LAMI dörrar produktkatalog

LAMI PRODUKTKATALOG
2014 - 2015
SLAGDÖRRAR
BRANDDÖRRAR
AKUSTIKDÖRRAR
RÖNTGENDÖRRAR
PENDELDÖRRAR
SKJUTDÖRRAR
ANTIMIKROBIELLA DÖRRAR
ÖVRIGA PRODUKTER
Muovilami Oy (huvudkontor)
Tel: +358 20 728 1828
Lamidoors AB
Tel: +46 8 20 20 51
[email protected]
www.lamidoors.com
LAMI DÖRRAR
LAMI DÖRRAR
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
REACH FURTHER
L
AMIDOORS har tillverkat
glasfiberarmerade polyesterdörrar
alltsedan 1966. De hundratusentals
dörrar, som levererats sedan starten,
placerar LAMIDOORS bland de största
och mest erfarna tillverkarna i branschen
inom hela EU. Erfarenhet har visat
att LAMI dörren är det bästa valet i
tillämpningar där man ställer stora krav
på dörrarnas hygien, vattenbeständighet
samt kemisk och mekanisk tålighet.
LAMI dörrar kan ses i olika miljöer bl.a.
i läkemedelsindustrin, livsmedelaffärer
samt simhallar, skolor och stormarknader.
Hälften av vår produktion går på export
över hela världen.
Vi offererar våra kunder ett stort urval av
produkter och utrustningar samt alternativ
för individuell design. LAMIDOORS
kombination av hög kvalitet, bra service
och nya innovationer är vida kännt i
branschen. Våra produkter och service
utvecklas för att möta marknades krav
och önskemål.
LAMI glasfiberarmerade polyesterdörrar
tillverkas vår moderna dörrfabrik. Våra
tillverkningsmetoder och -lokaler tar
hänsyn till de framtida krav som både
produktion och miljön ställer
LAMI dörrar är tillverkade av högklassiga
material. Vår interna produktutveckling
följer kontinuerligt branschens
tillverkningsmetoder och material för
att anpassa våra produkter efter den
modernaste teknologin.
LAMI DOORS grundvärderingar är
kundnöjdhet, lönsamhet, flexibilitet,
snabbhet, positivitet och öppenhet.
Vi vet vad korrekta specifikationer,
högklassiga produkter och leveranser i tid
betyder för våra kunder.
Vi hoppas att denna uppdaterade
produktkatalog hjälper Er att specificera
den lämpligaste LAMI glasfiberdörren för
era behov.
0.01 Fördelar av LAMI dörrar
0.02 Omfattande service
0.03Produktsortiment
0.04 LAMI dörrar: struktur
0.05 Färgkarta
0.11 Certifikat och CE-märkning
0.12 Värdegrund, kvalitetspolicy och miljöpolicy 4
5
6
7
8
10
12
SLAGDÖRRAR
1.01
1.02
1.03
1.04
1.11
1.12
1.21
1.22
1.31
1.41
KAS slagdörrar med ställbar aluminiumkarm
KMS slagdörrar med glasfiberkarm
KRS slagdörrar med ställbar rostfri karm
JK kylrumsdörrar, aluminiumkarm med bruten köldbrygga
EI30/EI60/KMS branddörrar med glasfiberkarm
EI30/EI60/KRS branddörrar med rostfri karm
dB25/KAS akustikdörrar med ställbar aluminiumkarm
dB30/KMS akustikdörrar med glasfiberkarm
RTG/KMS röntgendörrar med glasfiberkarm
KSR rostrfritt stål beklädda dörrar med ställbar rostfri stålkarm
14
18
22
26
30
34
38
42
46
50
PENDELDÖRRAR
Jaana Aho
VD
2.01
2.02
2.11
2.12
2.21
2.31
KKH pendeldörrar med ställbar aluminiumkarm
KH pendeldörrar med aluminiumkarm för panelvägg montering
KMH pendeldörrar med glasfiberkarm
KRH pendeldörrar med ställbar rostfri karm
SV pendeldörrar för varutrafik med ställbar aluminiumkarm
PK pendeldörrar av Polykarbonat med ställbar aluminiumkarm
54
58
62
66
70
74
SKJUTDÖRRAR
3.01
3.02
3.11
3.12
Manuella KL skjutdörrar med ställbar aluminiumkarm
KLA skjutdörrar med automati
Manuella RTG/KL röntgenskjutdörrar
RTG/KLA röntgenskjutdörrar med automatik
78
82
84
86
ÖVRIGA RODUKTER
4.01
4.02
4.03
PVC-ridåer
LAMI dörrar med antimikrobiellt skydd LAMI installationskanal
88
90
92
TILLBEHÖR & MANUALER
Tel. +46 8 20 20 51
[email protected]
www.lamidoors.com
5.01
5.02
5.03 5.04 5.11
5.12 5.13 5.14 5.15 5.21 Dörrstängare och automatiska öppningsanordningar
Specialmått
Dörrhängning
Tillgänglighet
Gångjärn
Trösklar
Glasöppningar
Dörrskydd
Övriga tillbehör
Montering, underhåll och återvinning
94
96
97
98
100
101
102
104
107
108
0.01
LAMI DÖRRAR
LAMI DÖRRAR
04/15
FÖRDELAR AV LAMI GLASFIBERDÖRRAR
LAMI DOORS gruppen erbjuder sina
kunder omfattande service, från rådgivning
och specifikationer om produkter ända till
montering och stöd efter försäljning. Vi
utvecklar kontinuerligt monteringsmetoder,
underhåll, garanti och återvinningsmöjligheter
MONTAGE
MOT VATTEN OCH FUKT
Den formpressade, foglösa LAMI dörren tillverkas av vattentät glasfiberarmerad polyester. LAMI
dörren kan varken rosta, svälla, ruttna eller skeva.
Dörren tål kontinuerligt kontakt med vatten och fukt
i tiotals år. LAMI dörrar innehåller inget trä eller annat organiskt material som skulle befrämja bakterie
tillväxt. LAMI glasfiberdörrar och -karmar har 25
ÅRS GARANTI mot vatten- och fuktskador, exklusive beslag vid normalt bruk.
TÅL KEMIKALIER – HYGIENISK
LAMI dörren tål utmärkt starka tvätt- och desinficeringsmedel samt övriga frätande kemikalier. Tack
vare sin släta och lätt rengörbara yta är dörren
idealisk för tillämpningar, där kraven på hygien och
hållfasthet är höga.
HÅRD OCH KORROSIONSTÅLIG
LAMI dörren rostar inte. LAMI dörrens material,
glasfiberarmerad polyester, tål utmärkt mekaniskt
slitage utan att sprickor eller skråmor uppstår. Inte
heller korrosion kan påverka LAMI dörrens struktur.
LÅNG LIVSLÄNGD
LAMI dörrar är ytterst hållbara och stöttåliga. De
stötar tål chocker och hård användning utan att
buckla eller böja. Resultater av Hard Body Impacttest har visat att LAMI dörrar hör till den bästa i
testklassen av slagtålighet.
LAMI dörren väger ca 9 kg/m2 – det är mindre
än hälften av vanliga dörrar. Det innebär, att
hanteringen av även stora dörrar är lättare och
samtidigt säkert.
BRANDSKYDD
LAMI brandklassade dörrar är testade enligt den
nya europeiska branddörrstandarden EN 16341:2008. LAMI branddörrar har godkännande och
certifikat i andra länder också.
KVALITÉN STRÄCKER SIG TILL
MONTERINGEN
LAMI dörrars breda urval av karmalternativ omfattar
även anslutningen till väggkonstruktionen. Sålunda
uppfyller karm- och tröskelfogar kraven på fukt- och
slitagebeständighet samt hygien. Karmalternativ
omfattar en ställbar foderbildande aluminiumkarm
som omsluter den färdiga väggen, en traditionellt
formad fast karm av glasfiber eller ett urval av till
väggen dimensionerade karmar av rostfri stålplåt.
STILENLIG HELHETSLINJE
LAMI dörrar finns tillgängliga i brett urval av färger
och utrustningar. Alla dörrar har samma visuella
egenskaper trots sina olika egenskaper som ger ett
koordinerat intryck för att ge byggnaden rätt design.
HÅLLBARHET OCH ANVÄNDARSÄKERHET
LAMI dörrar är godkända i det bästa emission klass
M1 av ytmaterial i inomhus miljö. LAMI dörrar är
de första CE godkända inner- och branddörrar för
hygien- och renrum. Se under fliken ” 0.11 CE-
märkning”.
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
Tel. +46 8 20 20 51
[email protected]
www.lamidoors.com
04/15
OMFATTANDE SERVICE
SERVICE
LÅG VIKT OCH TRYGGT ATT ANVÄNDA
0.02
25 ÅRS GARANTI MOT VATTEN- OCH FUKT
LAMI DOORS gruppen garanterar kvalitén
av levererade godset under normal bruk och
garantitiden gäller för 2 år från leveransen.
Från och med 1 januari 2012 beträffande
vatten- och fuktbeständighet förlänger vi
garantitiden för LAMI glasfiberdörrar och
karmar exklusive beslag under normal bruk
att gälla för 25 år från leveransen. Detaljer är
tillgängliga på begäran.
I varje leverans av LAMI glasfiberdörrar
ingår montageinstruktioner som underlättar
montaget. Det är väsentligt att dörren är
korrekt monterad. Vidare assistans kan alltid
erhållas genom LAMI representanter.
UNDERHÅLL
LAMI glasfiberdörrar erbjuder problemfri drift
och tål även svåra miljöer i tiotals år. LAMI
glasfiberdörrar är praktiskt taget underhållsfria
gällande dörrbladen. Livslängden kan
förlängas betydligt genom regelbundna
kontroller och underhåll. Regelbundna
kontroller bör i första hand göras av beslag
och infästningar. En allmän kontroll bör utföras
årligen. I hårda miljöer rekommenderar vi
tätare kontroller.
Ladda ner Underhållsinstruktioner
Montage och Underhåll dokument:
http://www.lamidoors.com/se/produkter/underhall/
VÅRA DÖRRSPECIALISTER HJÄLPER DIG
ATT HITTA RÄTT TYP AV LAMI DÖRR FÖR
JUST DINA BEHOV
0.03
LAMI DÖRRAR
0.04
LAMI DÖRRAR
04/15
PRODUKTSORTIMENT
04/15
STRUKTUR
Samtliga LAMI dörrar tillverkas på beställning. Dörrstorlekar,
färger, behör och andra tillbehör bestäms av kunden i samråd med
tillverkarens rekommendationer.
LAMIs produktsortiment innehåller hygieniska slagdörrar, pendeldörrar och skjutdörrar
även som hygieniska brandklassade dörrar, akustikdörrar och röntgendörrar. Alla dörrar har
samma visuella egenskaper trots sina olika egenskaper som ger ett koordinerat intryck för att
ge byggnaden rätt design.
LAMIDOORS produktkoder definieras av karmmaterialet, krav på speciella egenskaper och
vilken dörr typ. Till exempel produktkoden: EI30/KMS branddörr, detta säger oss att det skall
vara en 30 minutes branddörr med en karm av glasfiber. Storleken på dörren får man genom
att ange önskat modulmått, till exempel M10x21.
MATERIALALTERNATIV FÖR KARMAR:
LAMI STÅLKARMAR
LAMI GLASFIBERKARMAR
• Pulverlackerat stål i RAL kulörer
• Rostfritt stål (AISI 304)
• Syrafast rostfritt stål (AISI 316)
• RAL 9016 kritvit eller
andra standardfärger
• Det 1600 olika kulörer from
erhållbara enligt RAL-, BS- och
NCS-färgkarta
Den höga materialkvalitet och
slutbehandlingen av LAMI stålkarmar svetsade och polerade karmhörn - gör
dessa karmar idealiska och hygieniska
för särskilt krävande miljöer.
Tåliga och extremt hygieniska för
krävande miljöer. Högkvalitativa
material och ytskikt.
LAMI ALUMINIUMKARMAR
LAMI ALUMINIUMKARMAR
• Naturanodiserad aluminium
• Pulverlackerad RAL 9016 kritvit
eller andra standardfärger
Ställbar foderbildande aluminiumkarm
för väggtjocklekar 68...256 mm och
eftermontage. I upphängningspunkterna
finns justerbara karmhylsor som
underlättar montaget.
LAMI
TVÄRSNITT AV FORMPRESSAT LAMI GLASFIBERARMERAD DÖRRBLAD
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
Ytan av 2,5 mm tjock glasfiberlaminat
som omsluter dörrkärnan helt
utan fogar eller lister
Kärna av HCFC-freonfri polyuretan
eller brandsäkert, ljuddämpande material
Ställbar foderbildande
aluminiumkarm för väggtjocklekar
68...256 mm och eftermontage.
I upphängningspunkterna finns
justerbara karmhylsor som underlättar
montaget.
Tel. +46 8 20 20 51
[email protected]
www.lamidoors.com
Porfri, hård och slät 0,5 mm tjock
formpressad gelcoat-yta
LAMI glasfiberarmerade polyesterdörrar är särskilt
avsedda för utrymmen där höga krav ställs på vattenoch fuktbeständighet, hanteringsegenskaper, hygien
samt tålighet mot såväl mekaniskt som kemiskt slitage.
Den porfria, foglösa strukturen är vattentät, slagfast och
hygienisk.
Alla LAMI dörrar tillverkas på beställning. Dörrstorlekar,
färger, lås och andra tilläggsutrustningar enligt kundens
önskemål och tillverkarens rekommendationer.
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
[email protected]
www.lamidoors.com
0.05
LAMI DÖRRAR
04/15
STANDARD FÄRGKARTA
Färgval av LAMI dörrar
och karmar
I tillägg till vår färgkarta finns det 1600 olika kulörer erhållbara enligt
RAL, BS och NCS-färgkarta. Standardfärger för LAMI glasfiberdörrar
och -karmar är enligt RAL-färgkartan nedan:
Dörrblad och karmar behöver inte längre bara
vara vita eller grå. Nu kan du välja den färg som
passar er fastighet bäst, du har över 1600 att välja
emellan. Dörrarna kan levereras med samma
visuella egenskaper som ger ett koordinerat
intryck för att ge byggnaden rätt design oavsett
om dörraran har speciella egenskaper eller är i
standardutförande.
De ovanstående tryckta färgerna kan skilja sig från de verkliga RAL-tonerna.
RAL 1002 GUL
LAMI
RAL 6019 LJUSGRÖN
RAL 1013 BENVIT
RAL 6033 TURKOS
RAL 3000 RÖD
RAL 7035 LJUSGRÅ
RAL 5012 BLÅ
RAL 8023 BRUN
RAL 230 80 20 LJUSBLÅ
RAL 9016 KRITVIT
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
Tel. +46 8 20 20 51
[email protected]
www.lamidoors.com
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
[email protected]
www.lamidoors.com
0.02
0.11
LAMI DÖRRAR
CERTIFIKAT
Vi testar våra LAMIDOORS dörrar och karmar
kontinuerligt för att förse våra kunder med högre
kvalitet, bättre säkerhet och mer omfattande
produkter. Vi använder endast de provnings
laboratorier som är godkände enligt EU-direktiven.
04/15
CE-MÄRKNING
CE-märkningen visar att en produkt uppfyller lagstadgade EU-krav.
Märkningen bidrar på så sätt till fri rörlighet för varor i EU. Genom
att CE-märka en vara deklarerar tillverkaren, på eget ansvar att
produkten uppfyller alla rättsliga krav för CE-märkningen.
STANDARDER OCH CERTIFIKAT
LAMI dörrar är godkända
enligt European Technical
Approval, ETA-13/0625,
och CE-märket.
0.11
LAMI DÖRRAR
09/14
04/15
Om det inte finns någon harmoniserad produktstandard för produkten är CE-märkning
inte obligatoriskt. Tillverkaren kan dock skaffa CE-märkning för produkten med hjälp av en
europeisk teknisk bedömning, d.v.s. ETA.
Under åren har LAMI dörrar och deras tilläggsutrustningar kontinuerligt
utvecklats och testats (Produktcertifikat av Statens Tekniska
Forskningscentral). Det är ytterst viktigt för oss att kunna leverera hög
kvalitet och lätt rengörbara produkter till våra kunder.
Det är nödvändigt att upprätta en prestandadeklaration för att CE-märkningen ska kunna
anbringas på byggprodukten. Tillverkaren ska upprätta prestandadeklarationen utifrån en
harmoniserad standard eller en europeisk teknisk bedömning. I prestandadeklarationen ska
uppges alla de värden för produktens egenskaper som behövs för att uppfylla kraven i de
nationella myndighetsföreskrifterna.
LAMI EI30/EI60 brandklassade dörrar är testade enligt EN 1634-1:2008
samt BS 476:Part 22. LAMI glasfiberdörrar har beviljats Statens Tekniska
Forskningscentrals produktcertifikat (VTT-C-7149-11).
PRODUKTCERTIFIKAT
LAMI GRP doors VTT-C-7149-11
LAMI dörrar är de första
CE godkända inner- och
branddörrar för hygienoch renrum.
Ladda ner ETA-13/0625:
www.lamidoors.com
Kontakt oss:
Tel. +46 8 20 20 51
[email protected]
LAMI
LAMI symbol
symbol is
is aa registered
registered trademark.
trademark.
LAMI
The right
right to
to change
change reserved.
reserved.
The
Ladda ner DoP dokumentärer och ETA-13/0625:
GODKÄNDA I DEN BÄSTA EMISSION KLASS M1 AV YTMATERIAL
LAMI dörrar är godkända i bästa emission klass M1 av ytmaterial. Finlands
bygginformationsstiftelsen RTS har beviljat LAMI dörrar det bästa M1
Emission Klassificeringen av Byggmaterial, M1 betyder låg nivå emission.
Målet med klassificeringen är att öka utvecklingen och användningen av
lågemitterande byggmaterial.
http://www.lamidoors.com/se/produkter/teknisk/ce-markning-eta/
Tester gällande kemisk motståndskraft/rengörbarhet och fuktpåverkan
VTT Building Technology har testat LAMI dörrar enligt standarderna
”Kemisk motståndskraft/Rengörbarhet” (DIN 68861-1/EN 14688) och
“Fuktpåverkan” (EN 317).
Vi testar egenskaperna för LAMIDOORS produkter
regelbundet. Egenskaperna som vi testar är,
brandklass, ljudreduktion, röntgenskydd, hållbarhet,
hygien samt motståndskraften mot kemikalier och
vatten.
Tel. +46 8 20 20 51
[email protected]
[email protected]
www.lamidoors.com
www.lamidoors.com
LAMI dörrar är de första CE godkända inneroch branddörrar för hygien- och renrum
LAMI
LAMI
LAMI
symbol
is aisregistered
trademark.
LAMI
symbol
a registered
trademark.
TheThe
rightright
to change
reserved.
to change
reserved.
[email protected]
[email protected]
www.lamidoors.com
www.lamidoors.com
0.12
04/15
VÄRDEGRUND OCH KVALITETSPOLICY
Verksamheterna i LAMI DOORS gruppen baserar sig på värden och
visioner av företaget samt på kvalitetet. För att behålla och skapa
långvariga kundrelationer, förser och utvecklar vi kvalitetet av våra
produkter och service vidare på alla organisationsnivåer. Vi offererar
våra kunder omfattande lösningar som är flexibla och med enastående
kvalitet.
Med hjälp av vår kontinuerliga utveckling av produkter och allmän företagsverksamhet tillsammans
med vår professionella personal, kan vi försä att vårt företag är konkurrenskraftigt på den ständigt
föränderliga marknaden. LAMI DOORS gruppen värdegrund är kundnöjdhete, lönsamhete,
flexibilitete, snabbheten, positiviteten och öppenheten.
Alla produkter tillverkade av LAMI DOORS gruppen är förpackade i miljövänliga och återvinningsbara
material. Samtliga förpackningsmaterial är återvinningsbara.
LAMIDOORS VÄRDEGRUND ÄR
- Kundnöjdhet
MILJÖPOLICY
MILJÖVÄNLIGHET
LAMI DOORS gruppen medverkar att skydda miljön genom att utveckla och producera innovativa
och hållbara dörrlösningar. LAMI glasfiberdörrar erbjuder problemfri drift och tål även svåra miljöer
i tiotals år. Vi är stolta över att erkänna att den ALLRA FÖRSTA LAMI dörren tillverkad år 1966
fortfarande är i bruk idag!
Läs mera: www.lamidoors.com
RESPONSIBLE CARE -PROGRAMMET
LAMI DOORS gruppen deltar i det frivilliga Responsible Care- programmet ’Ansvar & Omsorg’
av den kemiska industrin – globala initiativen inom Säkerhet, Hälsa och Miljö. Syftet med Ansvar
& Omsorg är att försäkra att verksamheter uppfyller ett antal vägledande principer rörande
säkerhet, hälsa och miljö. LAMI DOORS gruppen och andra medlemsföretag som anslutit sig till
programmet förbinder sig att hela tiden sträva efter förbättringar rörande säkerhet, hälsa och miljö.
Medlemsföretag förbinder sig också att utveckla sina produkter och processer i säkerhetshöjande
syfte. En av grundtankarna i Ansvar & Omsorg är öppen samverkan i regionala nätverk.
För vidare information om Responsible Care -programmet Ansvar & Omsorg, vänligen besöka:
http://www.chemind.fi
- Flexibilitet
- Snabbhet
- Arbetstillfredsställelse
- Öppenhet
- Positivitet
- Lönsamhet
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
Tel. +46 8 20 20 51
[email protected]
www.lamidoors.com
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
[email protected]
www.lamidoors.com
1.01
KAS SLAGDÖRRAR
STÄLLBAR ALUMINIUMKARM
04/15
KAS SLAGDÖRRAR
STÄLLBAR ALUMINIUMKARM
Ladda ner KAS-spesifikationer: www.lamidoors.com
Redigerbar
PDF
LITTERA / REF.
WORD Fil
TXT Fil
DG
(DG = Dörr av Glasfiber)
ANTAL HÖGER
ANTAL VÄNSTER
ANTAL TOTALT
DÖRRTYP
KAS LAMI dörrar / LAMIDOORS AB
VÄGGÖPPNINGSMÅTT
DÖRRBLAD, MATERIAL
DÖRRBLAD, FÄRG
KARM
KARM, FÄRG
GLASÖPPNING
SKYDDSBEKLÄDNAD
TRÖSKEL
TÅL KEMIKALIER
HYGIENISK
VATTENTÄT
KORROSIONSTÅLIG
LÅG VIKT
TRYGGT ATT
ANVÄNDA
KAS slagdörrar används i utrymmen där höga krav ställs på vatten- och
fuktbeständighet, hanteringsegenskaper, hygien samt tålighet mot såväl
mekaniskt som kemiskt slitage.
BESLAG
Gångjärn
Låstyp
Typiska användningsområden för KAS slagdörrar:
• Sjukhus och vårdcentral
• Läkemedelsindustrin, laboratorier och renrum
• Veterinärstationer och djurmiljöer
• Stormarknader och köpcentrum
• Skolor och andra offentliga miljöer
• Simhallar, badhus och idrottsanläggningar
• Livsmedelsindustrin, storkök och butiker
• Industri och tillverkning
• Jordbroks och reningsverk anläggningar
Trycke
Dörrstängare
2100
FOGLÖS
STRUKTUR
Kantregel
...
1000
LÅNG LIVSLÄNGD
STILENLIG
HELHETSLINJE
LAMI
Läs mer om CE-märkning, certifikat och andra
godkännanden under flik 0.11 eller kontakta oss.
[email protected]
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
www.lamidoors.com
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
Tel. +46 8 20 20 51
[email protected]
www.lamidoors.com
KAS SLAGDÖRRAR
STÄLLBAR ALUMINIUMKARM
KAS SLAGDÖRRAR
STÄLLBAR ALUMINIUMKARM
601x2045
701x2045
701x2645
801x2045
801x2445
801x2645
836x2045
901x2045
901x2445
901x2645
1001x2045
1001x2445
1101x2045
1101x2445
1201x2045
1201x2705
625+625x2040
725+725x2040
725+725x2640
825+825x2040
825+825x2440
825+825x2640
860+860x2040
925+925x2040
925+925x2440
925+925x2640
1025+1025x2040
1025+1025x2440
1125+1125x2040
1125+1125x2440
1225+1225x2040
1225+1225x2700
1229x2045
1429x2045
1429x2645
1629x2045
1629x2445
1629x2645
1699x2045
1829x2045
1829x2445
1829x2645
2029x2045
2029x2445
2229x2045
2229x2445
2429x2045
2429x2705
+10
–5
700x2100
800x2100
800x2700
900x2100
900x2500
900x2700
935x2100
1000x2100
1000x2500
1000x2700
1100x2100
1100x2500
1200x2100
1200x2500
1300x2100
1300x2760
1330x2100
1530x2100
1530x2700
1730x2100
1730x2500
1730x2700
1800x2100
1930x2100
1930x2500
1930x2700
2130x2100
2130x2500
2330x2100
2330x2500
2530x2100
2530x2760
3
925
Dörrblad 625
3
DÖRRBLADETS FÄRG RAL 9016 kritvit eller andra standardfärger, se flik 0.05
(1600 färger är tillgängliga vid specialorder)
KARMENS FÄRG Vit pulverlackerad aluminium eller naturanodiserad aluminium
(Andra färger är tillgängliga vid specialorder)
GÅNGJÄRN Lyftgångjärn 120x34 av korrosionsbeständigt syrafast rostfritt stål
LÅSKISTA
Assa 565 utan cylinder och behör
TÄTNING
Tätningslist av silikon runt om i karmen
I PARDÖRRAR Kantregel Roca 849
Anslagslist av aluminium med tätning
68...256
3
3
S 68...110 mm
KAS STANDARDFÄRGER OCH -UTRUSTNING
3
Dörrblad 625
XL 192...256 mm
Alla karmdelar är mönsterskyddade
1000 +10
-5
901
Dagmått 1229
Justerbara foder för olika väggtjocklekar
Karmhylsa
50
Väggöppningsmått 1330 +10
-5
Täcklist
M 110...152 mm
50
KAS 14 P
• Integrerad vit plastlist som täcker upphängningspunkterna
L 152...192 mm
Väggöppningsmått 1000 +10
-5
Dagmått 901
Dörrblad 925
• Ställbar foderbildande aluminiumkarm för väggtjocklekar 68...256 mm
och eftermontage. I upphängningspunkterna finns justerbara
karmhylsor som underlättar montaget
KARM
Fast foderdel
40
3
• Kärna av freonfri polyuretan. Ytan av 2,5 mm tjock glasfiberlaminat med hård och slät gelcoat-yta
• Ljudisolering 24 dB, vattenabsorption 0 %
Dörrstorlekar som avviker från tabellen kan även erhållas. Passivdörrblad
för pardörrar finns även i storlekarna 295x2040, 395x2040 och 495x2040.
LAMI installationskanal visas under fliken “Övriga produkter”.
KAS 10
• 40 mm formpressat, foglöst glasfiberdörrblad. Slät och vattentät yta, jämna avrundade foglösa kanter samt låg vikt
±5
Väggöppningsmått 2100 ±5
625x2040
725x2040
725x2640
825x2040
825x2440
825x2640
860x2040
925x2040
925x2440
925x2640
1025x2040
1025x2440
1125x2040
1125x2440
1225x2040
1225x2700
DÖRRBLAD
Väggöppningsmått
Dagmått 2045
Dagmått
2
Dörrblad
TEKNISKA DETALJER
Dörrblad 2040
Typ
Enkeldörrar
KAS 7
KAS 8
KAS 8/27
KAS 9
KAS 9/25
KAS 9/27
KAS 9 X
KAS 10
KAS 10/25
KAS 10/27
KAS 11
KAS 11/25
KAS 12
KAS 12/25
KAS 13
KAS 13/28
Pardörrar
KAS 14 P
KAS 16 P
KAS 16/27 P
KAS 18 P
KAS 18/25 P
KAS 18/27 P
KAS 18 X P
KAS 20 P
KAS 20/25 P
KAS 20/27 P
KAS 22 P
KAS 22/25 P
KAS 24 P
KAS 24/25 P
KAS 26 P
KAS 26/28 P
SPECIALSTORLEKAR TILLGÄNGLIGA
18
STANDARDMÅTT
21
3
56
LAMI GRP dörrset är en design produkt, vänligen lägg till och specificera ditt val
av siktruta, tröskel, behör etc. Se under fliken ”Tillbehör”.
1.02
KMS SLAGDÖRRAR
GLASFIBERKARM
04/15
KMS SLAGDÖRRAR
GLASFIBERKARM
Ladda ner KMS-spesifikationer: www.lamidoors.com
Redigerbar
PDF
LITTERA / REF.
WORD Fil
TXT Fil
DG
(DG = Dörr av Glasfiber)
ANTAL HÖGER
ANTAL VÄNSTER
ANTAL TOTALT
DÖRRTYP
KMS LAMI dörrar / LAMIDOORS AB
VÄGGÖPPNINGSMÅTT
DÖRRBLAD, MATERIAL
DÖRRBLAD, FÄRG
KARM
KARM, FÄRG
GLASÖPPNING
SKYDDSBEKLÄDNAD
TRÖSKEL
TÅL KEMIKALIER
HYGIENISK
VATTENTÄT
KORROSIONSTÅLIG
LÅG VIKT
TRYGGT ATT
ANVÄNDA
KMS slagdörrar används i utrymmen där höga krav ställs på vatten- och
fuktbeständighet, hanteringsegenskaper, hygien samt tålighet mot såväl
mekaniskt som kemiskt slitage.
BESLAG
Gångjärn
Låstyp
Typiska användningsområden för KMS slagdörrar:
• Sjukhus och vårdcentral
• Läkemedelsindustrin, laboratorier och renrum
• Veterinärstationer och djurmiljöer
• Stormarknader och köpcentrum
• Skolor och andra offentliga miljöer
• Simhallar, badhus och idrottsanläggningar
• Livsmedelsindustrin, storkök och butiker
• Industri och tillverkning
• Jordbroks och reningsverk anläggningar
Trycke
Dörrstängare
2100
FOGLÖS
STRUKTUR
Kantregel
...
1000
LÅNG LIVSLÄNGD
STILENLIG
HELHETSLINJE
LAMI
Läs mer om CE-märkning, certifikat och andra
godkännanden under flik 0.11 eller kontakta oss.
[email protected]
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
www.lamidoors.com
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
Tel. +46 8 20 20 51
[email protected]
www.lamidoors.com
KMS SLAGDÖRRAR
GLASFIBERKARM
KMS SLAGDÖRRAR
GLASFIBERKARM
DÖRRBLAD
Väggöppningsmått
601x2045
701x2045
701x2645
801x2045
801x2445
801x2645
836x2045
901x2045
901x2445
901x2645
1001x2045
1001x2445
1101x2045
1101x2445
1201x2045
1201x2705
700x2100
800x2100
800x2700
900x2100
900x2500
900x2700
935x2100
1000x2100
1000x2500
1000x2700
1100x2100
1100x2500
1200x2100
1200x2500
1300x2100
1300x2760
625+625x2040
725+725x2040
725+725x2640
825+825x2040
825+825x2440
825+825x2640
860+860x2040
925+925x2040
925+925x2440
925+925x2640
1025+1025x2040
1025+1025x2440
1125+1125x2040
1125+1125x2440
1225+1225x2040
1225+1225x2700
1229x2045
1429x2045
1429x2645
1629x2045
1629x2445
1629x2645
1699x2045
1829x2045
1829x2445
1829x2645
2029x2045
2029x2445
2229x2045
2229x2445
2429x2045
2429x2705
1330x2100
1530x2100
1530x2700
1730x2100
1730x2500
1730x2700
1800x2100
1930x2100
1930x2500
1930x2700
2130x2100
2130x2500
2330x2100
2330x2500
2530x2100
2530x2760
• Ljudisolering 24 dB, vattenabsorption 0 %
+10
-5
95 (135)
901
3
Väggöppningsmått 1330 +10
-5
Dagmått 1229
Dörrblad 625
3
Dörrblad 625
50
40
KMS 14 P
925
3
135
KMS STANDARDFÄRGER OCH -UTRUSTNING
1000
3
• Karmdjup 95 mm eller 135 mm
95
45
Dörrblad 925
• Formpressad, foglös och vattentät glasfiberkarm med gelcoat-yta
KARM
3
3
Väggöppningsmått 1000 +10
-5
Dagmått 901
• Kärna av freonfri polyuretan. Ytan av 2,5 mm tjock glasfiberlaminat
med hård och slät gelcoat-yta
±5
625x2040
725x2040
725x2640
825x2040
825x2440
825x2640
860x2040
925x2040
925x2440
925x2640
1025x2040
1025x2440
1125x2040
1125x2440
1225x2040
1225x2700
Dörrstorlekar som avviker från tabellen kan även erhållas. Passivdörrblad
för pardörrar finns även i storlekarna 295x2040, 395x2040 och 495x2040.
LAMI installationskanal visas under fliken “Övriga produkter”.
KMS 10
• 40 mm formpressat, foglöst glasfiberdörrblad. Slät och vattentät yta,
jämna avrundade foglösa kanter samt låg vikt
±5
Väggöppningsmått 2100
+10
-5
Dagmått 2045
Dagmått
2
Dörrblad
TEKNISKA DETALJER
Dörrblad 2040
Typ
Enkeldörrar
KMS 7
KMS 8
KMS 8/27
KMS 9
KMS 9/25
KMS 9/27
KMS 9 X
KMS 10
KMS 10/25
KMS 10/27
KMS 11
KMS 11/25
KMS 12
KMS 12/25
KMS 13
KMS 13/28
Pardörrar
KMS 14 P
KMS 16 P
KMS 16/27 P
KMS 18 P
KMS 18/25 P
KMS 18/27 P
KMS 18 X P
KMS 20 P
KMS 20/25 P
KMS 20/27 P
KMS 22 P
KMS 22/25 P
KMS 24 P
KMS 24/25 P
KMS 26 P
KMS 26/28 P
SPECIALSTORLEKAR TILLGÄNGLIGA
18
STANDARDMÅTT
3
DÖRRBLADETS FÄRG RAL 9016 kritvit eller andra standardfärger, se flik 0.05
(1600 färger är tillgängliga vid specialorder)
KARMENS FÄRG RAL 9016 kritvit eller andra standardfärger, se flik 0.05
(1600 färger är tillgängliga vid specialorder)
GÅNGJÄRN Lyftgångjärn 120x34 av korrosionsbeständigt syrafast rostfritt stål
LÅSKISTA
Assa 565 utan cylinder och behör
TÄTNING
Silikontätning i karm
I PARDÖRRAR Kantregel Roca 849
Anslagslist av aluminium med tätning
30
LAMI GRP dörrset är en design produkt, vänligen lägg till och specificera ditt val
av siktruta, tröskel, behör etc. Se under fliken ”Tillbehör”.
KRS SLAGDÖRRAR
STÄLLBAR ROSTFRI STÅLKARM
1.03
04/15
KRS SLAGDÖRRAR
STÄLLBAR ROSTFRI STÅLKARM
Ladda ner KRS-spesifikationer: www.lamidoors.com
Redigerbar
PDF
LITTERA / REF.
WORD Fil
TXT Fil
DG
(DG = Dörr av Glasfiber)
ANTAL HÖGER
ANTAL VÄNSTER
ANTAL TOTALT
DÖRRTYP
KRS LAMI dörrar / LAMIDOORS AB
VÄGGÖPPNINGSMÅTT
DÖRRBLAD, MATERIAL
DÖRRBLAD, FÄRG
KARM
KARM, FÄRG
GLASÖPPNING
SKYDDSBEKLÄDNAD
TRÖSKEL
TÅL KEMIKALIER
HYGIENISK
VATTENTÄT
KORROSIONSTÅLIG
LÅG VIKT
TRYGGT ATT
ANVÄNDA
KRS slagdörrar används i utrymmen där höga krav ställs på vattenoch fuktbeständighet, hanteringsegenskaper, hygien samt tålighet mot
såväl mekaniskt som kemiskt slitage.
BESLAG
Gångjärn
Låstyp
Typiska användningsområden för KRS slagdörrar:
• Sjukhus och vårdcentral
• Läkemedelsindustrin, laboratorier och renrum
• Veterinärstationer och djurmiljöer
• Stormarknader och köpcentrum
• Skolor och andra offentliga miljöer
• Simhallar, badhus och idrottsanläggningar
• Livsmedelsindustrin, storkök och butiker
• Industri och tillverkning
• Jordbroks och reningsverk anläggningar
Trycke
Dörrstängare
2100
FOGLÖS
STRUKTUR
Kantregel
...
1000
LÅNG LIVSLÄNGD
STILENLIG
HELHETSLINJE
LAMI
Läs mer om CE-märkning, certifikat och andra
godkännanden under flik 0.11 eller kontakta oss.
[email protected]
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
www.lamidoors.com
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
Tel. +46 8 20 20 51
[email protected]
www.lamidoors.com
KRS SLAGDÖRRAR
STÄLLBAR ROSTFRI STÅLKARM
DÖRRBLAD
Väggöppningsmått
+10
-5
700x2100
800x2100
800x2700
900x2100
900x2500
900x2700
935x2100
1000x2100
1000x2500
1000x2700
1100x2100
1100x2500
1200x2100
1200x2500
1300x2100
1300x2760
625+625x2040
725+725x2040
725+725x2640
825+825x2040
825+825x2440
825+825x2640
860+860x2040
925+925x2040
925+925x2440
925+925x2640
1025+1025x2040
1025+1025x2440
1125+1125x2040
1125+1125x2440
1225+1225x2040
1225+1225x2700
1229x2045
1429x2045
1429x2645
1629x2045
1629x2445
1629x2645
1699x2045
1829x2045
1829x2445
1829x2645
2029x2045
2029x2445
2229x2045
2229x2445
2429x2045
2429x2705
1330x2100
1530x2100
1530x2700
1730x2100
1730x2500
1730x2700
1800x2100
1930x2100
1930x2500
1930x2700
2130x2100
2130x2500
2330x2100
2330x2500
2530x2100
2530x2760
• Kärna av freonfri polyuretan. Ytan av 2,5 mm tjock glasfiberlaminat
med hård och slät gelcoat-yta.
• Ljudisolering 24 dB, vattenabsorption 0 %.
1000 +10
-5
+10
-5
50
40
3
3
75...220
901
KRS 14 P
3
Dörrblad 625
3
Dörrblad 625
925
3
70...300
Ställbar rostfri stålkarm
Fast, ej-foderbildande rostfri stålkarm
KRS STANDARDFÄRGER OCH -UTRUSTNING
Väggöppningsmått 1000 +10
-5
Dagmått 901
Väggöppningsmått 1330 +10
-5
Dagmått 1229
• 1,5 mm rostfri stålplåt
75...220
KRS 10
Dörrblad 925
• Ställbar foderbildande rostfri stålkarm för väggtjocklekar 75-220 mm
och eftermontage eller fast, ej-foderbildande rostfri stålkarm för
väggtjocklekar 70-300 mm. I upphängningspunkterna finns
justerbara karmhylsor som underlättar montaget.
KARM
±5
601x2045
701x2045
701x2645
801x2045
801x2445
801x2645
836x2045
901x2045
901x2445
901x2645
1001x2045
1001x2445
1101x2045
1101x2445
1201x2045
1201x2705
Väggöppningsmått 2100
625x2040
725x2040
725x2640
825x2040
825x2440
825x2640
860x2040
925x2040
925x2440
925x2640
1025x2040
1025x2440
1125x2040
1125x2440
1225x2040
1225x2700
Dörrstorlekar som avviker från tabellen kan även erhållas. Passivdörrblad
för pardörrar finns även i storlekarna 295x2040, 395x2040 och 495x2040.
LAMI installationskanal visas under fliken “Övriga produkter”.
3
• 40 mm formpressat, foglöst glasfiberdörrblad. Slät och vattentät yta,
jämna avrundade foglösa kanter samt låg vikt.
±5
Dagmått 2045
Dagmått
2
Dörrblad
TEKNISKA DETALJER
Dörrblad 2040
Typ
Enkeldörrar
KRS 7
KRS 8
KRS 8/27
KRS 9
KRS 9/25
KRS 9/27
KRS 9 X
KRS 10
KRS 10/25
KRS 10/27
KRS 11
KRS 11/25
KRS 12
KRS 12/25
KRS 13
KRS 13/28
Pardörrar
KRS 14 P
KRS 16 P
KRS 16/27 P
KRS 18 P
KRS 18/25 P
KRS 18/27 P
KRS 18 X P
KRS 20 P
KRS 20/25 P
KRS 20/27 P
KRS 22 P
KRS 22/25 P
KRS 24 P
KRS 24/25 P
KRS 26 P
KRS 26/28 P
SPECIALSTORLEKAR TILLGÄNGLIGA
18
STANDARDMÅTT
KRS SLAGDÖRRAR
STÄLLBAR ROSTFRI STÅLKARM
3
DÖRRBLADETS FÄRG RAL 9016 kritvit eller andra standardfärger, se flik 0.05
(1600 färger är tillgängliga vid specialorder)
KARMENS FÄRG Borstat rostfritt stål
GÅNGJÄRN Lyftgångjärn 120x34 av korrosionsbeständigt syrafast rostfritt stål
LÅSKISTA
Assa 565 utan cylinder och behör
TÄTNING
Silikontätning i karm
I PARDÖRRAR Kantregel Roca 849
Anslagslist av rostfritt stål med tätning
55
LAMI GRP dörrset är en design produkt, vänligen lägg till och specificera ditt val
av siktruta, tröskel, behör etc. Se under fliken ”Tillbehör”.
1.04
04/15
JK KYLRUMSDÖRRAR
ALUMINIUMKARM MED BRUTEN KÖLDBRYGGA
JK KYLRUMSDÖRRAR
ALUMINIUMKARM MED BRUTEN KÖLDBRYGGA
Ladda ner JK-spesifikationer: www.lamidoors.com
Redigerbar
PDF
LITTERA / REF.
WORD Fil
TXT Fil
DG
(DG = Dörr av Glasfiber)
ANTAL HÖGER
ANTAL VÄNSTER
ANTAL TOTALT
DÖRRTYP
JK LAMI dörrar / LAMIDOORS AB
VÄGGÖPPNINGSMÅTT
DÖRRBLAD, MATERIAL
DÖRRBLAD, FÄRG
KARM
KARM, FÄRG
GLASÖPPNING
SKYDDSBEKLÄDNAD
TRÖSKEL
TÅL KEMIKALIER
HYGIENISK
VATTENTÄT
KORROSIONSTÅLIG
JK kylrumsdörrar används i kylrumsutrymmen där höga krav ställs
på vatten- och fuktbeständighet, hanteringsegenskaper, hygien samt
tålighet mot såväl mekaniskt som kemiskt slitage. För temperaturer
+10°C - +2°C. K-värde 0,43 W/h m² C.
BESLAG
Typiska användningsområden för JK kylrumsdörrar:
• Kyllager
• Livsmedelsindustri: kylrum
• Varuhus och butiker: lager och kylrum
Trycke
Gångjärn
Låstyp
Dörrstängare
2075
FOGLÖS
STRUKTUR
Kantregel
...
LÅG VIKT
TRYGGT ATT
ANVÄNDA
960
LÅNG LIVSLÄNGD
STILENLIG
HELHETSLINJE
LAMI
Läs mer om CE-märkning, certifikat och andra
godkännanden under flik 0.11 eller kontakta oss.
[email protected]
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
www.lamidoors.com
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
Tel. +46 8 20 20 51
[email protected]
www.lamidoors.com
JK KYLRUMSDÖRRAR
ALUMINIUMKARM MED BRUTEN KÖLDBRYGGA
DÖRRBLAD
Väggöppningsmått
601x2045
701x2045
701x2645
801x2045
801x2445
801x2645
836x2045
901x2045
901x2445
901x2645
1001x2045
1001x2445
1101x2045
1101x2445
1201x2045
1201x2705
625+625x2040
725+725x2040
725+725x2640
825+825x2040
825+825x2440
825+825x2640
860+860x2040
925+925x2040
925+925x2440
925+925x2640
1025+1025x2040
1025+1025x2440
1125+1125x2040
1125+1125x2440
1225+1225x2040
1225+1225x2700
1229x2045
1429x2045
1429x2645
1629x2045
1629x2445
1629x2645
1699x2045
1829x2045
1829x2445
1829x2645
2029x2045
2029x2445
2229x2045
2229x2445
2429x2045
2429x2705
±5
660x2075
760x2075
760x2675
860x2075
860x2475
860x2675
935x2075
960x2075
960x2475
960x2675
1060x2075
1060x2475
1160x2075
1160x2475
1260x2075
1260x2735
• Ljudisolering 24 dB, vattenabsorption 0 %.
1290x2075
1490x2075
1490x2675
1690x2075
1690x2475
1690x2675
1790x2075
1890x2075
1890x2475
1890x2675
2090x2075
2090x2475
2290x2075
2290x2475
2490x2075
2490x2735
+10
-5
45
901
80
80
-5
960 +10
3
92
DÖRRBLADETS FÄRG RAL 9016 kritvit eller andra standardfärger, se flik 0.05
(1600 färger är tillgängliga vid specialorder)
KARMENS FÄRG Naturanodiserad aluminium
GÅNGJÄRN
Lyftgångjärn 120x34 av korrosionsbeständigt syrafast rostfritt stål
LÅSKISTA
Assa 565 utan cylinder och behör
TÄTNING
Tätningslist av silikon runt om i karmen
SLÄPLIST
Dubbel släplist av silikon i dörrbladets underkant
I PARDÖRRAR
Kantregel Roca 849
Anslagslist av aluminium med tätning
JK 14 P
80
3
925
3
30
80
Väggöppningsmått 1290
Dagmått 1229
+10
-5
50
40
3
Dörrblad 925
92
JK STANDARDFÄRGER OCH -UTRUSTNING
JK 10
3
• Foderbildande naturfärg anodiserad aluminiumkarm med bruten
köldbrygga. För väggtjocklek av 80 mm och > 90 mm.
KARM
80
Dörrstorlekar som avviker från tabellen kan även erhållas. Passivdörrblad
för pardörrar finns även i storlekarna 295x2040, 395x2040 och 495x2040.
LAMI installationskanal visas under fliken “Övriga produkter”.
Väggöppningsmått 960
Dagmått 901
• 40 mm formpressat, foglöst glasfiberdörrblad. Slät och vattentät yta,
jämna avrundade foglösa kanter samt låg vikt.
• Kärna av freonfri polyuretan. Ytan av 2,5 mm tjock glasfiberlaminat
med hård och slät gelcoat-yta.
Väggöppningsmått 2075 ±5
625x2040
725x2040
725x2640
825x2040
825x2440
825x2640
860x2040
925x2040
925x2440
925x2640
1025x2040
1025x2440
1125x2040
1125x2440
1225x2040
1225x2700
+10
–5
Dagmått 2045
Dagmått
2
Dörrblad
TEKNISKA DETALJER
Dörrblad 2040
Typ
Enkeldörrar
JK 7
JK 8
JK 8/27
JK 9
JK 9/25
JK 9/27
JK 9 X
JK 10
JK 10/25
JK 10/27
JK 11
JK 11/25
JK 12
JK 12/25
JK 13
JK 13/28
Pardörrar
JK 14 P
JK 16 P
JK 16/27 P
JK 18 P
JK 18/25 P
JK 18/27 P
JK 18 X P
JK 20 P
JK 20/25 P
JK 20/27 P
JK 22 P
JK 22/25 P
JK 24 P
JK 24/25 P
JK 26 P
JK 26/28 P
SPECIALSTORLEKAR TILLGÄNGLIGA
18
STANDARDMÅTT
JK KYLRUMSDÖRRAR
ALUMINIUMKARM MED BRUTEN KÖLDBRYGGA
Dörrblad 625
3
Dörrblad 625
3
LAMI GRP dörrset är en design produkt, vänligen lägg till och specificera ditt val
av siktruta, tröskel, behör etc. Se under fliken ”Tillbehör”.
1.11
04/15
EI30/EI60/KMS BRANDDÖRRAR
GLASFIBERKARM
EI30/EI60/KMS BRANDDÖRRAR
GLASFIBERKARM
Ladda ner EI30/EI60/KMS-spesifikationer: www.lamidoors.com
Redigerbar
PDF
WORD Fil
LITTERA / REF.
TXT Fil
DG
(DG = Dörr av Glasfiber)
ANTAL HÖGER
ANTAL VÄNSTER
ANTAL TOTALT
DÖRRTYP
EI30/EI60/KMS LAMI branddörrar / LAMIDOORS AB
VÄGGÖPPNINGSMÅTT
DÖRRBLAD, MATERIAL
DÖRRBLAD, FÄRG
KARM
KARM, FÄRG
GLASÖPPNING
SKYDDSBEKLÄDNAD
TÅL KEMIKALIER
HYGIENISK
VATTENTÄT
KORROSIOSTÅLIG
LÅG VIKT
TRÖSKEL
EI30/EI60/KMS brandklassade dörrar används i utrymmen där det krävs
brandklassificering av 30/60 minuter och där höga krav ställs på vattenoch fuktbeständighet, hanteringsegenskaper, hygien samt tålighet mot
såväl mekaniskt som kemiskt slitage.
Typiska användningsområden för EI30/EI60/KMS branddörrar:
• Sjukhus och vårdcentral
• Läkemedelsindustrin, laboratorier och renrum
• Veterinärstationer och djurmiljöer
• Stormarknader och köpcentrum
• Skolor och andra offentliga miljöer
• Simhallar, badhus och idrottsanläggningar
• Livsmedelsindustrin, storkök och butiker
• Industri och tillverkning
• Jordbroks och reningsverk anläggningar
BESLAG
Gångjärn
Låstyp
Trycke
Dörrstängare
2090
FOGLÖS
STRUKTUR
Kantregel
...
TRYGGT ATT
ANVÄNDA
LÅNG LIVSLÄNGD
1000
STILENLIG
HELHETSLINJE
Läs mer om CE-märkning, certifikat och andra godkännanden
under flik 0.11 eller kontakta oss.
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
[email protected]
www.lamidoors.com
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
Tel. +46 8 20 20 51
[email protected]
www.lamidoors.com
EI30/EI60/KMS BRANDDÖRRAR
GLASFIBERKARM
EI30/EI60/KMS BRANDDÖRRAR
GLASFIBERKARM
Dörrblad
Dagmått
Väggöppningsmått
625x2040
725x2040
725x2640
825x2040
825x2440
825x2640
860x2040
925x2040
925x2440
925x2640
1025x2040
1025x2440
1125x2040
1125x2440
1225x2040
1225x2700
601x2035
701x2035
701x2635
801x2035
801x2435
801x2635
836x2035
901x2035
901x2435
901x2635
1001x2035
1001x2435
1101x2035
1101x2435
1201x2035
1201x2695
700x2090
800x2090
800x2690
900x2090
900x2490
900x2690
935x2090
1000x2090
1000x2490
1000x2690
1100x2090
1100x2490
1200x2090
1200x2490
1300x2090
1300x2750
625+625x2040
725+725x2040
725+725x2640
825+825x2040
825+825x2440
825+825x2640
860+860x2040
925+925x2040
925+925x2440
925+925x2640
1025+1025x2040
1025+1025x2440
1125+1125x2040
1125+1125x2440
1225+1225x2040
1225+1225x2700
1229x2035
1429x2035
1429x2635
1629x2035
1629x2435
1629x2635
1699x2035
1829x2035
1829x2435
1829x2635
2029x2035
2029x2435
2229x2035
2229x2435
2429x2035
2429x2695
1330x2090
1530x2090
1530x2690
1730x2090
1730x2490
1730x2690
1800x2090
1930x2090
1930x2490
1930x2690
2130x2090
2130x2490
2330x2090
2330x2490
2530x2090
2530x2750
±5
Väggöppningsmått 2090 ±5
8
+10
-5
45
1000
3
95 (135)
901
3
Dörrblad 925
+10
-5
EI/KMS 14 P
40
Väggöppningsmått 1330 +10
-5
Dagmått 1229
50
3
925
Dörrblad 625
3
Dörrblad 625
3
• Karmdjup 95 mm eller 135 mm
135
EI30/EI60/KMS STANDARDFÄRGER OCH -UTRUSTNING
Utrymmet mellan karm och vägg skall fyllas
med mineralull
Väggöppningsmått 1000
• Formpressad, foglös och vattentät glasfiberkarm med svällande
brandtätning. Kärna av brandsäkert material
KARM
95
Dagmått 901
3
• Kärna av brandsäkert material. Ytan av 2,5 mm tjock glasfiberlaminat
med hård och slät gelcoat-yta
• Ljudisolering 35 dB, vattenabsorption 0 %
• Upp till 60 minuters brandmotstånd
Dörrstorlekar som avviker från tabellen kan även erhållas. Passivdörrblad
för pardörrar finns även i storlekarna 295x2040, 395x2040 och 495x2040.
LAMI installationskanal visas under fliken “Övriga produkter”.
EI/KMS 10
• 40 mm formpressat, foglöst glasfiberdörrblad. Slät och vattentät yta,
jämna avrundade foglösa kanter
DÖRRBLAD
Dagmått 2035
+10
–5
TEKNISKA DETALJER
2
Typ
Enkeldörrar
EI/KMS 7
EI/KMS 8
EI/KMS 8/27
EI/KMS 9
EI/KMS 9/25
EI/KMS 9/27
EI/KMS 9 X
EI/KMS 10
EI/KMS 10/25
EI/KMS 10/27
EI/KMS 11
EI/KMS 11/25
EI/KMS 12
EI/KMS 12/25
EI/KMS 13
EI/KMS 13/28
Pardörrar
EI/KMS 14 P
EI/KMS 16 P
EI/KMS 16/27 P
EI/KMS 18 P
EI/KMS 18/25 P
EI/KMS 18/27 P
EI/KMS 18 X P
EI/KMS 20 P
EI/KMS 20/25 P
EI/KMS 20/27 P
EI/KMS 22 P
EI/KMS 22/25 P
EI/KMS 24 P
EI/KMS 24/25 P
EI/KMS 26 P
EI/KMS 26/28 P
SPECIALSTORLEKAR TILLGÄNGLIGA
Dörrblad 2040
STANDARDMÅTT
3
30
DÖRRBLADETS FÄRG RAL 9016 kritvit eller andra standardfärger, se flik 0.05
(1600 färger är tillgängliga vid specialorder)
KARMENS FÄRG RAL 9016 kritvit eller andra standardfärger, se flik 0.05
(1600 färger är tillgängliga vid specialorder)
GÅNGJÄRN
Lyftgångjärn LAMI 110x34 av korrosionsbeständigt syrafast rostfritt stål
LÅSKISTA
Assa 565 utan cylinder och behör
TÄTNING
Svällande brandtätning och silikontätning i karm och tröskel.
TRÖSKEL
Utan; alternativt,glasfiberbrandtröskel med svällande brandtätning och silikontätning, tröskeldjup 95 mm eller 135 mm.
Obs! Väggöppningshöjd 2100 mm.
I PARDÖRRAR
Kantregel i syrafast rostfritt stål
Anslagslist av rostfritt stål med tätning
LAMI GRP dörrset är en design produkt, vänligen lägg till och specificera ditt val
av siktruta, tröskel, behör etc. Se under fliken ”Tillbehör”.
1.12
04/15
EI30/EI60/KRS BRANDDÖRRAR
ROSTFRI KARM
EI30/EI60/KRS BRANDDÖRRAR
ROSTFRI KARM
Ladda ner EI30/EI60/KRS-spesifikationer: www.lamidoors.com
Redigerbar
PDF
WORD Fil
LITTERA / REF.
TXT Fil
DG
(DG = Dörr av Glasfiber)
ANTAL HÖGER
ANTAL VÄNSTER
ANTAL TOTALT
DÖRRTYP
EI30/EI60/KRS LAMI branddörrar / LAMIDOORS AB
VÄGGÖPPNINGSMÅTT
DÖRRBLAD, MATERIAL
DÖRRBLAD, FÄRG
KARM
KARM, FÄRG
GLASÖPPNING
SKYDDSBEKLÄDNAD
TÅL KEMIKALIER
HYGIENISK
VATTENTÄT
KORROSIOSTÅLIG
LÅG VIKT
TRÖSKEL
EI30/EI60/KRS brandklassade dörrar används i utrymmen där det krävs
brandklassificering av 30/60 minuter och där höga krav ställs på vattenoch fuktbeständighet, hanteringsegenskaper, hygien samt tålighet mot
såväl mekaniskt som kemiskt slitage.
Typiska användningsområden för EI30/EI60/KRS branddörrar:
• Sjukhus och vårdcentral
• Läkemedelsindustrin, laboratorier och renrum
• Veterinärstationer och djurmiljöer
• Stormarknader och köpcentrum
• Skolor och andra offentliga miljöer
• Simhallar, badhus och idrottsanläggningar
• Livsmedelsindustrin, storkök och butiker
• Industri och tillverkning
• Jordbroks och reningsverk anläggningar
BESLAG
Gångjärn
Låstyp
Trycke
Dörrstängare
2090
FOGLÖS
STRUKTUR
Kantregel
...
TRYGGT ATT
ANVÄNDA
LÅNG LIVSLÄNGD
STILENLIG
HELHETSLINJE
LAMI
1000
Läs mer om CE-märkning, certifikat och andra godkännanden
under flik 0.11 eller kontakta oss.
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
[email protected]
www.lamidoors.com
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
Tel. +46 8 20 20 51
[email protected]
www.lamidoors.com
EI30/EI60/KRS BRANDDÖRRAR
ROSTFRI KARM
±5
601x2035
701x2035
701x2635
801x2035
801x2435
801x2635
836x2035
901x2035
901x2435
901x2635
1001x2035
1001x2435
1101x2035
1101x2435
1201x2035
1201x2695
700x2090
800x2090
800x2690
900x2090
900x2490
900x2690
935x2090
1000x2090
1000x2490
1000x2690
1100x2090
1100x2490
1200x2090
1200x2490
1300x2090
1300x2750
625+625x2040
725+725x2040
725+725x2640
825+825x2040
825+825x2440
825+825x2640
860+860x2040
925+925x2040
925+925x2440
925+925x2640
1025+1025x2040
1025+1025x2440
1125+1125x2040
1125+1125x2440
1225+1225x2040
1225+1225x2700
1229x2035
1429x2035
1429x2635
1629x2035
1629x2435
1629x2635
1699x2035
1829x2035
1829x2435
1829x2635
2029x2035
2029x2435
2229x2035
2229x2435
2429x2035
2429x2695
1330x2090
1530x2090
1530x2690
1730x2090
1730x2490
1730x2690
1800x2090
1930x2090
1930x2490
1930x2690
2130x2090
2130x2490
2330x2090
2330x2490
2530x2090
2530x2750
• Ljudisolering 35 dB, vattenabsorption 0 %
• Upp till 60 minuters brandmotstånd
1000 +10
-5
Väggöppningsmått 1330
Dagmått 1229
40
EI/KRS 14 P
+10
-5
50
3
75...205
901
3
Dörrblad 925
925
3
Dörrblad 625
3
Dörrblad 625
3
Ställbar rostfri stålkarm
70...300
Fast, ej-foderbildande rostfri stålkarm
EI30/EI60/KRS STANDARDFÄRGER OCH -UTRUSTNING
+10
-5
Dagmått 901
3
• Brandkarm av 1,5 mm rostfri stålplåt. Kärna av brandsäkert material
Dörrkarmen drevas med icke brännbar mineralull
Väggöppningsmått 1000
• Ställbar foderbildande rostfri stålkarm för väggtjocklekar 75-220 mm
och eftermontage eller fast, ej-foderbildande rostfri stålkarm för
väggtjocklekar 70-300 mm. I upphängningspunkterna finns justerbara
karmhylsor som underlätter montaget
KARM
75...220
Dörrstorlekar som avviker från tabellen kan även erhållas. Passivdörrblad
för pardörrar finns även i storlekarna 295x2040, 395x2040 och 495x2040.
EI/KRS 10
• Kärna av brandsäkert material. Ytan av 2,5 mm tjock glasfiberlaminat
med hård och slät gelcoat-yta
±5
625x2040
725x2040
725x2640
825x2040
825x2440
825x2640
860x2040
925x2040
925x2440
925x2640
1025x2040
1025x2440
1125x2040
1125x2440
1225x2040
1225x2700
Väggöppningsmått 2090
+10
–5
• 40 mm formpressat, foglöst glasfiberdörrblad. Slät och vattentät yta,
jämna avrundade foglösa kanter
DÖRRBLAD
Väggöppningsmått
Dagmått 2035
Dagmått
2
Dörrblad
TEKNISKA DETALJER
Dörrblad 2040
Typ
Enkeldörrar
EI/KRS 7
EI/KRS 8
EI/KRS 8/27
EI/KRS 9
EI/KRS 9/25
EI/KRS 9/27
EI/KRS 9 X
EI/KRS 10
EI/KRS 10/25
EI/KRS 10/27
EI/KRS 11
EI/KRS 11/25
EI/KRS 12
EI/KRS 12/25
EI/KRS 13
EI/KRS 13/28
Pardörrar
EI/KRS 14 P
EI/KRS 16 P
EI/KRS 16/27 P
EI/KRS 18 P
EI/KRS 18/25 P
EI/KRS 18/27 P
EI/KRS 18 X P
EI/KRS 20 P
EI/KRS 20/25 P
EI/KRS 20/27 P
EI/KRS 22 P
EI/KRS 22/25 P
EI/KRS 24 P
EI/KRS 24/25 P
EI/KRS 26 P
EI/KRS 26/28 P
SPECIALSTORLEKAR TILLGÄNGLIGA
8
STANDARDMÅTT
EI30/EI60/KRS BRANDDÖRRAR
ROSTFRI KARM
3
DÖRRBLADETS FÄRG RAL 9016 kritvit eller andra standardfärger, se flik 0.05
(1600 färger är tillgängliga vid specialorder)
KARMENS FÄRG
Borstat rostfritt stål
GÅNGJÄRN
Lyftgångjärn 120x34 av korrosionsbeständigt syrafast rostfritt stål
LÅSKISTA
Assa 565 utan cylinder och behör
TÄTNING
Svällande brandtätning i dörrblad och silikontätning i karm
TRÖSKEL
Utan; alternativt brandtröskel av glasfiber, tröskeldjup 95 mm
eller 135 mm. Obs! Väggöppningshöjd 2100 mm.
I PARDÖRRAR
Kantregel av syrafast rostfritt stål
Anslagslist av rostfritt stål med tätning
55
LAMI GRP dörrset är en design produkt, vänligen lägg till och specificera ditt val
av siktruta, tröskel, behör etc. Se under fliken ” Tillbehör”.
1.21
04/15
dB25/KAS AKUSTIKDÖRRAR
STÄLLBAR ALUMINIUMKARM
dB25/KAS AKUSTIKDÖRRAR
STÄLLBAR ALUMINIUMKARM
Ljudreduktion Rw = 29 dB
Ljudreduktion Rw = 29 dB
Ladda ner dB/KAS-spesifikationer: www.lamidoors.com
Redigerbar
PDF
WORD Fil
LITTERA / REF.
TXT Fil
DG
(DG = Dörr av Glasfiber)
ANTAL HÖGER
ANTAL VÄNSTER
ANTAL TOTALT
DÖRRTYP
dB25/KAS LAMI dörrar / LAMIDOORS AB
VÄGGÖPPNINGSMÅTT
DÖRRBLAD, MATERIAL
DÖRRBLAD, FÄRG
KARM
KARM, FÄRG
GLASÖPPNING
SKYDDSBEKLÄDNAD
TÅL KEMIKALIER
HYGIENISK
VATTENTÄT
KORROSIOSTÅLIG
LÅG VIKT
TRÖSKEL
dB25/KAS akustikdörrar används i utrymmen där det krävs ljudisolering och
där höga krav ställs på vatten- och fuktbeständighet, hanteringsegenskaper,
hygien samt tålighet mot såväl mekaniskt som kemiskt slitage.
Typiska användningsområden för dB25/KAS akustikdörrar:
• Sjukhus och vårdcentral
• Läkemedelsindustrin, laboratorier och renrum
• Veterinärstationer och djurmiljöer
• Stormarknader och köpcentrum
• Skolor och andra offentliga miljöer
• Simhallar, badhus och idrottsanläggningar
• Livsmedelsindustrin, storkök och butiker
• Industri och tillverkning
• Jordbroks och reningsverk anläggningar
BESLAG
Gångjärn
Låstyp
Trycke
Dörrstängare
2090
FOGLÖS
STRUKTUR
Kantregel
...
TRYGGT ATT
ANVÄNDA
LÅNG LIVSLÄNGD
STILENLIG
HELHETSLINJE
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
1000
Läs mer om CE-märkning, certifikat och andra godkännanden
under flik 0.11 eller kontakta oss.
[email protected]
www.lamidoors.com
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
Tel. +46 8 20 20 51
[email protected]
www.lamidoors.com
dB25/KAS AKUSTIKDÖRRAR
STÄLLBAR ALUMINIUMKARM
dB25/KAS AKUSTIKDÖRRAR
STÄLLBAR ALUMINIUMKARM
Ljudreduktion Rw = 29 dB
Ljudreduktion Rw = 29 dB
625+625x2040
725+725x2040
725+725x2640
825+825x2040
825+825x2440
825+825x2640
860+860x2040
925+925x2040
925+925x2440
925+925x2640
1025+1025x2040
1025+1025x2440
1125+1125x2040
1125+1125x2440
1225+1225x2040
1225+1225x2700
1229x2035
1429x2035
1429x2635
1629x2035
1629x2435
1629x2635
1699x2035
1829x2035
1829x2435
1829x2635
2029x2035
2029x2435
2229x2035
2229x2435
2429x2035
2429x2695
±5
700x2090
800x2090
800x2690
900x2090
900x2490
900x2690
945x2090
1000x2090
1000x2490
1000x2690
1100x2090
1100x2490
1200x2090
1200x2490
1300x2090
1300x2750
• Ljudisolering 29 dB, vattenabsorption 0 %
1330x2090
1530x2090
1530x2690
1730x2090
1730x2490
1730x2690
1800x2090
1930x2090
1930x2490
1930x2690
2130x2090
2130x2490
2330x2090
2330x2490
2530x2090
2530x2750
3
Karmhylsa
50
68...256
3
50
40
925 3
Dörrblad 625
3
Dörrblad 625
3
S 68...110 mm
dB25/KAS STANDARDFÄRGER OCH -UTRUSTNING
dB25/KAS 14 P
3
XL 192...256 mm
Alla karmdelar är mönsterskyddade
901
Väggöppningsmått 1330 +10
-5
Dagmått 1229
Justerbara foder för olika väggtjocklekar
M 110...152 mm
1000 +10
-5
Dörrblad 925
Täcklist
L 152...192 mm
Dagmått 901
3
• Integrerad vit plastlist som täcker upphängningspunkterna
Utrymmet mellan karm och vägg skall
isoleras med mineralull för att uppnå
önskat ljudreduktion
Väggöppningsmått 1000 +10
-5
• Ställbar foderbildande aluminiumkarm för väggtjocklekar
68...256 mm och eftermontage. I upphängningspunkterna finns
justerbara karmhylsor som underlättar montaget
KARM
Fast foderdel
Dörrstorlekar som avviker från tabellen kan även erhållas. Passivdörrblad
för pardörrar finns även i storlekarna 295x2040, 395x2040 och 495x2040.
LAMI installationskanal visas under fliken “Övriga produkter”.
dB25/KAS 10
• 40 mm formpressat, foglöst glasfiberdörrblad. Slät och vattentät yta,
jämna avrundade foglösa kanter
• Kärna av ljudisolerande material. Ytan av 2,5 mm tjock
glasfiberlaminat med hård och slät gelcoat-yta
±5
601x2035
701x2035
701x2635
801x2035
801x2435
801x2635
836x2035
901x2035
901x2435
901x2635
1001x2035
1001x2435
1101x2035
1101x2435
1201x2035
1201x2695
+10
–5
Väggöppningsmått 2090
625x2040
725x2040
725x2640
825x2040
825x2440
825x2640
860x2040
925x2040
925x2440
925x2640
1025x2040
1025x2440
1125x2040
1125x2440
1225x2040
1225x2700
DÖRRBLAD
Väggöppningsmått
Dagmått 2035
Dagmått
2
Dörrblad
TEKNISKA DETALJER
Dörrblad 2040
Typ
Enkeldörrar
dB25/KAS 7
dB25/KAS 8
dB25/KAS 8/27
dB25/KAS 9
dB25/KAS 9/25
dB25/KAS 9/27
dB25/KAS 9 X
dB25/KAS 10
dB25/KAS 10/25
dB25/KAS 10/27
dB25/KAS 11
dB25/KAS 11/25
dB25/KAS 12
dB25/KAS 12/25
dB25/KAS 13
dB25/KAS 13/28
Pardörrar
dB25/KAS 14 P
dB25/KAS 16 P
dB25/KAS 16/27P
dB25/KAS 18 P
dB25/KAS 18/25P
dB25/KAS 18/27P
dB25/KAS 18 X P
dB25/KAS 20 P
dB25/KAS 20/25P
dB25/KAS 20/27P
dB25/KAS 22 P
dB25/KAS 22/25P
dB25/KAS 24 P
dB25/KAS 24/25P
dB25/KAS 26 P
dB25/KAS 26/28P
SPECIALSTORLEKAR TILLGÄNGLIGA
8
STANDARDMÅTT
DÖRRBLADETS FÄRG RAL 9016 kritvit eller andra standardfärger, se flik 0.05
(1600 färger är tillgängliga vid specialorder)
KARMENS FÄRG Vit pulverlackerad aluminium eller naturanodiserad aluminium
(Andra färger är tillgängliga vid specialorder)
GÅNGJÄRN
Lyftgångjärn 120x34 av korrosionbeständigt syrafast rostfritt stål
LÅSKISTA
Assa 565 utan cylinder och behör
TÄTNING
Tätningslist av silikon runt om i karmen
TRÖSKEL
Automatisk tätningströskel dB30/EI30
I PARDÖRRAR
Kantregel Roca 849
Anslagslist av aluminium med tätning
56
LAMI GRP dörrset är en design produkt, vänligen lägg till och specificera ditt val
av siktruta, tröskel, behör etc. Se under fliken ”Tillbehör”.
1.22
04/15
dB30/KMS AKUSTIKDÖRRAR
GLASFIBERKARM
dB30/KMS AKUSTIKDÖRRAR
GLASFIBERKARM
Ljudreduktion Rw = 35 dB
Ljudreduktion Rw = 35 dB
Ladda ner dB30/KMS-spesifikationer: www.lamidoors.com
Redigerbar
PDF
WORD Fil
LITTERA / REF.
TXT Fil
DG
(DG = Dörr av Glasfiber)
ANTAL HÖGER
ANTAL VÄNSTER
ANTAL TOTALT
DÖRRTYP
dB30/KMS LAMI dörrar / LAMIDOORS AB
VÄGGÖPPNINGSMÅTT
DÖRRBLAD, MATERIAL
DÖRRBLAD, FÄRG
KARM
KARM, FÄRG
GLASÖPPNING
SKYDDSBEKLÄDNAD
TÅL KEMIKALIER
HYGIENISK
VATTENTÄT
KORROSIOSTÅLIG
LÅG VIKT
TRÖSKEL
dB30/KMS akustikdörrar används i utrymmen där det krävs
ljudisolering och där höga krav ställs på vatten- och fuktbeständighet,
hanteringsegenskaper, hygien samt tålighet mot såväl mekaniskt som
kemiskt slitage.
Typiska användningsområden för dB30/KMS akustikdörrar:
• Sjukhus och vårdcentral
• Läkemedelsindustrin, laboratorier och renrum
• Veterinärstationer och djurmiljöer
• Stormarknader och köpcentrum
• Skolor och andra offentliga miljöer
• Simhallar, badhus och idrottsanläggningar
• Livsmedelsindustrin, storkök och butiker
• Industri och tillverkning
• Jordbroks och reningsverk anläggningar
BESLAG
Gångjärn
Låstyp
Trycke
Dörrstängare
2090
FOGLÖS
STRUKTUR
Kantregel
...
TRYGGT ATT
ANVÄNDA
LÅNG LIVSLÄNGD
1000
STILENLIG
HELHETSLINJE
Läs mer om CE-märkning, certifikat och andra godkännanden
under flik 0.11 eller kontakta oss.
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
[email protected]
www.lamidoors.com
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
Tel. +46 8 20 20 51
[email protected]
www.lamidoors.com
dB30/KMS AKUSTIKDÖRRAR
GLASFIBERKARM
dB30/KMS AKUSTIKDÖRRAR
GLASFIBERKARM
Ljudreduktion Rw = 35 dB
Ljudreduktion Rw = 35 dB
625+625x2040
725+725x2040
725+725x2640
825+825x2040
825+825x2440
825+825x2640
860+860x2040
925+925x2040
925+925x2440
925+925x2640
1025+1025x2040
1025+1025x2440
1125+1125x2040
1125+1125x2440
1225+1225x2040
1225+1225x2700
1229x2035
1429x2035
1429x2635
1629x2035
1629x2435
1629x2635
1699x2035
1829x2035
1829x2435
1829x2635
2029x2035
2029x2435
2229x2035
2229x2435
2429x2035
2429x2695
700x2090
800x2090
800x2690
900x2090
900x2490
900x2690
935x2090
1000x2090
1000x2490
1000x2690
1100x2090
1100x2490
1200x2090
1200x2490
1300x2090
1300x2750
• Kärna av ljudisolerande material. Ytan av 2,5 mm tjock glasfiberlaminat
med hård och slät gelcoat-yta
• Ljudisolering Rw ca. 35 dB, vattenabsorption 0 %.
1330x2090
1530x2090
1530x2690
1730x2090
1730x2490
1730x2690
1800x2090
1930x2090
1930x2490
1930x2690
2130x2090
2130x2490
2330x2090
2330x2490
2530x2090
2530x2750
+10
-5
45
3
40
Väggöppningsmått 1330
Dagmått 1229
Dörrblad 625
3
95 (135)
901
3
Dörrblad 925
dB30/KMS 14 P
3
1000
+10
-5
50
3
+10
-5
Dörrblad 625
925
3
• Karmdjup 95 mm eller 135 mm
135
dB30/KMS STANDARDFÄRGER OCH -UTRUSTNING
dB30/KMS 10
Dagmått 901
• Formpressad, foglös och vattentät glasfiberkarm med gelcoat-yta.
Kärna av ljudisolerande material
KARM
95
Dörrstorlekar som avviker från tabellen kan även erhållas. Passivdörrblad
för pardörrar finns även i storlekarna 295x2040, 395x2040 och 495x2040.
LAMI installationskanal visas under fliken “Övriga produkter”.
Utrymmet mellan karm och vägg
skall isoleras med mineralull för
att uppnå önskat ljudreduktion
Väggöppningsmått 1000
• 40 mm formpressat, foglöst glasfiberdörrblad. Slät och vattentät yta,
jämna avrundade foglösa kanter samt låg vikt
±5
±5
601x2035
701x2035
701x2635
801x2035
801x2435
801x2635
836x2035
901x2035
901x2435
901x2635
1001x2035
1001x2435
1101x2035
1101x2435
1201x2035
1201x2695
+10
–5
Väggöppningsmått 2090
625x2040
725x2040
725x2640
825x2040
825x2440
825x2640
860x2040
925x2040
925x2440
925x2640
1025x2040
1025x2440
1125x2040
1125x2440
1225x2040
1225x2700
DÖRRBLAD
Väggöppningsmått
Dagmått 2035
Dagmått
2
Dörrblad
TEKNISKA DETALJER
8
Typ
Enkeldörrar
dB30/KMS 7
dB30/KMS 8
dB30/KMS 8/27
dB30/KMS 9
dB30/KMS 9/25
dB30/KMS 9/27
dB30/KMS 9 X
dB30/KMS 10
dB30/KMS 10/25
dB30/KMS 10/27
dB30/KMS 11
dB30/KMS 11/25
dB30/KMS 12
dB30/KMS 12/25
dB30/KMS 13
dB30/KMS 13/28
Pardörrar
dB30/KMS 14 P
dB30/KMS 16 P
dB30/KMS 16/27P
dB30/KMS 18 P
dB30/KMS 18/25P
dB30/KMS 18/27P
dB30/KMS 18 X P
dB30/KMS 20 P
dB30/KMS 20/25P
dB30/KMS 20/27P
dB30/KMS 22 P
dB30/KMS 22/25P
dB30/KMS 24 P
dB30/KMS 24/25P
dB30/KMS 26 P
dB30/KMS 26/28P
SPECIALSTORLEKAR TILLGÄNGLIGA
Dörrblad 2040
STANDARDMÅTT
3
DÖRRBLADETS FÄRG RAL 9016 kritvit eller andra standardfärger, se flik 0.05
(1600 färger är tillgängliga vid specialorder)
KARMENS FÄRG
RAL 9016 kritvit eller andra standardfärger, se flik 0.05
(1600 färger är tillgängliga vid specialorder)
GÅNGJÄRN
Lyftgångjärn LAMI 110x34 av korrosionsbeständigt syrafast rostfritt stål
LÅSKISTA
Assa 565 utan cylinder och behör
TÄTNING
Silikontätning i karm
TRÖSKEL
Automatisk tätningströskel dB30/EI30
I PARDÖRRAR
Kantregel Roca 849
Anslagslist av aluminium med tätning
30
LAMI GRP dörrset är en design produkt, vänligen lägg till och specificera ditt val
av siktruta, tröskel, behör etc. Se under fliken ”Tillbehör”.
1.31
04/15
RTG/KMS RÖNTGENDÖRRAR
GLASFIBERKARM
RTG/KMS RÖNTGENDÖRRAR
GLASFIBERKARM
Ladda ner RTG/KMS-spesifikationer: www.lamidoors.com
Redigerbar
PDF
WORD Fil
LITTERA / REF.
TXT Fil
DG
(DG = Dörr av Glasfiber)
ANTAL HÖGER
ANTAL VÄNSTER
ANTAL TOTALT
DÖRRTYP
RTG/KMS LAMI dörrar / LAMIDOORS AB
VÄGGÖPPNINGSMÅTT
DÖRRBLAD, MATERIAL
DÖRRBLAD, FÄRG
KARM
KARM, FÄRG
GLASÖPPNING
SKYDDSBEKLÄDNAD
TÅL KEMIKALIER
HYGIENISK
VATTENTÄT
KORROSIOSTÅLIG
TRYGGT ATT
ANVÄNDA
TRÖSKEL
RTG/KMS röntgendörrar används i utrymmen där det krävs
röntgenisolering och där höga krav ställs på vatten- och fuktbeständighet,
hanteringsegenskaper, hygien samt tålighet mot såväl mekaniskt som
kemiskt slitage.
Unika egenskaper:
• Röntgenskydd med upp till 4mm bly i hela konstruktionen.
• Slät och porfri yta, vattentålig och helt utan skarvar och fogar.
• Inget organsikt material och minimalt med stål eliminerar risken för
rost, mögel och sönderfall.
BESLAG
Gångjärn
Låstyp
Trycke
Typiska användningsområden för RTG/KMS röntgendörrar:
• Läkemedelsindustri och laboratorier
• Sjukhus, vårdcentraler och kliniker
• Veterinärstationer
• Forskningscenter
2090
FOGLÖS
STRUKTUR
Kantregel
...
LÅNG LIVSLÄNGD
STILENLIG
HELHETSLINJE
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
Dörrstängare
1000
Läs mer om certifikat och andra godkännanden
under flik 0.11 eller kontakta oss.
[email protected]
www.lamidoors.com
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
Tel. +46 8 20 20 51
[email protected]
www.lamidoors.com
RTG/KMS RÖNTGENDÖRRAR
GLASFIBERKARM
DÖRRBLAD
Väggöppningsmått
+10
–5
601x2035
701x2035
701x2635
801x2035
801x2435
801x2635
836x2035
901x2035
901x2435
901x2635
1001x2035
1001x2435
1101x2035
1101x2435
1201x2035
1201x2695
700x2090
800x2090
800x2690
900x2090
900x2490
900x2690
935x2090
1000x2090
1000x2490
1000x2690
1100x2090
1100x2490
1200x2090
1200x2490
1300x2090
1300x2750
625+625x2040
725+725x2040
725+725x2640
825+825x2040
825+825x2440
825+825x2640
860+860x2040
925+925x2040
925+925x2440
925+925x2640
1025+1025x2040
1025+1025x2440
1125+1125x2040
1125+1125x2440
1225+1225x2040
1225+1225x2700
1229x2035
1429x2035
1429x2635
1629x2035
1629x2435
1629x2635
1699x2035
1829x2035
1829x2435
1829x2635
2029x2035
2029x2435
2229x2035
2229x2435
2429x2035
2429x2695
1330x2090
1530x2090
1530x2690
1730x2090
1730x2490
1730x2690
1800x2090
1930x2090
1930x2490
1930x2690
2130x2090
2130x2490
2330x2090
2330x2490
2530x2090
2530x2750
• Kärna av freonfri polyuretan med blyinlägg upp till 4 mm. Ytan av
2,5 mm tjock glasfiberlaminat med hård och slät gelcoat-yta
• Ljudisolering 28 dB, vattenabsorption 0 %
• Karmdjup 95 mm eller 135 mm
RTG/KMS STANDARDFÄRGER OCH -UTRUSTNING
Väggöppningsmått 1000 +10
-5
Dagmått 901
1000
45
+10
-5
95 (135)
3
Väggöppningsmått 1330 +10
-5
Dagmått 1229
925
Dörrblad 625
3
Dörrblad 625
RAL 9016 kritvit eller andra standardfärger, se flik 0.05
(1600 färger är tillgängliga vid specialorder)
KARMENS FÄRG
RAL 9016 kritvit eller andra standardfärger, se flik 0.05
(1600 färger är tillgängliga vid specialorder)
GÅNGJÄRN
Lyftgångjärn LAMI 110x34 av korrosionsbeständigt syrafast rostfritt stål
LÅSKISTA
Assa 565 utan cylinder och behör
TÄTNING
Silikontätning i karm
I PARDÖRRAR
Kantregel Roca 849
Anslagslist av rosfritt stål med blyinlägg och tätning
50
40
RTG/KMS 14 P
3
DÖRRBLADETS FÄRG 901
3
Dörrblad 925
135
95
karmen är det viktigt att väggens
blyskydd har kontakt med karmen
RTG/KMS 10
• Formpressad, foglös och vattentät glasfiberkarm med gelcoat-yta
och blyinlägg upp till 4 mm
KARM
Väggöppningsmått 2090 ±5
625x2040
725x2040
725x2640
825x2040
825x2440
825x2640
860x2040
925x2040
925x2440
925x2640
1025x2040
1025x2440
1125x2040
1125x2440
1225x2040
1225x2700
Dörrstorlekar som avviker från tabellen kan även erhållas. Passivdörrblad
för pardörrar finns även i storlekarna 295x2040, 395x2040 och 495x2040.
LAMI installationskanal visas under fliken “Andra produkter”.
För att skapa en tät anslutning mot
3
• 40 mm formpressat, foglöst glasfiberdörrblad. Slät och vattentät yta,
jämna avrundade foglösa kanter samt låg vikt
±5
Dagmått 2035
Dagmått
2
Dörrblad
TEKNISKA DETALJER
8
Typ
Enkeldörrar
RTG/KMS 7
RTG/KMS 8
RTG/KMS 8/27
RTG/KMS 9
RTG/KMS 9/25
RTG/KMS 9/27
RTG/KMS 9 X
RTG/KMS 10
RTG/KMS 10/25
RTG/KMS 10/27
RTGKMS 11
RTG/KMS 11/25
RTG/KMS 12
RTG/KMS 12/25
RTG/KMS 13
RTG/KMS 13/28
Pardörrar
RTG/KMS 14 P
RTG/KMS 16 P
RTG/KMS 16/27P
RTG/KMS 18 P
RTG/KMS 18/25P
RTG/KMS 18/27P
RTG/KMS 18 X P
RTG/KMS 20 P
RTG/KMS 20/25P
RTG/KMS 20/27P
RTG/KMS 22 P
RTG/KMS 22/25P
RTG/KMS 24 P
RTG/KMS 24/25P
RTG/KMS 26 P
RTG/KMS 26/28P
SPECIALSTORLEKAR TILLGÄNGLIGA
Dörrblad 2040
STANDARDMÅTT
RTG/KMS RÖNTGENDÖRRAR
GLASFIBERKARM
3
3
30
LAMI GRP dörrset är en design produkt, vänligen lägg till och specificera ditt val
av siktruta, tröskel, behör etc. Se under fliken ”Tillbehör”.
1.41
04/15
KSR ROSTFRITT STÅL (304/316) BEKLÄDDA DÖRRAR
STÄLLBAR ROSTFRI STÅLKARM
KSR ROSTFRITT STÅL (304/316) BEKLÄDDA DÖRRAR
STÄLLBAR ROSTFRI STÅLKARM
Ladda ner KSR-spesifikationer: www.lamidoors.com
Redigerbar
PDF
LITTERA / REF.
WORD Fil
TXT Fil
DG
(DG = Dörr av Glasfiber)
ANTAL HÖGER
ANTAL VÄNSTER
ANTAL TOTALT
DÖRRTYP
KSR rostfritt stål beklädda LAMI dörrar / LAMIDOORS AB
VÄGGÖPPNINGSMÅTT
DÖRRBLAD, MATERIAL
DÖRRBLAD, FÄRG
KARM
KARM, FÄRG
GLASÖPPNING
SKYDDSBEKLÄDNAD
TÅL KEMIKALIER
HYGIENISK
VATTENTÄT
KORROSIOSTÅLIG
LÅG VIKT
TRYGGT ATT
ANVÄNDA
TRÖSKEL
KSR, rosfritt stålbeklädd dörr tillsammans med en rostfri stålkarm är en
passande lösning där dörrarna är utsatta för vatten och fukt och där krav
ställs på hygien, tålighet, låg vikt och enkelt underhåll.
Det är ett traditionellt formpressat, fogfritt LAMI glasfiber dörrblad innanför
den rostfria stålbeklädnaden. Detta är det perfekta alternativet när du vill ha
en rostfri design, den levereras i kvalitet 304 eller 316.
BESLAG
Gångjärn
Typiska användningsområden för KSR slagdörrar:
• Sjukhus och vårdcentral
• Läkemedelsindustrin, laboratorier och renrum
• Veterinärstationer och djurmiljöer
• Stormarknader och köpcentrum
• Skolor och andra offentliga miljöer
• Simhallar, badhus och idrottsanläggningar
• Livsmedelsindustrin, storkök och butiker
• Industri och tillverkning
• Jordbroks och reningsverk anläggningar
Låstyp
Trycke
Kantregel
...
LÅNG LIVSLÄNGD
STILENLIG
HELHETSLINJE
LAMI
Dörrstängare
2100
FOGLÖS
STRUKTUR
1010
Läs mer om CE-märkning, certifikat och andra
godkännanden under flik 0.11 eller kontakta oss.
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
[email protected]
www.lamidoors.com
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
Tel. +46 8 20 20 51
[email protected]
www.lamidoors.com
KSR ROSTFRITT STÅL (304/316) BEKLÄDDA DÖRRAR
STÄLLBAR ROSTFRI STÅLKARM
KSR ROSTFRITT STÅL (304/316) BEKLÄDDA DÖRRAR
STÄLLBAR ROSTFRI STÅLKARM
1229x2045
1429x2045
1429x2645
1629x2045
1629x2445
1629x2645
1699x2045
1829x2045
1829x2445
1829x2645
2029x2045
2029x2445
2229x2045
2229x2445
2429x2045
2429x2705
1330x2090
1530x2090
1530x2690
1730x2090
1730x2490
1730x2690
1800x2090
1930x2090
1930x2490
1930x2690
2130x2090
2130x2490
2330x2090
2330x2490
2530x2090
2530x2750
• Ljudisolering 26 dB, vattenabsorption 0 %
40
3
3
Väggöppningsmått 1330 +10
-5
Dagmått 1229
Dörrblad 625
3
Dörrblad 625
75...220
901
KSR 14 P
925
3
70...300
Ställbar rostfri stålkarm
Fast, ej-foderbildande rostfri stålkarm
KSR STANDARDFÄRGER OCH -UTRUSTNING
1000 +10
-5
Väggöppningsmått 1000 +10
-5
Dagmått 901
3
• Vid önskemål om annan väggtjocklek eller karmprofil är vår design
och konstruktionsavdelning behjälplig.
KSR 10
Dörrblad 925
• Justerbar foderbildande karm för väggtjocklek 75 till 220 mm
alternativt en fast karm för väggtjocklek 70 till 300 mm. Svetsade hörn
som är polerade och borstade till samma finish som dörrbladet
• Borstat rostfritt stål, tjocklek 1,5 mm
75...220
Dörrstorlekar som avviker från tabellen kan även erhållas. Passivdörrblad
för pardörrar finns även i storlekarna 295x2040, 395x2040 och 495x2040.
LAMI installationskanal visas under fliken “Övriga produkter”.
3
KARM
±5
625+625x2040
725+725x2040
725+725x2640
825+825x2040
825+825x2440
825+825x2640
860+860x2040
925+925x2040
925+925x2440
925+925x2640
1025+1025x2040
1025+1025x2440
1125+1125x2040
1125+1125x2440
1225+1225x2040
1225+1225x2700
• Kärna av freonfri polyuretan. Ytan av 2,5 mm tjock glasfiberlaminat
med hård och slät gelcoat-yta
Väggöppningsmått 2090
601x2045
701x2045
701x2645
801x2045
801x2445
801x2645
836x2045
901x2045
901x2445
901x2645
1001x2045
1001x2445
1101x2045
1101x2445
1201x2045
1201x2705
• 40 mm formpressat, foglöst glasfiberdörrblad. Fogfritt helt utan skarvar.
Vattentålig, låg vikt, beklädd med 1mm tjock rostfritt stål(304) eller
syrafast rostfritt stål(316)
DÖRRBLAD
Dagmått 2045
625x2040
725x2040
725x2640
825x2040
825x2440
825x2640
860x2040
925x2040
925x2440
925x2640
1025x2040
1025x2440
1125x2040
1125x2440
1225x2040
1225x2700
Väggöppningsmått
+10
±5
–5
700x2090
800x2090
800x2690
900x2090
900x2490
900x2690
935x2090
1000x2090
1000x2490
1000x2690
1100x2090
1100x2490
1200x2090
1200x2490
1300x2090
1300x2750
2
Dagmått
Dörrblad 2040
Dörrblad
TEKNISKA DETALJER
8
Typ
Enkeldörrar
KSR-RST/HST 7
KSR-RST/HST 8
KSR-RST/HST 8/27
KSR-RST/HST 9
KSR-RST/HST 9/25
KSR-RST/HST 9/27
KSR-RST/HST 9 X
KSR-RST/HST 10
KSR-RST/HST 10/25
KSR-RST/HST 10/27
KSR-RST/HST 11
KSR-RST/HST 11/25
KSR-RST/HST 12
KSR-RST/HST 12/25
KSR-RST/HST 13
KSR-RST/HST 13/28
Pardörrar
KSR-RST/HST 14 P
KSR-RST/HST 16 P
KSR-RST/HST 16/27 P
KSR-RST/HST 18 P
KSR-RST/HST 18/25 P
KSR-RST/HST 18/27 P
KSR-RST/HST 18 X P
KSR-RST/HST 20 P
KSR-RST/HST 20/25 P
KSR-RST/HST 20/27 P
KSR-RST/HST 22 P
KSR-RST/HST 22/25 P
KSR-RST/HST 24 P
KSR-RST/HST 24/25 P
KSR-RST/HST 26 P
KSR-RST/HST 26/28 P
SPECIALSTORLEKAR TILLGÄNGLIGA
50
STANDARDMÅTT
3
55
DÖRRBLADETS FÄRG
Borstat rostfritt stål(304) eller syrafast rostfritt stål(316)
KARMENS FÄRG Borstat rostfritt stål(304), syrafast rostfritt stål(316) eller
pulverlackad yta.
GÅNGJÄRN Lyftgångjärn 120x34 av korrosionsbeständigt syrafast rostfritt stål
LÅSKISTA
Assa 565 utan cylinder och behör
TÄTNING
Silikontätning i karm
I PARDÖRRAR Kantregel Roca 849
Anslagslist av rostfritt stål med tätning
LAMI GRP dörrset är en design produkt, vänligen lägg till och specificera ditt val
av siktruta, tröskel, behör etc. Se under fliken ”Tillbehör”.
2.01
04/15
KKH PENDELDÖRRAR
STÄLLBAR ALUMINIUMKARM
KKH PENDELDÖRRAR
STÄLLBAR ALUMINIUMKARM
Ladda ner KKH-spesifikationer: www.lamidoors.com
Redigerbar
PDF
WORD Fil
LITTERA / REF.
TXT Fil
DG
(DG = Dörr av Glasfiber)
ANTAL HÖGER
ANTAL VÄNSTER
ANTAL TOTALT
DÖRRTYP
KKH LAMI pendeldörrar / LAMIDOORS AB
VÄGGÖPPNINGSMÅTT
DÖRRBLAD, MATERIAL
DÖRRBLAD, FÄRG
KARM
KARM, FÄRG
GLASÖPPNING
SKYDDSBEKLÄDNAD
TRÖSKEL
*Anpassade KKH pendeldörrar
VATTENTÄT
KORROSIONSTÅLIG
LÅG VIKT
TRYGGT ATT
ANVÄNDA
500
Typiska användningsområden för KKH pendeldörrar:
• Sjukhus och vårdcentral
• Läkemedelsindustrin, laboratorier och renrum
• Veterinärstationer och djurmiljöer
• Stormarknader och köpcentrum
• Skolor och andra offentliga miljöer
• Simhallar, badhus och idrottsanläggningar
• Livsmedelsindustrin, storkök och butiker
• Industri och tillverkning
• Jordbroks och reningsverk anläggningar
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
Låstyp
Trycke
Dörrstängare
Kantregel
...
1000
LÅNG LIVSLÄNGD
STILENLIG
HELHETSLINJE
Gångjärn
130 200
1250
HYGIENISK
BESLAG
1000
TÅL KEMIKALIER
KKH pendeldörrar används i utrymmen där höga krav ställs på vatten- och
fuktbeständighet, hanteringsegenskaper, hygien samt tålighet mot såväl
mekaniskt som kemiskt slitage.
2100
FOGLÖS
STRUKTUR
Läs mer om CE-märkning, certifikat och andra
godkännanden under flik 0.11 eller kontakta oss.
[email protected]
www.lamidoors.com
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
Tel. +46 8 20 20 51
[email protected]
www.lamidoors.com
KKH PENDELDÖRRAR
STÄLLBAR ALUMINIUMKARM
KKH PENDELDÖRRAR
STÄLLBAR ALUMINIUMKARM
Dörrblad
Dagmått
Väggöppningsmått
625x2040
725x2040
725x2640
825x2040
825x2440
825x2640
860x2040
925x2040
925x2440
925x2640
1025x2040
1025x2440
1125x2040
1125x2440
1225x2040
1225x2700
575x2058
675x2058
675x2658
775x2058
775x2458
775x2658
810x2058
875x2058
875x2458
875x2658
975x2058
975x2458
1075x2058
1075x2458
1175x2058
1175x2718
700x2100
800x2100
800x2700
900x2100
900x2500
900x2700
935x2100
1000x2100
1000x2500
1000x2700
1100x2100
1100x2500
1200x2100
1200x2500
1300x2100
1300x2760
625+625x2040
725+725x2040
725+725x2640
825+825x2040
825+825x2440
825+825x2640
860+860x2040
925+925x2040
925+925x2440
925+925x2640
1025+1025x2040
1025+1025x2440
1125+1125x2040
1125+1125x2440
1225+1225x2040
1225+1225x2700
1153x2058
1353x2058
1353x2658
1553x2058
1553x2458
1553x2658
1623x2058
1753x2058
1753x2458
1753x2658
1953x2058
1953x2458
2153x2058
2153x2458
2353x2058
2353x2718
+10
–5
TEKNISKA DETALJER
DÖRRBLAD
±5
5
• Vattenabsorption 0 %
±5
Väggöppningsmått 2100
1330x2100
1530x2100
1530x2700
1730x2100
1730x2500
1730x2700
1800x2100
1930x2100
1930x2500
1930x2700
2130x2100
2130x2500
2330x2100
2330x2500
2530x2100
2530x2760
KKH STANDARDFÄRGER OCH -UTRUSTNING
18
+10
-5
50
875
40
68...256
5
KKH 14 P
5
Dörrblad 625
3
Dörrblad 625
925
5
S 68...110 mm
Alla karmdelar är mönsterskyddade
1000
Dagmått 1153
XL 192...256 mm
Karmhylsa
Dagmått 875
+10
-5
Justerbara foder för olika väggtjocklekar
M 110...152 mm
Väggöppningsmått 1000 +10
-5
Väggöppningsmått 1330
Fast foderdel
L 152...192 mm
KKH 10
Dörrblad 925
• Ställbar foderbildande aluminiumkarm för väggtjocklekar 68...256 mm
och eftermontage. I upphängningspunkterna finns justerbara
karmhylsor som underlättar montaget
KARM
Dörrstorlekar som avviker från tabellen kan även erhållas. Passivdörrblad
för pardörrar finns även i storlekarna 295x2040, 395x2040 och 495x2040.
LAMI installationskanal visas under fliken “Övriga produkter”.
5
• 40 mm formpressat, foglöst glasfiberdörrblad. Slät och vattentät yta,
jämna avrundade foglösa kanter samt låg vikt
• Kärna av freonfri polyuretan. Ytan av 2,5 mm tjock glasfiberlaminat med
hård och slät gelcoat-yta
Dörrblad 2040
Typ
Enkeldörrar
KKH 7
KKH 8
KKH 8/27
KKH 9
KKH 9/25
KKH 9/27
KKH 9 X
KKH 10
KKH 10/25
KKH 10/27
KKH 11
KKH 11/25
KKH 12
KKH 12/25
KKH 13
KKH 13/28
Pardörrar
KKH 14 P
KKH 16 P
KKH 16/27 P
KKH 18 P
KKH 18/25 P
KKH 18/27 P
KKH 18 X P
KKH 20 P
KKH 20/25 P
KKH 20/27 P
KKH 22 P
KKH 22/25 P
KKH 24 P
KKH 24/25 P
KKH 26 P
KKH 26/28 P
SPECIALSTORLEKAR TILLGÄNGLIGA
Dagmått 2058
STANDARDMÅTT
5
DÖRRBLADETS FÄRG
RAL 9016 kritvit eller andra standardfärger, se flik 0.05
(1600 färger är tillgängliga vid specialorder)
KARMENS FÄRG Vit pulverlackerad aluminium eller naturanodiserad aluminium
(Andra färger är tillgängliga vid specialorder)
GÅNGJÄRN
Uppställbara och ej-uppställbara LAMI pendelgångjärn
med rostfria stålskruvar
GLAS
200x500x5 mm flytglas i PVC-ram
SPARKSKYDD
RAL 7035 grå 4 mm tjock slät polyeten, höjd 1000 mm båda sidor
TÄTNING
Tätningslist av silikon runt om i karmen
SLÄPLIST
Dubbel släplist av silikon i dörrbladets underkant
57
LAMI GRP dörrset är en design produkt, vänligen lägg till och specificera ditt val
av siktruta, tröskel, behör etc. Se under fliken ”Tillbehör”.
2.02
04/15
KH PENDELDÖRRAR
ALUMINIUMKARM FÖR PANELVÄGG MONTERING
KH PENDELDÖRRAR
ALUMINIUMKARM FÖR PANELVÄGG MONTERING
Ladda ner KH-spesifikationer: www.lamidoors.com
Redigerbar
PDF
WORD Fil
LITTERA / REF.
TXT Fil
DG
(DG = Dörr av Glasfiber)
ANTAL HÖGER
ANTAL VÄNSTER
ANTAL TOTALT
DÖRRTYP
KH LAMI pendeldörrar / LAMIDOORS AB
VÄGGÖPPNINGSMÅTT
DÖRRBLAD, MATERIAL
DÖRRBLAD, FÄRG
KARM
KARM, FÄRG
GLASÖPPNING
SKYDDSBEKLÄDNAD
TRÖSKEL
VATTENTÄT
KORROSIONSTÅLIG
LÅG VIKT
Gångjärn
130 200
500
Typiska användningsområden för KH pendeldörrar:
• Varuhus och butiker: kyllager och kylrum
• Livsmedelsindustri, kött- och fiskförädlingsfabriker, slakterier,
mejerier och bagerier: produktionsutrymmen, storkök och matsalar
samt tvättutrymmen
• Industri och tillverkning
• Jordbroks och reningsverk anläggningar
Låstyp
Trycke
Dörrstängare
Kantregel
1250
HYGIENISK
BESLAG
1000
TÅL KEMIKALIER
KH pendeldörrar används i kylrum och kyllager i varuhus och i utrymmen
där höga krav ställs på vatten- och fuktbeständighet, hanteringsegenskaper,
hygien samt tålighet mot såväl mekaniskt som kemiskt slitage.
2090
FOGLÖS
STRUKTUR
...
TRYGGT ATT
ANVÄNDA
975
LÅNG LIVSLÄNGD
STILENLIG
HELHETSLINJE
LAMI
Läs mer om CE-märkning, certifikat och andra
godkännanden under flik 0.11 eller kontakta oss.
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
[email protected]
www.lamidoors.com
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
Tel. +46 8 20 20 51
[email protected]
www.lamidoors.com
KH PENDELDÖRRAR
ALUMINIUMKARM FÖR PANELVÄGG MONTERING
625+625x2040
725+725x2040
725+725x2640
825+825x2040
825+825x2440
825+825x2640
860+860x2040
925+925x2040
925+925x2440
925+925x2640
1025+1025x2040
1025+1025x2440
1125+1125x2040
1125+1125x2440
1225+1225x2040
1225+1225x2700
1153x2058
1353x2058
1353x2658
1553x2058
1553x2458
1553x2658
1623x2058
1753x2058
1753x2458
1753x2658
1953x2058
1953x2458
2153x2058
2153x2458
2353x2058
2353x2718
1305x2090
1505x2090
1505x2690
1705x2090
1705x2490
1705x2690
1775x2090
1905x2090
1905x2490
1905x2690
2105x2090
2105x2490
2305x2090
2305x2490
2505x2090
2505x2750
• Kärna av freonfri polyuretan. Ytan av 2,5 mm tjock glasfiberlaminat
med hård och slät gelcoat-yta
• Vattenabsorption 0 %
50
975 ±10
40
80
5
KH 14 P
3
DÖRRBLADETS FÄRG
RAL 9016 kritvit eller andra standardfärger, se flik 0.05
(1600 färger är tillgängliga vid specialorder)
KARMENS FÄRG Vit pulverlackerad aluminium eller naturanodiserad aluminium
(Andra färger är tillgängliga vid specialorder)
GÅNGJÄRN
Uppställbara och ej-uppställbara LAMI pendelgångjärn
med rostfria stålskruvar
GLAS
200x500x5 mm flytglas i PVC-ram
SPARKSKYDD
RAL 7035 grå 4 mm tjock slät polyeten, höjd 1000 mm båda sidor
TÄTNING
Tätningslist av silikon runt om i karmen
SLÄPLIST
Dubbel släplist av silikon i dörrbladets underkant
±10
925
Dagmått 1153
Dörrblad 625
80
KH STANDARDFÄRGER OCH -UTRUSTNING
875
5
75
Alla karmdelar är mönsterskyddade
Dagmått 875
Väggöppningsmått 1305
70
Avsmalningsprofil
±10
Dörrblad 925
Kompakt foderbildande aluminiumkarm
Integrerad plastlist
KH 10
5
• Kompakt foderbildande aluminiumkarm för väggtjocklekar av 70 mm,
75 mm eller 80 mm
KARM
Dörrstorlekar som avviker från tabellen kan även erhållas. Passivdörrblad
för pardörrar finns även i storlekarna 295x2040, 395x2040 och 495x2040.
LAMI installationskanal visas under fliken “Övriga produkter”.
Väggöppningsmått 975
• 40 mm formpressat, foglöst glasfiberdörrblad. Slät och vattentät yta,
jämna avrundade foglösa kanter samt låg vikt
±5
575x2058
675x2058
675x2658
775x2058
775x2458
775x2658
810x2058
875x2058
875x2458
875x2658
975x2058
975x2458
1075x2058
1075x2458
1175x2058
1175x2718
DÖRRBLAD
Väggöppningsmått 2090
625x2040
725x2040
725x2640
825x2040
825x2440
825x2640
860x2040
925x2040
925x2440
925x2640
1025x2040
1025x2440
1125x2040
1125x2440
1225x2040
1225x2700
Väggöppningsmått
±10
±5
675x2090
775x2090
775x2690
875x2090
875x2490
875x2690
910x2090
975x2090
975x2490
975x2690
1075x2090
1075x2490
1175x2090
1175x2490
1275x2090
1275x2750
Dagmått 2058
Dagmått
5
Dörrblad
TEKNISKA DETALJER
Dörrblad 2040
Typ
Enkeldörrar
KH 7
KH 8
KH 8/27
KH 9
KH 9/25
KH 9/27
KH 9 X
KH 10
KH 10/25
KH 10/27
KH 11
KH 11/25
KH 12
KH 12/25
KH 13
KH 13/28
Pardörrar
KH 14 P
KH 16 P
KH 16/27 P
KH 18 P
KH 18/25 P
KH 18/27 P
KH 18 X P
KH 20 P
KH 20/25 P
KH 20/27 P
KH 22 P
KH 22/25 P
KH 24 P
KH 24/25 P
KH 26 P
KH 26/28 P
SPECIALSTORLEKAR TILLGÄNGLIGA
18
STANDARDMÅTT
KH PENDELDÖRRAR
ALUMINIUMKARM FÖR PANELVÄGG MONTERING
Dörrblad 625
5
5
56
LAMI GRP dörrset är en design produkt, vänligen lägg till och specificera ditt val
av siktruta, tröskel, behör etc. Se under fliken ”Tillbehör”.
2.11
04/15
KMH PENDELDÖRRAR
GLASFIBERKARM
KMH PENDELDÖRRAR
GLASFIBERKARM
Ladda ner KMH-spesifikationer: www.lamidoors.com
Redigerbar
PDF
WORD Fil
LITTERA / REF.
TXT Fil
DG
(DG = Dörr av Glasfiber)
ANTAL HÖGER
ANTAL VÄNSTER
ANTAL TOTALT
DÖRRTYP
KMH LAMI pendeldörrar / LAMIDOORS AB
VÄGGÖPPNINGSMÅTT
DÖRRBLAD, MATERIAL
DÖRRBLAD, FÄRG
KARM
KARM, FÄRG
GLASÖPPNING
SKYDDSBEKLÄDNAD
TRÖSKEL
KMH pendeldörrar används i utrymmen där höga krav ställs på vatten- och
fuktbeständighet, hanteringsegenskaper, hygien samt tålighet mot såväl
mekaniskt som kemiskt slitage.
TÅL KEMIKALIER
BESLAG
LÅG VIKT
TRYGGT ATT
ANVÄNDA
LAMI
...
1000
LÅNG LIVSLÄNGD
STILENLIG
HELHETSLINJE
Trycke
Kantregel
1000
KORROSIONSTÅLIG
Låstyp
Dörrstängare
2100
VATTENTÄT
500
Typiska användningsområden för KMH pendeldörrar:
• Sjukhus och vårdcentral
• Läkemedelsindustrin, laboratorier och renrum
• Veterinärstationer och djurmiljöer
• Stormarknader och köpcentrum
• Skolor och andra offentliga miljöer
• Simhallar, badhus och idrottsanläggningar
• Livsmedelsindustrin, storkök och butiker
• Industri och tillverkning
• Jordbroks och reningsverk anläggningar
HYGIENISK
Gångjärn
130 200
1250
FOGLÖS
STRUKTUR
Läs mer om certifikat och andra godkännanden
under flik 0.11 eller kontakta oss.
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
[email protected]
www.lamidoors.com
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
Tel. +46 8 20 20 51
[email protected]
www.lamidoors.com
KMH PENDELDÖRRAR
GLASFIBERKARM
Dörrblad
Dagmått
Väggöppningsmått
625x2040
725x2040
725x2640
825x2040
825x2440
825x2640
860x2040
925x2040
925x2440
925x2640
1025x2040
1025x2440
1125x2040
1125x2440
1225x2040
1225x2700
575x2058
675x2058
675x2658
775x2058
775x2458
775x2658
810x2058
875x2058
875x2458
875x2658
975x2058
975x2458
1075x2058
1075x2458
1175x2058
1175x2718
700x2100
800x2100
800x2700
900x2100
900x2500
900x2700
935x2100
1000x2100
1000x2500
1000x2700
1100x2100
1100x2500
1200x2100
1200x2500
1300x2100
1300x2760
625+625x2040
725+725x2040
725+725x2640
825+825x2040
825+825x2440
825+825x2640
860+860x2040
925+925x2040
925+925x2440
925+925x2640
1025+1025x2040
1025+1025x2440
1125+1125x2040
1125+1125x2440
1225+1225x2040
1225+1225x2700
1153x2058
1353x2058
1353x2658
1553x2058
1553x2458
1553x2658
1623x2058
1753x2058
1753x2458
1753x2658
1953x2058
1953x2458
2153x2058
2153x2458
2353x2058
2353x2718
1330x2100
1530x2100
1530x2700
1730x2100
1730x2500
1730x2700
1800x2100
1930x2100
1930x2500
1930x2700
2130x2100
2130x2500
2330x2100
2330x2500
2530x2100
2530x2760
+10
–5
TEKNISKA DETALJER
DÖRRBLAD
±5
• Vattenabsorption 0 %
875
40
KMH 14 P
Väggöppningsmått 1330
925
+10
-5
Väggöppningsmått 2100
±5
1000 +10
-5
5
Dagmått 2058
KMH STANDARDFÄRGER OCH -UTRUSTNING
+10
-5
Dörrblad 925
• Karmdjup 88 mm
88
KMH 10
Dagmått 875
• Formpressad, foglös och vattentät glasfiberkarm med gelcoat-yta
KARM
Dörrstorlekar som avviker från tabellen kan även erhållas. Passivdörrblad
för pardörrar finns även i storlekarna 295x2040, 395x2040 och 495x2040.
LAMI installationskanal visas under fliken “Andra produkter”.
Väggöppningsmått 1000
• 40 mm formpressat, foglöst glasfiberdörrblad. Slät och vattentät yta,
jämna avrundade foglösa kanter samt låg vikt
• Kärna av freonfri polyuretan. Ytan av 2,5 mm tjock glasfiberlaminat
med hård och slät gelcoat-yta
Dörrblad 2040
Typ
Enkeldörrar
KMH 7
KMH 8
KMH 8/27
KMH 9
KMH 9/25
KMH 9/27
KMH 9 X
KMH 10
KMH 10/25
KMH 10/27
KMH 11
KMH 11/25
KMH 12
KMH 12/25
KMH 13
KMH 13/28
Pardörrar
KMH 14 P
KMH 16 P
KMH 16/27 P
KMH 18 P
KMH 18/25 P
KMH 18/27 P
KMH 18 X P
KMH 20 P
KMH 20/25 P
KMH 20/27 P
KMH 22 P
KMH 22/25 P
KMH 24 P
KMH 24/25 P
KMH 26 P
KMH 26/28 P
SPECIALSTORLEKAR TILLGÄNGLIGA
18
STANDARDMÅTT
KMH PENDELDÖRRAR
GLASFIBERKARM
5 30
DÖRRBLADETS FÄRG
RAL 9016 kritvit eller andra standardfärger, se flik 0.05
(1600 färger är tillgängliga vid specialorder)
KARMENS FÄRG RAL 9016 kritvit eller andra standardfärger, se flik 0.05
(1600 färger är tillgängliga vid specialorder)
GÅNGJÄRN
Uppställbara och ej-uppställbara LAMI pendelgångjärn
med rostfria stålskruvar
GLAS
200x500x5 mm flytglas i PVC-ram
SPARKSKYDD
RAL 7035 grå 4 mm tjock slät polyeten, höjd 1000 mm båda sidor
TÄTNING
Tätningslist av silikon runt om i karmen
SLÄPLIST
Dubbel släplist av silikon i dörrbladets underkant
Dagmått 1153
5
Dörrblad 625
3
Dörrblad 625
5
LAMI GRP dörrset är en design produkt, vänligen lägg till och specificera ditt val
av siktruta, tröskel, behör etc. Se under fliken ”Tillbehör”.
KRH PENDELDÖRRAR
STÄLLBAR ROSTFRI STÅLKARM
2.12
04/15
KRH PENDELDÖRRAR
STÄLLBAR ROSTFRI STÅLKARM
Ladda ner KRH-spesifikationer: www.lamidoors.com
Redigerbar
PDF
WORD Fil
LITTERA / REF.
TXT Fil
DG
(DG = Dörr av Glasfiber)
ANTAL HÖGER
ANTAL VÄNSTER
ANTAL TOTALT
DÖRRTYP
KRH LAMI pendeldörrar / LAMIDOORS AB
VÄGGÖPPNINGSMÅTT
DÖRRBLAD, MATERIAL
DÖRRBLAD, FÄRG
KARM
KARM, FÄRG
GLASÖPPNING
SKYDDSBEKLÄDNAD
TRÖSKEL
VATTENTÄT
KORROSIONSTÅLIG
LÅG VIKT
TRYGGT ATT
ANVÄNDA
500
Typiska användningsområden för KRH pendeldörrar:
• Sjukhus och vårdcentral
• Läkemedelsindustrin, laboratorier och renrum
• Veterinärstationer och djurmiljöer
• Stormarknader och köpcentrum
• Skolor och andra offentliga miljöer
• Simhallar, badhus och idrottsanläggningar
• Livsmedelsindustrin, storkök och butiker
• Industri och tillverkning
• Jordbroks och reningsverk anläggningar
LAMI
Låstyp
Trycke
Dörrstängare
Kantregel
...
1000
LÅNG LIVSLÄNGD
STILENLIG
HELHETSLINJE
Gångjärn
130 200
1250
HYGIENISK
BESLAG
1000
TÅL KEMIKALIER
KRH pendeldörrar används i utrymmen där höga krav ställs på vatten- och
fuktbeständighet, hanteringsegenskaper, hygien samt tålighet mot såväl
mekaniskt som kemiskt slitage.
2100
FOGLÖS
STRUKTUR
Läs mer om certifikat och andra godkännanden
under flik 0.11 eller kontakta oss.
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
[email protected]
www.lamidoors.com
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
Tel. +46 8 20 20 51
[email protected]
www.lamidoors.com
KRH PENDELDÖRRAR
STÄLLBAR ROSTFRI STÅLKARM
Dörrblad
Dagmått
Väggöppningsmått
625x2040
725x2040
725x2640
825x2040
825x2440
825x2640
860x2040
925x2040
925x2440
925x2640
1025x2040
1025x2440
1125x2040
1125x2440
1225x2040
1225x2700
575x2058
675x2058
675x2658
775x2058
775x2458
775x2658
810x2058
875x2058
875x2458
875x2658
975x2058
975x2458
1075x2058
1075x2458
1175x2058
1175x2718
700x2100
800x2100
800x2700
900x2100
900x2500
900x2700
935x2100
1000x2100
1000x2500
1000x2700
1100x2100
1100x2500
1200x2100
1200x2500
1300x2100
1300x2760
625+625x2040
725+725x2040
725+725x2640
825+825x2040
825+825x2440
825+825x2640
860+860x2040
925+925x2040
925+925x2440
925+925x2640
1025+1025x2040
1025+1025x2440
1125+1125x2040
1125+1125x2440
1225+1225x2040
1225+1225x2700
1153x2058
1353x2058
1353x2658
1553x2058
1553x2458
1553x2658
1623x2058
1753x2058
1753x2458
1753x2658
1953x2058
1953x2458
2153x2058
2153x2458
2353x2058
2353x2718
1330x2100
1530x2100
1530x2700
1730x2100
1730x2500
1730x2700
1800x2100
1930x2100
1930x2500
1930x2700
2130x2100
2130x2500
2330x2100
2330x2500
2530x2100
2530x2760
+10
–5
TEKNISKA DETALJER
DÖRRBLAD
• Kärna av freonfri polyuretan. Ytan av 2,5 mm tjock glasfiberlaminat
med hård och slät gelcoat-yta
Dagmått 2058
Fast, ej-foderbildande rostfri stålkarm
40
Dagmått 875
1000 +10
-5
875
5
40
+10
-5
925
Dagmått 1153
5
Dörrblad 625
3
Dörrblad 625
5
5
55
DÖRRBLADETS FÄRG
RAL 9016 kritvit eller andra standardfärger, se flik 0.05
(1600 färger är tillgängliga vid specialorder)
KARMENS FÄRG Borstat rostfritt stål(304), syrafast rostfritt stål(316) eller
pulverlackad yta (RAL-kulörer)
GÅNGJÄRN
Uppställbara och ej-uppställbara LAMI pendelgångjärn
med rostfria stålskruvar
GLAS
200x500x5 mm flytglas i PVC-ram
SPARKSKYDD
RAL 7035 grå 4 mm tjock slät polyeten, höjd 1000 mm båda sidor
TÄTNING
Tätningslist av silikon runt om i karmen
SLÄPLIST
Dubbel släplist av silikon i dörrbladets underkant
11
KRH 14 P
Ställbar rostfri stålkarm
KRH STANDARDFÄRGER OCH -UTRUSTNING
+10
-5
Väggöppningsmått 1330
90-220
70...300
KRH 10
Dörrblad 925
• En fast karm för väggtjocklek 70 till 300 mm och justerbar foderbildande
karm för väggtjocklek 90 till 300 mm. I upphängningspunkterna finns
justerbara karmhylsor som underlättar montaget
• Borstat rostfritt stål, tjocklek 1,5 mm
KARM
Väggöppningsmått 2100
±5
• Vattenabsorption 0 %
Dörrstorlekar som avviker från tabellen kan även erhållas. Passivdörrblad
för pardörrar finns även i storlekarna 295x2040, 395x2040 och 495x2040.
LAMI installationskanal visas under fliken “Övriga produkter”.
Väggöppningsmått 1000
• 40 mm formpressat, foglöst glasfiberdörrblad. Slät och vattentät yta,
jämna avrundade foglösa kanter samt låg vikt
±5
Dörrblad 2040
Typ
Enkeldörrar
KRH 7
KRH 8
KRH 8/27
KRH 9
KRH 9/25
KRH 9/27
KRH 9 X
KRH 10
KRH 10/25
KRH 10/27
KRH 11
KRH 11/25
KRH 12
KRH 12/25
KRH 13
KRH 13/28
Pardörrar
KRH 14 P
KRH 16 P
KRH 16/27 P
KRH 18 P
KRH 18/25 P
KRH 18/27 P
KRH 18 X P
KRH 20 P
KRH 20/25 P
KRH 20/27 P
KRH 22 P
KRH 22/25 P
KRH 24 P
KRH 24/25 P
KRH 26 P
KRH 26/28 P
SPECIALSTORLEKAR TILLGÄNGLIGA
18
STANDARDMÅTT
KRH PENDELDÖRRAR
STÄLLBAR ROSTFRI STÅLKARM
LAMI GRP dörrset är en design produkt, vänligen lägg till och specificera ditt val
av siktruta, tröskel, behör etc. Se under fliken ”Tillbehör”.
2.21
04/15
SV PENDELDÖRRAR
VARUTRAFIK MED STÄLLBAR ALUMINIUMKARM
SV PENDELDÖRRAR
VARUTRAFIK MED STÄLLBAR ALUMINIUMKARM
Ladda ner SV-spesifikationer: www.lamidoors.com
Redigerbar
PDF
WORD Fil
LITTERA / REF.
TXT Fil
DG
(DG = Dörr av Glasfiber)
ANTAL HÖGER
ANTAL VÄNSTER
ANTAL TOTALT
DÖRRTYP
SV LAMI pendeldörrar / LAMIDOORS AB
VÄGGÖPPNINGSMÅTT
DÖRRBLAD, MATERIAL
DÖRRBLAD, FÄRG
KARM
KARM, FÄRG
GLASÖPPNING
SKYDDSBEKLÄDNAD
TRÖSKEL
VATTENTÄT
KORROSIONSTÅLIG
LÅG VIKT
Gångjärn
130 200
500
Typiska användningsområden för SV pendeldörrar:
• Varuhus och butiker: lagerutrymmen
• Livsmedelsindustri, kött- och fiskförädlingsfabriker, slakterier,
mejerier och bagerier: produktionsutrymmen, storkök och matsalar
samt tvättutrymmen
• Simhallar, badanläggningar och sporthallar
• Skolor, daghem och ålderdomshem: kök och tvättutrymmen
Låstyp
Trycke
Dörrstängare
Kantregel
1250
HYGIENISK
BESLAG
1000
TÅL KEMIKALIER
SV pendeldörrar används i utrymmen där det finns stark varutrafik och där
höga krav ställs på vatten- och fuktbeständighet, hanteringsegenskaper,
hygien samt tålighet mot såväl mekaniskt som kemiskt slitage.
2100
FOGLÖS
STRUKTUR
...
TRYGGT ATT
ANVÄNDA
1000
LÅNG LIVSLÄNGD
STILENLIG
HELHETSLINJE
LAMI
Läs mer om CE-märkning, certifikat och andra
godkännanden under flik 0.11 eller kontakta oss.
[email protected]
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
www.lamidoors.com
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
Tel. +46 8 20 20 51
[email protected]
www.lamidoors.com
SV PENDELDÖRRAR
VARUTRAFIK MED STÄLLBAR ALUMINIUMKARM
Dörrblad
Dagmått
Väggöppningsmått
625x2040
725x2040
725x2640
825x2040
825x2440
825x2640
860x2040
925x2040
925x2440
925x2640
1025x2040
1025x2440
1125x2040
1125x2440
1225x2040
1225x2700
575x2058
675x2058
675x2658
775x2058
775x2458
775x2658
810x2058
875x2058
875x2458
875x2658
975x2058
975x2458
1075x2058
1075x2458
1175x2058
1175x2718
700x2100
800x2100
800x2700
900x2100
900x2500
900x2700
935x2100
1000x2100
1000x2500
1000x2700
1100x2100
1100x2500
1200x2100
1200x2500
1300x2100
1300x2760
625+625x2040
725+725x2040
725+725x2640
825+825x2040
825+825x2440
825+825x2640
860+860x2040
925+925x2040
925+925x2440
925+925x2640
1025+1025x2040
1025+1025x2440
1125+1125x2040
1125+1125x2440
1225+1225x2040
1225+1225x2700
1153x2058
1353x2058
1353x2658
1553x2058
1553x2458
1553x2658
1623x2058
1753x2058
1753x2458
1753x2658
1953x2058
1953x2458
2153x2058
2153x2458
2353x2058
2353x2718
+10
–5
TEKNISKA DETALJER
DÖRRBLAD
5
±5
• Vattenabsorption 0 %
±5
Väggöppningsmått 2100
Dagmått 2058
1330x2100
1530x2100
1530x2700
1730x2100
1730x2500
1730x2700
1800x2100
1930x2100
1930x2500
1930x2700
2130x2100
2130x2500
2330x2100
2330x2500
2530x2100
2530x2760
+10
-5
50
68...256
925
Dagmått 1153
5
Dörrblad 625
3
Dörrblad 625
5
S 68...110 mm
SV STANDARDFÄRGER OCH -UTRUSTNING
SV 14 P
Väggöppningsmått 1330 +10
-5
L 152...192 mm
Alla karmdelar är mönsterskyddade
5
Dörrblad 925
Justerbara foder för olika väggtjocklekar
XL 192...256 mm
Karmhylsa
875
5
Fast foderdel
M 110...152 mm
1000 +10
-5
Dagmått 875
• Ställbar foderbildande aluminiumkarm för väggtjocklekar 68...256 mm
och eftermontage. I upphängningspunkterna finns justerbara
karmhylsor som underlättar montaget
KARM
SV 10
Väggöppningsmått 1000
• 7 mm oisolerat, formpressat, foglöst och vattentät glasfiberdörrblad. Styv, motståndskraftig samt låg vikt. Dörrbladets tjocklek är 40 mm
i bakkant och avsmalnar från 7 mm till 5 mm i framkant
• Ytan av 2,5 mm tjock glasfiberlaminat med hård och slät gelcoat-yta
18
Typ
Enkeldörrar
SV 7
SV 8
SV 8/27
SV 9
SV 9/25
SV 9/27
SV 9 X
SV 10
SV 10/25
SV 10/27
SV 11
SV 11/25
SV 12
SV 12/25
SV 13
SV 13/28
Pardörrar
SV 14 P
SV 16 P
SV 16/27 P
SV 18 P
SV 18/25 P
SV 18/27 P
SV 18 X P
SV 20 P
SV 20/25 P
SV 20/27 P
SV 22 P
SV 22/25 P
SV 24 P
SV 24/25 P
SV 26 P
SV 26/28 P
SPECIALSTORLEKAR TILLGÄNGLIGA
Dörrblad 2040
STANDARDMÅTT
SV PENDELDÖRRAR
VARUTRAFIK MED STÄLLBAR ALUMINIUMKARM
5
57
DÖRRBLADETS FÄRG
RAL 9016 kritvit eller andra standardfärger, se flik 0.05
(1600 färger är tillgängliga vid specialorder)
KARMENS FÄRG Vit pulverlackerad aluminium eller naturanodiserad aluminium
(Andra färger är tillgängliga vid specialorder)
GÅNGJÄRN
Uppställbara och ej-uppställbara LAMI pendelgångjärn
med rostfria stålskruvar
GLAS
200x500x3 mm acryl i gummiram
SPARKSKYDD
RAL 7035 grå 4 mm tjock slät polyeten, höjd 1000 mm båda sidor
TÄTNING
Tätningslist av silikon runt om i karmen
SLÄPLIST
Enkel släplist av silikon i dörrbladets underkant
LAMI GRP dörrset är en design produkt, vänligen lägg till och specificera ditt val
av siktruta, tröskel, behör etc. Se under fliken ”Tillbehör”.
2.31
PK PENDELDÖRRAR AV POLYKARBONAT
STÄLLBAR ALUMINIUMKARM
04/15
PK PENDELDÖRRAR AV POLYKARBONAT
STÄLLBAR ALUMINIUMKARM
Ladda ner PK-spesifikationer: www.lamidoors.com
Redigerbar
PDF
LITTERA / REF.
WORD Fil
PK
TXT Fil
(PK = Dörr av polykarbonat)
ANTAL HÖGER
ANTAL VÄNSTER
ANTAL TOTALT
DÖRRTYP
PK LAMI pendeldörrar / LAMIDOORS AB
VÄGGÖPPNINGSMÅTT
DÖRRBLAD, MATERIAL
DÖRRBLAD, FÄRG
KARM
KARM, FÄRG
GLASÖPPNING
SKYDDSBEKLÄDNAD
TRÖSKEL
TÅL KEMIKALIER
Typiska användningsområden för PK pendeldörrar:
• Varuhus och butiker: lagerutrymmen och kundkylrum
• Livsmedelsindustri, kött- och fiskförädlingsfabriker, slakterier, mejerier
och bagerier: produktionsutrymmen, storkök och matsalar
samt tvättutrymmen
• Simhallar, badanläggningar och sporthallar
• Skolor, daghem och ålderdomshem: kök och tvättutrymmen
HYGIENISK
VATTENTÄT
KORROSIONSTÅLIG
BESLAG
Gångjärn
Låstyp
Trycke
LÅG VIKT
TRYGGT ATT
ANVÄNDA
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
Kantregel
...
1000
LÅNG LIVSLÄNGD
STILENLIG
HELHETSLINJE
Dörrstängare
1000
PK pendeldörrar används i utrymmen där det finns stark varutrafik och där
stor genomskinlighet är nödvändig. Dörren är flexibel, låg vikt och slagseg.
2100
FOGLÖS
STRUKTUR
Läs mer om CE-märkning, certifikat och andra
godkännanden under flik 0.11 eller kontakta oss.
[email protected]
www.lamidoors.com
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
Tel. +46 8 20 20 51
[email protected]
www.lamidoors.com
PK PENDELDÖRRAR AV POLYKARBONAT
STÄLLBAR ALUMINIUMKARM
Dörrblad
Dagmått
Väggöppningsmått
625x2050
625x3050
725x2050
725x3050
825x2050
825x3050
860x2050
925x2050
925x3050
1025x2050
1025x3050
1125x2050
1125x3050
1225x2050
1225x3050
575x2058
575x3058
675x2058
675x3058
775x2058
775x3058
810x2058
875x2058
875x3058
975x2058
975x3058
1075x2058
1075x3058
1175x2058
1175x3058
700x2100
700x3100
800x2100
800x3100
900x2100
900x3100
935x2100
1000x2100
1000x3100
1100x2100
1100x3100
1200x2100
1200x3100
1300x2100
1300x3100
625+625x2050
625+625x3050
725+725x2050
725+725x3050
825+825x2050
825+825x3050
860+860x2050
925+925x2050
925+925x3050
1025+1025x2050
1025+1025x3050
1125+1125x2050
1125+1125x3050
1225+1225x2050
1225+1225x3050
1153x2058
1153x3058
1353x2058
1353x3058
1553x2058
1553x3058
1623x2058
1753x2058
1753x3058
1953x2058
1953x3058
2153x2058
2153x3058
2353x2058
2353x3058
+10
–5
TEKNISKA DETALJER
DÖRRBLAD
±5
5
Väggöppningsmått 2100 ±5
KARM
Dagmått 2058
1330x2100
1330x3100
1530x2100
1530x3100
1730x2100
1730x3100
1800x2100
1930x2100
1930x3100
2130x2100
2130x3100
2330x2100
2330x3100
2530x2100
2530x3100
PK 10
Väggöppningsmått 1000
L 152...192 mm
M 110...152 mm
Karmhylsa
875
PK 14 P
Väggöppningsmått 1330
925
+10
-5
Dagmått 1153
5
Dörrblad 625
PK STANDARDFÄRGER OCH -UTRUSTNING
1000 +10
-5
5
3
Dörrblad 625
5
S 68...110 mm
Alla karmdelar är mönsterskyddade
50
Dörrblad 925
Justerbara foder för olika väggtjocklekar
XL 192...256 mm
68...256
5
• Ställbar foderbildande aluminiumkarm för väggtjocklekar 68...256 mm
och eftermontage. I upphängningspunkterna finns justerbara
karmhylsor som underlättar montaget
Fast foderdel
+10
-5
Dagmått 875
• 5 mm glasklart oisolerat polykarbonat dörrblad. Flexibel,
låg vikt och slagseg
• 40 mm förstärkning av aluminiumprofil vid gångjärnsidan
och ovankanten
8
Typ
Enkeldörrar
PK 7
PK 7/31
PK 8
PK 8/31
PK 9
PK 9/31
PK 9 X
PK 10
PK 10/31
PK 11
PK 11/31
PK 12
PK 12/31
PK 13
PK 13/31
Pardörrar
PK 14 P
PK 14/31 P
PK 16 P
PK 16/31 P
PK 18 P
PK 18/31 P
PK 18 X P
PK 20 P
PK 20/31 P
PK 22 P
PK 22/31 P
PK 24 P
PK 24/31 P
PK 26 P
PK 26/31 P
SPECIALSTORLEKAR TILLGÄNGLIGA
Dörrblad 2040
STANDARDMÅTT
PK PENDELDÖRRAR AV POLYKARBONAT
STÄLLBAR ALUMINIUMKARM
5
57
DÖRRBLADETS FÄRG
Glasklart polykarbonat
KARMENS FÄRG Vit pulverlackerad aluminium eller naturanodiserad aluminium
(Andra färger är tillgängliga vid specialorder)
GÅNGJÄRN
Uppställbara och ej-uppställbara LAMI pendelgångjärn
med rostfria stålskruvar
SPARKSKYDD
RAL 7011 grå 2 mm tjock PVC, höjd 1000 mm båda sidor
TÄTNING
Tätningslist av silikon runt om i karmen och i aluminiumprofil
3.01
04/15
MANUELLA KL SKJUTDÖRRAR
STÄLLBAR ALUMINIUMKARM
MANUELLA KL SKJUTDÖRRAR
STÄLLBAR ALUMINIUMKARM
Ladda ner KL-spesifikationer: www.lamidoors.com
Redigerbar
PDF
LITTERA / REF.
WORD Fil
TXT Fil
DG
(DG = Dörr av Glasfiber)
ANTAL HÖGER
ANTAL VÄNSTER
ANTAL TOTALT
DÖRRTYP
KL LAMI skjutdörrar / LAMIDOORS AB
VÄGGÖPPNINGSMÅTT
DÖRRBLAD, MATERIAL
DÖRRBLAD, FÄRG
KARM
KARM, FÄRG
GLASÖPPNING
SKYDDSBEKLÄDNAD
TRÖSKEL
TÅL KEMIKALIER
HYGIENISK
VATTENTÄT
KORROSIONSTÅLIG
LÅG VIKT
TRYGGT ATT
ANVÄNDA
LÅNG LIVSLÄNGD
STILENLIG
HELHETSLINJE
LAMI
KL skjutdörrar används i utrymmen där höga krav ställs på vatten- och
fuktbeständighet, hanteringsegenskaper, hygien samt tålighet mot såväl
mekaniskt som kemiskt slitage. KL skjutdörrar sparar utrymme och tack
vare sin låga vikt är även stora dörrar lätta att hantera. De alternativa
RTG/KL röntgenskjutdörrar är ideala för utrymmen där det krävs
röntgenisolering.
BESLAG
Gångjärn
Låstyp
Trycke
Typiska användningsområden för KL skjutdörrar:
• Sjukhus och vårdcentral
• Läkemedelsindustrin, laboratorier och renrum
• Veterinärstationer och djurmiljöer
• Stormarknader och köpcentrum
• Skolor och andra offentliga miljöer
• Simhallar, badhus och idrottsanläggningar
• Livsmedelsindustrin, storkök och butiker
• Industri och tillverkning
• Jordbroks och reningsverk anläggningar
Dörrstängare
2075
FOGLÖS
STRUKTUR
Kantregel
...
980
Manuella brandklassade KL-skjutdörrar ska godkännas av de lokala
brandmyndigheterna. Läs mer om CE-märkning, certifikat och andra
godkännanden under flik 0.11 eller kontakta oss.
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
[email protected]
www.lamidoors.com
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
Tel. +46 8 20 20 51
[email protected]
www.lamidoors.com
MANUELLA KL SKJUTDÖRRAR
STÄLLBAR ALUMINIUMKARM
Dörrblad
Dagmått
Väggöppningsmått
625x2040
725x2040
725x2640
825x2040
825x2440
825x2640
860x2040
925x2040
925x2440
925x2640
1025x2040
1025x2440
1125x2040
1125x2440
1225x2040
1225x2700
511x2038
611x2038
611x2638
711x2038
711x2438
711x2638
746x2038
811x2038
811x2438
811x2638
911x2038
911x2438
1011x2038
1011x2438
1111x2038
1111x2698
580x2075
680x2075
680x2675
780x2075
780x2475
780x2675
815x2075
880x2075
880x2475
880x2675
980x2075
980x2475
1080x2075
1080x2475
1180x2075
1180x2735
625+625x2040
725+725x2040
725+725x2640
825+825x2040
825+825x2440
825+825x2640
860+860x2040
925+925x2040
925+925x2440
925+925x2640
1025+1025x2040
1025+1025x2440
1125+1125x2040
1125+1125x2440
1225+1225x2040
1225+1225x2700
1136x2038
1336x2038
1336x2638
1536x2038
1536x2438
1536x2638
1606x2038
1736x2038
1736x2438
1736x2638
1936x2038
1936x2438
2136x2038
2136x2438
2336x2038
2336x2698
DÖRRBLAD
±5
102
• Kärna av freonfri polyuretan. Ytan av 2,5 mm tjock glasfiberlaminat med hård och slät gelcoat-yta
KARM
Fast foderdel
XL 192...256 mm
L 152...192 mm
M 110...152 mm
Karmhylsa
KL STANDARD OPTIONS AND ACCESSORIES
DÖRRBLADETS FÄRG
RAL 9016 kritvit (andra standardfärger, se under flik 5)
(1600 färger är tillgängliga vid specialorder)
KARMENS FÄRG
Vit pulverlackerad aluminium eller naturanodiserad aluminium
(Andra färger är tillgängliga vid specialorder)
SKJUTDÖRRSSKENA
LAMI 100 aluminium skjutskena med nylon rullor på kullager och
ställbara gummi skjutstoppar
KORNISCH
Vit pulverlackerad aluminiumkåpa med PVC gavlar
8
HANDTAG
Infälld skjutdörrsskål av rostfritt stål på båda sidor
STYRTAPP
Styrtapp av rostfritt stål med plastholk i golvet bredvid karmbenet
+10
Väggöppningsmått 980 -5
KL 14 P
68...256
-5
980 +10
911
Dörrblad 1025
Väggöppningsmått 1410 +10
-5
S 68...110 mm
Alla karmdelar är mönsterskyddade
50
Dagmått 911
Justerbara foder för olika väggtjocklekar
40
KL 10
• Ställbar foderbildande aluminiumkarm för väggtjocklekar
68...256 mm och eftermontage. I upphängningspunkterna finns
justerbara karmhylsor som underlättar montaget
±5
Väggöppningsmått 2075
Dagmått 2038
1210x2075
1410x2075
1410x2675
1610x2075
1610x2475
1610x2675
1680x2075
1810x2075
1810x2475
1810x2675
2010x2075
2010x2475
2210x2075
2210x2475
2410x2075
2410x2735
• 40 mm formpressat, foglöst glasfiberdörrblad. Slät och vattentät yta,
jämna avrundade foglösa kanter samt låg vikt
• Vit pulverlackerad aluminiumprofil i dörrbladets underkant
2100
+10
–5
TEKNISKA DETALJER
18
Typ
Enkeldörrar
KL 6
KL 7
KL 7/27
KL 8
KL 8/25
KL 8/27
KL 8 X
KL 9
KL 9/25
KL 9/27
KL 10
KL 10/25
KL 11
KL 11/25
KL 12
KL 12/28
Pardörrar
KL 12 P
KL 14 P
KL 14/27 P
KL 16 P
KL 16/25 P
KL 16/27 P
KL 16 X P
KL 18 P
KL 18/25 P
KL 18/27 P
KL 20 P
KL 20/25 P
KL 22 P
KL 22/25 P
KL 24 P
KL 24/28 P
SPECIALSTORLEKAR TILLGÄNGLIGA
Dörrblad 2040
STANDARDMÅTT
MANUELLA KL SKJUTDÖRRAR
STÄLLBAR ALUMINIUMKARM
Dagmått 1336
1025
Dörrblad 725
Dörrblad 725
LAMI GRP dörrset är en design produkt, vänligen lägg till och specificera ditt val
av siktruta, tröskel, behör etc. Se under fliken ”Tillbehör”.
3.02
04/15
KLA SKJUTDÖRRAR MED AUTOMATIK
Ladda ner KLA-spesifikationer: www.lamidoors.com
Redigerbar
PDF
WORD Fil
TXT Fil
TEKNISKA DETALJER
c
a
DÖRRBLAD
• 40 mm formpressat, foglöst glasfiberdörrblad.
Slät yta och jämna avrundade foglösa kanter.
Vattentät och låg vikt.
b
• Kärna av freonfri polyuretan.
VATTENTÄT
KORROSIONSTÅLIG
LÅG VIKT
TRYGGT ATT
ANVÄNDA
Typiska användningsområden för KLA skjutdörrar:
• Läkemedelsindustri, laboratorier: renrum, tvättutrymmen och toaletter
• Livsmedelsindustri, kött- och fiskförädlingsfabriker, slakterier, mejerier och
bagerier: produktionsanläggningar samt sociala utrymmen, kök och
matsalar, toalett- och tvättutrymmen
• Sjukhus, vårdcentraler och servicehus: laboratorier, kök, tvätt- och
duschutrymmen
• Simhallar, badanläggningar och sporthallar: våta och fuktiga utrymmen i
allmänhet
• Skolor, daghem och ålderdomshem: kök, toaletter och tvättutrymmen
• Varuhus och butiker: lager, kylrum och toaletter
LAMI dörrar kan levereras med specificerad automatiska
systems.
Alternativa automatiksystemer bl.a.
• Abloy
• Besam
• Dorma
Väggöppningsmått 2075
HYGIENISK
AUTOMATIK
Dagmått 2038
TÅL KEMIKALIER
De automatiska KLA-skjutdörrar används i utrymmen där egenskaper som
vatten- och fuktbeständighet, hanteringsegenskaper, hygien samt tålighet mot
såväl mekaniskt som kemiskt slitage ska kombineras med skjutdörrsautomatik.
KLA skjutdörrar sparar utrymme och tack vare sin låga vikt är även stora dörrar
lätta att hantera. Avsedda för icke-brandklassade tillämpningar.
18
FOGLÖS
STRUKTUR
Dörrblad 2040
±5
KARM
• Ställbar foderbildande aluminiumkarm för väggtjocklekar
68...256 mm och eftermontage. I upphängningspunk-
terna finns justerbara karmhylsor som underlättar montaget.
LÅNG LIVSLÄNGD
STILENLIG
HELHETSLINJE
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
Automatik brandklassade KLA-skjutdörrar ska godkännas av de lokala
brandmyndigheterna. Läs mer om CE-märkning, certifikat och andra
godkännanden under flik 0.11 eller kontakta oss.
[email protected]
www.lamidoors.com
LAMI GRP dörrset är en design produkt, vänligen lägg till och specificera ditt val av siktruta,
tröskel, behör etc. Se under fliken ”Tillbehör”.
3.11
04/15
MANUELLA RTG/KL RÖNTGENSKJUTDÖRRAR
Ladda ner RTG/KL-spesifikationer: www.lamidoors.com
Redigerbar
PDF
WORD Fil
TXT Fil
KORROSIONSTÅLIG
TRYGGT ATT
ANVÄNDA
LÅNG LIVSLÄNGD
STILENLIG
HELHETSLINJE
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
Unika egenskaper:
• Röntgenskydd med upp till 4mm bly i hela konstruktionen.
• Slät och porfri yta, vattentålig och helt utan skarvar och fogar.
• Inget organsikt material och minimalt med stål eliminerar risken för rost,
mögel och sönderfall.
Typiska användningsområden för RTG/KL röntgendörrar:
• Läkemedelsindustri och laboratorier
• Sjukhus, vårdcentraler och kliniker
• Veterinärstationer
• Forskningscenter
Manuella brandklassade RTG/KL-röntgenskjutdörrar ska godkännas av de
lokala brandmyndigheterna. Läs mer om certifikat och andra godkännanden
[email protected]
under flik 0.11 eller kontakta oss.
www.lamidoors.com
625x2040
725x2040
725x2640
825x2040
825x2440
825x2640
860x2040
925x2040
925x2440
925x2640
1025x2040
1025x2440
1125x2040
1125x2440
1225x2040
1225x2700
511x2028
611x2028
611x2628
711x2028
711x2428
711x2628
746x2028
811x2028
811x2428
811x2628
911x2028
911x2428
1011x2028
1011x2428
1111x2028
1111x2688
580x2065
680x2065
680x2665
780x2065
780x2465
780x2665
815x2065
880x2065
880x2465
880x2665
980x2065
980x2465
1080x2065
1080x2465
1180x2065
1180x2725
625+625x2040
725+725x2040
725+725x2640
825+825x2040
825+825x2440
825+825x2640
860+860x2040
925+925x2040
925+925x2440
925+925x2640
1025+1025x2040
1025+1025x2440
1125+1125x2040
1125+1125x2440
1225+1225x2040
1225+1225x2700
1136x2028
1336x2028
1336x2628
1536x2028
1536x2428
1536x2628
1606x2028
1736x2028
1736x2428
1736x2628
1936x2028
1936x2428
2136x2028
2136x2428
2336x2028
2336x2688
1210x2065
1410x2065
1410x2665
1610x2065
1610x2465
1610x2665
1680x2065
1810x2065
1810x2465
1810x2665
2010x2065
2010x2465
2210x2065
2210x2465
2410x2065
2410x2725
Det är samma dörrblad och karm till en manuell skjutdörr
som till en automatikbestyckad skjutdörr. Valet av
automatik leverantör gör kunden. Specificerat blyinlägg är
dolt i dörrbladet och i karmen.
Väggöppningsmått 2065 ±5
2090
Dagmått 2028
±5
Dörrblad 2040
+10
–5
50
980 +10
-5
68...256
VATTENTÄT
Väggöppningsmått
911
8
HYGIENISK
Dagmått
40
TÅL KEMIKALIER
Det manuella RTG/KL-röntgenskjutdörrar utgörs av ett dörrblad bestående av
tryckgjuten, glasfiberförstärkt polyester (GRP) fyllt med polyuretanskum som
hänger på en aluminiumskena. Öppningen är inramad med en fullt justerbart
aluminiumram-system. Tillvalet röntgenskydd med valfri blygrad (upp till 4 mm)
finns till detta dörrset. Designade för icke-brandklassade applikationer. Kan
monteras på tegel- eller stenöppningar och de flesta andra väggmaterial.
Dörrblad
8
FOGLÖS
STRUKTUR
Typ
Enkeldörrar
RTG/KL 6
RTG/KL 7
RTG/KL 7/27
RTG/KL 8
RTG/KL 8/25
RTG/KL 8/27
RTG/KL 8 X
RTG/KL 9
RTG/KL 9/25
RTG/KL 9/27
RTG/KL 10
RTG/KL 10/25
RTG/KL 11
RTG/KL 11/25
RTG/KL 12
RTG/KL 12/28
Pardörrar
RTG/KL 12 P
RTG/KL 14 P
RTG/KL 14/27 P
RTG/KL 16 P
RTG/KL 16/25 P
RTG/KL 16/27 P
RTG/KL 16 X P
RTG/KL 18 P
RTG/KL 18/25 P
RTG/KL 18/27 P
RTG/KL 20 P
RTG/KL 20/25 P
RTG/KL 22 P
RTG/KL 22/25 P
RTG/KL 24 P
RTG/KL 24/28 P
102
STANDARDMÅTT
1025
LAMI GRP dörrset är en design produkt, vänligen lägg till och specificera ditt val
av siktruta, tröskel, behör etc. Se under fliken ”Tillbehör”.
3.12
04/15
RTG/KLA RÖNTGENSKJUTDÖRRAR MED AUTOMATIK
Ladda ner RTG/KLA-spesifikationer: www.lamidoors.com
Redigerbar
PDF
WORD Fil
TXT Fil
STANDARDMÅTT
VATTENTÄT
KORROSIONSTÅLIG
LÅG VIKT
TRYGGT ATT
ANVÄNDA
Typiska användningsområden
• Designade för användning i utrymmen som främst kräver inneslutande
av strålningsutsläpp
• Sjukvården: Strålningsavdelningar, röntgenrum, tandläkarrum, laboratorier
• Forskning och industri: Laboratorier, produktionsutrymmen, renrum
• Utbildning: Universitetslaboratorier och forskningsanläggningar
LÅNG LIVSLÄNGD
STILENLIG
HELHETSLINJE
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
Väggöppningsmått
625x2040
725x2040
725x2640
825x2040
825x2440
825x2640
860x2040
925x2040
925x2440
925x2640
1025x2040
1025x2440
1125x2040
1125x2440
1225x2040
1225x2700
511x2028
611x2028
611x2628
711x2028
711x2428
711x2628
746x2028
811x2028
811x2428
811x2628
911x2028
911x2428
1011x2028
1011x2428
1111x2028
1111x2688
580x2065
680x2065
680x2665
780x2065
780x2465
780x2665
815x2065
880x2065
880x2465
880x2665
980x2065
980x2465
1080x2065
1080x2465
1180x2065
1180x2725
625+625x2040
725+725x2040
725+725x2640
825+825x2040
825+825x2440
825+825x2640
860+860x2040
925+925x2040
925+925x2440
925+925x2640
1025+1025x2040
1025+1025x2440
1125+1125x2040
1125+1125x2440
1225+1225x2040
1225+1225x2700
1136x2028
1336x2028
1336x2628
1536x2028
1536x2428
1536x2628
1606x2028
1736x2028
1736x2428
1736x2628
1936x2028
1936x2428
2136x2028
2136x2428
2336x2028
2336x2688
1210x2065
1410x2065
1410x2665
1610x2065
1610x2465
1610x2665
1680x2065
1810x2065
1810x2465
1810x2665
2010x2065
2010x2465
2210x2065
2210x2465
2410x2065
2410x2725
Det är samma dörrblad och karm till en manuell skjutdörr
som till en automatikbestyckad skjutdörr. Valet av
automatik leverantör gör kunden. Specificerat blyinlägg är
dolt i dörrbladet och i karmen.
Väggöppningsmått 2065±5
Dagmått 2028
2090
Dörrblad 2040
±5
18
+10
–5
50
980 +10
-5
68...256
HYGIENISK
Dagmått
911
8
TÅL KEMIKALIER
Det automatiska RTG/KLA röntgenskjutdörrsetet utgörs av ett dörrblad
bestående av tryckgjuten, glasfiberförstärkt polyester (GRP) fyllt med
polyuretanskum som hänger på en aluminiumskena. Öppningen är inramad
med en fullt justerbart aluminiumram-system. Tillvalet röntgenskydd med
valfri blygrad (upp till 4 mm) finns till detta dörrset. Designade för ickebrandklassade applikationer. Kan monteras på tegel- eller stenöppningar och
de flesta andra väggmaterial.
Dörrblad
40
FOGLÖS
STRUKTUR
Typ
Enkeldörrar
RTG/KLA 6
RTG/KLA 7
RTG/KLA 7/27
RTG/KLA 8
RTG/KLA 8/25
RTG/KLA 8/27
RTG/KLA 8 X
RTG/KLA 9
RTG/KLA 9/25
RTG/KLA 9/27
RTG/KLA 10
RTG/KLA 10/25
RTG/KLA 11
RTG/KLA 11/25
RTG/KLA 12
RTG/KLA 12/28
Pardörrar
RTG/KLA 12 P
RTG/KLA 14 P
RTG/KLA 14/27 P
RTG/KLA 16 P
RTG/KLA 16/25 P
RTG/KLA 16/27 P
RTG/KLA 16 X P
RTG/KLA 18 P
RTG/KLA 18/25 P
RTG/KLA 18/27 P
RTG/KLA 20 P
RTG/KLA 20/25 P
RTG/KLA 22 P
RTG/KLA 22/25 P
RTG/KLA 24 P
RTG/KLA 24/28 P
1025
Automatik brandklassade RTG/KLA-röntgenskjutdörrar ska godkännas av de
lokala brandmyndigheterna. Läs mer om CE-märkning, certifikat och andra
godkännanden under flik 0.11 eller kontakta oss.
[email protected]
www.lamidoors.com
LAMI GRP dörrset är en design produkt, vänligen lägg till och specificera ditt val av siktruta,
tröskel, behör etc. Se under fliken ”Tillbehör”.
4.01
4.01
09/14
04/15
PVC-RIDÅER
PVC-ridåer tillverkas av transparenta 3 mm tjocka PVC-remsor (CF-50°C). Remsbredd
300 mm. Remsor överlappar 75 mm varandra. Längd av remsor efter kundens önskemål och
beroende på väggöppningsmåtten.
el. 3
2 tai
el. 300
200 tai
75
el. 300
200 tai
PVC-ridåer monteras mellan plattstånger av aluminium för fast montage i tak eller i vägg.
VÄGGMONTAGE
TAKMONTAGE
PVC-ridåer används i utrymmen där på grund av hård varutrafik de traditionella dörrtyperna inte
passar bäst. PVC-ridåer tål truck- och varutrafik, avgränsar mot kyla, fukt och damm minskar buller
och drag. PVC-ridåer tillverkas av transparent PVC-plast enligt väggöppningsmåtten. Materialen kan
användas i temperaturer ned till -50°C så de passar som innerdörrar eller ytterdörrar.
Typiska användningsområden för PVC ridåer:
• Industriella produktions- och lagerutrymmen
• Varuhus och butiker: lagerutrymmen och kylrum
• Kyllagerutrymmen
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
Köldtålighet av PVC ridåer ned till -50°C
Som tillval kan ridåer förses med förstärkta PVC-remsor för utrymmen med exceptionellt hård trafik.
Tel. +46 8 20 20 51
[email protected]
www.lamidoors.com
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
[email protected]
www.lamidoors.com
4.02
04/15
LAMI DÖRRAR MED ANTIMIKROBIELLT SKYDD
FÖRDELAR MED ANTIMIKROBIELLA DÖRRAR
Den bakteriostatiska effekten hos antimikrobiella produkter testas enligt teststandard ISO/FDIS 20645.
Testresultaten har visat att ytmaterialet hos LAMIs antimikrobiella dörrar har en utmärkt bakteriostatisk
effekt, speciellt mot mikrober som Staphylococcus aureus, Escherichia coli och Aspergillus niger.
UTMÄRKT
BAKTERIOSTATISK EFFEKT
ANTIMIKROBIELLT
DÖRRYTSKIKT
FOGLÖS
STRUKTUR
TÅL KEMIKALIER
HYGIENISK
VATTENTÄT
KORROSIONSTÅLIG
LÅG VIKT
TRYGGT ATT
ANVÄNDA
- Det antimikrobiella skyddet är inbyggt i dörrbladets Gelcoat-yta. Det är inte vattenlösligt och skyddet går inte att tvätta eller nöta bort.
- Den antimikrobiella beståndsdelen hämmar tillväxten av bakterier, mögel och mjöldagg på dörrens yta och ger ytterligare skydd mot kontaminering mellan rengöringstillfällena.
LAMI dörrar med antimikrobiellt skydd har utformats för miljöer som kräver
högsta möjliga standard för hygien, vatten- och fukttålighet och slitstyrka.
Typiska miljöer för de antimikrobiella dörrarna är offentliga lokaler som
sjukhus, skolor och kontor med många användare.
Den antimikrobiella beståndsdelen är integrerad i dörrbladets ytskikt och
hämmar tillväxten av ett brett spektrum av bakterier, mögel och mjöldagg,
samt skyddar dörren från skadlig påverkan.
Den antimikrobiella funktionen är valfri. På begäran kan alla LAMI
glasfiberdörrar, enkel- eller pardörrar, brandklassade dörrar, (utom PKdörrar) och skjutdörrar levereras med den antimikrobiella egenskapen.
Typiska användningsområden:
• Sjukhus, vårdcentraler och djurkliniker
• Läkemedelsbranschen, livsmedelsindustrin, laboratorier och renrum
• Utrymmen med många användare
• Byggnader som kräver högsta möjliga hygienstandard
LÅNG LIVSLÄNGD
STILENLIG
HELHETSLINJE
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
Tel. +46 8 20 20 51
[email protected]
www.lamidoors.com
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
[email protected]
www.lamidoors.com
4.03
4.03
04/15
04/15
LAMI INSTALLATIONSKANALER
Sidopaneler kan rymma strömställare, reglade
etc. – delar som normalt är väggmonterade
Vid behov kan en ny panel enkelt monteras för
att möta förändrade behov
150 (250)
50
50
192
100-256
50
ALUMINIUMKARM
45
155 (255)
45
170
30
95 (135)
GLASFIBERKARM
LAMI installationskanaler är funktionella kanaler som smälter
in i byggnadens design. LAMI erbjuder bäde traditionella
installationskanaler och brandklassade EI15 och EI30
installationskanaler som testats i englighet med europeisk standard
EN1634-1:2008.
Traditionella installationskanaler:
• KAS SP
• KMS SP
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
30
Traditionella installationskanaler med aluminiumkarmar och glasfiberkarmar.
Brandklassade EI15 och EI30 installationskanaler som testats i enlighet med europeisk standard
EN 1634-1:2008.
Brandklassade installationskanaler:
• EI15 KAS SP
• EI30 KMS SP
Tel. +46 8 20 20 51
[email protected]
www.lamidoors.com
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
[email protected]
www.lamidoors.com
5.01
DÖRRSTÄNGARE OCH
AUTOMATISKA ÖPPNINGSANORDNINGAR
5.01
04/15
04/15
Monteringen av dörrstängare och öppningsanordningar görs
med hjälp av en 3 mm tjock stålplatta i mitten av dörrbladet.
Bredd och höjd beror på vald anordning.
125
600
Det är möjligt att lägga till en förstärkning för ett
draghandtag, automatikenhet eller andra utrustningar
i dörrbladet för att möjliggöra korrekt installation.
Förstärkningarna placeras enligt kundens önskemål.
Dörrstängare och öppningsanordningar kan fästas på
drag- eller trycksidan av dörrbladet eller karmen. Enligt
monteringsätt ingår det förstärkningar i dörrbladet eller
i karmen för skruvfästning.
LAMI dörrar kan utrustas med olika typer av dörrstängare och automatiska
öppningsanordningar. Önskad automatik och tillbehörande aktivering är allt
efter kundens önskemål.
Det finns en förstärkning i dörrbladet och i karmen
för montering av stängare eller anordningar.
Stängare kan också monteras med bultinfästning
genom dörrblad.
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
Vi vill erbjuda omfattande lösningar till våra
kunder. Vi är glada över att kunna leverera
utrustningar allt efter kundens önskemål.
Alternativa automatikenheter bl.a.:
• Abloy
• Besam
• Dorma
Tel. +46 8 20 20 51
[email protected]
www.lamidoors.com
Montering på dörrbladet
på dragsidan
Montering på karmen
på dragsidan
Montering på dörrbladet
på trycksidan
Montering på karmen
på trycksidan
5.03
5.02
04/15
04/15
SPECIALMÅTT
DÖRRHÄNGNING
Standardmått av formpressade LAMI glasfiberdörrar visas på måttabellen
av var och en dörrtyp. Specialmått kan även erhållas genom att reducera
eller föröka höjden och bredden av dörrblad eller att sammanfoga dörrblad.
Hängningen anger vilken riktning en dörr öppnas. Hängningsreferenser
visas nedan. Välj skjutdörrar för trånga och små utrymmen där slagdörrar på gångjärn inte är lämpliga.
Dörrblad kan reduceras antingen i höjden eller i bredden utan att försämra stabiliteten. Ändå
rekommenderas det inte att reducera både höjden och bredden av samma dörrblad för det kan påverka
stabiliteten.
ENKELDÖRRAR
Förökning av dörrbladshöjden och bredden eller sammanfogning av dörrblad passar bäst för dörrblad
med polyuretankärna. En minimal fog är synbar på ytan av dörrblad, som är färdigbearbetat med samma
kulör och material.
FÖRKORTNING
The doorleaf height can be
reduced at the factory to any
requested dimension. Cut
edges are finished to their
original standard with no
visible seam.
FÖRSMALNING
The doorleaf width can be
reduced at the factory to any
requested dimension. Cut
edges are finished to their
original standard with no visible
seam.
Högerhänt
Vänsterhänt
ENKEL OCH EN HALV
FÖRLÄNGNING OCH SKARVNING
Högerhänt aktiva
Vänsterhänt aktiva
Dörrblad kan förlängas till
önskad höjd på fabriken.
PARDÖRRAR
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
Dörrbladsbredden kan förökas till önskat mått på fabriken
genom att använda kombinationer av dörrblad med
standard och specialmått. Tack vare sin låga vikt kan
dörrblad sammanfogas för att bilda exceptionellt breda
skjutdörrar.
Tel. +46 8 20 20 51
[email protected]
www.lamidoors.com
Pardorr: högerhänt aktiva LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
Pardörr: vänsterhänt aktiva
Tel. +46 8 20 20 51
[email protected]
www.lamidoors.com
5.04
04/15
TILLGÄNGLIGHET
Glasfiberdörrarnas låga vikt innebär enkel användning med breda
dörrblad. De kan också rymma ett brett sortiment av tillbehör för
att underlätta användningen. Glöm inte att ta med trycken etc. i
beräkningen av den “fria” öppningsbredden.
Generellt rekommenderas och krävs att en effektiv
fri öppning (b) bör vara minst 800 mm.
Sidoutrymmet (a) bör vara minst 300 mm (kan
minskas om dörren öppnas med fjärrstyrd
automatik).
a
b
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
Tel. +46 8 20 20 51
[email protected]
www.lamidoors.com
5.12
5.11
04/15
04/15
GÅNGJÄRN
TRÖSKLAR
TÄTNINGSTRÖSKLAR FÖR SLAGDÖRRAR
8-18
Alternativa trösklar möjliga
att montera
Automatisk tätningströskel EI30/dB30
4224
4223
4222
Glasfibertröskel (tröskeldjup 95 mm eller
135 mm)
Låg körbar
tröskel av
rostfritt stål
25
4221
20
4219
15
4218
TRÖSKELALTERNATIV FÖR SLAGDÖRRAR
3
• Produkt Nr. 1521 - höger
• Produkt Nr. 1522 - vänster
15
• Produkt Nr. 3164 - höger
• Produkt Nr. 3229 - vänster
30 or 20
LAMI slagdörrar:
Infällt lyftgångjärn LAMI 110x34
av syrafast rostfritt stål
3
LAMI slagdörrar:
Lyftgångjärn 120x34 av
syrafast rostfritt stål
Rostfritt stål
rörtröskel
(20x20 mm eller
25x25 mm)
SLÄPLISTER
• Produkt Nr. 2519 - komponenter
18
• Produkt Nr. 2519 - uppställbart
• Produkt Nr. 2519 ns - ej-uppställbart
LAMI pendeldörrar:
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
Tel. +46 8 20 20 51
[email protected]
www.lamidoors.com
Dubbel släplist mest använt med KKH och
KH dörrar
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
18
LAMI pendeldörrar:
Hinge with hold open facility
Enkel släplist mest använt med SV dörrar
Tel. +46 8 20 20 51
[email protected]
www.lamidoors.com
5.13
04/15
GLASÖPPNINGAR
LAMI dörrar kan levereras med fönsterpartier efter kundens önskemål.
Vi hjälper dig gärna att välja den fönsterparti som passar dina behov
bäst.
Storlekar på fönsterpartierna för de brandklassade dörrarna bestäms av utförda brandtester. Storlekar
på andra fönsterpartier ska godkännas av de lokala brandmyndigheterna.
De vanligaste fönsterpartierna för LAMI dörrar:
150
x
500
ENKELGLAS
DUBBEL
ISOLERGLAS
4 mm eller 6 mm
laminerat glas
4 mm eller 6 mm
laminerat glas
x
x
x
x
200 130
1250
p
x
150
Grå PVC-ram
Silikonfogmassa
runt i fönster
TRIPPEL
ISOLERGLAS
Yttre glas av
6 mm laminerade
glas
I mitten 6 mm
trådglas eller klart
brandglas
Standard glasöppningar
för slag- och pendeldörrar
x
300
(400)
300
(400)
300
(400)
300
(400)
1500
x
300
(400)
300
(400)
STANDARD GLASÖPPNING
FÖR SV PENDELDÖRRAR
3 mm acrylglas
Grå gummiram
3
De största möjliga glasöppningar (ej brand- eller akustikdörrar):
Ovi
p
x
7M
8M
9M
10M
325
425
525
625
Efter kundens önskemål
11M
725
12M
825
13M
925
Våra siktrutor, brandklassade eller andra alternativ kan leveraeras enligt kundens önskemål, olika
storlekar och former finns tillgängliga för ditt val. Vi hjälper dig gärna att välja den fönsterparti som passar
dina behov bäst.
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
Tel. +46 8 20 20 51
[email protected]
www.lamidoors.com
5.14
04/15
DÖRRSKYDD
DÖRRSKYDD
Dörrarna från LAMI har en lång livslängd som kan förlängas
ytterligare genom korrekt användning av sparkskydd och kantskydd.
Standardmaterialen består av rostfritt stål, aluminium och polyeten. De
flesta material finns tillgängliga efter kundens önskemål.
AVVISARBÅGAR AV GRÅ 5 MM POLYETEN
VÅRA
DÖRRSPECIALISTER
HJÄLPER DIG ATT HITTA
RÄTT TYP AV SKYDD FÖR
DIN LAMIDÖRR
GRÅ 4 MM POLYETEN FACE SPARKSKYDD
DESIGNSKYDD
LAMI dörrarna kan levereras
med skräddarsydda
sparkskydd i rostfritt stål eller
polyeten.
ROSTFRITT STÅL 1 MM SPARKSKYDD
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
Tel. +46 8 20 20 51
[email protected]
www.lamidoors.com
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
Tel. +46 8 20 20 51
[email protected]
www.lamidoors.com
5.15
5.14
04/15
04/15
DÖRRSKYDD
ÖVRIGA TILLBEHÖR
LAMIs dörrblad har en helt foglös struktur. Därför är kantskyddet alltid
fäst på dörrbladets yta.
LAMIs glasfiberdörrar är en ”designprodukt” till vilken de flesta tillgängliga
dörrbeslag passar. Dörrseten är fabriksmonterade och anpassade för varje
specifikt tillbehör.
KANTSKYDD AV ROSTFRITT STÅL
KANTSKYDD AV ALUMINIUM
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
FINGERSKYDD FÖR PENDELDÖRRAR
Tel. +46 8 20 20 51
[email protected]
www.lamidoors.com
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
Tel. +46 8 20 20 51
[email protected]
www.lamidoors.com
5.21
04/15
MONTERING, UNDERHÅLL OCH ÅTERVINNING
Regelbundet underhåll krävs för att dörren ska uppnå optimal
livslängd. LAMI dörrar är särskilt avsedda för utrymmen där höga
krav ställs på vatten- och fuktbeständighet, hygien samt tålighet mot
såväl mekaniskt som kemiskt slitage.
UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER
Den allmänna konditionen av LAMI glasfiberdörrar bör kontrolleras
en gång om året. I svåra miljöer och hårt bruk kontrolleringsåtgärder
rekommenderas även oftare.
SLAGDÖRRAR
- allmän kondition av gångjärn, lås och andra beslag samt skruvfästning
- glasöppningar och deras fästning
- funktion av dörrstängare och skruvfästning
- skruvfästning av karm
- karmtätningar, kondition och fästning
- kondition och fästning av sparkskydd
- tätningströsklar, funktion och justering
MONTAGE
LAMI glasfiberdörrar är inte svårare att montera än konventionella dörrar, dock är det väsentligt
att dörren är korrekt monterad. I varje leverans av LAMI glasfiberdörrar ingår montageinstruktioner
som underlättar montaget. Vidare assistans kan alltid erhållas genom LAMI representanter.
Monteringsinstruktioner översänds också till hjälp av projektering på begäran.
UNDERHÅLL
PENDELDÖRRAR
LAMI glasfiberdörrar är praktiskt taget underhållsfria gällande dörrblad. Dörrbladen kräver bara
tvättning med vanliga rengöringsmedel eller spritbaserade lösningsmedel. Koltetraklorid, starka
klorhaltiga lösningsmedel, starka alkaliska rengöringsmedel samt slipande rengöringsmedel,
både flytande och pastor borde undvikas. Vid högstryckstvätt se till att vatten inte kan penetrera
skruvfästningen och mellan karm- och väggkonstruktionen. Regelmässiga kontrolleringsåtgärder
borde genomgås först och främst gällande dörrbeslag. Skruvfästning och allmän kondition
av dörrbeslag borde kontrolleras årligen. I svåra miljöer och hårt bruk rekommenderas
kontrollingsåtgärder även oftare.
- allmän kondition av gångjärn och andra beslag samt skruvfästning
- glasöppningar och deras fästning
- kondition och fästning av sparkskydd
- skruvfästning av karm
- karmtätningar, kondition och fästning
Pendelgångjärn skall ej smörjas.
För underhållsinstruktioner specifika för var och en LAMI dörrtypen, vänligen se nedan:
www.lamidoors.com
SKJUTDÖRRAR
ÅTERVINNING
- funktion och fästning av skjutdörrsskena, rullor och skjutstoppar
- kondition och fästning av kornisch
- funktion och fästning av golvstyrning
- skruvfästning av dörrbeslag
Dörrblad, karmar och metalldelar kan återvinnas. Alla produkter tillverkade av LAMI DOORS gruppen
är förpackade i miljövänliga och återvinningsbara materialen. Samtliga förpackningsmaterial är
återvinningsbara.
Skjutdörrsskena skall ej smörjas.
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
Tel. +46 8 20 20 51
[email protected]
www.lamidoors.com
LAMI
LAMI symbol is a registered trademark.
The right to change reserved.
[email protected]
www.lamidoors.com
MUOVILAMI OY (huvudkontor)
+358 20 7281 828
LAMIDOORS AB
Tel. +46 8 20 20 51
www.lamidoors.com
[email protected]