Nummer 2-2015 - Posten Åland

frimärken
Jägarens bästa vän
jakthunden sid 3
nr 2 2015
svensk a
Äntligen dags för
Årsboken sid 17
fr im ärk en
nr 2 2015
Jägarens bästa vän
3
Folkliga silversmycken
6
Stämningsfull papperskonst
8
Din samling förtjänar bra förvaring
10
Praktiskt universalalbum
10
Nässelklockan –
vackraste Sepacfrimärke 2014
Beställningslista11
Äntligen dags för Årsboken
17
Ålands Sjöräddningssällskap jubilerar
18
Samlarprodukter för djurvänner
20
Ny frimärksklocka
21
Frimärken från Macao
21
Kundinformation22
Kalender23
Telefon
Från Finland:
018 636 639
Från utlandet:
+358 18 636 639
Telefontid (finsk tid):
mån–fre 9.00–16.00
1.7–15.8.
må–fre 9.00–15.00
Besöksadress
Flygfältsvägen 10
Sviby, Jomala
Redaktion
Anita Häggblom
Heidemarie Eriksson
Cecilia Mattsson
Gunilla Häggblom
Monita Löfroth
Fax
Från Finland:
018 636 608
Från utlandet:
+358 18 636 608
text
Gunilla Häggblom
Internet
www.posten.ax
Nordenfrimärken:
www.topoftheworld.nu
Sepac-frimärken:
www.sepacstamps.eu
Produktion
April Kommunikation
Newprint
E-post
[email protected]
Layout
Outi Bergman
Omslagsbild
Therese Andersson
Vi reserverar oss för ändringar i informationen.
POSTEN ÅLAND AB
FRIMÄRKEN
PB 1100
AX-22111 MARIEHAMN
ÅLAND, Finland
Samarbetsorganet för
små europeiska postverk
SEPAC ordnar årligen
en omröstning om årets
vackraste Sepac-frimärke.
Ålands bidrag i tävlingen
2014 var ”Nässelklocka”,
fotograferad av Andy
Horner. Vi är mycket
hedrade över att Ålands
bidrag utsågs till segrare
i tävlingen. Och snart
är det dags för 2015 års
tävling. Temat för i år är
kultur. Du hittar alla bidragen på Sepac-hemsidan
www.sepacstamps.eu.
Var med och rösta du
också.
Anita Häggblom
A F FÄ R SOM R Å D E SC H E F
POSTEN ÅL AND FRIM ÄRKEN
Jakt är ett stort fritidsintresse på Åland och runt
12 % av ålänningarna löser årligen ut ett jaktkort.
Årets frimärkshäfte uppmärksammar jägarens
bästa vän jakthunden.
jägarens bästa vän
Sjöfågeljakten uppmärksammades
i frankeringsetikettserien trävettar som avslutades 2014. Årets frimärkshäfte som ges
ut den 3 september fokuserar på en annan
jaktform och presenterar tre hundraser som
är vanligt förekommande vid jakt på Åland.
den finsk a stövaren på frimärket heter Tova och ägs av Marcus Påvals
i Vårdö. Den är en utpräglad jakthund
som började avlas i slutet på 1800-talet i
Finland där den fortfarande är vanligast.
Stövaren är en skalldrivande jakthund
som används vid jakt på hare och räv.
Den har ett spårnoga drevsätt och ett
hörbart skall som gör att jägaren lätt kan
följa drevet även i krävande terräng och
väderförhållanden.
ÅLANDSPOSTEN FRIMÄRKEN
•
3
Norsk älghund gr å eller
gråhund som den också kallas har sitt
ursprung i Norge. Älghunden är en
ställande hund, vilket innebär att dess
rytmiskt skällande ställer viltet och jägaren kan smyga fram och fälla viltet. Som
namnet antyder används den främst vid
jakt på älg. Gråhunden på frimärket heter
Molle och dess husse är Håkan Holmberg
i Jomala.
den str ävhåriga taxen är
en mångsidig jakthund som används
framför allt vid drevjakt av småvilt och
rådjur. Taxen är en uthållig och energisk
jakthund med utmärkt luktsinne. Taxen
används också ofta som eftersökshund
på skadat vilt. Frimärkstaxen Kia bor hos
Hillevi Hagberg i Jomala.
ännu flera ålänningar har jägarexamen.
Det vanligaste viltet på Åland är rådjuret,
men även många andra viltarter som älg,
hare, hjort, skogsmård och räv får jagas
under hela eller delar av året. Runt 4000
rådjur och drygt 200 älgar skjuts årligen.
Jakt med hund är tillåten från 1 oktober.
De lokala hundklubbarna för stövare,
tax och älghund ordnar årliga drevprov
för att kontrollera hundarnas förmåga att
spåra upp vilt och driva det mot jägaren.
De fantastiskt detaljrika frimärkena står den svenske djurkonstnären Bo
Lundwall för, vars stil vi känner igen från
WWF-häftet med lommar och doppingar
som gavs ut 2013. Frimärkshäftet kompletteras av tre maximikort som blir ett
fint komplement i samlingen.
Statistiskt sett är Åland
en av de jägartätaste regionerna i Europa.
Över 3400 jaktkort löses ut varje år och
4
• ÅLANDSPOSTEN FRIMÄRKEN
F ö r st a d a gs k u v e r t
P r is : 4 , 3 0 € K o d : 416 -13 4 0
340
åländska jakthundar
UTGIVNINGSDATUM:
KONSTNÄR:
uppl aga:
Valör:
3.9.2015
Bo Lundwall
85 000
9 x Inrikes (10,80 ))
Pris FDC:
4,30 )
friMÄRKEts STORLEK:
Häftets storlek:
Papper:
36,5 x 32 mm
107 x 117 mm
98 g/m²
perforering:
13 per 2 cm
Tryckmetod:
4-färgsoffset
Tryckeri:
PostNord
Förstadagsstämpel
Maximikort/Helsaker med
jakthundar: tre hundbilder
som får vem som helst på
fall! Maximikorten är på
samma gång helsaker.
Porto-betalt-symbolerna på
kortens baksida visar viltspår
från älg, rådjur och hare.
Ålands och Schweiz första
samut­givning den 3 september presenterar silversmycken
knutna till de traditio­nella
folkdräkterna som speglar
ländernas historia och kultur.
folkliga silversmycken
Intresset för gamla traditioner
och regionala klädesseder vaknade runtom
i Europa i början av 1900-talet då många
stora förändringar skedde väldigt snabbt.
De första åländska folkdräkterna togs
fram till sångfesten på Åland 1908 efter
mönster och beskrivningar från kläder
som användes i bondesamhället till mitten
av 1800-talet. Idag har varje kommun sin
egen folkdräkt.
En stor del av det vi vet om
dagens åländska folkdräkter har Viking
Sundberg från Svartsmara i Finström samlat in. Utgående från äldre fynd upphittade på Åland utarbetade han Ålandspännet som avbildas på frimärket. Smycket
är en så kallad sölja i silver, ett dukspänne
som används för att fästa axelduken. Det
används på alla kvinnliga åländska folkdräkter. Flera kommuner har också egna
6
• ÅLANDSPOSTEN FRIMÄRKEN
dräktsmycken. Det är ändå svårt att hitta
egentliga regionala skillnader på Åland,
berättar silversmeden Per-Åke Johansson,
som fick överta Viking Sundbergs uppteckningar efter hans bortgång. Någon
egen smyckestillverkning har inte funnits
på Åland utan som ett sjöfarande folk
har ålänningarna troligen tagit med sig
smycken från många olika platser.
Det schweizisk a frimärket
visar en folkdräktsbrosch som tillhör
den kvinnliga folkdräkten för kantonen
Bern. Högtidsdräkten har sedan slutet av
1800-talet varit i stort sett oförändrad.
Den sirliga broschen i silver och filigran
är en av flera broscher som fäster ett svart
axelok som bärs över en vit blus.
F ö r st a d a gs k u v e r t
P r is : 3 , 9 0 € K o d : 416 - 3 41
341 & 342
folkdräktssmycken
UTGIVNINGSDATUM:
formgivning:
3.9.2015
Cecilia Mattsson
uppl aga:
2 x 180 000
Valörer:
Europa (1,20 )), 2,00 )
Pris FDC:
3,90 )
friMÄRKEns STORLEK:
arkens storlek:
Papper:
35 x 35 mm
2 x 15 frimärken
102 g/m²
perforering:
13 per 2 cm
Ålands smycke:
4-färgsoffset + prägling. Schweiz
brosch: 5-färgsoffset + prägling.
TryckmetodER:
Tryckeri:
Cartor Security Printing
En gemensam
förpackning för
samutgåvan och ett
speciellt minneskort
är ännu under
planering. Håll utkik
i nästa nummer av
Ålandsposten!
ÅLANDSPOSTEN FRIMÄRKEN
•
7
Med blotta ögat kan det vara svårt att
se, men faktum är att årets julfrimärken
är tredimensionella pappersskapelser
av Sveriges främsta papperskonstnär
Fideli Sundqvist.
Stämningsfull
papperskonst
Julposten står i centrum på
årets stämningsfyllda julfrimärken som
ges ut traditionsenligt den 9 oktober.
Den svenska papperskonstnären och
illustratören Fideli Sundqvist har skapat
frimärkena helt i papper som sedan
blivit fotograferade. Hon har gjort sig ett
namn som pappersklippare extraordinarie genom detaljrika pappersscenografier
för bl.a. Louis Vuitton och gett ut en
inspirationsbok om papper.
Tr aditionen att skicka julkort
går tillbaka till mitten av 1800-talet.
Att skicka julkort via posten är ännu det
vanligaste sättet att skicka julhälsningar
och också det som uppskattas mest av
mottagaren visar en undersökning från
8
• ÅLANDSPOSTEN FRIMÄRKEN
2014. Julkorten bör dessutom förses
med julfrimärken för att skapa den rätta
julkänslan anser de flesta.
Sedan 2004 ger Posten Åland ut
speciella julfrimärken. Valörbeteckningen Julpost innebär att frimärket kan
användas för att skicka julhälsningar till
ett reducerat pris inom Åland, Finland
och Sverige inom en begränsad tid i
november och december. Frimärket
går naturligtvis att frankera med under
resten av året. Frimärkets värde baserar
sig på årets julporto fram till en eventuell
ändring följande år.
F ö r st a d a gs k u v e r t
P r is : 2 , 6 0 € K o d : 416 - 3 4 3
343 & 344
julen 2015
UTGIVNINGSDATUM:
KONSTNÄR:
9.10.2015
Fideli Sundqvist
uppl aga:
1 x 300 000, 1 x 140 000
Valörer:
Julpost (0,70 )), Europa (1,20 ))
Pris FDC:
2,60 )
friMÄRKEns STORLEK:
arkens storlek:
Papper:
35,4 x 26 mm
2 x 20 frimärken
110 g/m²
perforering:
13 per 2 cm
Tryckmetod:
5-färgsoffset
Tryckeri:
Cartor Security Printing
Förstadagskuvert
och stämpel visar
upp en gnistrande
stjärnhimmel.
ÅLANDSPOSTEN FRIMÄRKEN
•
9
Din samling förtjänar
bra förvaring
När du har samlat ett tag får du både
mera nytta och nöje av din samling om
du organiserar och skyddar den. Posten
Åland erbjuder dig två olika förvaringsserier att välja emellan:
I Postens Luxe-album i mörkblå läderimitation visar du upp dina åländska
förstadagskuvert eller kort elegant och
säkert. Albumet har kapacitet för 120
FDC. Albumet har en stabil mekanism
med fyra ringar och är placerad i en
skyddande kassett.
L u x e - A l b u m f ö r ö v r ig a p r o d u k t e r ,
u ta n b l a d
P r is : 3 9, 9 0 € K o d : 9 0 0 - 9 0 0 8
Praktiskt
universalalbum
Ett annat förmånligt alternativ till
förvaring är Postens universalserie.
Albumet i vit läderimitation tar något
mindre plats och mäter 24 x 27 cm.
Till albumet med fyra ringar finns
flera typer av dubbelsidiga plastfickor
som tryggt förvarar dina frimärken
och övriga filateliprodukter.
u n iv e r s a l a l b u m , u t a n b l a d
P r is : 2 3 , 4 0 € K o d : 9 0 0 - 9 0 0 0
10
• ÅLANDSPOSTEN FRIMÄRKEN
beställningsinformation
Fyll i beställningskupongen. Vik ihop
den och tejpa fast. Skicka in kupongen
till Posten Åland. Posten betalar portot.
Kundinformation, se sidan 22.
Du kan även göra din beställning per:
telefon + 358-18-636639
fax
+ 358-18-636608
[email protected]
Ännu fler produkter, inklusive äldre fri­
märken, finns tillgängliga för beställning
i webbshopen: www.posten.ax/webshop
V I K H Ä R O C H T E J PA I H O P
( A N VÄ N D I N T E L I M E L L E R H Ä F TA P PA R AT )
Beställningskupong
POSTEN
BETALAR
PORTOT
INOM
NORDEN
Kundnummer
❏ Ny kund ❏ Adressförändring
Namn
IBRS/CCRI
Avtal 22100/300
Adress
SVARSFÖRSÄNDELSE
FINLAND
REPONSE PAYEE
FINLANDE
Land
Telefon
Mobiltelefon
E-postadress
❏ Ja tack, jag vill ha information och erbjudanden om Posten Ålands produkter via e-post.
Man
Födelsedatum
dagmånad
år
Kvinna
POSTEN ÅLAND AB
FRIMÄRKEN
AX-22111 MARIEHAMN
ÅLAND, Finland
PRIS
KOD
FRIMÄRKEN
Utg.år
€
305
352-4019
Ålands Konstmuseum 50 år (Världen)
2013
1,20
306
352-4020
Passagerarfärjor, s/s Ålandsfärjan
(Lokalpost)
2013
0,95
307
352-4025
Lommar & doppingar, WWF-häfte
(8 x Europa, 4 postkort)
2013
9,60
308
352-4028
Mina frimärken, miniark, Ålandsost
(Världen)
2013
9,60
309
352-4029
Europa – Postfordon (Europa)
2013
1,20
310
Vit näckros (Inrikes)
2013
1,20
311
Gul näckros
2013
2,50
312
352-4030
Musikevenemang, Island in the Sun
(Världen)
2013
1,20
313
352-4031
Musikevenemang, Rockoff (Lokalpost)
2013
0,95
314
352-4032
Passagerarfärjor, m/s Princess Anastasia
2013
2,00
Sepac, Påfågelöga (Världen)
2013
1,20
316
352-4033
Blå bandet (1 € + 0,20 €)
2013
1,20
317
352-4036
Julen, Jesu födelse, miniark
(8 x 0,65 €)
2013
5,20
319
352-4038
Teaterföreningen i Mariehamn 100 år
2014
1,50
320
352-4039
Passagerarfärjor, m/s Birka Princess
(Inrikes)
2014
1,20
321
352-4040
Passagerarfärjor, m/s Viking Grace
(Europa)
2014
1,20
322
352-4042
Norden-Skeppen på havet, miniatyrark
2014
3,00
323
352-4043
Nolltolerans (1,10 € + 0,20 €)
2014
1,30
324
352-4044
Europa-Musikinstrument (Europa)
2014
1,20
325
Sepac, Nässelklocka (Europa)
2014
1,20
326
Styrkelyft (Lokalpost)
2014
0,95
315
1 €
postkort summa
Totalt
SYMBOLFÖRKLARING
Frimärken
12
Ostämplat
• ÅLANDSPOSTEN FRIMÄRKEN
Stämplat
Gutterpar
Postkort
Pris
1 €
Utg.år
€
postkort
KOD
FRIMÄRKEN
327
Mina frimärken-Sommar,
miniark (8 x Europa)
2014
9,60
328
352-4045
Mitt Åland, Robert Helenius
2014
2,30
329
352-4046
ländsk musikguldålder, häfte
Å
(9 x Lokalpost), 3 postkort
2014
8,55
330
352-4050
Julen 2014 (Julpost)
2014
0,70
331
landsfår, Fårets år 2015 miniatyrark
Å
(4 x 0,80 €)
2014
3,20
332
Segelfartyg, Leo (världen)
2015
1,20
333
Segelfartyg, Lemland
2015
0,85
334
Stor blåklocka
2015
0,85
335
352-4052
Sepac-Midvinterblot, Carl Larsson
2015
3,00
336
352-4053
Travsport (Lokalpost)
2015
0,95
337
352-4054
Europa, Leksaker från förr (Europa)
2015
1,20
338
352-4055
Mina frimärken, Mitt Åland,
miniark (8xEuropa)
2015
9,60
339
352-4056
Julius Sundblom 150 år (Världen)
2015
1,20
311-6129 /
352-4051
Frama, strandfynd, fjäder
(4 olika valörer)
2015
4,25
340
Åländska jakthundar, häfte, (9xInrikes)
2015
10,80
341
352-4057
Folkdräktssmycke från Åland (Europa)
2015
1,20
342
352-4058
Folkdräktssmycke från Bern
2015
2,00
343
352-4059
Julen (Julpost)
2015
0,70
344
352-4060
Julen (Europa)
2015
1,20
345
352-4061
Ålands sjöräddningssällskap 50 år
(Lokalpost)
2015
0,95
summa
Totalt
SYMBOLFÖRKLARING
Frimärken
Ostämplat
Stämplat
Gutterpar
Postkort
ÅLANDSPOSTEN FRIMÄRKEN
•
13
Kod
14
FILATELIPRODUKTER
Utg.år
e
315-6234
Helsakskort, Våren, 3 st
2013
5,70
315-6238
Helsakskort, Höst, 3 st
2014
6,00
315-6242
Helsakskort, Blommor, 3 st
2015
6,30
327-277
/291/305
Årssats q 2011 q 2012 q 2013
2011
2012
2013
30,00
31,00
36,25
327-319
Årssats q 2014
2014
35,50
351-6414
Förpackning: Röda Kors-kort 2014
2014
8,30
328-331
Svartavdrag, Ålandsfåret. Numrerat.
2014
12,00
428-331
Svartavdrag, Ålandsfåret. Numrerat och signerat.
2014
19,00
328-6100
Framaförpackning, Trävettar 2012-2014
2014
9,00
428-314
Förpackning: Samutgivning, Åland-Ryssland,
Princess Anastasia
2013
12,00
445-325
/326/1327
Maximikort q nr 85, Nässelklocka
q nr 86, Styrkelyft q nr 87, Sommar
2014
2,00 st
445-1331
Maximikort nr 88-89, Ålandsfår, 2 st
2014
4,00
445-332-3
Maximikort nr 90-91, Segelfartyg, 2 st
2015
4,20
445-334
Maximikort nr 92, Stor blåklocka
2015
2,10
445-1340
Maximikort nr 93-95, Jakthundar (sid 5)
2015
6,30
429-305/
-319
Förpackning q FDC 2013 q FDC 2014
2013
2014
36,00
39,50
446-1308
Förpackning: Utställningskort 2014
2014
30,00
447-305/
-319
Förpackning: Specialstämplar q 2013 q 2014
2013
2014
14,00
15,50
328-297
Förpackning: Utställningsfrimärken 2013,
15 st miniark
2013
120,00
328-308
Förpackning: Utställningsfrimärken 2014,
14 st miniark
2014
123,20
332-1308
Utställningsfrimärken, påse 14 st enkelfrim.
2014
16,80
328-159
Motivsamling, djur (sid 20)
2013
20,00
902-293/
-322
Nordenförpackning q Norden vid havet, nr 2
q Norden vid havet, nr 3
2012
2014
18,00 st
• ÅLANDSPOSTEN FRIMÄRKEN
Antal
Totalt
Summa
Kod
FILATELIPRODUKTER
Utg.år
e
902-315/
-325
q Sepac-förpackning, nr 4 (sid 20)
q Sepac-förpackning, nr 5
2013
2014
15,00 st
900-332
Album inkl. 4 st samlarblad, segelfartyg
2015
26,50
900-9000
Universalalbum (sid 10)
23,40
Plastfickor q för FDC, 10 blad q för frimärken, 10
blad q julmärken, 10 blad
7,60
-9002-90049006
900-9005
Luxe-album för frimärken, 1984–2006
106,00
900-9010
Luxe-album för frimärken, 2007–2014
123,20
900-9014
Luxe-album för frimärken, utan blad
39,90
-2013
-2014
q Årsblad för Luxe-album 2013
q Årsblad för Luxe-album 2014
900-9028
Gutterparblad för Luxe-album 1984–2007
-9038/41
9042
Gutterparblad för Luxe-album år __________
-9043
-9044
q Gutterparblad för Luxe-album
q Gutterparblad för Luxe-album
-9012
Insticksblad för Luxe-album, 5 blad
2013
2014
97,20
2008-11
2012
10,70 st
11,70 st
2013
2014
12,75
12,75
14,60
Årsblad för utställningsfrim. till Luxe-album,
inkl. frimärken (14 st)
900-9008
Luxe-album för övriga produkter, utan blad (sid 10)
39,90
-9013
Plastfickor för FDC, helsaker, maximikort,
10 blad
15,80
-9015
Plastfickor för årssatser, julmärken, helark,
10 blad
15,80
Euromyntalbum inkl. albumsidor (12 euroländer)
45,60
2014
900-9024/25 q Europärm q Europärm, 10 nya länder
908-291
Frimärksbok
”Ålands frimärken berättar 2012–2013”
910-289/
Landskapsmynt, Åland
-1308/-1327 q 2011 q 2013 q 2014
Summa
17,80
18,40
900-5014
900-9020
Antal
21,90
18,90 st
2013
67,25
2011
2013
2014
26,00 st
910-321
Euromyntset 2014, Finland Åland
2014
28,00
910-333
Euromyntset 2015, Finland Åland
2015
28,00
Totalt
ÅLANDSPOSTEN FRIMÄRKEN
•
15
Kod
FILATELIPRODUKTER
Utg.år
e
911-9103
Svarskupong IRC, Åland
2013
3,50
913-9115
Åländsk Kilovara 50 gr
Begränsad upplaga 5 pak/kund
2013
17,00
916-315
Frimärksklocka nr 12, Fjäril (sid 21)
2013
18,00
916-325/
-1327
Frimärksklocka q nr 14, Nässelklocka
q nr 15, Sommar (sid 21)
2014
18,50 st
916-336
Frimärksklocka nr 16, Trav (sid 21)
2015
18,50
914-9429/
-9430
Samlarbil q nr 29 q nr 30
2014
21,95
24,30
914-9431
Samlarbil nr 31
2015
21,95
901-9203
Frimärkskatalog 1984–2014
2014
19,00
Kod
FDC
Utg.
e
416-1340
FDC Åländska jakthundar
3.9.2015
4,30
416-341
FDC Folkdräktssmycken
3.9.2015
3,90
416-343
FDC Julen
9.10.2015
2,60
416-345
FDC Ålands sjöräddningssällskap 50 år
30.10.2015
1,65
Antal
Summa
Antal
Summa
Totalt
Beställ abonnemang
Kod
abonnemangsprodukter
44
Sepac-förpackning
52
Postkort, frimärksmotiv
145
Maximikort
76
Frimärksklocka
80
Årsbok
Antal
Frimärken från Macao
Kod
16
produkter
Utg.år
e
999-9966
Årssats 2013, Macao
2013
38,00
999-9967
Årssats 2014, Macao
2014
52,00
• ÅLANDSPOSTEN FRIMÄRKEN
Antal
Totalt
Summa
Roberts
urgare
rådjursb
rådjurskött
800 gram
on
1 pkt bac
nsenap
2 msk dijo
r eller bog
(ex slaksido
)
salt
öd
peppar
rågsurbr
iet
a mörkt
dsmejer
bröd, gärn
skivad lök
lm från Ålan
, tomat,
Kastelho
saltgurka ex Prosten eller
p och
ner sena
en god ost,
on. Blanda
med bac
mmans
tillsa
et
par.
Mal kött
och pep
panna
t med salt
Stek i het
smaksät
platta ut.
storlek och en.
i mitt
r till önskad
Forma biffa , serveras helst rosa
smak och
gt egen
med
eller på grill
ehör enli
och förstås
med tillb
tisklyftor
burgare
pota
din
eller
Bygg ihop pommes frites
servera meden.
en Stallhag
d
JAg d
ildbestan
Auf der
en Rehw
es eine Jagd
einen groß
Åland hat n Kommunen gibt y Sjögren
g
roe deer
und in viele in jedem Dorf. Fann JagdgeHun tin
ulation of ting
der
aft
gesellsch Skaglund sind in
a large pop
a hun
en uns
ert
Åland has places there is
und nehm
and
Rob
ren
ld.
y
aktiv
und
lä
ta,
and in man y village. Fanny Sjög bers of
t von Lövö nebligen Herbstwa im
Met säl
kauriskan
sellschaf
h im
onen
e mem
on runsas kylällä oma
in ever
Pirsc
erati
activ
aalla
club
die
Gen
are
join
l
seit
lund
mit auf
on joka
ed us to
Ahvenanm
einem woh
n die Jagd
sästysseu
kunnissa
Robert Skag club, and invit
woods. They
Beide habe leidenschaft wird
ting
ja monissa ransa. Lövön met ja Robert
y.
Jagd
Lövö hun the foggy autumn blood for
sseu
ren
sagt Fann
der
Blut. „Die
in
metsästy enet Fanny Sjög isjahtiin sue gelegt“,
der Vielfalt
the hunt
ting in their
gain
in die Wieg der Jagd liegt in
had hun
al here to the
, Spanran aktiivijäs uvat meidät kaur s on heillä
have both "It's quite norm
kuts
in
stillen Wald
Der Reiz
. Metsästy takaa.
Skaglund
lung im
someone
rations.
ch geselErho
from
metsään
–
ien
e
dana
gene
syys
ting
in hun
Eindrück
jagd und
t bejo sukupolv stä kohtaan
muiseen
ty
der Treib am Kamin. Meis
an interest Fanny.
illa verissä
nung bei
in
in the varie
molemm kiinnostus metsästy y sanoo.
dann über
mmense
family," says m of hunting lies
ed
Fann
sti
rwild, geht mit der
liges Beisa
laiselta”,
ation offer
”Tavallise
The char
mit Fede
the relax
the
joltakin sukuätys piilee monipuo
rience –
ginnt man Rehwild und setzt erlebnis
on saatu
ement of
ksen vieh
und
Jagd
of the expe t forest, the excit
metsän renMetsästy
auf Hase
nd the fire
hiljaisen
ys bestes
„Aber
jahyksessä –
fort. Fann sie erlegt hatte.
by the quie d company arou
s,
itystä ja
Elchjagd
with bird
goo
lisessa eläm piiriä, ajon jänn ssä nuotiolElch, den “, stellen Fanny und
hunt and Most people start
a ilma
and
der erste
an yhde
Reiz
ist
deer
s.
touttava
oida
sen
roe
ja,
hat ihren
afterward g on to hares,
teeksi tarin
memnsä lintu ä.
jede Jagd
din päät
hunting
tään ylee
n hirvi
before goin Fanny's best
its
metsäste
iita ja sitte hänen
Robert fest.
ting has
y elk.
la. Ensin
siä ja kaur
on
eventuall
"But all hun ert.
first elk.
ijälkeen jänik s metsästysmuisto
Rob
her
enla
and
is
y
ory
a. ”Kaik
both Fann
Fannyn para n hirvenkaatons
viehätyk
charm," say
äine
nkin oma
ensimm
issa on kuite
sessa jahd y ja Robert toteavat
sensä”, Fann
ren,
Jonte Sjög
lsen.
uppleve
mitt i jakt
ja k t
9
ja k t
8
Äntligen dags för Årsboken
Postens frimärksårsbok ges ut vartannat
år och i november är det dags för årets
upplaga med nya överraskande vinklar
på livet på Åland sett genom de senaste
två årens frimärken.
Du får bl.a. jakt- och fisketips, träffa
Ålandskämpen Julius Sundblom och
andra åländska personligheter samt ta
del av fenomenet Lilla jul. Presentboken
som är rikt illustrerad med färgbilder
är en underhållande samlarprodukt till
filatelister och andra som är nyfikna på
Åland. Börja abonnera idag och du är
garanterad att få leverans i november.
Titel: Ålands frimärken berättar
2014-2015
Format: Inbunden med hård pärm och
pappersomslag
Sidantal: 96 sidor
Språk: Svenska med sammanfattningar
på finska, engelska och tyska.
Innehåll: Berättelser, fakta om varje
utgåva, 29 frimärken, miniark, häften,
miniatyrark samt frankeringsetiketter
för åren 2014 och 2015, monterade i
plastfickor. (Värde 73,85 e)
Utgivning: November 2015.
börja abonner a:
P r is : 7 3 , 8 5 € K o d : 0 8 0
ÅLANDSPOSTEN FRIMÄRKEN
•
17
När olyckan är framme i de åländska vattnen
är de frivilliga sjöräddarna redo att rycka ut.
I 50 års tid har Ålands Sjöräddningssällskap stått
till sjöfararnas tjänst. Den 30 oktober uppmärksammar Posten Åland jubileet med ett frimärke.
Ålands sjör äddnings­
sällsk ap jubiler ar
Frimärket uppmärksammar
sjöräddningssällskapets viktigaste uppgift: att rädda människor i sjönöd i den
åländska skärgården. Sjöräddarna finns
tillgängliga året om och dygnet runt.
Ålands Sjöräddningssällskap r.f. har
stationer i Mariehamn, Brändö, Eckerö,
Lumparland, Saltvik och Vårdö som är
utrustade med varsin räddningsbåt. På så
sätt finns de frivilliga sjöräddarna nära till
hands över hela Åland och de deltar i de
flesta räddningsuppdrag inom landskapet.
2014 ryckte de ut 144 gånger. Antalet
uppdrag tenderar också att bli flera för
varje år då båtturismen ökar ständigt och
sjöbevakningen på Åland har dragit ner
på stationer. Vanliga uppdrag är också
18
• ÅLANDSPOSTEN FRIMÄRKEN
eftersökningar, bogseringar, patienttransporter, olje- och brandbekämpning. För
att förhindra framtida sjöolyckor ägnar
sig sällskapet dessutom mycket åt förebyggande arbete genom att lära ut sjövett och
säkerhet på sjön i bland annat skolor.
All verksamhet drivs ideellt
med hjälp av stödmedel från Ålands
Penningautomatförening, donationer och
medlemsavgifter. På den största och likaså
äldsta stationen i Mariehamn finns fem
anställda. De övriga stationerna drivs helt
av frivilliga som idag består av ca 130
aktiva sjöräddare.
Källa: www.sjoraddningen.ax
F ö r st a d a gs k u v e r t
P r is : 1, 6 5 € K o d : 416 - 3 4 5
345
ålands sjöräddningssällskap 50 år
UTGIVNINGSDATUM:
KONSTNÄR:
uppl aga:
Valör:
30.10.2015
Jonas Wilén
140 000
Lokalpost (0,95 ))
Pris FDC:
1,65 )
friMÄRKEts STORLEK:
arkets storlek:
Papper:
35 x 35 mm
2 x 15 frimärken
110 g/m²
perforering:
13 per 2 cm
Tryckmetod:
4-färgsoffset
Tryckeri:
Cartor Security Printing
På förstadagskuvertet
ser vi den f.d. räddningskryssaren Hans
Helenius. Förstadagsstämpeln föreställer
sällskapets logo.
ÅLANDSPOSTEN FRIMÄRKEN
•
19
Samlarprodukter för djurvänner
Samlar du på djurmotiv får du här
några tips till din samling.
Sepac-förpackning nr 4 (2013):
13 frimärken med vilda och tama djur
från öar och länder i Europa, bl.a.
lamm, tonfisk,
buffel, och tiger.
sepac- fö r pac k n i n g n r 4
P r is : 15 € K o d : 9 0 2 - 315
Motivsamling djur:
22 åländska frimärken med djurmotiv
mellan 1987 och 2008 hittar du i
denna förpackning, t.ex. häst (1988),
ekorre och rådjur (1991), älg (2000)
och golden retriever (2003).
m o tivs a m l i n g d j u r , 2 013
P r is : 2 0 € K o d : 3 2 8 -15 9
20
• ÅLANDSPOSTEN FRIMÄRKEN
Ny frimärksklocka
I juni utökas serien med de frimärkstandade
klockorna med en sextonde klocka som visar
frimärket med den snabba travhästen Indian
Silver. Den designade klockasken innehåller
både äkthetscertifikat och garantisedel.
Upplagan är endast 500 st.
Missa inte heller våra andra klockor med
djurmotiv:
i n d i a n si l v e r , n r 16
P r is : 18 , 5 0 € K o d : 9 16 - 3 3 6
fjä r i l , n r 12
P r is : 18 € K o d : 9 16 - 315
s o mm a r k a tt, n r 15
P r is : 18 , 5 0 € K o d : 9 16 -13 2 7
Köp frimärken
från Macao
Posten Åland säljer årsatserna 2013 och
2014 från Macao som innehåller alla årets
frimärken och miniatyrark. Passa på nu,
då årssatsen 2013 är slutsåld i Macao.
Obs! Begränsat antal.
å r ss a ts m a c a o , 2 013
P r is : 3 8 € K o d : 9 9 9 - 9 9 6 6
å r ss a ts m a c a o , 2 014
P r is : 5 2 € K o d : 9 9 9 - 9 9 6 7
ÅLANDSPOSTEN FRIMÄRKEN
•
21
kundinformation
Beställningar från Finland
BETALNINGSSÄT T
Leveranser upp till 200 euro levereras tillsammans med ett
inbetalningskort. Om du har ett bankkonto i Finland kan
du också betala genom e-faktura eller direktbetalning.
Du har också möjlighet att ha pengar innestånde på ditt
kund­konto. Om du har för lite pengar innestående på
kontot kommer vi ändå att skicka din leverans. Om saldot
på ditt kund­konto överstiger minus 200 euro stoppas
leveransen. Om du vill göra förskottsbetalningar till ditt
kund­konto eller betala in en större summa än den som
anges på fakturan vänligen använd ett av nedanstående
bank­konton. Var uppmärksam på att det kan ta ett par
veckor innan din betalning registreras. Därför kan du få
en faktura med ett saldo som inte inkluderar dina sista
­inbetalningar. Observera att Posten Åland Frimärken
endast tar emot kontanter i euro.
BankKONTON
Finland
IBAN: FI0855780420057227
BIC/SWIFT: OKOYFIHH
Sverige5700-9078
462 8831-2
Danmark
5010 126176-1
Norge
1644 20 87400
Storbritannien Santander PLC
IBAN: GB83ABBY09072003861457
BIC/SWIFT: ABBYGB2LXXX
Holland IBAN: NL68INGB0006411272
BIC/SWIFT: INGBNL2A
Tyskland IBAN: DE89200100200698292207
BIC/SWIFT: PBNKDEFF
Frankrike IBAN: FR4620041010123707880V03339
BIC/SWIFT: PSSTFRPPSCE
Kunder från samtliga länder kan använda
vårt internationella IBAN-konto­nummer
FI0855780420057227 samt BIC/SWIFT-koden
OKOYFIHH.
På leveranser till Finland som överstiger
22 euro tillkommer 24 % moms. För
bokleveranser som överstiger 50 euro
tillkommer 10 % moms.
BY TE OCH RETURNERING
Du har åtta dagars bytes- och returneringsrätt för beställda produkter. Tiden
räknas från det att produkterna har
anlänt till dig. Meddela varför försändelsen returneras.
Som kund har du 14 dagars betalningstid
efter att du har erhållit leveransen.
Betalningspåminnelser skickas ut två
gånger per år. Påminnelseavgift: 5 euro
Posten Åland Frimärken förbehåller sig
rätten att ändra ovanstående villkor.
Telefon
Från Finland: 018 636 639
Från utlandet: +358 18 636 639
Telefontid: mån – fre 9.00 –16.00,
1.7–15.8 mån–fre 9.00–15.00.
Fax: 018 636 608
E-post: [email protected]
Postadress
PB 1100
AX-22111 MARIEHAMN
ÅLAND, Finland
WEBB
www.posten.ax
Adressen till banken är
Pohjola Bank, PB 308,
FI-00101 HELSINGFORS, FINLAND
HANTERINGSAVGIFTER /LE VERANS
GULD
SILVER
BRONS
WEBBshopen
ABONNEM ANG
0,00 e
0,50 e
1,00 e
–
B E S T Ä L L N I N G A R Ö V E R 20 e
0,00 e
1,00 e
1,50 e
1,00 e
B E S T Ä L L N I N G A R U N D E R 20 e
2,00 e
3,00 e
3,50 e
3,00 e
OBS! Vi debiterar inte porto­kostnader.
22
• ÅLANDSPOSTEN FRIMÄRKEN
k alender
Utgivningar 2015
2 februari
Strandfynd, Fjäder
Frankeringsetikett, 1 postkort
2 februari
Segelfartyg
2 frimärken, 2 maximikort
10 april
Stor blåklocka
1 frimärke, 1 maximikort
10 april
Sepac – Midvinterblot, Carl Larsson
1 frimärke, 1 postkort
1 maj
Travsport
1 frimärke, 1 postkort
8 maj
Europa – Leksaker från förr
1 frimärke, 1 postkort
8 maj
Mina Frimärken – Mitt Åland
Miniark med 8 frimärken, 1 motiv, 1 postkort
8 maj
Helsak, blommor
3 helsakskort
22 juni
Julius Sundblom 150 år
1 frimärke, 1 postkort
3 september
Åländska jakthundar
Häfte med 9 frimärken, 3 motiv, 3 maximikort
3 september
Folkdräktsmycken
2 frimärken, 2 postkort
9 oktober
Julen 2015
2 frimärken, 2 postkort
9 oktober
Julmärken
Ark med 20 självhäftande märken
30 oktober
Ålands sjöräddningssällskap 50 år
1 frimärke, 1 postkort
Leveranser och stopptider
( O bs ! P reliminära leveranstider )
Leverans nummer
Stopp för
aboändring
Leverans
Innehåll
1-2015
5 mars
april
Frankeringsetikett, 2 Segelfartyg, Stor blåklocka,
Sepac – Midvinterblot, 3 maximikort, 2 postkort
2-2015
29 april
juni
Travsport, Europa – Leksaker från förr, Mina frimärken – Mitt Åland (miniark), Julius Sundblom,
3 helsakskort, 4 postkort
3-2015
3 september
oktober
Jakthundar (häfte), 2 folkdräktssmycken, 2 Julen,
Ål. Sjöräddningssällskap, 3 maximikort,
5 postkort
4-2015
28 oktober
november
Årssats, julmärken, förpackningar, juldekorationer,
årsblad m.m.
Övriga abonnemangsleveranser
( obs ! preliminära leveranstider )
Produkt
leverans
Produkt
leverans
Samlarblad Segelfartyg 2015
februari
Samlarbil nr 32
oktober
Euromyntförpackning 2015
mars
Frimärksklocka nr 17
oktober
Samlarbil nr 31
juni
Årsbok 2014–2015
november
Frimärksklocka nr 16
juni
Sepac-förpackning nr 6
november
ÅLANDSPOSTEN FRIMÄRKEN
•
23
k alender
Mässor hösten 2015
Posten Åland deltar i följande mässor under hösten 2015. Tillägg/ändringar kan komma att göras.
De aktuella uppgifterna hittar du på www.posten.ax.
stamps in svedala
frimärksmässan
japex 2015
Svedala, Sverige
12–13 september
Helsingfors, Finland
22–25 oktober
Tokyo, Japan
30 oktober–1 november
china stamp & coin expo
int. briefmarkenbörse
salon d’Automne
Beijing, Kina
25–28 september
Sindelfingen, Tyskland
29–31 oktober
Paris, Frankrike
5-8 november
silfi 2015
nordia 2015
shanghai coin & stamp expo
Silkeborg, Danmark
26– 27 september
Täby, Sverige
30 oktober–1 november
Shanghai, Kina
november
På samtliga mässor finns ett utställningskort, ett utställningsfrimärke samt en utställningsstämpel till försäljning.
Tema 2015 är väderkvarnar och konstnär är Tord Nygren.
Kom ihåg att Posten Åland också säljer de senaste finska frimärkena på mässor utanför Finland.
Specialstämplar 2015
Följande evenemang har hittills beviljats specialstämplar under 2015:
2.2
SEGELFART YG (maximikort )
x .7
smart park – famil jeparken på
åland
10.4
STOR BL ÅKLOCK A (M A XIMIKORT )
22.9
åländska jakthundar
(maximikort )
13.6
postrodden
22.9
duv på åland r .f. 50 år
14.6
ålands jakt- och fiskemuseum
20 år
9.10
Frimärkets dag
27.6
Ålands Orgelfestival 40 år
De aktuella uppgifterna hittar du på www.posten.ax. På hemsidan kan du också se bilder av alla specialstämplar.
Vill du ha specialstämpel på dina egna frankerade och adresserade kuvert vänligen se till att skicka dem till oss
i god tid före aktuellt datum.
Aland Auctions
Förhandstitt och information på www.alandauctions.ax
Nr . 6
7–28 oktober
Nästa nummer
Nästa nummer av Ålandsposten Frimärken utkommer i oktober 2015.
Helgstängt:
Midsommarafton 19 juni