Justerbara avlyftningsbara gångjärn med täcklock

CFO.
FM Design
Justerbara avlyftningsbara
gångjärn med täcklock
• Material
Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer. Resistent mot
lösningsmedel, oljor, fetter och andra kemiska ämnen.
• Färg
Svart, matt yta.
• Sprint med åttakantig styrning
Acetal baserad (POM) teknopolymer, svart färg.
• Täcklock skruvar
Polyesterbaserad (PBT) teknopolymer, svart färg, matt yta, snap-in
montering.
• Täcklock för sprint
Teknopolymer, svart färg, matt yta, pressas dit efter montering.
• Montering på ram och dörr
Genomgående hål för sexkantiga skruvar, cylindrisk skruv med invändig
sexkant eller M5 sexkantiga muttrar (UNI 5588).
Kännetecken och användning
CFO. serien med justerbara gångjärn (Elesa patent) har utformats för att
korrigera eventuell snedställning mellan dörr och karm.
De kan monteras på dörrar som öppnas till höger eller till vänster. De
båda gångjärn halvorna har urtag för den speciella sprinten: hålen på
ytterkanterna kan täckas med de medföljande täcklocken.
Specialutförande på förfrågan
Täcklock för skruvar i olika RAL-färger.
För att välja lämplig modell och rätt antal gångjärn för din tillämpning, se
Riktlinjer
www.elesa.com • Gångjärn
(se sidan ).
Kod
Benämning
L
B
f
f1
f2
H
h1
h2
l1
l2
l3
b1
b2
d
d3
d6
426211-C9
CFO.65 EH-5-C9
64
24.5
19
6
9.5
16
9
2.5
31
2
24
17.5
16
8
5.5
8.5
# Förslaget åtdragningsmoment för monteringsskruvar.
20-07-2015
Elesa design alla rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
C#
[Nm]
5
25
Resistens tester
Axiell belastning
Parallel plane
Radiell belastning
Perpendicular plane
Parallel plane
Perpendicular plane
Maxlast
Maxlast
Benämning
Ea [N]
Er [N]
CFO.65 EH-5-C9
290
200
Den elastiska deformation som sker på gångjärn för belastningsvärden högre än de som anges i tabellen gör belastnings vädet vid brott meningslöst.
Monteringsinstruktion
1.Montera de båda gångjärnshalvorna med den åttakantiga styrningen
för sprinten på karmen och de två andra halvorna med hål för
sprinten på dörren.
2.Sätt i sprintarna med den åttakantiga styrningen i de två
gångjärnshalvorna monterade på karmen genom att matcha
markeringen ingraverat på sprinten och på gångjärnet.
3.Montera dörren geom att passa in den på de båda sprintarna.
Justerings exempel
Förskjutning av den nedre delen av dörren
För att få dörren i linje med karmen, vrid sprinten på gångjärn 1 moturs
med 45 ° eller 90 ° och sprinten på gångjärn 2 medurs.
Förskjutning av den övre delen av dörren
För att få dörren i linje med karmen, vrid sprinten på gångjärn 1 moturs
med 45 ° eller 90 ° och sprinten på gångjärn 2 medurs.
www.elesa.com • Gångjärn
Justering av dörren
Vid förskjutning mellan dörr och karm kan lutningen på dörren justeras
genom att vrida den åttkantiga sprinten medurs och moturs.
Genom att vrida sprinten moturs, ökar avståndet S (+0,5) samtidigt
genom att vrida sprinten medurs minskar den (-0,5).
Korrigering av avvikelser
Sprinten har en åttakantig styrning som möjliggör en korrigering av en
förskjutning av en dörr (fig. 1-2-3-4). För att få dörren i linje med karm,
kan det vara nödvändigt att justera sprinten i båda gångjärnen.
Elesa design alla rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
20-07-2015