2.Schema 2QA079 Introduktion till ledarskap och - Ping-Pong

Schema: Introduktion till ledarskap och organisation ht-15, vecka 36
VECKA 36
Måndag 31/8
10.00 – 12.00
INNEHÅLL
SPECIFICERING
Kursstart
Allmän information,
presentationer,
förväntningar mm.
LÄRARE/ANSVARIG LOKAL
Sal
Hannele Moisio
216,
Eva Ullman
Retziusväg 13
12.00 – 13.00
LUNCH
Relational Coordination
Anders Risling
13.00 – 16.00
Introduktion till
ledarskap och
organisation
Tisdag 1/9
09.00 – 11.00
Introduktion till
ledarskap och
organisation
216,
Retziusväg 13
Kursuppläggning,
studiehandledning
Arbetsformer
Hannele Moisio
Eva Ullman
12.00 – 13.00
LUNCH
13.00 – 16.00
Etik i ledarskapet
Föreläsning
Erica Falkenström
Öka förståelsen för egna
ansvarstagandet
Ansvarsprocessen
Personligt
utvecklingskontrakt
Lärgruppsorganisering
Hannele Moisio
Eva Ullman
Onsdag 2/9
09.00 – 12.00
12.00 – 13.00
LUNCH
13.00 – 16.00
Värderingar och
policyarbete
Sociala relationer i
arbetslivet
Torsdag 3/9
09.00 – 12.00
Att förstå/utveckla
organisationer ur ett
genusperspektiv
12.00 – 13.00
LUNCH
13.00 – 14.30
Hur kan man lära sig
respektive forska i
ledarskap?
Information om nästa
kursvecka
Reflektionspass
Studier på individ eller
gruppnivå
14.50 – 16.00
Fredag 4/9
Föreläsning och introduktion Hannele Moisio
till
Eva Ullman
fältstudie 1
Introduktion till kurslitt.
Sociala relationer i
arbetslivet Härenstam &
Bejerot (red)
Louis
Louis
Louis
Louis
Föreläsning/seminarium
Litt. Sociala relationer i
arbetslivet Härenstam &
Bejerot (red) Kap 7 och 8
Eva Amundsdotter
Sal 216
Föredrag
Johan Hansson
Hannele Moisio
216
HanneleMoisio
Lärgrupp 1
Schema: Introduktion till ledarskap och organisation ht-15, vecka 39
VECKA 39
måndag 21/9
09.00 – 12.00
INNEHÅLL
SPECIFICERING
Organisations- och
ledarskapsideologier
och utvecklande
ledarskap
Föreläsning
Eva Ullman
Litteratur: Jacobsen,
Thorsvik: Hur moderna
organisationer fungerar. Kap
2, 3, 12
12.00 – 13.00
LUNCH
13.00 – 16-00
Etiska dilemman i
ledarskapet
Tisdag 22/9
09.00 – 12.00
Aktuell forskning inom
LIME och Medical
Management
12.00 – 13.00
LUNCH
13.00 – 15.00
Individens möte med
arbetslivet
onsdag 23/9
09.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 16.00
Torsdag 24/9
09.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.30
14.20 -16.00
Fredag 25/9
Litteraturseminarium
Litteratur: Vårdchefens
etiska dilemman, Erika
Falkenström
Workshops om samband
mellan forskning och praktik
LÄRARE/ANSVARIG
.
Hannele Moisio
Eva Ullman
LIME- och MMC-doktorander
samt forskare
HM, EU
Litteraturseminarium utifrån
läst skönlitteratur
Hannele Moisio
I lärgrupper
Mina styrkor och
utvecklingsområden
Personligt
utvecklingskontrakt
Coachteori
LUNCH
Workshop
Litteratur: Wilhelmsson &
Döös Dialogkompetens i
arbetslivet
Eva Ullman
Coachande
förhållningssätt
Teoretisk genomgång och
träning i coachning
Eva Ullman
New Public
Management –
konsekvenser av nya
styrsystem
LUNCH
Föreläsning
Marika Melin
SU/psykologiska inst.
Information om nästa
kursvecka
Reflektionspass
Studier på individ eller
gruppnivå
LOKAL
Rolf
Bergin,
Berzeliusväg 3,
pl 4
Rolf
Bergin,
Berzeliusväg 3,
pl 4
Rolf
Bergin,
Berzeliusväg 3,
pl 4
Wangari,
Tomtebodav. 18
Hannele Moisio
Eva Ullman
Lärgrupp 2
Schema: Introduktion till ledarskap och organisation ht-15, vecka 42
VECKA 42
Måndag 12/10
09.00 – 12.00
INNEHÅLL
SPECIFICERING
LÄRARE/ANSVARIG LOKAL
Värdegrundsarbete i
praktiken
Föredrag
Nina Delin-Hunger
Projektledare, KS
12.00 – 13.00
LUNCH
Wangari
Wangari
13.00 – 16-00
Tisdag 13/10
09.00 – 12.00
Fältstudie 1 om policy
Uppföljning av policyuppgiften i mindre
grupper
Hannele Moisio
Sociala relationer i
arbetslivet
Litteraturseminarium i
lärgrupper
Hannele Moisio
Charles
Avslutande samtal och
reflektion av delkurs 1
Eva Ullman
Hannele Moisio
Charles
12.00 – 13.00
LUNCH
13.00 – 14.30
Avslutning av
introduktion till
ledarskap och
organisation