Skade-Garanti X® WORKS

NY
OLYCKSSKADEGARANTI
MICHELIN X® WORKSTM
TRYGGHET VID TUFFA FÖRHÅLLANDEN
Garantin täcker oavsiktliga skador på utvalda dimensioner inom segmentet
MICHELIN X® WORKSTM
Registrera dig enkelt på MyAccount via webbplatsen http://lastbil.michelin.se
Garantin gäller både nya däck och originalmonterade däck.
För mer information se allmänna villkor.
MED MICHELIN X® WORKSTM
OLYCKSSKADEGARANTI*
KAN DU KÄNNA DIG TRYGG.
När däck används både på väg och utanför ökar risken för oförutsedda
skador avsevärt. Därför erbjuder MICHELIN en ny olycksskadegaranti* för
däck.
Garantin innefattar både nya och originalmonterade
MICHELIN X® Works™ i utvalda dimensioner.
På så sätt kan du ta del av MICHELIN X® Works™ alla
fördelar (ekonomi, säkerhet och miljö) utan att bekymra
dig om eventuella skaderisker.
HUR FUNGERAR DET?
DET ÄR LÄTT ATT UTNYTTJA OLYCKSSKADEGARANTIN!
Registrera dig på MyAccount
via webbplatsen
http://lastbil.michelin.se
* Se allmänna villkor
Gå in på MyAccount
och registrera dina
MICHELIN X® WORKSTM
g
m
du d
valda
EXKLUSIVT ERBJUDANDE
SKADE-SKADE
GARANTI
Det är lätt att registrera sig på MyAccount via webbplatsen
http://lastbil.michelin.se
Gäller nya och orginialmonterade däck.
Ersättning enligt prislista*
* Se allmänna villkor på vår webbplats http://lastbil.michelin.se
Om du råkar ut för en däckskada
aktiverar du olycksskadeDärefter får du ett mejl
garantin via MyAccount
som bekräftar att garantin
med 4 enkla klick. Sedan lämnar
gäller och anger beloppet
det skadade däcket hos din
för ersättningen*
a återförsäljare
* Ersättning enligt prislista, se allmänna villkor.
Din ersättning finns tillgänglig
hos din återförsäljare i form av
en kreditnota.
REGISTRERA DINA DÄCK:
SCANNA DENNA KOD
MyAccount
lastbil.michelin.se
SKAPA ETT
PERSONLIGT
KONTO
på MyAccount
KONTAKTA OSS:
@
PÅ TELEFON
08-709 07 00
VIA E-POST
[email protected]
se.michelin.com
ALLMÄNNA VILLKOR FÖR
SKADEGARANTIN GÄLLANDE
1 JANUARI 2015 - 31 DECEMBER 2015
Vem omfattas av erbjudandet?
Alla Kunder som har köpt ett eller flera nya däck från en professionell däckåterförsäljare, eller som har köpt nya
däck i samband med köp av ett nytt fordon, mellan den 1 januari 2015 och den 31 december 2015, i Sverige,
Finland, Danmark eller Norge och som har registrerat däcken enligt nedanstående förfarande. Kunden skall
vara ett företag som bedriver transportverksamhet med hjälp av en bilpark som tillhör företaget och som han
ansvarar för att underhålla och förvalta. Däcken ska köpas från en professionell Däckåterförsäljare i Sverige.
Däck som omfattas av skadegarantin: Följande däck omfattas av skadegarantin:
Art.
Dimension
Mönster
636386
13 R 22.5
X WORKS XZY
724534
13 R 22.5
X WORKS XDY
774383
315/80 R 22.5
X WORKS XZY
829658
315/80 R 22.5
X WORKS XDY
025215
275/70 R 22.5
XTY 2
363450
295/80 R 22.5
X WORKS Z
698845
295/80 R 22.5
XDY+
110811
12 R 22.5
XZY 2
110831
12 R 22.5
XDY 3
952153
385/65 R 22.5
XZY 3
985879
425/65 R 22.5
XZY 3
897096
265/70 R 19.5
XTY2
Begränsningar i skadegarantin
Användning: Däcken ska ha använts enligt rekommendationerna på Michelins websida http.//lastbil.se under fliken Råd (användarvillkor, tryck, last, hastighet, osv.). Vid användning som avviker från dessa rekommendationer
gäller inte garantin. Fastställande av garantins giltighet med hänvisning till detta villkor utförs ensidigt av Michelin.
Max slitage: Däcken omfattas av garantin till dess att de slitits ned till hälften, på den högsta punkten, av dennes originalmönsterdjup, som visas i ersättningsvillkoren (Uträkning av ersättningsbelopp) nedan.
Obligatorisk registreringsförfarande: Kunden ska registrera sina däck på My Account inom en månad från att de fakturerats (länk via http://lastbil.michelin.se). Om däcken inte registreras enligt detta villkor gäller inte garantin.
Skador som täcks: Garantin täcker alla oavsiktliga skador (t.ex. motkörningsskada) som medför att det är olämpligt att använda däcket och omöjligt eller olönsamt att reparera däcket. Om däcket enkelt går att reparera täcks
det inte av garantin utan kommer att repareras på plats hos återförsäljaren, på Kundens bekostnad. Skador som uppkommit till följd av trafikolycka och/eller vandalisering, brand och naturkatastrof täcks inte av garantin och ger
inte rätt till ersättning. Fastställande av garantins giltighet med hänvisning till detta villkor utförs ensidigt av Michelin.
Så här ansöker Kunden om ersättning: Kunden går in på My Account och letar upp det aktuella däcket i förteckningen och väljer sedan den däckåterförsäljare som han eller hon vill ska hantera skadan och ersätta den.
Kunden skickar det skadade däcket till återförsäljaren inom åtta dagar från tiden för identifiering av däck och val av däckåterförsäljare på My Account. Kunden accepterar att äganderätten till däcket övergår till Michelin vid tiden
för Michelins godkännande av att däcket omfattas av skadegarantin. Om Michelin bedömer att däcket inte omfattas av garantin behåller Kunden äganderätten till däcket, och Kunden kontaktas av Michelin. Kunden kan då välja
att reklamera däcket enligt Michelins normala reklamationsprocess, eller att få tillbaka däcket. I det fall Kunden underlåter att informera Michelin om vilket val han gör inom en månad från att Michelin inte godkänner däcket,
kommer däcket att skrotas utan ersättning för Kunden.
Ersättningsvillkor: Efter att Michelin granskat och värderat det skadade däcket (och under förutsättning att det uppfyller samtliga ovanstående villkor) återbetalar Michelin ett belopp till däckåterförsäljaren som är proportionerligt mot det återstående däckmönstret. Återförsäljaren återför beloppet till kunden i form av en kreditnota. Tillgodohavandet beräknas på grundval av ett schablonbelopp för ersättning per däck enligt nedanstående formel:
Art.
636386
724534
774383
829658
025215
363450
698845
110811
110831
952153
985879
897096
Dimension
13 R 22.5
13 R 22.5
315/80 R 22.5
315/80 R 22.5
275/70 R 22.5
295/80 R 22.5
295/80 R 22.5
12 R 22.5
12 R 22.5
385/65 R 22.5
425/65 R 22.5
265/70 R 19.5
Mönster
X WORKS XZY
X WORKS XDY
X WORKS XZY
X WORKS XDY
XTY 2
X WORKS Z
XDY+
XZY 2
XDY 3
XZY 3
XZY 3
XTY2
Uträkning av ersättningsbelopp
mm som återstår /
18 mm
mm som återstår /
22,5 mm
mm som återstår /
16 mm
mm som återstår /
22 mm
mm som återstår /
17 mm
mm som återstår /
17,5 mm
mm som återstår /
20 mm
mm som återstår /
18,2 mm
mm som återstår /
22,3 mm
mm som återstår /
17,7 mm
mm som återstår /
18,1 mm
mm som återstår /
14,4 mm
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Max ersättning
6 140 SEK
6 180 SEK
6 060 SEK
6 020 SEK
5 000 SEK
6 345 SEK
6 465 SEK
5 690 SEK
5 710 SEK
5 935 SEK
8 835 SEK
3 775 SEK
Ersättningsbeloppet kan aldrig överstiga däckets inköpspris. Kunden är införstådd med att det utbetalda ersättningsbeloppet utgör Michelins hela åtagande enligt den här skadegarantin, och särskilt att Kunden inte får tillbaka
det inskickade däcket i det fall ersättnings betalas ut.
Övrig information: Kunden informeras löpande om hur garantin behandlas på My Account.
Kunden står själv för kostnader i anslutning till transport, reparation, montering/avmontering eller ersättning av däck.
Den här skadegarantin upphör att gälla den 31 december 2015, Michelin kan besluta att förlänga giltighetsperioden av skadegarantin för däck köpta under 2015. Skadegarantin fortsätter att gälla så länge det är möjligt att
registrera däck för skadegarantihantering på My Account.
Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, 23 place des Carmes, 63000 Clermont-Ferrand, France - 504.000.004€ – R.C.S. 855 200 507 – 11/2014
lastbil.michelin.se
www.buchs.dk 78868 SE
PÅ INTERNET