välkommen till en riktig gymnasieskola punkten - stöd

PUNKTEN - STÖD FÖR ELEVER MED AUTISMSPEKTRUMTILLSTÅND (AST)
Punkten - stöd för dig som har diagnos inom AST.
Trygghet och välmående är nyckelord för att du skall lyckas med dina studier. På Punkten arbetar
pedagoger med specialkompetens och erfarenhet inom autismområdet. Eleverna erbjuds en
tillrättalagd arbetsmiljö med ändamålsenliga lokaler och undervisning i mindre grupper. Personalen
erbjuder också handledning till lärare på nationella program som undervisar elever inom Punktens
kompetensområde.
Samverkan med hemmet är viktigt för att nå goda resultat.
Vilken verksamhet passar dig?
Punkten erbjuder följande alternativ:
Punkten IM IA - Introduktionsprogram
Erbjuder möjlighet till behörighetsgivande studier i mindre grupp i en lugn arbetsmiljö. Detta är
alternativet för dig som behöver läsa upp dina grundskolebetyg för att bli behörig till nationellt
program. Eller för dig som vill förbereda dig mot arbetslivet.
Punkten NP - Nationellt samhällsprogram
Detta är alternativet för dig som är behörig för studier på det nationella samhällsprogrammet.
Kontaktinfo
Rektor:
Katrin Pedersen
070 - 369 15 11
[email protected]
Skoladministratör
Sabine Beckmann
0582 - 68 50 74
[email protected]
Studie- och yrkesvägledare:
Magnus Skråge
070 - 370 58 90
[email protected]
Programledare:
Mats Henriksson
070 - 699 52 00
[email protected]
Punkten NP studiehandledning
Du läser och ingår i en större klass på valfritt nationellt program och får hjälp av en mentor/handledare
från Punkten med att planera och organisera dina studier.
Sökvägar:
Vid Antagning till Punkten NP och IM Punkten utgår vi från de enskilda behoven.
Övrigt:
Gymnasieskolan är en frivillig skolform och omfattar bara stöd i studierna, inte resa till och från skolan
eller omsorg före och efter skoldagens slut.
VÄLKOMMEN TILL EN
RIKTIG GYMNASIESKOLA
www.alleskolan.eu
150623