MS Tag Midi, original/ersättning/reservöronbricka
MS Tag Midi EID, elektronisk original/ersättningsöronbricka
Tång, manuell
Reservnål till tång
Märkpenna
För beställningar som ska levereras skyndsamt tar OS ID Stallmästaren AB
ut en avgift på 0,50 kronor per märke.
Adresser
Enklast beställer du märkningsutrustning via jordbruksverkets e-tjänst. Om du beställer via blankett ska du skicka
beställningen till Jordbruksverket som förmedlar beställningen till respektive tillverkare. Du ska alltså inte skicka
beställningen direkt till tillverkaren.
2015-08-06
Jordbruksverket
Registerenheten
551 82 Jönköping
Tfn 0771-223 223
Fax 036-12 63 40
Allflex dan-mark ApSScan Farm I/S
Rugmarken 31
Langholmvej 34
DK-7620 Lemvig
DK – 4983 Dannemare
Danmark
Danmark
Tfn +45-97 811 555
Tfn +45-54 944 900
Fax +45-97 811 211
OS ID Stallmästaren AB
Skaragatan 110
531 33 Lidköping
Tfn 0510-204 45
Fax 0510-204 41
JSI32