Installations och anvandaranvisning Kuben 3 & 4

Senast ändrad 2015-01-28
Monteringsanvisning för Kuben 3 & 4
Gratulerar till ny täljstenskamin!
Vänligen ta god tid på dig och läs igenom hela bruksanvisningen innan monteringen påbörjas.
Tänk på att underlaget ska vara dimensionerat för att bära kaminens (och skorstenens) vikt.
Eldstadsplanet skall vara av obrännbart material och nå minst 30 cm framför kaminens front.
Kontrollera att alla detaljer finns med och att inga skador finns på materialet innan montering.
Reparationskit medföljer till småreparationer av täljstenen.
Sida 1
Senast ändrad 2015-01-28
Monteringsanvisning för Kuben 3 & 4
Avstånd till centrum rökrör från kaminens baksida vid toppanslutning 130 mm
Sida 2
Senast ändrad 2015-01-28
Monteringsanvisning för Kuben 3 & 4
Avstånd till brandmur och skråavstånd till trävägg
Avstånd till brandmur med sidoglas
Avstånd till brandmur utan sidoglas
Avstånd till trävägg med sidoglas
Avstånd till trävägg utan sidoglas
Med sidoglas
Utan sidoglas
Brandmurs mått
vid hörnplacering
Sida 3
Senast ändrad 2015-01-28
Monteringsanvisning för Kuben 3 & 4
En sektion under dörr
Sida 4
Senast ändrad 2015-01-28
Monteringsanvisning för Kuben 3 & 4
Fig.1
1. Lägg sockelplattan på plats (520x440x50), topplattan har samma mått
men är tvådelad och med pålimmad tätningsfilt och rökuttag i den bakre
delen för ev. toppanslutning.
Sockelplattan rätas upp vid behov (med ex. metallbrickor) så att den ligger i våg, och med godkänt avstånd till brännbart material. Se sida 3.
2. Placera 15 mm stålkrage (2-delad) på sockelplattan.
3. Montera sidostenar, frontsten och bakväggssten med hål Ø115 mm ner
på stålkragen (stålkragen håller ihop stenarna för stabiltetens skull), OBS
blanda ej ihop bakväggsstenen med stenen för rökuttaget högst upp i bak.
4. Trä på nästa stålkrage i spåret på täljstenarna så att de låses. Ursparning
för dörr ska vara uppåt och i framkant
Sida 5
Senast ändrad 2015-01-28
Monteringsanvisning för Kuben 3 & 4
Fig.3
1. Montera 2 stödstenar för brännplattan på bottenplattan
(317x250x25).
Stödstenarna står löst intill sidostenarna på varje sida och skjuts
mot bakväggsstenen.
Fig 4.
2. På var sida av dörren sitter en skruv med sättmutter. Dessa skall
tas bort, då de är till en annan kaminmodell.
3. Gör färdigt ev. tillkoppling av friskluft.
4. Placera dörren uppe på frontstenen, så att ramen nedåt kommer
framför stålkragen (du bör ta hjälp med att hålla i dörren, då den
annars kan tippa bakåt)
5. Tippa dörren lite framåt, och trä brännplattan (eldstadens botten)
på plats så att den vilar på stödstenarna. Urspårningen i plattan
ska vara bakåt och stenen ska skjutas helt bakåt.
Sida 6
Senast ändrad 2015-01-28
Monteringsanvisning för Kuben 3 & 4
Fig. 5 och 6
Främre och bakre sidostenen för sidoglas har spår på stenens utsida och mitt på stenen för
sidoglasets ram (A). På KUBEN med 1 sidoglas finns inga sådana spår i stenen (B).
1. Montera de två främre sidostenarna vid dörren (132,5 X 520 X 80)
2. Placera de två bakre sidostenarna (132,5 X 520 X 50), ( vid 1 sidoglas – tät sida 307,5 X
520 X 50)
3. Montera de två bakre stenarna, med vertikala spår mot sidostenarna.
4. Montera sidoglasen (sidoglaset) genom att skjuta ned hela ramen i spåren. Var försiktig så
inte stenarna välter. Innan montering av sidoglas skal umbracoskruvarna (B 1:2) skruvas
loss
5. Montera 30 mm stålkrage med ursparning vid sidoglasen (sidoglaset).
6. Trä ned 3 st 52 cm tätskenor i spåren i bakväggsstenarna ( vid 1 sidoglas trä ned ytterligare en tätskena i den sten som ersätter sidoglaset).
52 cm tätskena
Umbracoskruv
Sida 7
Senast ändrad 2015-01-28
Monteringsanvisning för Kuben 3 & 4
Fig. 7
1. Montera vermikulitplattan A med ursparning och hål för sekundärluft mot bakväggen och ner på brännplattan (Hålen ska vara uppåt enligt bild).
Fig. 8
1. Montera vermikulitskiva B, ovanpå vermikulitskiva A.
2. Sätt vermikulitlisterna C, mellan sidoglas och vermikulitskiva A & B. Var försiktig
när de monteras.
3. Montera vermikulitskiva D på eldstadsbotten
4. Lägg vermikulitskiva E ovanpå de stående vermikulitskivorna - sätt i 8 mm ståltapp
i hålet i vermikulitskivans bakkant så att den inte tippar ned.
Fig. TS
1. Bilden visar vermikulitskiva istället för ett sidoglas som monteras framför vermiku-
Sida 8
Senast ändrad 2015-01-28
Monteringsanvisning för Kuben 3
Fig. 12
1. Lägg dit täljstenslisten (350 X 95 X 42) på dörramen, emot stålkragen
2. Montera bakväggen med rökuttaget.
3. Montera och häng värmeskölden på plats, och gör färdigt monteringen av anslutningsröret.
OBS vid toppanslutning behöver inte värmesköldens lösa runda plåt demonteras, utan skall
sitta kvar som värmeskydd.
4. Montera sidostenarna, med hålen för ståltapparna med det minsta avståndet kvar till nedsidan
av stenen.
5. Montera frontstenen med extra spår för dörramen nedåt.
6. Montera 15 mm stålkrage.
7. Skjut ned 4 stycken 26 cm tätskenor i spåren
8. Tryck in 2 ståltappar i vardera sidosten.
9. Lägg horisontell rökledarplatta H1 på ståltapparna och skjut stenen bakåt, så röken kommer
upp i framkant.
Fig. 13
1. Montera den främre labyrintplattan (417 X 100 X 40), stående längst fram på den liggande rökledarplattan (se bild).
2. Montera den mittersta labyrintplattan (340 X 160 X 40), ca 6 cm bakom den främre labyrintplattan.
3. Montera två labyrintklossar (120 X 160 X 40), som bilden visar.
4. Vid bakanslutning är det lämpligt att ansluta mot skorstenen innan locket läggs på plats.
5. Läck lockets två halvor på plats.
OBS. vid toppanslutning, glöm ej att sätta täljstenspucken på plats i det bakre rökuttaget.
Fästvinklar skruvas fast på värmeskölden
Tas ur vid anslutning bakåt
Sida 9
Senast ändrad 2015-01-28
Monteringsanvisning för Kuben 4
Fig. 14
1. Lägg dit täljstenslisten (360 X 60 X 42) på dörramen, emot stålkragen
2. Montera bakväggen.
3. Montera sidostenarna, med hålen för ståltapparna med det minsta avståndet kvar till nedsidan av
stenen.
4. Montera frontstenen med extra spår för dörramen nedåt.
5. Montera 30 mm stålkrage.
6. Skjut ned 4 stycken 26 cm tätskenor i spåren
7. Tryck in 2 ståltappar i vardera sidosten.
Fig. 15
1. Lägg horisontell rökledarplatta H1 på ståltapparna och skjut stenen framåt, så röken kommer upp i
bakkant.
2. Montera vertikal (stående) rökledarplatta V1 (höjd 230 X bredd 300 X 50) på den liggande rökledarplattan och mitt i spisen.
V1
Fig 14
Fig 15
Sida 10
Senast ändrad 2015-01-28
Monteringsanvisning för Kuben 4
Fig. 16
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Montera bakväggen med rökuttaget.
Montera sidostenarna, med hålen för ståltapparna med det minsta avståndet kvar till nedsidan av stenen.
Montera frontstenen.
Montera 15 mm stålkrage.
Skjut ned 4 stycken 26 cm tätskenor i spåren
Tryck in 2 ståltappar i vardera sidosten.
Lägg horisontell rökledarplatta på ståltapparna och skjut stenen bakåt, så röken kommer upp i framkant.
Fig. 17
1. Montera den främre labyrintplattan (417 X 100 X 40), stående längst fram på den liggande rökledarplattan
(se bild).
2. Montera den mittersta labyrintplattan (340 X 160 X 40), ca 6 cm bakom den främre labyrintplattan.
3. Montera två labyrintklossar (120 X 160 X 40), som bilden visar.
4. Vid bakanslutning är det lämpligt att ansluta mot skorstenen innan locket läggs på plats.
5. Lägg lockets två halvor på plats.
OBS. vid toppanslutning, glöm ej att sätta täljstenspucken på plats i det bakre rökuttaget.
Fig 16
Fig 17
Sida 11
Senast ändrad 2015-01-28
Monteringsanvisning för Kuben 3 & 4
Labyrintplacering vid sidoanslutning
Sida 12
GARANTI
PÅ PRODUKTER FRÅN GRANIT KLEBER AS
KAMIN
Granit-Kleber AS ger 5 års garanti på stenarna av täljsten i kaminen från det att kaminen är köpt.
Garantin förutsätter att kaminen är monterad enligt gällande föreskrifter och lagar, samt
efter Granit-Klebers monterings anvisning.
Dörrarna har två års garanti med hänsyn till material/fabrikationsfel, och glasen i
dörrarna har ett års garanti.
Vid följande fel gäller inte garantin
Missfärgning av guld/nickel dörr.
●
Invändiga delar som vermikulitskivor, brännplattor och packningar.
●
Skador som uppstår under eldning av annat än ved.
●
STENAR
Täljstenar skall monteras och behandlas efter medföljande vägledning.
Eventuella skador eller fel skall raporteras till oss inom 7 dagar.
Täljsten är ett naturmaterial, färgvariationer och mönstervariationer förekommer
och är inte en reklamation. Därför är varje spis unik i sitt utseende.
REKLAMATIONER
Reklamation görs där produkten är köpt.
Fyll i reklamationsrapporten och faxa/maila den till Nordiska Skorstensprodukter AB. Hänvisa till faktura och/eller ordernr i rapporten. Vid transportskador, skall reklamation göras direkt till de transportföretaget, som levererat varan.
●
Mail: [email protected]
●
Fax: 0521-64 630
Reklamationsanmälan
Återförsäljare:
Adress:
Postnr/Ort:
Telefon:
Mail:
Ordernr:
Fakturanr:
Produkt:
Beskrivning av skada:
Skadade stenar - ange stenarnas placering/nummer:
Observera varor som är transportskadade skall anmälas till transportören omgående
För skador uppkommna under transporten ansvarar NSP inte.
Datum:
Signatur:
Handläggare hos NSP:
Ärendet åtgärdat datum:
Åtgärd:
Nordiska Skorstensprodukter AB
Nygatan 87, Box 89 468 22 Vargön
Telefon: 0521-65 999 Fax: 0521- 64 630
Mail: [email protected]
BRUKSANVISNING
TÄLJSTENSKAMINER
KUBEN
OSCAR
OCTO
MERETHE
OTTA
Tack för att du valt en täljstenskamin från Nordiska Skorstensprodukter – en täljstenskamin som är till 100% koldioxidneutral när
den används rätt enligt denna bruksanvisning, som dessutom släpper
ut 90% mindre partiklar i närmiljön än vad gamla braskaminer gör.
Tack för din insats för en renare miljö, en minskad vedförbrukning
och en eldstad som kommer att skänka glädje under många år.
Detta dokument kan även hämtas på vår hemsida
www.nspab.se
NÄR KAMINEN ÄR NY.
Täljstenen innehåller en viss mängd fukt när
kaminen är ny (eller när den stått i fuktig miljö en
tid), denna fukt kommer att försvinna vid eldningen de första gångerna. Stenen kan avge lite sotigt
vatten underd ineldningsfasen. Detta sotvatten
tvättas bort med vatten och såpa.
Vi rekommenderar att ineldning sker under en
veckas tid, med mindre brasor (se eldningsinstruktion nedan & den bifogade allmänna
eldningsinstruktionen)
UPPTÄNDNINGSTEKNIK.
Tänd från toppen, istället för i botten! se bild.
Trava tändved i två till tre varv, stapla finhuggen
ved på toppen och tänd med braständare. Totala
vikten på tändbrasan bör inte överstiga 2,5 KG.
vedmängden vid påfyllning bör inte överstiga max
2,5 – 3 KG ved/timme
Öppna spjället vid luckan helt och ställ dörren på
glänt så att brasan syresätts ordentligt. Luckan
kan behöva stå på glänt upp till ca tio minuter innan draget kommit igång ordentligt, eller så lång
tid som det tar för tändbrasan att komma igång.
När veden i botten av spisen värms upp av tändbrasan på toppen, avger den gaser som utgör
hälften av energin i veden. Dessa gaser antänds
när de når flammorna i det övre vedlagret. Detta
sätt att tända kaminen ger renare eldstad, renare
glas och mindre olägenhet för grannarna.
SPJÄLLET VID LUCKAN
Täljstenskaminen har ett spjäll för reglering av
kaminens effekt och intensitet, spjället sitter i
luckans underkant ( på OTTA sitter spjället på
luckan) och regleras genom att det skjuts in eller
dras ut. Utdraget läge = öppet spjäll, inskjutet
läge = stängt spjäll. För OTTA vrids rosettspjälletför att stänga eller öppna.
För samtliga modeller utom OTTA kommer förbränningsluften in underifrån via täljstenen med
hål i bak nere vid golvet. När spjället dras ut
kommer luft in i ett dubbelmantlat utrymme innanför kaminluckan på bägge sidor, fördelar sig,
värms upp och strömmar ut i glasets ovankant in i
förbränningen.
Luft sugs också in bakom vermikulitplattan med
hål (detta kallas för sekundärluft) och den luftens
funktion är att bränna gaser i den övre delen av
brännkammaren för högre verkningsgrad.
Sekundärluften påverkas inte av att man reglerar
spjället.
För modell OTTA kommer förbränningsluften rakt
in i eldstaden via rosettventilen. Sekundärluften
kommer in via hål i täljstenen på kaminens baksida och in i en stålkassett där den förvärms och
strömmar ut genom hål i kassettens överkant.
TILLUFT UTIFRÅN
Moderna, täta hus med mekaniska ventilationssystem kan behöva ta förbränningsluft utifrån
Alla modeller utom OTTA kan förses med separat tilluftskanal från det fria. Hålet för tilluft i
bakre stenen är 135 mm i diameter. Vid koppling
av uteluft ska uteluftsanslutningen stanna vid
täljstenens insida, så att luften strömmar in i det
tomma utrymmet under eldstaden och ombesörjer
både primär och sekundärlufttillförsel. Ventilationsröret tätas mot täljstenen.
Tänk på att långa tilluftskanaler och böjar ger
större motstånd och mindre mängd luft som kommer in till kaminen. Korta tilluftskanaler med stor
area fungerar bättre.
Tilluftskanaler som passerar yttervägg, bjälklag
eller ligger under huset skall isoleras. Observera
att tilluftskanal som dras ned i krypgrund alltid
ska mynna på grundens utsida och bör förses med
insekts/smådjursskydd i form av nät eller galler.
Tänk på att täta bjälklagets fuktspärr vid håltagning för tilluftskanal.
Detta dokument kan även hämtas på vår hemsida
www.nspab.se
RENGÖRING AV TILLUFTSKANAL/TILLUFTSKANAL VID
KAMINENS GLASRUTA
Tänk på att en tilluftskanal blir smutsig inuti
varför den bör anordnas så att den kan rensas.
En gång om året är lämpligt att kontrollera hur
inloppet till kanalen ser ut. Mest smuts och damm
samlas alltid vid inloppet till kanalen (i nät eller
galler) och tas enklast bort med en borste. Rensning av hela kanalen bör utföras med roterande
maskindriven borste för bästa resultat. Vid sådan
rensning tänk på att ordna en dammfälla (ex.
en industridammsugare) som drar smutsen till
dammfällan så att inte all smuts hamnar under
eldstaden i kaminen.
Tilluftskanalerna som släpper in luft i överkant
av glasluckan bör rengöras några gånger om året
– lämpligast genom att borsta rent öppningarna
med en borste eller dammsuga rent (tänk på att
kaminen ska vara kall när detta görs).
SKÖTSEL/UNDERHÅLL AV
TÄLJSTENEN
Fläckar från fett, stearin osv. slipas lättast bort
med fint sandpapper. Stearinfläckar kan brännas bort med hjälp av varmluftspistol eller genom
naturlig avdunstning som tar en tid.
Det går att tvätta stenen med såpvatten.
Om det kommit ut brunaktigt sotvatten i skarvarna mellan täljstenar tvättas detta enklast bort
med såpvatten och om det fastnat slipas
skarvarna med fint sandpapper.
OLIKA TYPER AV PROBLEM
(se också den allmänna eldningsinstruktionen för felsökning och åtgärd av vissa
eldstadsrelaterade problem)
Sotvatten i skarvar mellan täljstenar – uppkommer oftast vid upptändning av ny kamin
(kondens bildas på stenens insida vid upphettning, vattnet blandas med rök/sot och rinner
ut ur spisen i skarvar) eller vid upptändning av
kamin som stått oeldad en tid, exempelvis i ett
fritidshus, eller i ett hus där för stort undertryck
råder.
Repor på täljstenen – slipas bort med fint
sandpapper.
Hack, urslag i täljstenen – repareras med medföljande reparationskit bestående av täljstenspulver och vattenglas. Blanda pulvret och vattenglaset till en spackelliknande konsistens. Stryk på
i skadan – låt torka ett dygn – slipa sedan den
reparerade ytan med sandpapper till rätt släthet.
Mer utförlig information finner
ni i den bifogade eldningsinstruktionen.
VERMIKULITSKIVOR
Vermikulit är ett värmebeständigt material. Dess
funktion är att skydda täljstenen och återstråla
värme till förbränningen. Skivorna är lätta att
skada om man ex. slänger in veden.
Små sprickor i vermikuliten kan uppstå och är
normalt sett inte ett problem, däremot om bitar av
vermikuliten faller bort är det dags att byta ut de
skadade skivorna så att inte skador på täljstenen
uppstår.
Detta dokument kan även hämtas på vår hemsida
www.nspab.se