Kursguide och schema

AKADEMIN VALAND
Kursguide
Kurskod
Kursnamn
FRGKP3
Konstnärlig praktik -­‐ Publik och samarbeten I 15 hp (BA 2 HT) Kursansvarig
Peter Ojstersek
E-mail
Telefon
0735-907600
Termin
[email protected]
HT 2015
Innehåll
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kursbeskrivning och kursinnehåll
Kursmål
Kursens pedagogiska utgångspunkter och läraktiviteter
Examinationsformer
Ev betygskriterier
Kurslitteratur
Kursutvecklingsenkät
Studenthandboken
Likabehandling
Kontaktuppgifter och medverkande lärare
Kursbeskrivning och kursinnehåll
Kursen syftar till att utmana det egna konstnärliga arbetet genom att studenterna prövar det i olika publika kontexter. Kursen består av projektarbeten som utmynnar i offentliga utställningar. Inom ramen för dessa övas förmågan att förhålla sig till givna förutsättningar och tidsramar samt att samverka med andra. Studenterna övar även sin förmåga att relatera problemställningar i det egna och andras arbeten till de konstnärliga diskurser och förhållningssätt som i den samtida konsten kopplas till olika utställningsformat. Inom ramen för kursen väljer studenten ett mediespecifikt fält vilket man fördjupar sig inom. Träning i olika former och tekniker för att dokumentera och beskriva sin konstnärliga process och lärande ingår också inom kursen. Akademin Valand
FRGKP3 Konstnärlig praktik -­‐ Publik och samarbeten I 15 hp (BA 2 HT) Bifogat Schema
BA 2 Fri Konst FRGKP3 Konstnärlig praktik- Publik och samarbeten 1. 15 h.p. (BA2 HT)
Vecka 36
Måndagen den 31 augusti.
10:00-16:00 BA1,2,3. Heldag tillsammans med lärare.
Introduktion av hela
programmet och presentation av några studenters arbeten.
Tisdagen den 1 september
10:00-11:30 Information i aulan Ateljé utlottning klassvis.
11:30-13:00 Uthämtning av Ateljénycklar mot kontrakt i vaktmästeriet.
13:00-15:00 Ateljéinflyttning
15:00-16:30 Frank Forum SPECIAL: Equality Seminar
Som en del av denna kurs förväntas du att delta i FRANKFORUM - vår seminarieserie med
gäster från våra fyra ämnen: film, fotografi, fri konst och litterär gestaltning. Varje tisdag kl
15.00 – 17.00 under terminen
Onsdagen den 2 september
10:00-12:00 Schemapresentation (P-O)
12:00-14:30 Ateljéinflyttning
Torsdagen den 3 september
09:00-17:00 Lärarpresentationer.
PUBLIC LECTURE: Zanele Muholi.
Vecka 37
Måndagen den 7 september
09:00-17:00 Eget ateljéarbete.
Grupp 2. Grupp 2. Erik P. Fanny H. Henrik Z. Josefina B.
Grupp 3. Louis N. Sara A. Tuva B.
7-9 sept 19:00-22:00 GIBCA: Speak Easy konstnärerna presenterar sig, samt
samtal med curatorn
Tisdagen den 8 september
09:00-17:00 BA2 Eget ateljéarbete.
19:00-22:00 GIBCA: Speak Easy konstnärerna presenterar sig
Onsdagen den 9 september
09:00-17:00 BA2 Eget ateljéarbete.
GIBCA: extended programmet släpps, galleri BOX, galleri 54 och Konstepidemin
är öppet: 17:00-21:00, invigning Atalante 17:00 19:00-22:00 GIBCA: Speak Easy
Torsdagen den 10 september
09:00-17:00 BA2 Eget ateljéarbete.
Grupp 1. Antonio F. Anton J. Christoffer M. Erik M.
Grupp 3. Louis N. Sara A. Tuva B.
Fredagen den 11 september
09:00-17:00 BA2 Eget ateljéarbete.
Grupp 1. Antonio F. Anton J. Christoffer M. Erik M.
Grupp 2. Erik P. Fanny H. Henrik Z. Josefina B.
Lördag den 12 september Vernissage GIBCA 12:00-19:00
Vecka 38
Tisdagen den 15 september
Gruppateljesamtal ”den andres verk” (P-O)
09:30-12:00 Louis N. Christoffer M. Fanny H. Henrik Z. Erik M.
13:00-16:00 Sara A. Antonio F Erik P. Tuva B. Anton J. Josefina B.
Onsdagen den 16 september
Mediaspecifika fält 1.
Fredagen den 18 september 13:00-15:30 Guidad visning GIBCA (köp katalog)
Vecka 39
Onsdagen den 23 september
9:00-12:00 Video Erwin Würm TBC. P-O
12:00-16:00 BA2 Eget ateljéarbete.
Torsdagen den 24 september
09:00-12:30 Eget Ateljéarbete Grupp 2 Louis N. Christoffer M. Fanny H. Henrik Z.
Erik M
13:30-17:00 Eget Ateljéarbete Grupp 1 Sara A. Antonio F Erik P. Tuva B. Anton J.
Josefina B.
Vecka 40
Tisdagen den 29 september
Individuella ateljésamtal.
09:00-09:30 Louis N.
09:30-10:00 Christoffer M.
10:00-10:30 Fanny H.
paus
11:00-11:30Henrik Z.
11:30-12.00 Erik M.
13:00-13:30 Sara A.
13:30-14:00 Antonio F
14:00-14:30 Erik P.
Paus
15:00-15:30 Tuva B.
15:30-16:00 Anton J.
16:00-16:30 Josefina B.
Onsdagen den 30 september
Mediaspecifika fält 2.
Vecka 41
Onsdagen den 7 oktober
09:00-17:00 BA1, BA2, BA3, PHOTO SEMINAR ON SURVELLANCE
Torsdagen den 8 oktober
09:00-17:00 BA1, BA2, BA3, PHOTO SEMINAR ON SURVELLANCE
Vecka 42
Tisdagen den 13 oktober
Individuellt Ateljéarbete.
Onsdagen den 14 oktober
Mediaspecifika fält 3.
Torsdagen den 15 oktober
19:00-21:00 Open Lecture - Honorary Doctorate Address: Lois Keidan
Vecka 43
Tisdagen den 20-22 oktober
Individuellt Ateljéarbete, Anna&Peter
Torsdagen den 22 oktober Föreläsning Khashayar Naderehvandi TBC.
Vecka 44
27-29 oktober Hängningsarbete/vernissage,
Gibca Extended "Story on Story" Alingsås.
Vecka 45
Ingen undervisning PARSE konferense
Vecka 46
Tisdagen den 10 november
09:00-17:00 Individuellt Ateljéarbete.
Vecka 47
Tisdagen den 17 november.
09:00-17:00 Utställningsbesök / video/ Individuellt Ateljéarbete. Foto kurs???
Onsdagen den 18 november.
Mediaspecifika fält 4.
Vecka 48
Tisdagen den 24 november
Foto Peter Boström TBC.
Vecka 49
Tisdagen den 1 december
Foto Peter Boström TBC.
09:00-12.00 Grupp 1. Erik M. Josefina B. Henrik Z. Anton J.
Christoffer M. Erik P.
13:00-16:00 Grupp 2. Fanny H. Louis N. Sara A. Antonio F. Tuva B.
Ateljésamtal (P-O)
09:00-9:50 Fanny H.
10:00-10:50 Louis N.
11:00-11:50 Sara A.
13:00-13:50 Antonio F
Onsdagen den 2 december
Ateljésamtal (P-O)
09:00-9:50 Tuva B.
10:00-10:50 Erik M
11:00-11:50 Josefina B.
13:00-13:50 Henrik Z.
14:00-14:50 Anton J.
15:00-15:50 Christoffer M.
16:00-16:50 Erik P.
Vecka 50
Tisdagen den 8 december
Vinterpresentations tester Peter&Arne Kjell. TBC.
10:00-10:30 Josefina B.
10:30-11:00 Anton J.
11:00-11:30 Tuva B.
13:00-13:30 Erik P.
13:30-14:00 Antonio F
14:00-14:30 Sara A.
Onsdagen den 9 december
Vinterpresentations tester Peter&Arne Kjell. TBC.
10:00-10:30 Erik M
10:30-11.00 Henrik Z.
11:00-11:30 Fanny H.
13:00-13:30 Christoffer M.
13:30-14:00 Louis N.
Vecka 51
Tisdagen den 15 december 09:00-17:00
Individuellt Ateljéarbete, förberedelse till vinterpresentationen.
Onsdagen den 16 december 09:00-17:00
Mediaspecifika fält 5.
Vecka 52, 53, Ingen undervisning
Vecka 1
Vecka 2
. Torsdag den 7 januari
Möjlighet till teknisk support för Vinterpresentation.
Fredagen den 8 januari
Möjlighet till teknisk support för Vinterpresentation.
Tisdagen den 12 januari Möjlighet att testa Vinterpresentation
Onsdagen den 13 januari BA2 Vinterpresentation
Torsdagen den 14 januari BA2 Vinterpresentation
Kursmål
Kunskap och förståelse •
•
På ett fördjupat sätt formulera avsikter och mål för det egna konstnärliga arbetet Redogöra för överväganden och problematiker i förbindelse med det praktiska utförandet av ett eget konstnärligt arbete i en publik kontext Färdigheter och förmåga •
•
•
•
Med ökad självständighet utveckla det egna konstnärligt arbetet i relation till formulerade avsikter och en given kontext Utifrån formulerade avsikter och en given kontext välja och använda olika material, tekniker och metoder i det egna konstnärliga arbetet Under handledning planera, genomföra och färdigställa ett eget konstnärligt arbete som skall ingå i en publik kontext inom en given tidsram Diskutera aspekter som rör visning, distribution, genomförande och reception av konstverk Värderingsförmåga och förhållningssätt •
•
•
På ett fördjupat sätt värdera det egna konstnärliga arbetet i relation formulerade avsikter och mål Relatera problemställningar i det egna och andras arbeten till samtida konstnärliga förhållningssätt, diskurser och metoder Reflektera över sin konstnärliga process utifrån samhälleliga och etiska aspekter Former för bedömning Lärandemålen examineras genom det konstnärliga arbetet, muntligt i kritikseminarier, vid avslutning av projektarbete samt skriftligt genom att föra processdagbok. Deltagande vid kritikseminarier och praktiska prov är obligatoriskt. Uppsamlande seminarium och prov anordnas för de som inte deltagit vid tidigare tillfällen. Kursens pedagogiska utgångspunkter och läraktiviteter
Kursen syftar till att utmana det egna konstnärliga arbetet genom att studenterna prövar det i
olika publika kontexter. Kursen består av projektarbeten som utmynnar i offentliga utställningar.
Inom ramen för dessa övas förmågan att förhålla sig till givna förutsättningar och tidsramar
samt att samverka med andra. Studenterna övar även sin förmåga att relatera
problemställningar i det egna och andras arbeten till de konstnärliga diskurser och
förhållningssätt som i den samtida konsten kopplas till olika utställningsformat. Inom ramen för
kursen väljer studenten ett mediespecifikt fält vilket man fördjupar sig inom. Träning i olika
former och tekniker för att dokumentera och beskriva sin konstnärliga process och lärande
ingår också inom kursen.
Former för undervisning
Kursen består av workshops, individuell handledning, kritikseminarier, utställningsbesök och
praktiskt utställningsarbete.
Examinationsformer
Former för bedömning
Lärandemålen examineras genom det konstnärliga arbetet, muntligt i kritikseminarier, vid avslutning av
projektarbete samt skriftligt genom att föra processdagbok. Deltagande vid kritikseminarier och praktiska
prov är obligatoriskt. Uppsamlande seminarium och prov anordnas för de som inte deltagit vid tidigare
tillfällen.
Bedömning av examination meddelas student senast 15 arbetsdagar efter
examinationstillfället.
Betyg på kurs meddelas student senast 15 arbetsdagar efter kursslut.
Student som inte deltagit vid examination eller som är underkänd erbjuds nedanstående
tillfällen för omexamination:
•
•
•
Tredje fredagen i mars
Tredje fredagen i augusti
Andra fredagen i december
Utöver ovanstående datum kan kursansvarig erbjuda fler tillfällen för omexamination.
Ev betygskriterier
Lärandemålen examineras genom det konstnärliga arbetet, muntligt i kritikseminarier, vid avslutning av
projektarbete samt skriftligt genom att föra processdagbok. Deltagande vid kritikseminarier och praktiska
prov är obligatoriskt. Uppsamlande seminarium och prov anordnas för de som inte deltagit vid tidigare
tillfällen.
Betygsskalan omfattar betygsgraderna Underkänd (U), Godkänd (G).
Kurslitteratur
GIBCA katalogen (bekostas av studenten)
See also some general resources on contemporary art and the biennale system that may be of
interest
journals
FRIEZE Magazine
ARTFORUM
AFTERALL
VARIANT
e-flux Journal
CABINET
GREY ROOM
OPEN
Inaesthetics
FLASH ART
A Prior Magazine
Art Monthly
Art Newspaper
Contemporary
Manifesta Journal
Journal of Curatorial Studies
The Exhibitionist
art and curatorial projects that may be of interest
GIBCA
Roda Sten
Göteborgs Konsthall
Former West If I Can’t Dance
unitednationsplaza
Be[com]ing Dutch
Headless
dOCUMENTA(13)
documenta 12
Documenta 11
Documenta X
other sites that may be of interest
http://www.biennialfoundation.org
http://saltonline.org/en/home
http://www.palaisdetokyo.com
http://www.macba.cat/en/index
http://www.deappel.n
http://www.bak-utrecht.nl/?click[lang]=en
http://www.portikus.de
http://hu.tranzit.org
http://www.ica.org.uk
http://www.tate.org.uk/visit/tate-modern
http://www.tenstakonsthall.se/swedish/
http://www.aaa.org.hk
http://www.iterationagain.com
http://www.onedaysculpture.org.nz
http://eipcp.net
http://on-curating.org
Kursutvecklingsenkät
Kursen utvärderas muntligen vid kursens slut samt skriftligt och anonymt genom en
kursutvecklingsenkät där du ges du möjlighet att ge dina synpunkter på kursen. Läraren skriver
efter detta en kursrapport som innehåller en sammanställning av de olika utvärderingarna med
de centrala synpunkterna från studenterna, samt lärarens sammanfattning, analys och
åtgärdsplan för kursen. Den sammanställda kursutvecklingsenkäten och kursrapporten
publiceras på kursens GUL-aktivitet senast 8 veckor efter kursslut
Studenthandboken
I studenthandboken har vi samlat all information för dig som studerar vid Akademin Valand.
http://akademinvaland.gu.se/utbildning/studenthandboken
Likabehandling
Likabehandling betyder att trakasserier och diskriminering av studenter eller anställda på grund
av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder inte ska förekomma vid
universitetet. Det är också förbjudet att utsätta någon som gjort en anmälan för repressalier,
dvs. att hämnas en anmälan.
Studenter och anställda kan vända sig till prefekten som första instans. Som student är det
också möjligt att vända sig till någon annan företrädare för universitetet, som tex. din lärare,
programansvarig, studievägledaren, studentkåren eller likabehandlingsrepresentanten.
Läs mer om hur vi arbetar med likabehandling på:
http://akademinvaland.gu.se/utbildning/studenthandboken/planera-dina-studier/likabehandling
Kontaktuppgifter och medverkande lärare
Peter Ojstersek [email protected] 0735-907600
Peter Bodström [email protected]
Övrigt
Studenten står för material och produktionskostnaderna för egna verk.
Dokumentet skickas som Pdf till Mia Lockman-Lundgren för publicering i GUL senast
29/5 2015. [email protected]