LÖSNINGAR ALLAS nr 36

LÖSNINGAR ALLAS nr 36
Kluriga tågresan
BLIR
VARM I
KÖKET
DAM I
FASTAN
GRIPA
Stora familjekrysset
RESANS SISTA ETAPP HAR
VÄSKAN ÄR PACKAD
OCH FÖRSTA MÅLET PÅ FÖRT OSS TILL EN HAMNSTAD
SOM FRIGIVNA AMERIKANSKA
RUNDTUREN ÄR ETT
LAND I NORRA AFRIKA SLAVAR BOSATTE SIG I 1822. VAD
DÄR VI BESÖKER EN HETER STADEN, LANDET OCH DEN
PRESIDENT SOM GAV STADEN
STAD VID FOTEN AV
DESS NAMN?
ATLASBERGEN.
SATTE
DIT
A S T A
P A N
I
G
S P A
A V
L R
B E D A
B
M
K O N
M A R R A K E C H
A N T
A R E A L
S N O T T
A
T A P P A
S N A T T A R
PETER I
LANDET
INGENSTANS
GRAM
FRUSET
VATTEN
NÅD
KURANSTALT
TESTA
HERME- HUR
MATEN
LIN
ÄR
LÄRARORGAN
MOJNADE
BLOTT
ÄTS MED
BESTICK
YTVIDD
BÖR
MAN
INTE
SUGEN
SURRAS
MED
TOPPEN- SÄNDER LÅTA SPARAS
FINFÖR- BRA NYHETER SOM
EN PENGAR
DELA
SPEL- DYGNET UGGLA
PÅ
RUNT
KORT
SKRIVA
UPP
MITT I
NATTEN
PRATSÅNG
ARTEN
ÖKENPLATSEN
FÖRMODAR
DE ÄR
MÅNGA I
DISNEYS
VÄRLD
VIRAT
ÄR
PAMP I
KRISTEN RUTAN
A
G
M A
D
I
Y R
GÖR
SÅDANA
DJUR?
ZEDONG
AVTAL
ÄTS SILL
FYKTE
T
R
O
E
N
D
L
I
DE ÄR
FULA I
TAL
ÖLTYP
A
L
E
R
A
S
S
L
A
KAN
VARA
FLYKTIG
BANDITJAMES
L
NORMAN
SOM
STÅR
UPP
HÖRS DYSTER
KEDJOR
HADE
HAR
HJUL FÖR SIG
N T
A R
V O
D
G D
B E
E
J O R
E N N
S
Å
S O R
E N
Ö R
R D O
A I M
G A
K A N
PÅÅSTADKNAPP KOMMER
VATTENDRAG
UMBÄRLIGA
ÄR NYFIKEN
IDEL
RADIUM
CHOKLADGODIS
GÖR
GLASS
BÄR
LUVA?
LÄSES I
SKRIKA
HÖGLJUTT
KAN
RYMMA
STAPLAR
D
I
A
G
R
A
M
GRÖNSKANDE
UTERUM
B Ä
E
R
S E
Å N
A
A R
K
S T A
T
S
MAN
SOM
STAT
JÄMTE
EINAR
SCENEN
KAN TILLFÄLLET
TAS I
LÅG
MELLAN
FJÄLL
BALDER
SANKT
KORT
HAMNAR
JUMBO
S
O
R
T
E
N
M
A
R
O
C
K
O
HA
KRAFT
TILL
TAR
VARA
RESAN GÅR VIDARE INOM
SAMMA LAND. VI HAMNAR I
EN KUSTSTAD SOM RÅKADE UT
ÖR EN NATURKATASTROF 1960.
VAD HETER STADEN, VID VILKET
HAV LIGGER DEN OCH VILKEN
KATASTROF DRABBADES
DEN AV?
S
M
A K A
S E N B O
N
A D E
R
K N A J O
V
O R N
R K A V I
KAN PAR
SOVA
SLÄPA
RUTTEN
I DISKEN
KING
COLE
DJUR SÄNDER
SOM
MISSTV I
RÅMAR
TÄNKA
I HAGAR OSLO
NARRAR
I LEKEN
GENOM
ZOLAVERK
SITTER
FÅNGE
FABEL
ÄR JORDNÄRA
NYTT
1/1
RÄCKA
RYSKT
BIFALL
HÖR
UPP
DE
BREDER
UT SIG PÅ
VINTERN
OCEANVÄSEN
STROSAR FRAM
SPÖKLIKT?
G
E
N
G
Å
N
G
A
R
E
ÅLDER- KLARAR
MAN
DOMLIG SIG
PÅ
KNOPP EGEN?
H
L
A
E A N
A
D
R
DRAMAREGENT
ENGAGERA
ÄR
STADEN
LUANDA
SKÅNSK
BJÖRN
6
1
3
2
5
8
7
9
4
3
5
1
4
7
9
6
2
8
7
6
9
8
3
2
4
5
1
9
5
7
4
2
6
3
8
1
1
4
6
3
9
8
2
7
5
6
9
4
8
5
2
7
3
1
3
2
1
4
7
6
9
5
8
5
8
7
9
1
3
6
2
4
F
L
O
K
A
V
I
L
A
N
E
L
N
A
THERON
KRETA
TRIST OM
RÖRELSE
GÅR I
ETT
SLAG
UNDER
PAR
GÅR
ALDRIG
UR
2
7
9
1
3
4
5
8
6
8
3
6
5
7
2
1
9
4
1
5
4
6
9
8
7
2
3
9
2
5
7
6
3
8
4
1
3
6
7
4
8
1
9
5
2
4
8
1
9
2
5
6
3
7
4
6
2
5
3
7
1
8
9
8
3
9
4
1
6
2
5
7
1
7
5
2
9
8
4
3
6
7
9
3
1
4
2
8
6
5
2
5
8
6
7
9
3
4
1
6
1
4
3
8
5
7
9
2
3
8
6
9
2
1
5
7
4
9
2
7
8
5
4
6
1
3
5
4
1
7
6
3
9
2
8
8
6
2
1
4
9
5
3
7
3
9
4
6
7
5
8
1
2
6
8
3
7
5
4
1
2
9
7
2
5
9
8
1
6
4
3
4
1
9
2
6
3
7
5
8
6
2
9
3
5
8
1
4
7
3
4
7
2
9
1
5
6
8
8
1
5
4
7
6
3
9
2
4
9
8
7
1
3
6
2
5
5
6
3
8
2
4
9
7
1
1
7
2
9
6
5
4
8
3
2
8
4
5
3
9
7
1
6
9
3
6
1
8
7
2
5
4
7
5
1
6
4
2
8
3
9
6
2
1
7
5
4
3
9
8
3
8
4
6
1
9
7
2
5
9
5
7
3
8
2
1
6
4
8
1
3
2
7
5
9
4
6
7
9
5
4
6
1
8
3
2
2
4
6
8
9
3
5
7
1
5
6
2
9
3
8
4
1
7
4
3
8
1
2
7
6
5
9
1
7
9
5
4
6
2
8
3
2
1
6
5
8
9
3
4
7
8
4
9
3
6
7
2
1
5
7
5
3
1
2
4
8
6
9
9
6
8
2
4
1
5
7
3
1
3
2
7
9
5
4
8
6
4
7
5
6
3
8
1
9
2
3
7
2
4
9
1
5
8
6
4
8
5
3
2
6
7
1
9
9
1
6
5
7
8
4
3
2
8
4
7
1
5
9
2
6
3
5
6
1
8
3
2
9
4
7
2
9
3
6
4
7
1
5
8
1
5
9
2
6
3
8
7
4
7
3
8
9
1
4
6
2
5
6
2
4
7
8
5
3
9
1
5
7
4
1
2
6
9
3
8
2
8
3
4
7
9
1
5
6
9
1
6
3
8
5
2
4
7
6
5
8
9
4
2
3
7
1
1
4
2
8
3
7
5
6
9
3
9
7
5
6
1
8
2
4
4
6
9
2
1
3
7
8
5
7
2
5
6
9
8
4
1
3
8
3
1
7
5
4
6
9
2
Lösarnas fotokryss
Ö
P
TÄNDER
MAN PÅ
VADDERA
V
KLOK
ALLENA
KORRIGERA
B
BOLLSPORT
FRÄN
20 frågor
N
S T
I
A
N
H E
E L S
R A M
S
A
T T R
I
A
M
G
E L D
S O L 20 E
K L O R
TAJT
ASTAT
SNYGGA
TILLTAL
KAN
MAN
LÄNGTA
KAN
HAR VI SPRIDA
EN SOM SIG
SKINER
KÖR TILL
HAR
KATT
VASSA
LAGLÖSHET
GRAM
ÄR
FIENDER
ÄR
MOSKVA
BOKVÄXT
SENIOR
KNÄPPS
MED
SYFTAR
PÅ
FLODEN
MEUSE
EGYPTEN
SÄDESSKAL
PANAMA
DEN
SÄLJS I
RINGAR
PÅ BURK
Bizarrokrysset
106
5 6 U
ASIENSTAT
KLADD
S
K
L I
S
A S
SÄTTA
KRATTA
PRODUCERAR
DRIVKRAFT
S K
O
C
E K
FISCHER
PÅ PLAN
RESAN FÖR OSS VIDARE TILL
AFRIKAS VÄSTLIGASTE HALVÖ. VAD
HETER DEN? VILKET LAND HAR VI
HAMNAT I OCH VAD HETER HUVUDSTADEN SOM GRUNDADES AV
LOUIS FAIDHERBE? HÄR FINNS
OCKSÅ EN FLYGPLATS VARS NAMN
EFTERSÖKES.
SAKENLIG
A
D
E
K
V
A
T
TRIST
ATT ÅKA
PÅ
IRIDIUM
I
R
O
S T R Y K
E
M O R
N A
F Y
E L O F
G A T
A
A R R E N
L
O R D
LÖMSK I
PARADISET
HAR
BARN
KLIBBTRÄD
JUNIMAN
KAN MAN
SIG UPPDRAG
Å
T
A
VID GOD
VIGÖR
A
R
B
E
S T
T E
Y T
R
A
O
O
N
A
A
N
A
N G E
Y A
A N I
S L
A
R
I K
N Ö D
E
G
R G
Ä R
V A R
T A
I N
Ä S T
A
N
KAN UTTRYCKA
AVSKY
TVIVEL
SVÄRTA
ERITREA
KORT
FYRA I
DENNA
RUTA
A
N Ö P
N G 11 A
13
E S T
A R T I
N S E 17
S K T
L A O S
Å
S T
R A K E
19 P O N
K A P A
E N
R
HÅGLÖSHET
KLÄMDE
SPELAR
TUFF?
TILLDELAR
SNIFFA
SOM EN
SPETS
AGATER
SOBO
HÄRMDJURET
MANLIG
DOCKA
FLYTTA
7 K 8 H
SÖKER
HONA
A
L
L
E
M
O
R
I A
E
T U
R
U B
GARDNER
TRÖTTHETEN
L
E
D
A
N
AVSER
SYDAFRIKA
VIRKE
FÖRSLÖA
MICROSOFT
V
A
L
R
O
S
S
A
N
E
16
R
A
A
H
K E
S
M S
B A
VÄTE
VAR ETT
PUNKBAND
PÅSTOD
N O
Y R
S S
A
C K
N E
N N
S
V
A
R
T
A
A
M
A
S
H
A
S
P
A
R
A
T
T
I
G
E
I
R
E
T
O
P
O P
L E
Å N
T
R
G
E
N B
B
O
R R
Ö
T R
H A
O
R
O
A R
R Y
N T
E M
I
L S
U K
K
Ä
N
T
E
N
G
E
L
L S
O
N
D A
O S
N
M A
O
T H
I O
V O
D
B
I
S
K
V
A
L
I
F
I
C
E
R
A
D
E
S
UTESLÖTS
ESKALE- BAKGRUNSÅ GOTT
RA
DEN
SOM
N
Ä
R
A
P
Å
OFANTLIGA
POSITIV
ELEKTROD
HAR
KATARINA
SPELAT
PÅ
BRUKAR
JORDEN
RINGLEK
O
S
ARGON
SMÅLÄNDSK
SPECIALITET
SÅVIDA
LAND
MELLAN
VATTEN
N
Ä
S
RYKT
FÖLJER
EFTER
S
P
Å
M A R
V A
P O R
G
ASSISTERAR
I RING
Ö D
K E
A G
E
A N
N
O D
D R
A
O M
S A
T T
K E
A N
K
A R
A
I N
G
T
A V
STÄLLNING
SAMLAS
VRÅNG
KRIGSSKEPP PÅ
JAPANSK
KAMPSPORT
SKYDDAR
KUDDE
ÄTER
MYGG I
THAILAND
GRIPA
INGÅNG
TILLTAL
BLIR DEN
SOM
SLUTAR
L
B
R
A
E L L E R L U S T
R
R
T R I O N
U T B
A R
Ö K N A M N
E
N O R M A
N I T A T
S
K
K L
L
E
A
D
R
V A
R
M
B E
A
T
S
S
T
K
S
I
T O
R A R
L J U D B Ö C
I K I D O
G
R A K
B A S
K U G G A
H
E C K O Ö D L A
D O
N I
C R
A N G E L
T A C K A D
S E
M
ROS I
GYTTJAN TAL
FÖRLAG
DET
GAMLA BRÄCK- FÖRMAN
TECKNET LIGT
VÄLVILDBÄRGA- KATTEN
DE
LINJEN
BANDET
STILLHET
ERUPTION
FÖLJER
RE
SVARAR
AUTOMATISKT
TILLMÄLE
SLAGIT
FAST
ÖVERMÄTT
SMETA
FÄRDIG
JOLLAR
JÄTTE I
HAVET
FÄRDEN
FRAMHÅLLA
SYSSLAR
MED RÄTTSKRIVNING
KATARINAS
STAD
KNIPA
GRÄSSVÅL
SMÄLTA
PARAPLYTRÄD I
AFRIKA
FARA
MOLOKEN
SITTA
UPPE
HAMMARAS
UTMÄRKT
FLIT
LEVANDEGÖR KATARINAS
STÄMMA
SPIKLIK
FINT
SNÖRE
DEPARTEMENT
UNDERKÄNNA
ÄVEN
DEN KAN
SKYTT
VILA PÅ
DOM
KNIV
INBRINGA
KROM
BRUKAR
VINTERFISKARE
OBSERVERA
SANKA
MARKER
BLAD
TÄVLING GODFÖR KA- KÄNDA
TARINA OCH
A D E
R O T
K O
B A
T I N
A D D
K O R
O A
L
H
E S A
T O N
A N D
A S
O R V
R
Ä
K E R
A D
A N E
L K
D O N
A D E
HAR BILHANDLARE
FULL
KOLL PÅ
VÄSKA
HUSSKYDD
SKÖN
PLATS
SÖKA
HUD
GOTTGÖR
DARRTRÄD
KRAFT
ALLTJÄMT
LÄSES I
KASSA
KALDAM
ALAN
PÅ BIO
RIKTNING
A
N
T
A
G
N
A
BESIKTIGA
S
Y
N
A
J
I
P
P
O
U
V R
U
U T
R T
I
S
M
S
A
K
A
A T
T J E J
M U
O C K E
H I L
E N
R V
K Y L T
V E
I
O S
R E V
I X
I
S T O L
Å R
I
S K
T
A R
F A
F R
A T
N
A
C R
G L
A
MISSTÄNKA
A
N
A
RAR
R
F
A
M
I
L
J
E
I N K
A
D
U L L
E R N
B
Ä N N U
Ö D A
M
E
K
B A
T
T
O
K
A
S
V
V I
M
O M
A
L
S
R
T
Ä P P L E
R T A R E
L
I
Å
S A H
N D E M C Y K E
F
L L
Å
L
H
O U
S
R E
S
L Y
N
Ö
K
A
T
A
S
T
R
O
F
A
L
I
R
S
O
T
M
O
R
O S
N G E
L E R
N
Y
T A L
A S
A G
R E
B
R
O W E
O O
N O D
©2008 Zits Partnership Distr. KFS/Bulls
I L U F
M E N
M
I D
A N O R
E N E
D D
J
V A R A
A N A
T Ö
L
A D A R
I D O
R K E N
A T
E
D
S N
T S L I
R O A D
E
G E
U L L
R G I
O G G A
L E V
V A N
M D
H
E G Y
G
N E
L I N
L I S A
Ä V T
L A S
Ö
K
S V A
H A
E N G
T I O
L J
T J A
Å
N
I
N
T
A
G
B E
I N
T
A T
N E
K O
E L
O
U G
T
E D
P
B A
S
S
S A
G
E
O R
N A
R
G E
UTESLUTNING UR
KYRKAN
REKTOR
JAG ÄR NYFIKEN PÅ ATT TESTA ÖGONFRANSFÖRLÄNGNING – MEN ÄR LITE RÄDD ATT DET SKA SE UT
SOM OM ANSIKTET FÅTT PÅHÄLSNING AV…
T
A
M
STYV
MADRIDJA
T
S I
K R Ä F T S
Å T E R B
G
L A I
E X A K T
MER ÄN OGENOMTILLRÄCK- TRÄNGLIG
LIGT
VIOLIN
VANLIG
FEST PÅ
HÖSTEN
A
A
D Y X
E R
L
A
S N
T H
R O P
O P A
T
N
S Å N
S A
S K
L A G
A
O
V I L
A N F
J
A
S
M
I
N
A
P
K
O
N
S S
I T
G
N S
E N
Ö
S
J E
Ö R
S P Ö
Å A R
L O
E L N
N A
T
Ä
A R R
L I G
T A
V A D
A D E
D E
M
Ö
A L M
L Ö S
V A
C K
O
A R
M N
P
E T
L A
G
T E
I
T I
T S
E
K
F
B O
D
E
R
S
L
F Ä
P
P
H A
V
A
J
STÄLLA
SOM
SÄKERHET
PÅ NYTT
WESTERSUND SOM
SJÖNG
INTE ALLS
UNGEFÄRLIGA
T
K I V
E L Å
L A
A
I
KALL KUB TVÄTTA
BRUKAR
KÄRA
S
G
I S T E R
L I A
Å
A
D E T
T T
R A
A S K
S K V Ä T
O
Å N
V A R T S
I
A R A
V R Å L
K
E R L
Ö
T
S L A G
E J Ä L A
K U G
M
L A G F Ä
N Å N
O
G R I
G
I N
I G G S V
L M
T A
L O K A
A R A V
D
S E
L
S
B
R O
HAR SIN
STINTA
BEVITTNAT
E
N
O
K
AKTERDEL
DANSBAND
MED Z
FÄRG
SOM
YTTERSKIKT
HUDÅKOMMA
F
A D E R
R
T Å
S K A
A
P S
N A P P
N
Å
I D E N
G E N
R I T
N S G A
A
A R
TUNGT
INSTRUMENT
P
BADPLATS
KRÄVER
BÅDE
HÄCK &
HAKA
O
SPELMANSORT
LEKSAK
FÖR SMÅ
S
LAPPPLATSEN
ÄR VISSA
VÄGAR
B
SNO
TAGGIGA
INSEKTSÄTARE
GRÄSSTÄPP
BÅT ELLER
KÄRRA
ÄR VASS
ISRÄNNA
ÄR KANOTER
SAGOSLUT
STRÖMTYP
IBSENFIGUR
U
A
N N L
K O L
R
V A N
I
U
G G ÖDE
R A
A L
A N K
L K O
FÖRSTRÄCKNING
EN AMIN
IDAG
ITALIENLAG
HAR MAT
ÅT EKORRE
VÄXER PÅ
TRÄD
SÄLLSYNT
PALATS VID
GRANADA I
ANDALUSIEN
TRÄD
C
Y
L
I
N
D
E
R
H
A
T
I
I
S N I N
E D A R
D I
E
A C
I N E S
N S L I
O E
A M B R
M
Å
T A R
HAR HÖG
RUND
KULLE
VANA
HAR VI
DÖPT EFTER BRITT
IOWA
ÄR VISSA
ORGAN
ALLMÄNT
KÄNDA
FÅR GULD
KASTAS
ÄGNAR
SIG ÅT
GÖR
VISSA
BULLAR
NOBELPRISTAGARE 1994
EJ BEREDD
NALLAR
TIDSBEGREPP
Bulls
©Engholms
2015
FEM I ROM
PENNINGFLÖDE
BRINGA
SLUTTNING
SNÄCKFORMIG
VINDLING
HAGMAN
SOM BLEV
KÄND SOM
JR EWING
1 K
G E
V O L U T
R
L A
3 S I D N
4
R O
F Å G E L
A R
G
N Ä R E N A
N N E N
L
E5 J B
M
L Ö V Ä R E
SOM LUK- KVADRATER
TAR ELLER ÄR RÄTSMAKAR VINKLIGA
SKARPT SÅDANA
P E
H Ö S T E
M
M I
M O O R
V A R J E
ROGER
SOM
SPELADE I
HELGONET
VAR OCH
EN
ORT I LANDSKRONA
100 KVM
IRLAND
HAR ÄLDRE
FLER ÄN
YNGRE
MATDJUR
STÖRRE DE SITTER
DANSARRANGE- PÅ EN
MANG BUSKE
JORDABALKEN
ORUST
DEN KAN
VÄXA PÅ
DEN
FÄRGNAMNSVARIANT
MILLIMETER
FJÄLLVANDRARE
ETYLPRYDA
ALKOHOL KAN
INTE BARA
HATTAR
2
METALL
SAL
R
U
M
VANLIGT
KRYSSORD
HISINGEN
Ö
N
A
M
N
A
R
M
B
A
N
D
S
VATTENSJUK
VÄNTA ETT
TAG
ROS
P
L
Y
M
E
R
KAN BO I
FINLAND
SES MED
STUBB
R
U
B
B
KAN
MATCH
BLI
KAN PAR
VARA
KORT
NAMIBIA
KAN KOR
DRA I
SKÅNE
KAN UD
SÄNDA
HÄSTHÅR
LÄTTLÖST
ADAS
MOATJÉ
KOMMA
ÖVERENS
STIRRA
AB I
ENGLAND
BRUKAR
VALPAR
TYCKER
K
O V A R
M Ö
L
J R I K
A R N
P
L Ä S A
V U
I
M T A L
E R
O S T
D
K U
U S E L
N
D L
E D A
N D E R
I G
A C K
O
Y R
P R
L
D U K
Ö K A
E M
D
D A R E
H
T E
A L
G
S
T
A M
S A
S T
E
A N
R
M A
L
E A
R D
Å
E B
L
I N
X A
I T
R E
TYCKA
OM
EXTRAORDINARIE
ENKEL
TITEL
TILLVERKAR
FLYGMOTORER
ÄR VISSA
VINKLAR
AVSKY
SVÄNGA
PÅ SJÖN
SVENSK TVÅ FÖR
SAGO- ROMARE
KUNG
DROG
HAR
STENAR
I SKÅNE
UNIONSSTAD
WILANDER
M
A
T
S
BLIR
HUNDAR
STÅR FÖR
OKÄND
N
N
DET LILLA
SKA HA
PRICK
TRODDE
A
N
A
D
E
LITEN
VÄGGLAMPA
MÖTE
T
R
Ä
F
F
TITTADE
FICK
FYR ATT
LYSA
A
G
A
K M G
Ö
A K A
L
R O S
S
M Å S
A
S T
R A S T A
S P A K
S P E G E
I E T
T O R
L
A S
R U
S Ö G O N
K L A D
R
I
O
L AM P E
E RMO S
M A R A
T A
T
S O S
I K A
K
K O L L A
L
T S
S T A V L
L E
E A
LITEN
FLAGGSTÅNG
OMBORD
MÅNAD
SOM
PLANET
SLÖSA
BORT
DEN
VACKRA
BLOMMAN
ÄR LATMASKEN
STÖDER
MASTEN
FACKTÄND- FÖRBUND
STICKSVIRKE NYTTJAS
TILL HÅL
STYR FÖR
PILOT
FILTRERAS
STÖRA
ÅSKAS
HUNDKOMMANDO
LÄKARPREFIX
SIGHTSEEING
HUSREST
KAN
KATTGULD
MÅLA
SLARVIGT
HURRA I
SPANIEN
CEREMONI
SÄTTS
PÅ BREV
FATTIGA
LÅNGLOPPET
ANDERSSONSPRIT
EKA
SÅS
SOM
DANS
PARTIIDROTTS- MEDLEM
KLUBB SPRIDER
FRÖN
PLACERADE
KAN
MOSSA
KÄNNAS
ACKORD
SES MED
ELIOT
FRAKTAR
MÅNGA
VANLIG
VARUKOD
M
D A
E N
L Ö
V
D E
A R
L
A T
O
I N
S
D A
I T
T T
A
N
O P
S E
R
D E
E N
A N
N
MILITÄRÖVNING
BIT
FALLA
SAKTA
KAN
DIKTER
BLI
GÅR MAN
LIKA
OFTA
SOM UT
RIKTNING
SPETS
PÅ
SPETS
KOMMER
IGEN
VARJE
ÅR
JAMES,
REBELL
I FILM
Ordplocket
G
E
GRANADAJA
KRAFTFULLA
MÄNGD
SJUNGA
UTAN
ORD
RÄCKA
HÅLLER
VÄRMEN
SES PÅ
DÖRR
S
T T
A
K R
A K
L A
V
A T
A
G G
N E
O L
L
A N
A
A F
N S
S A
E
R Y
L
O
N T
A T
A
N D
O
T E
V
N
R
S K
Ä
E
K
G L
S
L T
I
O
D
H
F E
K
A
R
R
R
O
G G
B
A
I I
K A L L R
A N S L A
R E D A
F
P A
S
H A
E N
L
A G
N
M O
I
G Å
S
E
G
R
A
R
E
Finn fem fel
EFTERSKRIFT
FINGERSKIVA
DEN ÄR EN ÄR TRAMÅRSTID PADE TÅR
V E N
A
Ä
G E R
V A
R E
E R I
A T T
K
U
T Å
O S A
R
N
N A N
K O
N A
O D E
T E K
M O
T I L
Y
O
L E D
L S
S Å
N Ä T
Helt enkelt
A
K
T
A
Ö
L L N
A
Y
G A N
A R N
R G
A S
K
D A
D E R
A
A
M E N
RESANDE
POPMUSIKSTIL
V
E
T
A
P
P
L O
G
K R
L Ä
A S
R
N Å
A L
A
F R
I
L O
B
J U
S
M A
R
Charlotte
Kryssmixen
F R
O
O R
B
A L
L E
A V
N
S A
V
O K
B A
O L
E L
A
U
L Å T
L A N
R Ö
K
T
O T T
D E
N O C
A R
M I M
N
E
Å S
K R I
E G
U T
S
N
I K Å
S
S
O K A
N A
V A
S A R
A T A
Krysstrappan
5 6 7 8 9 10 11 12 13
L
P Å L S T E K
A M O R
K U L A
Nybörjarkrysset
FLÖJTGUD
P
A
N
K L
A
T T
T E
G
R E S
V Å D
Ä
V O
N A I V
K N A
T U
L
Y S T A
T E
B I B L
E K O
R E
R
G O D S
X
S
M Ö T E
G E
K A N O
T R
O
K R E T
S E R
F A L
U
S O
K R A N
D
O M
R
E
R T
U I N S
S
Å T
S A
B E N
R
V I
I F A X
M
K O
M M U N
A D E
R U
S P A R
L E S S
E N
P
K T T A
E R
R
Y L A
A
R
S
E
N
A
L
E
R A L F
E D A
K R A S A D E
S M
Nöjeskrysset
SCHIMPANSEN
BILDAR
FLAK
KANTON
HÄLSOVÅDLIGA
SER MAN
TIDEN
E
D
A
Sifferkrysset
Naturplocket
TRYGG
FÅGELBO
MANDELA
VERKLIGA
R
P H A
Q U T
TRÄNA
N
I
A
M
E
Y
ÄR
AKTIE
EN I
FIRMA
U
T
M
A
N
A
N
D
E
1 2 3 4
A M E R Y
L
B A K
C R O S A
D G N O
E R O M B
L
F E M
N Å
G T
H H A N S
N E
I E
V
S
J
K T I K
L O K A P
M R A M
N P R E F
I L
O
GÅR
RUNT
HALSAR
OCEANVÄSEN
AVFALL
LIAM I
RULLAR
E S T A
L G Ä R
R
E
V I N G
D O
S O R N
O G
I
A T T
R H
R
E N O R
A T
I T Y
T L
D E
Ä
Å N G R
A
S
L O C A R
R
M
Ä G A
A
P R E
S K T
E N T R I A N
T R I
R O
R O
E
I S
N
S Ö U L
S I S
P O
K U R V
Å S
E
K I M
K
C
F Ö G
K
I R A K
D R A
R O A
A N
P Å
L
R I K S D
S O P O
S K R Å M
R Ä
T U B
G A L E N
L Ä T E
R
R A K T
N O T A
S N
V R
E G O I S
Kändiskrysset
? D
INTE
VÅRT
TIDIGA
TIDEN
R
V U
S
T
N
V I
N
G
CAPP
DEN
VASSA
M
A
R
K
E
R
A
Humorkrysset
från sid 63
7
1
2
3
5
9
4
6
8
H
E
D
E
M
O
R
A
KNOP
DEN
PLÅGAR
I KULAN
TA
6
9
3
8
4
7
2
1
5
NEVADA
TORTS
STÖTS
MED
5
4
8
2
1
6
3
7
9
NÅR
RHEN
VID REMAGEN
DANSANT
MATS
HÅL I NÅL
FÖRSTÄRKER
INTE
GARDNER
VÄDERBITEN
VIRKE
SMÄLTER I
LJUS
DUMPA
SATT
SOM AVBYTARE
FRANSKT
VATTEN
BÄLTE
PLATTA
1
3
6
9
4
5
2
8
7
3 4
Ä
M A N N
N H Ö V
E R T
14
O N 15
S O
T
E K
T
S R 18
A K T I V
N A R K I
M A A S
E G
K
U R O P A
A N A N
SPIS
TIOTAL
AV
VILKEN
8
9
7
6
2
3
1
4
5
MÅNGA
I KEMIN
UNITED
ARTISTS
KAN
MAN HA
DÅLIGA
PYNTAS HAR
MED I MÅNGA
ABUJA FARSER
ELDAR
LITEN
KVART
MUNDERING
5
4
2
1
8
7
9
3
6
TITAN
H
A
L
T
EJ SAMSTÄMMIG
BAKSIDA
VASSBÅT
GALENSKAP
BAKSLAG
5
7
1
8
3
2
4
9
6
KAN
BOXARE
RAK
HÖGER
TILLGJORD
SOVA
ÖVER
HÅLLER
SÅDAN
GLATT
M
D
D A S K
A
E T T A
N S K
E P
V A R A V
L I D
R E
B I R
R Ä N D
N
E
K Ö
M A G K
T A N
KORTA
LINDARE DAGEN
4
2
8
5
1
6
3
7
9
1 2
U
9 V A T T U
10 I N D I A
R E D E 12
SÅ
LÄNGE
NATE
K
O
R
T
E
G
E
OJ!
TESTOSTERONKICK!!
SVÅR
U
N
G
A
R
S
U
T
A
R
E
D
O S
A N
R A
C
K
K A
K T
GE
PRÖJS
BUBBLAT
R
M
N R O E
A
A V A
I
I N T I L
D
R A
A L
I
R E N S
O
N I G
T
E G G A R
I Z E
E N E
O S U N D A
A N O R
E L
N
N I L L A
PRIVAT FÖLJE
BRICKA
SYNDIG BONDS
BOSS
STAD
... LÄTT.
2
3
8
5
1
7
9
6
4
SLUMMERN
J
O
E
L
M E S
I G O
S
D
R V O
Å M
K T
V A K
A R L
R V A
T
V
A G E
EGYPTEN
FÖR
ARAB
JA.
SLÅ BARA
LITE ...
MEDEL
KRYPVÄXT
NOLLPUNKT
DIREKT
MED
MED
KÖRAR
V
A
R
N
A
T
S
MED
DEN
HÄR?
2
8
4
7
9
1
5
6
3
HAR
ÖGONEN
PÅ SIG
FLERA
I KULL
BLIVIT
HOTAD
JEREMY! BRA
ATT DU KOM.
KAN DU SLÅ I
SPIKARNA MEDAN
JAG HÅLLER FAST
TAKET?
9
7
5
3
6
4
8
1
2
PRIMA
SPELADE
HULOT
FORM AV
HELENA
Veckans sudoku
LÄTT
LIMPA
HAR
STALL
DOTTER
TILL ERIS
PAPEGOJA
STÅENDE
GNUTTA
DEN ÄR
I ÖGAT
L
Ö G E L
L I V I
A T
B
A T E
K R A R
E R T I
A
I A
PIMPLA
LAGER
ÄR
LA PAZ
U
V N I N
I S R A
N
I N
N
S A
A R E
R E N A
N A
A L P D
I S A
I S T
DE TAR
HEM
SPELET
BRUN
SOM ÄR
ARTIST
BIDEN
Ö R B
R
N I L
S
S
A R M
N
I
A L L
Ö
O S T
A V
I
M Å
S T O
L E N
A
A N
M Å
O
S Ö G
D E
E N
A
S
O J
S Å S
S T Å
Minstingen
ORT I SOLLEFTEÅ
RADIOTYSTNAD
K
R T
A V Å R
R
D Ä
E R O
L O M M
UTVÄXT
PÅ DEN
PLATSEN
LUGN
TRÄD
OFTEDAL
A KAN
L MAN
E SIG
SIFFRA
T
T A
R
E K
A
UTFÖRSÄLJNING
Bulls
©Engholms
2015
P
S A
L
L
F
I
K N
L
E L I K A
L A R
N
V
R A D
A K A N
M
L
Å G E
N
K
E K T
M I
N
O
A M N
I O
V R I
L
O M
A
L T
S T
A
I
D A
Allas 40/15