Nuläget inom logistikbranschen i regionen

Branschforum Logistik och nätverket Logistikia
bjuder in till seminarium om
Nuläget inom logistikbranschen i regionen
Tid:
Fredagen den 29 maj kl. 9.30-13.00
Plats:
Hemerycksalen, Louis de Geer konsert & kongress, Norrköping
Målgrupp: Regionens logistikföretag
Anmälan: Senast fredag 22 maj via länk i inbjudan
• Välkommen, Ola Hjärtström, marknadschef, Norrköpings Hamn samt
orförande Branschforum Logistik
• Hur jobbar regionen med etablering? Pontus Lindblom, etableringsansvarig,
Norrköpings kommun och Joakim Ljungqvist, vd, Tillväxt Motala
• Kaffepaus
• Bygglogistik – Utmaningar och framtidsmöjligheter, Camilla Einarsson,
projektledare och ansvarig för logistik, SWECO Management AB
• Klusteranalys – Kartläggning av regionens logistikkluster, Mats Abrahamsson, professor i logistik, Linköpings universitet
Seminariet avslutas med lunch.
Välkommen!
Ola Hjärtström
Logistikia är ett nätverk initierat av Norrköpings kommun, Norrköpings Hamn och
Stuveri AB, Region Östergötland och Linköpings universitet