Verksamhetsberättelse år 2014. 3mars

Verksamhetsberättelse år 2014
mars 2015)
(from 14 mars tom 1
Föreningens styrelse under verksamhetsåret har bestått av:
Ordförande - Ingrid Bergqvist
Sekreterare- Ann-Sofie Persson
Kassör - Berndt Anse
Ledamot- Marietta Douglas
Suppleant - Lise Möller
Valberedare: Nils Ahlberg
Revisor: Eva-Lena Ahlberg
Styrelsemöten.
Styrelsen har haft nio möten under året. Dessa har oftast ägt rum vardagkvällar, ibland innan
praktikan, vid FU, några ggr på länsmuseet och några ggr på ett av stans caféer.
Årsmöte:
Årsmötet hölls vid Fontänen kl. 18 innan praktikan, den 20 mars. Medverkande vid årsmötet:
Valberedning Nisse Ahlberg, Styrelsemedlemmar: Berndt Anse, Ingrid Bergqvist, Eva-Lena
Ahlberg, Lise Muller, Marietta Douglas. Vid årsmötet slutade Eva-Lena, Ann-Katrin Ryn och
Henrik Helin.
Ann-Sofie Persson valdes in i styrelsen, inga övriga medlemmar var närvarande vid årsmötet
vilket gav anledning till att diskutera föreningens framtid.
Terminskurser
Våra terminskurser har hållits i samarbete med Folkuniversitetet som ansvarat för
anmälningsförfarandet. Nybörjarkurs har varit i studio 2 på FU, kurs2+3 har varit i
Linköpings dansstudio.
Vt -14
Nybörjarkurs: Tolv tillfällen med start i februari. Instruktör: Lars Andersson och Emma
Birkehag, ca 11 par
Fortsättningskurs I: Tolv tillfällen med start i februari. Instruktör: Nils och Eva-Lena Ahlberg,
ca10 par
Fortsättningskurs II: Tolv tillfällen med start i februari. Instruktörer: Nils och Eva-Lena
Ahlberg, ca 6 par
Ht - 14
Nybörjarkurs: Tolv tillfällen med start i september. Instruktörer: Lars Andersson och Sophie
Heurtel ca 12 par
Fortsättningskurs l : Tolv tillfällen med start i september Instruktörer Nils och Eva-Lena
Ahlberg. Ca 10 par
Fortsättningskurs II: Tolv tillfällen med start i september. Instruktörer: Nils och Eva-Lena
Ahlberg, ca 4 par
Praktika
Praktika har hållits under terminerna varje torsdagskväll kl. 19.00 – 21.00. Praktikan har varit
i Folkuniversitets lokaler, innan kursstarterna har vi varit i en dansstudio, därefter i ett
klassrum, sal 12. Vi föredrar dansstudion. Styrelsemedlemmarna har varvat ansvaret att finnas
på plats. Vi har informerat om aktuella händelser och hälsat alla välkomna. För att locka mer
folk till praktikan har vi gjort mer marknadsföring samt hyrt Vagnshallen vid Fontänen vid
sex tillfällen. Praktikan har under verksamhetsåret blivit mer välbesökt men med stor
variation. Det har varit mellan 4 personer - ca 30 personer. Det är oftast samma personer som
återkommer till praktikan och under hösten var det vanligen ont om följare. Vid
Fontänenpraktikan har det varit fler dansare och där har tagits en entréavgift på 20 kr för
medlem, 30 kr för icke medlem
Prova på-tillfällen
Under året har fem prova-på anordnats: Ingrid och Lars hade ett tillfälle under dansens vecka i
maj då det kom ca 15 personer, den 4/9 (välbesökt) innan ordinarie praktika (lärare: Lars), den
20/9 i samband med CityArtLink (lärare: Lars och Marietta, ca 10 deltagare), samt den 22/1
innan praktikan (lärare: Lars och Henrik, få deltagare).
E-tango
I samarbete med Tangobegeer, Simplemente tango och Dans på rosor arrangerades
Östergötlands egna tangofestival. TdlP anlitade Paul Einthoven samt Anna Linde som lärarpar
plus Monika och Per-Erik för Workshop. Det varierade med folk på alla workshops, vi fick
ställa in Monika och Per-Eriks WS (avancerad) pga få anmälningar. Några från Tdlp var med
och hjälpte till under dagen och kvällen med städ och plock men fler skulle behövt ställa upp.
Tack vare intensiv marknadsföring i slutet kunde dagen arrangeras, när en vecka återstod
fanns diskussioner om att ev. ställa in.
Kurshelger:
22-24 nov Damian och Katarzyna kurser blev snabbt fullbokade och en mycket uppskattad
WS helg med sex olika ws, ca 12 par per WS. Lördag i Folkungahallen och söndag i studio 2
på FU. Det fanns platser kvar till privatlektioner, här fanns en del logistikplanering gällande
lokaler. En medlem, Hans Antonsson skötte mesta kontakten med Damian och medlem
Fredrik Öhlin har hjälpt till med affischer. Eva-Lena Ahlberg ordnade anmälningssidan på
hemsida, Ingrid och Bernt administrerade anmälningarna.
Milongor:
Milongor har arrangerats på Fontänen. Vi har serverat fika. Inträde har varit 60 för medlem
och 100 för icke medlem:

26 april: Eva-Lena var DJ. Cirka 35 personer

14 juni: Försommarmilonga. Eva-Lena var DJ. Cirka 40 personer.

30 augusti, Sensommarmilonga med Prova på innan, DJ: Sone, cirka 40 gäster.

23 november på Fontänen med mat från Kaskens restaurang (Italiensk buffé) och med
uppträdande av Damian och Katarzyna, ca 100 gäster totalt. Till middagen hade vi 45
gäster. Orkester Tango Placer samt DJ: Eva-Lena.

11 december, Luciamilonga och praktikaavslut, med inspelad musik, cirka 40 gäster.

14 feb 2015, Alla hjärtans dag, cirka 40 gäster, DJ: Sone.
Nybörjarmilonga har anordnats tillsammans med Norrköpings tangoförening den 9 maj i
Norrköping och den 5 december på Dansstudion i Linköping.
I samband med e-tangofestivalen samarrangerade föreningen milongan i Norrköping den 18
oktober.
Marknadsföring
Föreningen har en hemsida som skötts av Eva-Lena och Henrik, sedan Ingrid. Det har varit
problem två ggr under året med hemsidan då vi fått intrång och den låg nere ca två månader.
Vi har skickat nyhetsbrev nästan varje vecka till de som önskat nyhetsbrev om vad som
händer framöver. På praktikor och kurser har det informeras om tangoevents. Inför kursstarter
och vissa Milongor har vi spridit affischer och flyers där Fredrik Öhlin har hjälp till med
grafiska designen. Vi har anlitat Adalls grafiska för tryck. Föreningen har ett e-postkonto där
en del frågor och information kommer in. Marietta har haft uppdrag att läsa. Information har
skett via Facebook och Tangoportalen – detta har oftast skötts av Ingrid som även har skickat
mail till Correns evanemangskalender.
 Antal medlemmar vid årets slut, inklusive kursdeltagare, cirka 80 personer.



Betalande medlemmar = 19 st
Kurs mellan + fort = 38 st
Kurs nyb = 22