2015 Protokoll 1: Bilaga 2

Elmarknadsrådet 2015-02-10
Nordisk marknad för FRR-A
Speaker: Johan Linnarsson
1
Frekvensen har försämrats
10/02/2015
2
FRR-A
Automatisk sekundärreglering
10/02/2015
3
Dagens situation
• Nationella kapacitetsmarknader
o Gate closure
o Prissättning
• Pro rata aktivering
o Bäst av spot- och reglerpris
• Volymfördelning som FCR
• Pilotförsök med utbyte av
kapacitet
o Hasle
o SE1-FI
10/02/2015
4
En Nordisk kapacitetsmarknad för FRR-A
ger ökad effektivitet
• Gemensam upphandling av
kapacitet.
o Dagligen
o Harmoniserat budformat
o Gemensam gate closure
o Komplexa bud
• Flaskhalshantering
o Krav på geografisk fördelning?
o Säkerställande av tillgänglig
kapacitet
10/02/2015
5
Främsta utmaningen är att hantera
flaskhalsar
• Aktivering av FRR-A får inte
skapa överlaster
• Kapacitet måste säkerställas i
förväg (aktivering pro rata)
o Nätkoderna tillåter reservering
endast om samhällsnytta kan
bevisas.
o Probabilistisk metod kan också
användas.
10/02/2015
6
Nordisk FRR-A Energiaktiveringsmarknad
Current situation
Target model (2017):
3
4
1
2
2
1
TSOs contract FRR-A
Capacity (MW) from
BSPs
TSOs pay for
contracted capacity
BSPs with contract must provide
FRR-A Energy (MWh) bids
BSPs without contract may provide
FRR-A Energy bids
3
TSOs activate FRR-A
Energy bids based on
price and congestion
TSOs pay for
activated energy
4
5
Nordic FRR-A | 10 December 2014 | Page 7 of 16
Motiv för en marknad för
energiaktivering
• Erbjuder en flexibel produkt för producenterna
• Billigaste resurserna aktiveras först
• Flaskhalshantering i realtid
• Icke kontrakterad kapacitet förväntas öka total tillgänglig
kapacitet
• Kan på sikt ta bort behovet att kontraktera kapacitet på
förhand
10/02/2015
8