Årsberättelse 2014/2015 - Svenska Handbollförbundet

Årsberättelse
2014-2015
Småland-Blekinge Handbollförbund, Box 3098, 350 33 VÄXJÖ
Telefon 0470-218 34
http://www.svenskhandboll.se/smaland-blekinge
[email protected]
1
Innehåll
Innehåll ...............................................................................................................................................................................................2
Inledning............................................................................................................................................................................................3
Organisation ....................................................................................................................................................................................3
Styrelsen ........................................................................................................................................................................................3
Hedersordförande .....................................................................................................................................................................3
Hedersledamöter .......................................................................................................................................................................3
Arbetsutskott...............................................................................................................................................................................3
Honnorärutskott ........................................................................................................................................................................4
Jämställdhetsutskott ................................................................................................................................................................4
Protestutskott .............................................................................................................................................................................4
Valberedning ...............................................................................................................................................................................4
Revisorer .......................................................................................................................................................................................4
Ombud...........................................................................................................................................................................................4
Kommittéer ..................................................................................................................................................................................5
Tävlingskommitté .................................................................................................................................................................5
Domarkommitté ....................................................................................................................................................................5
Utbildningskommitté ..........................................................................................................................................................6
Anställd personal .......................................................................................................................................................................6
Medlemsföreningar 2015/2016 ...........................................................................................................................................6
Utmärkelser ......................................................................................................................................................................................9
Representation ............................................................................................................................................................................. 10
Året som gått 2014/2015 ......................................................................................................................................................... 11
Kommittéernas verksamhetsberättelser ............................................................................................................................ 13
Tävlingskommittén ................................................................................................................................................................ 13
Domarkommittén (DK) ......................................................................................................................................................... 18
Utbildningskommittén ......................................................................................................................................................... 21
Ekonomi .......................................................................................................................................................................................... 29
2
Inledning
Småland-Blekinge HF är Handbollens regionala organisation inom Småland och Blekinge. Som sådan
ska vi verka för att utveckla handbollen inom det geografiska området och i nära samspel med
föreningarna, Svenska Handbollförbundet (SHF) och Distriktsorganisationerna i området skapa resurser
för detta arbete.
Förbundets styrelse utses av föreningarna och har att rapportera sin verksamhet till såväl dessa som till
SHF centralt. Den lokala tävlings- och utbildningsverksamheten administreras av Småland-Blekinge HF.
Organisation
Småland-Blekinge HF har varit ett förbund sedan 2009 och är en sammanslagning mellan Smålands HF
och Blekinge HF. Smålands HF grundades 1934 och Blekinge HF grundades 1908.
Styrelsen
Ordförande
Björn Ericsson, Vaggeryd
Vice ordförande
Ann-Louis Edén, Gislaved
Jörgen Malmborg, Karlskrona
Kassör
Bengt Martinsson, Ingelstad
Ledamöter
Monica Carlsson, Sävsjö
Ulf Johansson, Karlskrona
Camilla Ljungdahl, Hultsfred
Stefan Roth, Karlskrona
Hedersordförande
Gert Sengoltz, Växjö
Växjö HF, ordförande i Smålands HF 1968-1975
Hedersledamöter
Gösta Nilsson, Eksjö
Eksjö BK, kassör i Smålands HF 1951-1966
Jan Wigren, Stockholm
Växjö HF, ordförande I Smålands HF 1976-1979
Karl-Erik Andersson, Ramdala Hultsfreds HF, ledamot i styrelsen i Smålands HF 1981-1991, kassör i
Smålands HF 1991-1996
Arbetsutskott
Ordförande
Björn Ericsson, Vaggeryd
Ledamöter
Ann-Louis Edén, Gislaved
Bengt Martinsson, Ingelstad
Jörgen Malmborg, Karlskrona
Adjungerad från kansliet
David Olsen, Braås
3
Honnorärutskott
Ledamöter
Sebastian Hörlin, Eksjö
Stefan Roth, Karlskrona
Jämställdhetsutskott
Ordförande
Ann-Louis Edén, Gislaved
Ledamot
Ulf Johansson, Karlskrona
Protestutskott
Ordförande
Jörgen Malmborg, Karlskrona
Ledamöter
Monica Carlsson, Sävsjö
Camilla Ljungdahl, Hultsfred
Adjungerad från kansliet
David Olsen, Braås
Valberedning
Sammankallande
Anne Johansson, Karlskrona
Ledamöter:
Björn Rafton, Smålandsstenar
Revisorer
Ordinarie
Ulf Månsson, Jönköping
Mats Kvick, Jönköping
Suppleanter
Birger Hjalmarsson, Husqvarna
Christer Sjöberg, Jönköping
Ombud
Svenska HF:s årsmöte
Ulf Johansson, Karlskrona
Ann-Louis Edén, Gislaved
Smålands IF:s årsmöte
Camilla Ljungdahl, Hultsfred
Svenska HF:s ordf konf
Jörgen Malmborg, Karlskrona
Blekinge IF:s årsmöte
Ulf Johansson, Karlskrona
Jörgen Malmborg, Karlskrona
SISU Blekinge distrikt
Ulf Johansson, Karlskrona
Jörgen Malmborg, Karlskrona
4
Kommittéer
Småland-Blekinge handbollsförbund har valt att delegera olika ansvarsområden till kommittéer. Varje
kommittés ordförande är också adjungerad till styrelsen
Tävlingskommitté
Sammankallande
Ulf Johansson, Karlskrona
Ledamöter
Karl-Eric Andersson, Ramdala
Henrik Fridén, Anderstorp
Sebastian Hörlin, Eksjö
Berndt Robertsson, Jönköping
Peter Roth, Karlskrona
Johan Bjurevik, Jönköping
Adjungerad från kansliet
David Olsen, Braås
Styrelsens representant
Ulf Johansson, Karlskrona
Domarkommitté
Ordförande
Ibrahim Sivic, Ekenässjön
Ledamöter
Peter Carlsson, Aneby
Anders Eliasson, Karlskrona Huskvarna
Thomas Elofsson, Växjö
Bengt Schöld, Vetlanda
Ann-Charlotte Sidvall, Sävsjö
Sandro Smailagic, Kalmar
Sandra Henriksson, Jönköping
Astrid Laurin, Huskvarna
Adjungerad ledamot
Ibrahim Sivic, Ekenässjön
Styrelsens representant
Camilla Ljungdahl
5
Utbildningskommitté
Ordförande
Arne Pettersson, Camilla Ljungdahl
Lägergrupp
Monica Carlsson, Sävsjö
Sebastian Hörlin, Eksjö
Jörgen Malmborg, Karlskrona
Stefan Roth, Karlskrona
Adjungerad från kansliet
Johan Pettersson, Växjö
Anställd personal
Kanslichef
David Olsen, Braås
Utbildningskonsulent
Johan Pettersson, Växjö, t om feb 2015
Medlemsföreningar 2015/2016
Alstermo Idrottsförening
Anderstorps Sportklubb
Cyrus Handbollklubb
Eksjö Bollklubb
Föreningen Karlskrona Handboll
Habo Handbollsklubb
Handbollklubben Eklöven
Handbollklubben Gislaved
Handbollsflickorna Jönköping
Handbollsklubb 78 Sölvesborg
Handbollsklubben Rigel
Handbollsklubben Vaggeryd
Hanåsa Aktivitetsförening
HB 78 Jönköping
HF Gnosjö av År 1969
HK Bilagan
Hohuslätts Handbollklubb
Hultsfreds handbollförening
Hästö Idrottsförening
Idrottsklubben Cyrus
6
IF Hallby Handbollsklubb
IFK Bankeryd
IFK Karlskrona
IFK Karlskrona U
IFK Mullsjö
Karlshamns Handbollförening
KFUM Kalmar Handbollsklubb
Kungliga Flottans IF
Mönsterås Handbollsklubb
Mörrums GOIS Handbollklubb
Nybro Handboll Klubb
Nässjö Handbollsförening
Oskarshamns Handbollklubb
Ronneby Handbollklubb
Strömsnäs Handbolls Klubb
Sävsjö Handbollsklubb
Tingsryds handbollsklubb
Vetlanda handbollförening
Västerviks Handbollförening
Växjö Handbollsförening
Älmhult Handbollsklubb
Foto: Torbjörn Sunesson
7
Antal medlemsföreningar över tid
Antal föreningar över tid
45
40
35
30
25
20
15
10
5
40
38
38
37
41
40
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
0
Säsong
Diagram över de sex år som Småland-Blekinge Handboll existerat.
I distriktet har vi under de första åren för det nya förbundet haft samma trend som i övrigt i landet, små
föreningar med enstaka lag har gått samman med större förening eller upphört med verksamheten när
de starka ledarna avslutat sitt engagemang. I något fall har vi även avfört en förening som länge vilat sin
verksamhet. Två farmarklubbar har under perioden upphört. I Kalmar har genom sammanslagningen av
Kalmar AIK och KFUM Kalmar en ny och förhoppningsvis starkare förening bildats.
Arbetet med att förena handbollen i Karlskrona pågår.
Tyvärr minskar antalet med föreningar då HK Ljungby efter många års slit la ner klubben.
Förändringarna visar vikten av att det i distriktet sker ett aktivt uppföljande och stödjande arbete mot
de små föreningarna och att i tävlings- och utbildningsverksamheten insatser görs för att underlätta
deras arbete.
8
Utmärkelser
Följande personer/föreningar har belönats med förbundets utmärkelser för arbete i förening/distrikt
Förtjänstdiplom
5 år i distriktet/10 år i föreningen
Tommy Hörlin, Eksjö BK
Camilla Ljungdahl, Hultsfreds HF
Jonas Olvenius, Hultsfreds HF
Ann-Louis Edén, Småland-Blekinge HF
Monica Carlsson, Småland-Blekinge HF
Förtjänsttecken i brons
10 år i distriktet/15 år i föreningen
Stefan Andersson, Hultsfreds HF
Michael Robisch, Ljungby HK
Förtjänsttecken i silver
15 år i distriktet/20 år i föreningen
Tomas Svensson, Hultsfreds HF
Michael Robisch, Ljungby HK
Björn Rafton, Småland-Blekinge HF
Förtjänsttecken i guld
20 år i distriktet/25 år i föreningen
Michael Robisch, Ljungby HK
Bengt Martinsson, Småland-Blekinge HF
Magnus Holmgren, Småland-Blekinge HF
Peter Carlsson, Småland-Blekinge HF
Standar
25 år i distriktet/30 år i föreningen
Michael Robisch, Ljungby HK
Anders Eliasson, Småland-Blekinge HF
9
Representation
Spelare
Riksläger P97
Mattis Utterberg, IF Hallby HK
Riksläger F98
Zoe Afram, Växjö HF
Riksläger P99
Oscar Croby, Växjö HF
Hannes Altberg, Växjö HF
Alexander Green, Växjö HF
Oskar Johansson, Växjö HF
Jacob Dahlgren, Karlskrona HB
Riksläger F99
Ida Ohlsson, Värnamo HK
Lia Beckström, Växjö HF
Sara Forsén, IK Cyrus
Förtroendevalda
Svenska Handbollförbundet
IHF Exekutiv committé
Arne Elovsson, Växjö
Vice president EHF
Arne Elovsson, Växjö
EHF exekutiv committé
Arne Elovsson, Växjö
Valberedningen
Björn Ericsson, Vaggeryd
Försäkringskommittén
Björn Ericsson, Vaggeryd
Bengt Martinsson, Ingelstad
Protestutskottet
Björn Ericsson, Vaggeryd
Tävlingskommittén
Lars-Erik Westman, Anderstorp
Conny Nilsson, Karlshamn
Utbildningskommittén
Anders Brännholm, Jönköping
Smålands Idrottsförbund
Styrelsen
Ann-Louis Edén, Gislaved
Blekinge Idrottsförbund
Styrelsen
Conny Nilsson, Karlshamn
10
Året som gått 2014/2015
Styrelsen har under arbetsåret följt den plan för arbetet som lades upp vid
planeringskonferensen 2014 och mötts varje månad utom juli. Två möten har förlagts till
Blekinge, inget telefonmöte har hållits detta år.
SHF:s ”Vision 2017” lades som bas för årets arbete och kommittéer och styrelse har haft
dokumentet som ledstjärna i allt arbete. Inför året förändrades upplägget på
planeringsdokumentet med tydligare mål och årets redovisning avser att följa upp det
arbetet med en tydligare redovisning av måluppfyllelse och analys av resultaten.
Tävlingsmässigt har framgångar nåtts på herrsidan – Distriktet har för första gången på
många år ett lag i Herrarnas Elitserie – HIF Karlskrona. Grattis! Alstermo IF har tagit steget
tillbaka till Allsvenskan och Växjö HF gör Anderstorps SK och IF Hallby sällskap i div 1. Båda
de senare lagen kvalade till Allsvenskan. På damsidan spelar IF Hallby kvar i div 1 tillsammans
med IFK Bankeryd som fick en friplats.
Ekonomiskt har året balanserats trots oväntade administrativa utgifter. Det personella stödet
till de små föreningarna har inte kunnat ges i beräknad omfattning. Kommittéernas
budgetföljsamhet har varit god även om utbildningssidan Har ett kursunderskott just nu.
Eftersom denna verksamhet följer kalenderåret beräknas balans till nyår.
Styrelsens arbete med målen inom ramen för ”Vision 2017”.
Aktivt arbeta med marknadsföring av handbollen, stödja skolhandboll, testa olika spelformer
och träningsformer. Här har materiel införskaffats och en omfattande marknadsföring har
genomförts. Handbollskaravanen har haft ett bra genomslag i distriktet men skol/klasshandbollen och beachhandbollen har inte nämnvärt förändrats, Streethandboll har
prövats i distriktet. Vi har inte klarat ut att stödja föreningarna på tänkt sätt med besök i
skolor och samverkan med skolor främst beroende på att planerad personal inte fick rätt
funktion.
Fler föreningar. Vi ville dels aktivt arbeta med att behålla befintliga föreningar, dels öka
antalet föreningar med 10 % (4 föreningar). Vi har misslyckats med båda målen då en
förening, Ljungby HK, under året lagt ned sina verksamheter. Detta trots omfattande insatser
från styrelse och kansli för att stödja föreningarna i deras arbete. Inga nya föreningar har
startats.
Fler seriespelande lag. Fler lag har erhållits. Orsaken finns att söka i flera faktorer men främst
i förändringen av ålderskullarna. Ett stort inflytande har dock troligen TK:s beslut om en
närmare dialog med föreningarna om utformningen av ungdomsserierna med hänsyn till
antalet lag och reseavstånd haft.
Öka antalet aktivitetsledare med BAS och TS 1 utbildning eller högre. Målet har nåtts då även
i år funnits underlag för såväl TS 1 som TS 2 kurser. Fortsatt hög andel kvinnor i
utbildningarna. Aktiv marknadsföring och en nära dialog med föreningarna från
utbildningsledarens sida har varit grunden för framgången.
11
Genomföra föreningsutvecklingsprojekt i syfte att stärka de mindre föreningarna med få
seriespelande lag. Projektet har satts igång men haltat då förstärkningen av kansliet ej fick
det utfall som förväntats. Projektet fortsätter kommande år men med nyrekryterad
projektansvarig.
Öka kvalité och tillväxt i domarkåren. Inför året startade en ny DK sitt arbete och förändringar
gjordes med ökade kvalitetskrav. Projektets olika delfaser har varit lyckade men antalet
tillgängliga domare sjönk pga kvalitetskraven. En bra nyrekrytering av unga domare och
aktivt arbete vid UDM, USM och Hallbybollen gör att DK ser ljusare på kommande spelår.
Funktionärssidan har fungerat utmärkt. Totalt sett har målarbetet för området fungerat bra
med en god uppföljning.
Fler evenemang till distriktet för ökad attraktivitet och tillväxt. Målet har nåtts och under
arbetsåret genomfördes dels år 2 av USM i Jönköping 17-19 april samt EM kval herrar i Växjö
den 29 april. Härutöver har Eksjö BK fått ett nytt uppdrag, Scand Iberico Cup – en
nationsturnering i november 15 för juniorlandslag. Förbundet har även fått förhandsbesked
om en herrlandskamp i samband med Hallbybollen 2016. Orsaken till framgångarna är det
goda arbete som föreningarna på matchorterna gjort, det förtroende som Småland-Blekinge
HF åtnjuter centralt samt inte minst den goda publiktillströmningen i arrangemangen.
Sammanfattningsvis har det omfattande arbetet som lagts ned på att stärka distriktets
verksamhet fått ett godkänt resultat. En ny lägerorganisation har etablerats och arbetet med
att utveckla utbildningsorganisationen pågår. Utvecklingsarbetet inleddes av Arne Pettersson,
Växjö men, genom hans bortgång i januari har förändringar behövt vidtas. Brist på kunskap
och nya omorganisationer har försenat arbetet.
Förstärkningen av kansliet fungerade inte som tänkt varför en omstrukturering gjorts och en
nyrekrytering av medhjälpare till David samt ansvarig för föreningsprojektet söks. Med detta
klart under våren ser styrelsen fram mot kommande säsong.
Växjö i maj 2015
Monica Carlsson
Ann Louis Edén
Ulf Johansson
Camilla Ljungdahl
Jörgen Malmborg
Bengt Martinsson
Stefan Roth
Björn Ericsson/ordf.
12
Kommittéernas verksamhetsberättelser
Tävlingskommittén
Tävlingskommittén (TK) arbetar med alla frågor som rör tävlingsverksamheten i distriktet såsom; senior
och ungdoms-DM, seriespel och lokala tävlingsbestämmelser.
Tävlingskommittén bistår även Svenska Handbollförbundet när det kommer till fördelning av
arrangemang i USM. Ordförande har Ulf Johansson varit och kommittén är medvetet liten för att man
skall jobba tätt ihop, och ta snabba beslut när det krävs.
Tävlingskommittén har ett naturligt och nära samarbete med kansliet, som sköter den dagliga
administrationen och kontakten med domarkommittén då frågorna ofta över- lappar varandra.
Tillbakablick på året som gått
Handbollssäsongen är åter avslutad och vi ser fram emot en skön sommar, med inslag av bad,
kamrater och kanske någon sommar cup eller beachhandboll. När TK ser tillbaka på säsongen så har
Småland-Blekinge genomfört en hel del handbollsverksamhet.
Vi har jobbat efter en strategi som vi fastställde innan säsongen, för att hitta möjligheter att utveckla
handbollen i distriktet. Det är viktigt att behålla våra föreningar och samtidigt hjälpa till att starta upp
nya.
Vision 2017 ligger som grund för att skapa nya förutsättningar för framtidens handboll och vi känner
att vi är på rätt väg.
Vår årliga tävlingskonferens i maj månad är ett tillfälle, där vi träffas och lägger strategin och
seriesystemet för kommande säsong. Genom att se över handbollens organisation på alla nivåer,
lägger vi nya förutsättningar för att möta framtidens krav. Utbildade ledare/tränare och en stark
föreningsstruktur är viktigt för att kunna ta emot våra handbollsungdomar i framtiden.
DM är en härlig handbollsmanifestation som vi vill utveckla för varje år, där finns en möjlighet för
föreningarna att mötas på olika nivåer, med syfte att visa vilken härlig idrott vi företräder. TK:s
förhoppning är att föreningarna ser DM som ett inslag i sina säsongsplaneringar och prioriterar
aktuella speldatum.
Det är viktigt att TK och våra föreningar har en aktiv kontakt under säsongen, för att fortsätta att
utveckla handbollen i distriktet. Förutom vår tävlingskonferens så har vi våra föreningsträffar, där vi
följer upp vår verksamhet. TK försöker alltid att hitta lösningar när det gäller dispenser, men betonar
också hur viktigt det är att föreningarna följer upp och hittar lösningar i olika åldersgrupper. Arbetet
med att förbereda nästa säsong pågår för fullt, där målsättningen är att hitta en strategi för att
utveckla handbollen enligt vision 2017. TK vill passa på att tacka samtliga föreningar/ledare/spelare för
en kanoninsats under säsongen.
13
Framtiden
TK ser positivt på framtidens handboll och dess utveckling, och med konceptet vision 2017 ges underlag
hur man kan jobba vidare, och framför allt vilka områden vi skall prioritera. TK kommer att se över alla
möjligheter att möta framtiden och dess krav på vår verksamhet. Vi har redan höjt blicken inom Region
Syd för att skapa förutsättningar för våra föreningar. Utmaningen som vi har är först och främst att
behålla våra föreningar, samt våra handbollsungdomar/ledare/tränare, samtidigt som vi skapar
förutsättningar för att etablera nya möjligheter att starta upp föreningar och stötta deras verksamhet. Vi
har många stödfunktioner inom idrotten som har ett brett smörgåsbord av kunskap som vi har tillgång
till.
Vi måste vara lyhörda och lyssna på aktuella trender som gör att våra ungdomar vill hålla på med
handboll.
Vi måste våga testa nya metoder för att visa hur härlig vår idrott handboll är, och det gör vi tillsammans
genom en öppen dialog, högt i tak och en kommunikation mellan förbund och föreningar på alla nivåer.
TK:s målsättning är att flytta fram positionerna under säsongen, så vi inom Småland/Blekinge ligger i
framkant när det gäller utvecklingen av framtidens handboll.
Distriktmästerskap (Resultat-se statistikbilaga)
Vi gratulerar alla segrarna i DM 2014/2015.
På herrsidan segrade Anderstorps SK och på damsidan IF Hallby HK. Båda lagen försvarade sina titlar.
I ungdomsklasserna vann följande föreningar:
Herrjunior:
IF Hallby HK
Damjunior:
IF Hallby HK
P99:
Växjö HF
F99:
IK Cyrus
P01:
Eksjö BK
F01:
Karlskrona HB
P02:
Vetlanda HF
F02:
Vetlanda HF
14
Tävlingsverksamheten
Antalen lag i seriespel varierar under tidsperioden mellan 279 lag under toppsäsongen 09/10 och 219
säsongen 12/13. De flesta föreningar har mellan 1-6 st lag anmälda. De föreningar med flest anmälda
lag var säsongen 14/15, Karlskrona HB (22 lag), Eksjö BK, (21 lag), IF Hallby HK (20 lag).
Antal lag i seriespel
300
250
200
150
100
50
239
224
219
259
241
279
14/15
13/14
12/13
11/12
10/11
09/10
0
15
Fördelning av antal lag per kön
Totalt damer
Totalt flickor
Totalt
14/15 13/14 12/13 11/12 10/11 09/10
15
19
18
22
18
25
89
82
79
83
82
93
104
101
97
105
100
118
Totalt herrar
Totalt pojkar
Totalt
27
108
135
32
91
123
29
93
122
40
114
154
39
102
141
43
118
161
Fördelning mellan könen- antal lag
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
161
154
135
123
104
14/15
141
122
101
13/14
97
12/13
Totalt herrar/pojkar
105
11/12
118
100
10/11
09/10
Totalt damer/flickor
Fördelningen av könen visar att Småland Blekinge handbollsförbund är relativt jämställda vad gäller
lag. De senaste 5 åren utgör damer/flickor mellan 41 % och 45 % av totalen. 8 föreningar har lika
många anmälda dam-flicklag som herr- pojklag. Resterande föreningar har en övervikt åt ettdera
könet. Det sjunkande antalet beror till största delen på minskat antal pojk- herrlag.
16
Sammandrag av tävlingsverksamheten
SmBl SmBl SmBl SmBl SmBl
14/15 13/14 12/13 11/12 10/11
Herrar, elitserien
0
0
0
0
0
Herrallsvenskan
1
3
3
2
3
Herrar, div 1
4
1
2
3
2
Herrar, div 2
5
7
6
7
5
Herrar, div 3
8
6
5
7
8
Herrar, div 4
7
13
12
11
11
Herrar, div 5
0
0
0
0
1
Herrar, juniorer
2
2
1
10
9
27
32
29
40
39
Damer, elitserien
0
0
0
0
0
Damallsvenskan
0
1
1
0
1
Damer, div 1
1
0
3
6
3
Damer, div 2
5
5
5
4
3
Damer, div 3
7
11
9
9
11
Damer, div 4
0
0
0
0
0
Damer, juniorer
2
2
0
3
0
Totalt damer
15
19
18
22
18
Pojkar A
11
10
17
19
18
Pojkar B
30
23
21
25
24
Pojkar C
35
30
27
28
24
Pojkar D1
25
19
18
30
18
Pojkar D2
7
9
10
12
18
108
91
93
114
102
Flickor A
12
15
15
19
13
Flickor B
21
18
20
21
22
Flickor C
31
27
21
16
24
Flickor D1
20
15
16
18
16
Flickor D2
5
7
7
9
7
89
82
79
83
82
239
224
219
259
241
Totalt herrar
Totalt pojkar
Totalt flickor
Totalt antal lag:
17
Domarkommittén (DK)
Domarkommittén har ansvar för alla domar- och funktionärsfrågor i förbundet. Förutom utbildning och
fortbildning för distriktets domare och funktionärer, så jobbar kommittén med ett antal projekt som
syftar till att få fler och bättre domare i distriktet. Ordförande i Domarkommittén har Ibrahim Sivic’ varit
och övriga kommitténs ledamöter har haft särskilda uppdrag inom kommitténs arbetsområden.
Tillbakablick på året som gått
Säsongen 2014 – 2015 började med att sätta in DK organisation och roller där några nya namn har
tillkommit och några av de gamla har lämnat sina poster.

Kursverksamhet:

Utbildning av domare vid 4 tillfällen och femte tillfället utbildning av unga domare vid
Hallbybollen

Utbildning av funktionärer vid 5 tillfällen

Allt för många föreningar har inte genomfört funktionärsutbildning. Inför nästa säsong
kommer tillsättning ske av förbundet i de föreningar som saknar legitimerade funktionärer.
Föreningarna ska påminnas om detta före säsongens början.

Matchtillsättningen och återbud har skötts av kansliet. Båda uppdragen har fungerat utmärkt.

DK beslutade att inte tillsätta domare till B- ungdomsmatcher i distriktet pga. den domarbrist
som rådde då säsongen startade. Beslutet ändrades inte trots att distriktet fick 16 nya
distriktdomare efter Hallbybollen. För att de nya domarna inte skulle bli utan uppdrag tog
Karlskrona handbolls DK på sig att tillsätta B-ungdom i Blekinge. 7 unga domare från Blekinge
fick därmed möjlighet till vidareutveckling.

Det måste vara en målsättning att förbundet tillsätter även B-ungdom.

Inför nästa säsong ska vi satsa på att rekrytera unga domare redan till höstens utbildningar.
Rekryteringsbas är gångna säsongens föreningsdomare och det är föreningarnas
domaransvariga som ska rekommendera lämpliga kandidater.

EMP har genomförts ner till A-ungdomsnivå under säsongen. DK:s förhoppning är att vi nu
löper linan ut och använder EMP på alla seriematcher på ungdomssidan. Detta kan vara
nödvändigt för att lätta på den administrativa bördan på förbundets kansli. Även föreningarna
tjänar på detta.

U-DM genomfördes med mestadels unga domare. Mentorer fanns på de flesta matcher som
dömdes av unga domare. Jättepositivt för de unga domarna att de fick döma och att de fick
feedback efter.

Pga. saknat förtroende från DK har DK tackat nej till fortsatt samarbete med en domare och en
funktionär samt två domare har fått muntlig varning för sitt uppträdande.

Utbildning av unga domare vid Hallbybollen.

16 unga domare fanns på plats och respons från Hallby/föreningar/föräldrar har varit
jättepositivt!
18
Projekt
År 2014 genomförde DK en del projekt med mål att möta framtiden och kunna jobba vidare med att
täcka de ansvarsområden som DK fått i uppdrag av styrelsen i Småland-Blekinge handbollsförbund.
Rekrytering av distriktsdomare pågår hela tiden och med relativt bra resultat. En del slutar och en del
nya kommer från föreningsdomarnivån och DK vill hitta balans för att behålla alla och att även
rekrytera nya. 2015 kommer blir ett år där DK ska jobba aktivt och ”aggressivt” tillsammans med
föreningar att rekrytera nya föreningsdomare och aktivt hjälpa duktiga föreningsdomare att fortsätta
som distriktsdomare.
2014/2015 fick vi 16 st nya distriktsdomare i distriktet.
Att utbilda nya samt behålla befintliga domare genomförs olika domarutbildningar/kurser där vi ser att
domarutbildning av unga domare under Hallbybollen börjar blir ganska attraktivt och givande för
unga domare.
Det planeras och diskuteras fler liknande utbildningar under andra cuper som Aprilcupen i Anderstorp
och Challenge Cup i Vetlanda.
Inom distriktet har 7 domarinstruktörer utbildats och målet är att minst lika många utbildas inför
nästkommande säsong. Dessa domarinstruktörer har varit aktiva med att följa upp våra unga domare
och med att följa mer aktivt våra lovande unga domare som har kapacitet och möjlighet att ta steget
uppåt.
Nya förbundsdomare har inte nominerats till SHF men vi ser att potential hos minst 3 domarpar finns.
DK anser det viktigt dessa par får rätt matchning och stöttning från mentorer för att kunna ta nästa kliv
i utvecklingen.
Elektroniska matchprotokoll (EMP) blir allt mer utbrett i hela distriktet och extra positivt är att många
föreningar vill använda det redan från B ungdom.
Framtiden
Att titta på framtiden där målsättningar ska planeras in och så småningom också förhoppningsvis
förverkligas är alltid en utmaning och DK har i sina planer och vision framförallt som mål att möta de
krav som ställs på DK med rätt resurser och med en kvalitativ åtgärdsplan.
Utbildning och utveckling av domare med starkare och mer kvalitativ support till alla våra domare är
en av stöttepelarna för att våra domare ska lyckas ute i Handbollssverige och i sina uppdrag som
domare eller som domarinstruktörer. Till hjälp kommer inom en snar framtid websidan
http://domarutbildning.se att finnas. Möjligheter att se olika situationer och sekvenser under matchen
och där man kan göra olika tester, bland annat regelprov.
Nytt inför nästa säsong som DK ser positivt på är utbildningen av regiondomare som kommer att
centraliseras där SHF kommer att stå som ansvarig för utbildningen samt även utbildningen av
distriktsinstruktörer.
19
Antal domare
100
92
90
83
80
71
68
70
61
58
60
50
Antal
40
varav kvinnor
30
20
18
21
16
16
12
10
12/13
13/14
10
0
09/10
10/11
11/12
14/15
Antalet domare sjunker och är den lägsta under Småland-Blekinge handbollförbunds livstid. Andelen
kvinnor ökar dock ganska rejält, vilket är positivt. Är detta ett resultat av de ökade kraven?
Åldersfördelning domare, antal
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
5
8
3
10
4
8
16
16
11
9
9
10
15
38
09/10
13
6
8
10
11
7
7
4
20
20
16
14
12/13
13/14
17
32
11/12
20-29
30-39
4
4
4
1
20
25
22
10/11
-19
6
40-49
50-59
14/15
60-
Tittar man på åldersfördelningen så ser man att andelen yngre domare ökar kraftigt. Omsättningen på
unga domare är stor. Många börjar, men många slutar också. Det stora tappet är domare i
åldersspannet 40-59, vilket kan innebära att mycket erfarenhet går förlorad. Här står DK för en
utmaning framöver.
20
Utbildningskommittén
Ordföranden och tillika förbundets utbildningsansvarige Arne Pettersson avled i januari 2015 efter en
tids sjukdom. I slutet av 2014 började den nya UTBK att ta form och överlämningen av
ordförandeskapet i kommittén påbörjades. Efter Arnes bortgång har en annan planering och
organisering inletts och nu börjat att ta form.
Utbildningskommittén som i stort har tre ansvarsområden, lägerverksamhet, utbildning och
idrottslyftsprojekt av olika slag. Under året har fokus som ovan beskrivits varit på den interna
organisationen och rollfördelningen i kommittén. En särskild lägergrupp under ledning av Monica
Carlsson har arbetat med att ta fram en ny gemensam lägerstege för hela förbundet från
åldersgruppen födda 2001.
Utbildningsfrågorna har från början av 2015 hanterats av Camilla Ljungdahl, som ny ordförande i
UTBK. Arbetet med att tydliggöra roller och besätta dem pågår för fullt. Idrottslyftet har hanterats av
utbildningsansvarig, kassören och kanslichefen. Under säsongen har även projekttiden för idrottslyft
förändrats till att gälla kalenderår.
Tillbakablick på året som gått
Lägerverksamhet/spelarutbildning
Under verksamhetsåret har vi genomfört lägerverksamhet förlagd på olika orter i Småland och
Blekinge enligt gjord planering dock med några förändringar. Vår strävan att lägga våra zonläger och
breddläger med större geografisk spridning har varit positiv. Omfattningen redovisas under
statistikdelen lägerverksamheten. Utbildningskommittén har också ingående diskuterat hur vi skall
representeras i Sverigecupen fortsättningsvis. Vi kan konstatera att vi inte kommer att kunna
representeras av renodlade landskapslag fortsättningsvis samtidigt som så många som möjligt bör få
möjligheten att uppleva Sverigecupen. Därför ha en ny lägerstege tagits fram.
Distriktslag för aktuell åldersgrupp har deltagit i Sverigecupen. Resultatet redovisas nedan.
Under året har det nya policydokumentet för spelarutbildning börjat att användas. För att ytterligare
stärka utvecklingen av spelare och tränare under en längre period behöver policydokumentet
uppdateras och vara en naturlig del i kommande distriktledarträffar.
Översyn har också skett av de sk ledarkontrakten samt hanteringen och genomförandet av själva
lägerverksamheten.
Utbildning
SHF:s beslut om införande av sk tränarlicens från och med säsongen 2014/15 är ett viktigt
ställningstagande för att höja kvalitén på våra handbollstränare. Det innebär också att
utbildningsbehovet ökar påtagligt. Vi har mött detta genom att strategiskt satsa på
instruktörsutbildningar för de olika utbildningsnivåerna inom Tränarskolan. För närvarande har vi i
princip täckt behovet av olika instruktörer.
Basutbildningen genomförs huvudsakligen på föreningsnivå. Innehållet i utbildningen har
kompletterats med Säkra Handbollsmiljöer. Tränarskolans utbildningar har också kompletterats med
avsnitt för kost och skadeförebyggande.
Genomförd utbildning redovisas nedan.
21
Lärgrupper
Smålandsidrottens och Blekinge IF:s /SISU Blekinges utbud, framförallt för organisationsledare och
olika temautbildningar är också en viktig del i utvecklingen av såväl förbund som våra föreningar.
Redovisning av denna verksamhet framgår av redovisningen för lärgrupper.
Idrottslyft
Inom våra idrottslyftsprojekt sker självfallet också ett antal aktiviteter som är utbildning och utveckling
av såväl förbundet som föreningarna.
Projektet Hållbar och jämställd förening har avslutats under året. Domare- och funktionärsprojekten
har igångsatts under året, nya ansökningar är gjorda för år 2 för dessa projekt. Handbollskaravanen
och liknade aktiviteter, i syfte att öka rekryteringen inom handbollen, har genomförts i ett antal
föreningar.
Framtiden
Genom styrelsens antagande av policydokument för bred spelarutbildning för åldersgrupperna 14-18
år har inriktningen tydliggjorts för vår lägerverksamhet/spelarutbildning. Det blir nu viktigt att kraftfullt
och konsekvent genomföra detta med gemensamma krafter.
Fortsatt satsning på tränarutbildningar kommer att vara betydelsefullt för öka antalet välutbildade
tränare inom framförallt ungdomshandbollen. En anpassning till SHFs nya tränarskola kommer att
genomföras med start till hösten 2015.
För att tillgodose behovet av utbildning och möjligheten till att utnyttja de resurser som finns behöver
varje förening utse en ansvarig för utbildning och idrottslyft.
Idrottslyftsprojekten och samarbetet med Smålandsidrotten och Blekingeidrotten kommer att ha
fortsatt stor betydelse för utvecklingen av föreningsverksamheten och förutsättningarna att bedriva
handboll i dess olika former.
22
Statistik
SverigeCupen
Småland-Blekinge Handbollförbunds distriktslag flickor och pojkar födda 1999 deltog 7-9 november i
Svenska Handbollförbundets distriktslagsturnering SverigeCupen.
Småland
Flickorna vann två matcher i gruppspelet och förlorade en, vilket räckte till kvartsfinal i A-slutspelet, där
det tyvärr blev förlust. Killarna vann tre av fyra matcher i gruppspelet och gick till A-kvartsfinal där de
tyvärr förlorade. Se mer information i statistikbilagan
Flickor truppen:
Pojkar truppen:
Maja Hugosson, Eksjö BK
Anton Bäckström, Anderstorps SK
Kajsa Persborn, Eksjö BK
Anton Stigemyr-Hill, Anderstorps SK
Anna Abrahamsson, IF Hallby HK
Samuel Levinsson, Anderstorps SK
Vilma Hugosson, IF Hallby HK
Hugo Ekman, Eksjö BK
Wilma Åberg, IFK Bankeryd
Alexander Westin, IK Cyrus
Ida Hernodh, IK Cyrus
Elmas Memedovski, IK Cyrus
Mariana Bergvall, IK Cyrus
Victor Carlén, IK Cyrus
Sara Forsén, IK Cyrus
Karl Ekström, Växjö HF
Clara Johansson, IK Cyrus
Hannes Bengtsson, Växjö HF
Klara Härnström, IK Cyrus
Oskar Lundin, Växjö HF
Tuva Utterberg, IK Cyrus
Oskar Johansson, Växjö HF
Jenny Johnsson, IK Cyrus
Filip Psajd, Växjö HF
Wilma Ludvigsson, KFUM Kalmar HK
Alexander Green, Växjö HF
Lisa Carlsson, Värnamo HK
Samuel Krondahl, Växjö HF
Ida Ohlsson, Värnamo HK
Jakob Ahlgren, Växjö HF
Lia Beckström, Växjö HF
Oskar Croby, Växjö HF
Lina Krondahl Växjö HF
Hannes Altberg, Växjö HF
23
Blekinge
Flickorna förlorade tyvärr alla gruppspelsmatcher och kom sist i sin grupp. Man förlorade även Båttondelsfinalen. Pojkarna förlorade också sina gruppspelsmatcher men vann B-åttondelsfinalen men
förlorade B-kvartsfinalen. Se mer information i statistikbilagan
Flickor truppen
Pojkar truppen
Evelina Nilsson, H78 Sölvesborg
Kwame Oppong Boateng, IFK Karlskrona
Tilde Sonesson, H78 Sölvesborg
Magnus Källström, IFK Karlskrona
Matilda Olsson, Karlshamns HF
Joel Olsson, IFK Karlskrona
Emmie Berntsson, Karlshamns HF
Oliver Waltersson, IFK Karlskrona
Engla Hjortsberg, Karlskrona HB
Max Sandberg, Karlskrona HB
Amanda Larsson, Karlskrona HB
Johan Magnusson, Karlskrona HB
Alva Boliant, Karlskrona HB
Hampus Svensson, Karlskrona HB
Tuva Wallin, Karlskrona HB
Daniel Svensson, Karlskrona HB
Matilda Möhlnhoff, Karlskrona HB
Mattias Persbring, Karlskrona HB
Sofie Larsson, Mörrums HK
Lukas Mattsson, Karlskrona HB
Clara Kronberg, Ronneby HK
Love Hjelert-Källberg, Karlskrona HB
Herman Forsell, Karlshamns HF
Distriktsledare
Flickor 99
Småland
Blekinge
Tomas Utterberg, Jönköping
Yngve Augustinsson, Karlskrona
Steven Moses, Växjö
Pojkar 99
Joakim Wensby, Växjö
Lars Faxe, Nättraby
Kent Lundin, Växjö
Mats Höglund, Karlskrona
Anders Altberg, Växjö
Michael Westin, Jönköping
Ida Westin, Jönköping
Flickor 00
Jan Backmark, Anderstorp
Henrik Olofsson, Karlshamn
Lars Högrell, Jönköping
Morgan Gustavsson, Mörrum
Joakim Värn, Eksjö
Pojkar 00
Daniel Ek, Jönköping
Tomas Rantatalo, Karlskrona
Hans Lindgren, Jönköping
Bojje Ehring, Karlshamn
Göran Flygare, Lyckeby
Pojkar 01*
Jens Ekenberg, Karlshamn
Pelle Jonasson, Karlskrona
Mats Berggren, Bankeryd
Kenneth Persson, Eksjö
Tomas Nilsson, Nässjö
24
Flickor 01*
Maria Wretling, Jönköping
Anders Roos, Tingsryd
Fredrik Fransson, Karlshamn
Johan Martinsson, Karlshamn
Nanne Olsson, Karlshamn
*från årskullen PF01 är lägerverksamheten inte uppdelad i Småland respektive Blekinge
Spelarutbildningar – Småland (Motsvarande fas i spelarutbildningen 2013-14 visas inom
parentes)
Årskull
Kön
Antal läger
Dagar
Studietim.
Deltagartimmar
1999
pojkar
5 (3)
9 (6)
52 (34)
1 508 (620)
1999
flickor
5 (4)
9 (8)
52 (46)
1 508 (866)
2000
pojkar
4 (6)
5 (8)
30 (60)
2 280 (1 756)
2000
flickor
4 (6)
5 (8)
30 (60)
1 680 (1 583)
2001
pojkar
3 (4)
3 (4)
18 (24)
1 242 (810)
2001
flickor
3 (4)
3 (4)
18 (24)
936 (780)
Spelarutbildningar - Blekinge (Motsvarande fas i spelarutbildningen 2013-14
visas inom parentes)
Årskull
Kön
Antal läger
Dagar
Studietim.
Deltagartimmar
1999
pojkar
3
6
31
682
1999
flickor
3 (4)
6 (8)
31(50)
341 (744)
2000
pojkar
4 (2)
4 (2)
24 (12)
624 (276)
2000
flickor
2 (3)
2 (3)
12 (16)
144 (150)
2001
pojkar
2 (2)
2 (2)
12 (12)
300 (306)
2001
flickor
2 (1)
2 (1)
12 (6)
336 (78)
25
Kursverksamhet
Kurs
Ort
Datum
Dagar
S-tim
Antal
Delt tim
del.
Elit, förbunds- och
Karlskrona
2014-09-07
1
7
12
84
Bankeryd
2014-09-06
1
7
24
168
Växjö
2014-08-23
1
7
34
238
Karlskrona
2014-08-24
1
7
13
91
Jönköping
2014-08-24
1
7
10
70
Växjö
2014-08-23
1
7
19
133
Jönköping
2015-01-04
1
7
17
119
Jönköping
2014-12-06
2
18
16
288
2
18
16
288
2
18
15
270
2
18
17
306
2
18
26
468
2
18
21
378
2
18
17
306
2
18
15
270
distriktsfunktionärskurs
Elit, förbunds- och
distriktsfunktionärskurs
Elit, förbunds- och
distriktsfunktionärskurs
Distriksdomarutbildning
D1/H3 samt övriga
Distriktsdomarutbildning
övriga
Region- och
distriktsdomarutbildning
D1/H3
Distriktsdomarkurs under
Hallbybollen
TS 2 tillfälle 1
2014-12-07
TS 2 tillfälle 2
Karlskrona
2015-02-21
2015-02-22
TS 2 tillfälle 3
Jönköping
2015-03-21
2015-03-22
TS 2 tillfälle 4
Växjö
2015-04-25
2015-04-26
TS 1 tillfälle 1
Jönköping
2014-10-25
2014-10-26
TS 1 tillfälle 2
Växjö
2014-11-29
2014-11-30
TS 1 tillfälle 3
Karlskrona
2015-02-21
2015-02-22
TS 1 tillfälle 4
Växjö
2015-03-28
2015-03-29
26
SISU-samarbete - Studieverksamhet
År
Studietimmar Deltagare
Varav kvinnor
2014
5 814
6 133
2 573 (42%)
2013
6 694
5973
2 385 (35%)
2012
8 456
7 049
2 461 (35%)
2011
6 128
4 822
1 731 (36%)
2010
6 272
4 535
1 984 (43%)
2009
6 610
4 360
2 007 (46%)
*statistiken på andelen kvinnor går inte längre att få fram ur systemet
SISU-samarbete – Lokalt aktivitetsstöd
År
Sammankomster
Deltagaraktivitet
2014
15 392
214 206
2013
12 703
138 669
2012
17 402
190 241
2011
20 508
186 179
2010
19 888
180 279
2009
18 601
162 888
27
Klasshandboll- behöver uppdateras en gång till.
Årskurs
Antal klasser
Antal elever
1
12
214
2
15
279
3
18
342
4
18
342
5
13
189
6
11
174
Antal totalt
87
1540
Handbollskaravanen/streethandboll
Ett antal föreningar har sökt och erhållit resurser för genomförande av handbollskaravanen. Totalt sett
har ca 180-200 idrottslektioner genomförts och 50-60 utbildningspaket delats.
Förbundet har införskaffat två utbildningspaket för s k streethandboll. Utlåning har skett till några
föreningar. Förbundets ”skotthastighetsmätare” har också utlånats till handbollens dag mm.
28
Ekonomi
Resultaträkning för tiden 2014-05-01 - 2015-04-30
kr
Intäkter
Budget
Administration
SDF-bidrag Smålands IF
SDF-bidrag Blekinge IF
SDF-bidrag Svenska
Handbollsförbundet
Föreningsutveckling
Årsavgifter
Ränteintäkter
Landskamp 2013
USM 2014
172 259
35 000
104 323
357 000
200 000
8 552
190 720
585 191
Övriga inkomster
7 070
Summa
1 660 115
1 660 115
845 000
56 000
55 000
418 900
445 000
458 950
431 000
2 593 965
1 776 000
Domarkommittén
Föreningsdomarkurser
56 000
Summa
56 000
Tävlingskommittén
Anmälningsavgifter
Administrationsavgifter
338 700
80 200
Summa
418 900
Utbildningskommittén
Zonläger Småland
Breddläger Småland
Smålandsläger År 1
Elit/Sverigecupen
Smålandsläger År 2
Blekingeläger År 2
ElitSverigecupen Blekinge
23 400
100 300
37 500
23 800
156 350
102 900
14 700
Summa
Summa Intäkter
458 950
29
Kostnader
Budget
Administration
Verksamhetskansli lön
Verksamhetskansli hyra, tele
Kansli, material, kopia
Sammanträde FS, AU
Representation
Årsmöte
Administration
Konferenser
Resor
Landskamp 2013
USM 2014
Avskrivningar
Summa
843 111
84 465
52 284
18 858
4 520
6 036
22 632
53 482
61 056
186 625
571 480
11 243
1 915 792
1 915 792
1 152 000
104 568
113 000
67 542
63 000
2 087 902
1 328 000
Domarkommittén
Domartillsättning
Sammanträden
Konferenser
Kurser
Domarobservationer
Resekostnader
Domarwebben
Domarprojekt Unga domare
Materiel
212
11 930
5 385
62 766
1 287
681
15 000
6 207
1 100
Summa
104 568
Tävlingskommittén
Sammanträden
Distriktsmästerskap
Plakett,Gravyr
Konferenser
Plakettutdelning
Porto,Telefon
12 115
32 183
10 925
10 595
1 324
400
Summa
Transport
67 542
30
Transport
2 087 902
1 328 000
503 434
447 000
2 591 336
1 775 000
2 629
1 000
Utbildningskommittén
Sammanträden
Konferenser
Ledarutbildning
Material
Zonläger Småland
Breddläger Småland
Smålandsläger År 1 Småland
Elit/Sverigecupen
Smålandsläger År 2 Småland
Breddläger Blekinge
Blekingeläger
Elit/Sverigecupen
Summa
Summa Kostnader
Årets Resultat
1 244
1 679
6 885
7 069
31 785
24 363
63 075
80 773
134 729
9 151
65 670
77 011
503 434
31
Balansräkning
2014-04-30 2015-04-30
Tillgångar
Kassa
Postgiro
Bank
Fordringar
Inventarier
Summa Tillgångar
394
1 031
1 551 399
126 570
0
394
0
2 038 116
134 275
33 732
1 679 394
2 206 517
124 185
60 866
28 612
44 370
657 252
190 711
572 736
0
662
715 124
41 315
27 772
1 608
637 914
170 712
580 043
29 400
2 629
1 679 394
2 206 517
Skulder och Eget Kapital
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Fler tjejer inom handbollen
Projekt Föreningsutveckling
Eget Kapital
Utbildningsfonden
VM 2011
Arne Petterssons minnesfond
Årets Resultat
Summa Skulder och Eget
Kapital
x/
x/ Avser kollektiva planerings- och utbildningsinsatser för Småland-Blekinge HF:s
styrelse och kommittéer.
32
Budget
Småland-Blekinge HF 2015-2016
tkr
Intäkter
SDF-bidrag Smålands IF
SDF-bidrag Blekinge IF
SDF-bidrag SHF
Årsavgifter
Ränteintäkter
Projektintäkter
Domarprojekt
Övriga intäkter
Föreningsdomarkurser
Anmälningsavgifter
Administrationsavgifter
Läger PF00 Småland
Läger PF00 Blekinge
Sverigecupen Småland
Sverigecupen Blekinge
Läger
PF01
Läger PF 02
Summa
170
35
90
195
8
238
78
5
55
360
65
61
56
24
22
220
168
1 850
Kostnader
Administration
Kansli, lön
Kansli, hyra, tele m m
Kansli, material, kopia
Sammanträde FS, AU
Representation
Konferenser
Årsmöte
Administration
Resor
Summa
760
75
75
20
10
60
10
25
60
1 095
Transport
1 095
33
Transport
Domarkommittén
Domartillsättning
Sammanträden
Konferenser
Kurser
Domarobservation
Resekostnader
Material
Domarwebben
Summa
Tävlingskommittén
Sammanträden
Senior-DM
Ungdoms-DM
Plaketter, gravyr
Plakettutdelning
Konferenser
Övriga utgifter
Summa
Utbildningskommittén
Sammanträden
Konferenser
Material
Ledarutbildning
Ledarmaterial
Läger PF 00 Småland
Läger PF 00 Blekinge
Sverigecupen Småland
Sverigecupen Blekinge
Läger
PF01
Läger PF 02
Summa
Summa
Resultat
1 095
5
10
2
55
1
5
1
30
109
13
10
15
10
2
11
3
64
5
5
8
10
10
55
49
85
85
167
103
582
1 850
0
34
35
VI ÄLSKAR IDROTT
OCH
ÄR STOLTA ÖVER VÅR SPORT
RENT SPEL I SMÅLANDSIDROTTEN
VI STÅR FÖR EN IDROTT DÄR:
SPELARE respekterar domare, ledare, med- och
motspelare
LEDARE är goda föredömen som visar respekt mot
domare och spelare
FÖRÄLDRAR stöttar på ett positivt sätt med beröm och
ett vårdat språk
Det står vi för - Gör du?
Lagidrotterna bandy, basket, fotboll, handboll,
innebandy och ishockey i samverkan med
Smålandsidrotten
36