dorma ts 99 flr-k

Friswing glidskenedörrstängare
DORMA TS 99
i Contur Design
reddot design award
winner 2005
DORMA TS 99
Friswing glidskenedörrstängare
För brand- och
rökavskiljande dörrar.
DORMA TS 99 FL är en
dörrstängare med elektro­
hydraulisk uppställning med
friswingfunktion, som
används tillsammans med
ett rökdetektorsystem
(t ex DORMA RMZ).
DORMA TS 99 FLR är en
kombinerad dörrstängare
med elektrohudraulisk
uppställning med friswingfunktion och rökdetektor.
På bägge systemen kan
dörrarna manövreras manuellt
utan dörrstängarfunktion.
Vid larm eller strömbortfall
stängs dörren automatiskt
via dörrstängaren.
Fördelar – punkt för punkt
För fackhandeln
2 Rationell lagerhantering
med separata förpack­
ningar för dörrstängare
respektive glidskenor.
För arkitekten
2 Kompakt konstruktion.
2 För brand- och rökavskiljande dörrar på servicehus,
sjukhus och annat boende
För installatören
2 Snabbt och enkelt montage.
2 Tidsbesparande, enkel
elanslutning.
För användaren
2 Dörren frikopplad från
dörrstängaren, inget
öppningsmotstånd.
2 Enkel, manuell funktionskontroll.
F Lämplighetsbevis
TS 99 FL
DORMA TS 99 FL är
godkänd av Deutsches
Institut für Bautechnik,
Berlin, tillsammans med
DORMA RMZ och andra rökdetektorsystem.
TS 99 FLR
DORMA TS 99 FLR är
godkänd som uppställningsenhet av Deutsches Institut
für Bautechnik, Berlin.
Tekniska data
Stängningskraft
Allmänna dörrar
TS 99 TS 99 TS 99
FL
FLR FLR-K
Storlek
≤ 1100 mm
EN 4
EN 4
2
2
EN 4
2
Brand- och rökavskiljande dörrar ≤ 1100 mm
2
2
2
enligt EN 1154
Samma utförande för både
vänster- och högerdörrar
2
2
2
Armsystem
Glidskena
2
2
2
Stängningshastigheten
steglöst reglerbar via ventil
2
2
2
Friswing-funktion
2
2
2
Vikt i kg 3,5
4,9
5,1
Mått i mm
Längd
371
660
371
(utan Glidskena) Djup
52
52
52
Höjd
71
71
71
Dörrstängare certifierad
enligt EN 1154 2
2
2
Uppställningsanordning
certifierad enligt EN 1155
2
2
2
-märkning för byggprodukter
2
2
2
Funktioner
Rökdetektor
–
2
2
Utlösningsanordning 2
2
2
Strömförsörjning
–
2
2
Rökavkänning
Optisk
–
2
2
Anslutning av 2-trådsteknik –
2
–
ytterligare detektorer
–
2
2
Anslutningseffekt för ytterligare
detektorer i W (max.)
–
5,7
7,8
LED-
Alarm
–
2
2
Drift
–
2
2
meddelanden
Underhåll –
–
2
–
2
Nedsmutsning
–
Driftspänning
24 V DC 230 V AC230 V AC
± 15 %
± 10 %
± 10 %
Utgångsspänning –
Effektförbrukning i W
2
Potentialfri växlande
kontakt
–
Max. belastning
Återställning
Automatisk
–
omställbar till manuell reset
–
Funktionskontroll
–
Anslutning för extern
manuell utlösning –
Skyddsklass/skyddstyp
–
24 V DC 24 V DC
14,6
14,8
24 V 24 V
AC/DC AC/DC
2A
2A
2
2
2
–
2
–
2
2
IP 20 IP 20
TS 99 FLR-K
DORMA TS 99 FLR är
godkänd som uppställningsenhet av Deutsches Institut
für Bautechnik, Berlin.
TS 99 FL/FLR, S
DORMA TS 99 FL
515,5
441
428
52
18 18
16 11 16
71
105
20
31
69
131
29
73
371
DORMA TS 99 FLR
29
73
69
335
20
18 18
71
105
131
16 11 16
52
428
31
441
660
DORMA TS 99 FLR-K
823
40
52
18 18
71
16 1116
115
30
428
73
29
131
69
371
Friswingfunktionen
När dörrbladet öppnas
(ca 75°), hålls fjädern kvar
i detta läge via den elektrohydrauliska uppställnings­
anordningen, dörren kan
sedan stängas och öppnas
fritt tack vare armens friswingfunktion.
Vid brandlarm eller ström­
avbrott stängs dörren automatiskt av dörrstängaren.
Användes för brand- och
rökavskiljande dörrar i
servicehus, sjukhus och annat
boende.
1 Friswingområde
2Helt kontrollerad stängning
(strömlös)
2
TS 99 FL/FLR, S
1
DORMA TS 99 FL
Friswing glidskenedörrstängare
Användning och montering
max. 10
441
428
120
72
110
65
16
42
33
143
150
69
171
24 V DC
160
142
Monteringsanvisning för pardörr på begäran
GSR
TS 93
TS 99 FL
Passiv dörr
Aktiv dörr
Dörrstängare DORMA TS 99 FL för standardmontage (dörrbladsmontering)
Exempel: Vänsterdörr, högerdörr spegelvänd
400
171
200
10
85
24 V DC
20
41,5
36
max. 7
29,5 40
69
150
143
171
428
441
Dörrstängare DORMA TS 99 FL karmmontage
Exempel: Vänsterdörr, högerdörr spegelvänd
TS 99 FL/FLR, S
DORMA TS 99 FLR
Monteringsexempel
400
171
535
10
20
41,5
85
36
230 V AC
29,5 40
69
max. 7
150
428
441
143
Dörrstängare DORMA TS 99 FLR Karmmontage, (ej för dörrbladsmontage)
Exempel: Vänsterdörr, högerdörr spegelvänd
Ø 10 (230 V AC)
max.10
150
40
24
Ø 8 (24 V DC)
110
16
52
24 V DC
120
5
72
65
42
43,5
5
125
30
71
428
69
171
142
160
Dörrstängare DORMA TS 99 FLR-K Dörrbladsmontage, (OBS! Glidskena måste alltid monteras på karm)
Exempel: Vänsterdörr, högerdörr spegelvänd
TS 99 FL/FLR, S
DORMA TS 99
Inkopplingsexempel
DORMA TS 99 FL + RMZ + 2x RM
RM
RM
230 VAC
230 VAC
RM
RM
Kabelrekommendation:
I - Y (St) Y 2 x 2 x 0,6
RM
RM
RM
RM
RMZ
RMZ
TS99 FL
TS99 FL
15
15
14
14
6
6
5
5
4
4
14
14
4
3
3
2
2
1
1
1
18 k Ω
18 k Ω
12 3 11 10 2 14
12 3 11 10 2 14
15
15
14
14
6
6
5
5
4
4
14
14
4
3
3
2
2
1
1
1
18 k Ω
18 k Ω
13
13
13
12
12
11
11
11
12
10
12
10
9
9
8
8
7
7
2x121k Ω
2x121k Ω
13
13
13
12
12
11
11
11
12
10
12
10
9
9
8
8
7
7
2x121k Ω
2x121k Ω
7 8 9 16 1 4
7 8 9 16 1 4
HT
HT
knappen ska
monteras i dörrens
närhet och får
inte döljas av den
öppnade dörren.
HT
HT
Fördelardosa,
tillhandahålles
av kunden
N PE
N PE
121 k Ω
121 k Ω
L
L
Säkring 10 A,
tillhandahålles
av kunden
TS 99 FL
TS 99 FL
230 V AC
230 V AC
± 10%
± 10%
RMZ
RMZ
DORMA TS 99 FLR + 2x RM
RM
RM
Kabelrekommendation:
I - Y (St) Y 2 x 2 x 0,6
230 VAC
230 VAC
RM
RM
RM
RM
RM
RM
TS 99 FLR
TS 99 FLR
18 k Ω
18 k Ω
15
15
14
14
5
5
3
3
2
2
1
1
Fördelardosa,
tillhandahålles
av kunden
230 V AC
230 V AC
± 10%
± 10%
33
44
55
66
1414
1515
18 k Ω
18 k Ω
11
Säkring 10 A,
tillhandahålles
av kunden
12
12
3
3
9
9
7
7
HT
HT
NO
NO
NCNC
CC
99
77
88
TS 99 FLR
TS 99 FLR
1010
1111
1111
1212
knappen ska
monteras i
dörrens närhet
och får inte
döljas av den
öppnade
dörren.
15
15
14
14
18 k Ω
18 k Ω
12
12
HT
HT
DORMA TS 99 FLR-K + 2x RM
RM
RM
230 VAC
230 VAC
RM
RM
Kabelrekommendation:
I - Y (St) Y 2 x 2 x 0,6
RM
RM
TS 99 FLR-K
TS 99 FLR-K
18 k Ω
18 k Ω
12 3 11 10 2 14
12 3 11 10 2 14
15
15
14
14
6
6
5
5
4
4
14
14
4
3
3
2
2
1
1
1
RM
RM
13
13
13
12
12
11
11
11
10
12
10
12
9
9
8
8
7
7
18 k Ω
18 k Ω
2x121k Ω
2x121k Ω
15
15
14
14
6
6
5
5
4
4
14
14
4
3
3
2
2
1
1
1
13
13
13
12
12
11
11
11
10
12
10
12
9
9
8
8
7
7
2x121k Ω
2x121k Ω
7 8 9 16 1 4
7 8 9 16 1 4
HT
HT
knappen ska
monteras i dörrens
närhet och får
inte döljas av den
öppnade dörren.
HT
HT
Fördelardosa,
tillhandahålles
av kunden
N PE
N PE
121 k Ω
121 k Ω
FLR-K
FLR-K
L
L
Säkring 10 A,
tillhandahålles
av kunden
230 V AC
230 V AC
± 10%
± 10%
TS 99 FL/FLR, S
DORMA TS 99
Leveransomfång &
Tillbehör
Leveransomfång och tillbehör
Glidskena med Glidskena med RMZ
RM
Manuell knapp
HT-UP
friswingarm
friswingarm
Rökdetektor- Rökdetektor
central
35901531
HT-AP
35901532
648000xx 648200xx
Dörrstängare TS 99 FL
Dörrbladsmontage
#
#
#
yY
Storlek EN 4
533001xx
Dörrstängare TS 99 FL
Karmmontage
#
#
#
yY
Storlek EN 4
533101xx
Dörrstängare TS 99 FLR
Storlek EN 4
#
#
yY
542701xx
Dörrstängare TS 99 FLR-K
Storlek EN 4
#
#
yY
542801xx
yY = Dörrstängare med
glidskena komplett
Färg
silver
xx
01
vit (RAL 9016)
specialfärg
11
09
Beskrivningstext
DORMA TS 99 FL
Användningsområde
Dörrstängare för brand- och
friswingfunktion
– Levereras med: huvudarm,
rökavskiljande dörrar
Dörren kan manövreras manuellt
glidskena, glidkloss, täckkåpa,
Endast för montage på
utan dörrstängarfunktion
karmöverföring, gavlar och
gångjärnssidan
Vid larm eller strömbortfall
monteringsskruvar
stängs dörren automatiskt via
Funktionsbeskrivning
dörrstängaren
Dörrstängare för glidskenesystem
– Standardfärger: silver, vit
med elektrohydraulisk
– Specialfärger: NCS- eller
uppställning och
RAL-skalor
rökdetektor
huvudarm, glidskena,
Användningsområde
Användningsområde
Dörrstängare för brand- och
Dörrstängare för brand- och
rökavskiljande dörrar
rökavskiljande dörrar
Dörren kan manövreras manuellt
glidkloss, elektromekanisk
utan dörrstängarfunktion
rökdetektor
Vid larm eller strömbortfall
Dörren kan manövreras manuellt
stängs dörren automatiskt via
utan dörrstängarfunktion
dörrstängaren
Vid larm eller strömbortfall
– Standardfärg: silver
stängs dörren automatiskt via
– Specialfärger: NCS- eller
dörrstängaren
RAL-skalor
– Standardfärg: silver
– Levereras med:
– Specialfärger: NCS- eller
uppställningsanordning,
RAL-skalor
rökdetektor, nätenhet, täckkåpa,
– Levereras med:
gavlar och monteringsskruvar
huvudarm, glidskena,
Dörrstängare för brand- och
Dörren kan manövreras manuellt
– Levereras med:
rökavskiljande dörrar
utan dörrstängarfunktion
huvudarm, glidskena,
Vid larm eller strömbortfall
glidkloss, elektromekanisk
Funktionsbeskrivning
stängs dörren automatiskt via
uppställningsanordning,
Dörrstängare för glidskenesystem
dörrstängaren
rökdetektor, nätenhet, täckkåpa,
med elektrohydraulisk
– Standardfärger: silver, vit
gavlar och monteringsskruvar
uppställning, friswingfunktion,
– Specialfärger: NCS- eller
strömförsörjning och rökdetektor
RAL-skalor
DORMA TS 99 FLR
DORMA TS 99 FLR
Funktionsbeskrivning
Funktionsbeskrivning
Dörrstängare för glidskenesystem
Dörrstängare för glidskenesystem
med elektrohydraulisk
med elektrohydraulisk
uppställning med magnetventil
uppställning med magnetventil
och friswingfunktion och
och friswingfunktion och
glidkloss, elektromekanisk
uppställningsanordning,
rökdetektor, nätenhet, täckkåpa,
gavlar och monteringsskruvar
DORMA TS 99 FLR/K
Användningsområde
TS 99 FL/FLR, S
www.dorma.com
Door Control
Automatic
Movable Walls
ScanBalt
DORMA Sverige AB
F O Petersons Gata 24
SE-421 31 Västra Frölunda
Tel.+46 31 289520
Fax+46 31 281739
30 129 20-1
Locks and panic
hardware
Rätt till ändringar förbehålles.
Glass Fittings
and Accessories