Användarhandledning för kaffeautomat Cremona XL

Användarhandledning för
kaffeautomat Cremona XL
Användarhandledning för Korinto
Instruktioner för servering i kopp
1. Placera kopp på kopphyllan.
2. Tryck på önskat val.
3. Ta koppen efter pipet som signalerar när
drycken är klar.
Instruktioner för servering i termos.
1. Vik bort kopphållaren och placera
termoskannan.
2. Tryck på valet för kanna.
3. Ta termosen när sista bryggningen är avslutad.
För Korinto FB/ES/IN är det möjligt att justera höjden på koppstället för små och stora koppar. Vrid ut
kopphyllan, justera höjden och fäll in kopphyllan.
Daglig påfyllning och rengöring
1. Öppna dörren och vik upp locket på maskinen.
2. Fäll upp locken på produktbehållarna för att fylla på produkter.
3. Dra ut spillbrickan genom att ta tag i sidorna längst ner och dra rakt ut.
4. Ta ut sumpbehållaren och byt sumppåse.
5. Torka ur automaten med fuktig trasa, sätt tillbaka sumpbehållaren.
6. Rengör spillbricka och sätt tillbaka den.
7. Fäll ner locket på maskinen.
Kör sköljprogrammet
8. Öppna dörren, montera servicenyckeln. Placera kannan.
9. Tryck på den nedre knappen tätt följt av den övre knappen, nr 3 och nr 2 enligt figur nedan.
2
3
10. För att komma tillbaka till serveringsläge tryck knapp 3.
11. Ta bort servicenyckeln, stäng dörren och torka av maskinen utvändigt.
Åtgärder vid driftstörningar
Fel
Waste container full
No coffe
Åtgärd
Töm sumplådan med stängd dörr. Sumplådan måste
vara borta min.10sek.
Fyll på bönor, alt öppna spjället
Vid felanmälan ska ID-nummer, placering och felbeskrivning lämnas. Selecta tillhandahåller utprovade
kvalitetsprodukter speciellt anpassade för automatservering. För kontakt med vår kundtjänst ring 0770-85 85
85 eller besök vår hemsida www.selecta.se.
I-006