PG2 Tekniska dörrar med ritningar

WASTE WATER Solutions
Tekniska dörrar –
Alltid den rätta ingången
För alla användningsområden
Landskapsdesign
Egendomsskydd
Översvämningssäker
Trycktät
➤
➤
➤ Innehållsförteckning Tekniska dörrar PG 2
WASTE WATER Solutions
Sida
Enkel rostfri dörr
TT
1.1
Enkel säkerhetsdörr
TT
2.1 / RC3
TT
2.1 / RC4
10
2.J
14
4.2
18
Dubbel rostfri dörr
Dubbel säkerhetsdörr
Enkel säkerhetsdörr
Dubbel säkerhetsdörr
Säkerhetsventilationsgaller
Enkel glasdörr
Dubbel glasdörr
Enkel dörr för klorrum
Översvämningssäker ytterdörr
Rektangulär trycktät dörr
Rektangulär trycktät dörr, med centralt placerat lås
Rund trycktät dörr
Runt ingångshål
Runt inspektionshål
Undervattenslampa
Kraftigt justerbart ventilationsgaller
Kraftigt fönster med termoglas
Fönster med termoglas och karm med gångjärn
Fönster med termoglas och vändbar karm
Fönster med termoglas och vändbar karm med gångjärn
TT
TT
TT
TT
1.2
2.2 / RC3
2.2 / RC4
2
4
6
8
12
TT
4.1
TT
5
20
7
24
TT
TT
TT
TT
6
2.J
TT
7.R
TT
8
TT
TT
TT
F
F
F
F
16
22
14
28
8
30
8
31
10
1
31
32
34
2
36
4
40
3
38
➤
➤
➤ Enkel rostfri dörr TT1.1
Mångsidigt användbar som ingång till byggnader och anläggningar med medelhöga säkerhetskrav,
eller som innerdörr på till exempel bryggerier eller livsmedelsindustrier.
Enkel rostfri dörr
Upphängning
➤ Dubbelbladig
➤ Bultad
➤ Klar för installation
➤ Inbäddad
➤ Helt tillverkad i 1.4301/1.4307 rostfritt stål (AISI 304)
– med låsclips
– genom karmen för att inte påverka ytan på väggen
➤ Med dubbel gummitätning
➤ Dörren och karmen utgör en plan yta
Varianter på dörröppning
➤ Dörren öppnas utåt (i utrymningsriktning)
➤ Gångjärn till vänster
➤ Gångjärn till höger
Dörr
➤ Blad: 1 mm, 55 mm tjocklek
Tröskel
➤ Isolering av freonfritt hårdskum
➤ Utan tröskel
➤ Yta med längsgående ränder
➤ Med tröskel
➤ Med gummitätning
Speciella tillbehör finns på förfrågan
➤ Fastsatt vid karmen med stabila, underhållsfria
gångjärn
➤ Yt-finish (lackad, kopparhölje, träpanel)
➤ Anti-klotter lackad
➤ Instickslås möjliggör för dubbelcylinder (vilket
inte inkluderas i leverans)
➤ Set med handtag, knopp på utsidan,
handtag på insidan
➤ Material på handtag och hölje: rostfritt stål
➤ Lås som är öppningsbart från insidan
Z-karm
➤ Säkerhetsventilationsgaller, öppningar
för att släppa in ljus
➤ Tresidig
➤ Tillverkad från speciellt utvalt material
➤ Övre dörrstängare
➤ Med gummitätning
➤ Dörrstopp i en eller två delar
➤ Med eller utan tröskel
➤ 1.4571/1.4404 rostfritt stål
➤ Inklusive fastsättningsmaterial.
➤ Magnetkontakt = indikator för dörrläge
(‘öppen’ – ‘stängd’)
➤ Karm och dörrblad bågsvetsade och betbadade innan
tvättning, torkning och ytpassivisering.
➤ Låsbultkontakt eller lägesindikator
(‘öppen’ – ‘stängd’)
Beställningsmöjligheter:
Karm
➤ Alarmsystem i dörrens yta
➤ Blocklås för alarmsystem
➤ Z-karm
➤ Dörrvärme (värmekabel i karmen och/eller i dörrytan)
➤ Stock-karm
➤ Finish i stålplåt för installationer som utsätts för
mycket solljus
➤ Isolering i stock-karm
2
WASTE WATER Solutions
Vi tillverkar enligt dina specifikationer. Väggöppning (F) = avstånd mellan nedre kant på dörrbalk och övre kant på obehandlat golv
Höjd (H) = avstånd mellan nedre kant på dörrbalk och övre kant på behandlat golv
Installationsplats
Bredd (B)
Väggöppning (F)
Hydropress Huber AB
Med förbehåll för tekniska ändringar
Ritning 190.159, 6.2011
A member of the HUBER Group
Box 125 · 437 22 Lindome, Sverige · Besöksadress: Heljesvägen 4, Lindome
Telefon: + 46 (0)31 - 99 64 60 · Telefax: + 46 (0)31 - 99 51 33
e-mail: [email protected] · Internet: www.hubersverige.se
Enkel rostfri dörr TT1.1
3
Höjd (H)
➤
➤
➤ Dubbel rostfri dörr TT1.2
Mångsidigt användbar som ingång till byggnader och anläggningar med medelhöga säkerhetskrav,
eller som innerdörr på till exempel bryggerier eller livsmedelsindustrier.
Dubbel rostfri dörr
Upphängning
➤ Dubbelbladig
➤ Bultad
➤ Inbäddad
➤ Klar för installation
– med låsclips
➤ Helt tillverkad i 4301/1.4307 rostfritt stål (AISI 304)
– genom karmen för att inte påverka ytan på väggen
➤ Med dubbel gummitätning
➤ Dörren och karmen utgör en plan yta
Varianter på dörröppning
➤ Den fixerbara och svängbara dörren öppnas
utåt (i utrymningsriktning)
➤ Gångjärn till vänster
➤ Gångjärn till höger
Dörr
Tröskel
➤ Blad: 1 mm, 55 mm tjocklek
➤ Utan tröskel
➤ Med isolering av freonfritt hårdskum
➤ Med tröskel
➤ Yta med längsgående ränder
Speciella tillbehör finns på förfrågan
➤ Med gummitätning
➤ Yt-finish (lackad, kopparhölje, träpanel)
➤ Fastsatt vid karmen med stabila, underhållsfria
gångjärn
➤ Anti-klotter lackad
➤ Set med handtag, knopp på utsidan, handtag
på insidan
➤ Instickslås i öppningsdörren möjliggör för
dubbelcylinder (vilket inte inkluderas i leverans)
➤ Lås som är öppningsbart från insidan
➤ Material på handtag och hölje: rostfritt stål
➤ Säkerhetsventilationsgaller, öppningar för
att släppa in ljus
➤ Den fixerbara dörren öppnas med hjälp av en låsbult
➤ Ytan mellan den öppningsbara och den fixerbara
dörren är tätad med gummitätning.
➤ Övre dörrstängare
➤ Dörrstopp i en eller två delar
Z-karm
➤ 1.4571/1.4404 rostfritt stål
➤ Tresidig
➤ Magnetkontakt = indikator för dörrläge
(‘öppen’ – ‘stängd’)
➤ Tillverkad från speciellt utvalt material
➤ Med gummitätning
➤ Låsbultkontakt eller lägesindikator
(‘öppen’ – ‘stängd’)
➤ Med eller utan tröskel
➤ Inklusive fastsättningsmaterial
➤ Alarmsystem i dörrens yta
➤ Karm och dörrblad bågsvetsade och betbadade innan
tvättning, torkning och ytpassivisering
➤ Blocklås för alarmsystem
➤ Dörrvärme (värmekabel i karmen och/eller i dörrytan)
➤ Finish i stålplåt för installationer som utsätts för
mycket solljus
Beställningsmöjligheter:
Karm
➤ Isolering i stock-karm
➤ Z-karm
➤ Stock-karm
4
WASTE WATER Solutions
Vi tillverkar enligt dina specifikationer. Väggöppning (F) = avstånd mellan nedre kant på dörrbalk och övre kant på obehandlat golv
Höjd (H) = avstånd mellan nedre kant på dörrbalk och övre kant på behandlat golv
Installationsplats
Bredd (B)
Väggöppning (F)
Hydropress Huber AB
Med förbehåll för tekniska ändringar
Ritning 190.160, 6.2011
A member of the HUBER Group
Box 125 · 437 22 Lindome, Sverige · Besöksadress: Heljesvägen 4, Lindome
Telefon: + 46 (0)31 - 99 64 60 · Telefax: + 46 (0)31 - 99 51 33
e-mail: [email protected] · Internet: www.hubersverige.se
Dubbel rostfri dörr TT1.2
5
Höjd (H)
➤
➤
➤ Enkel säkerhetsdörr TT2.1/RC3
Användbar som ingång till byggnader, särskilt för dricksvattenförsörjning och för anläggningar
med ökade säkerhetskrav.
Enkel säkerhetsdörr
➤ Material för montering ingår i leveransen.
➤ Säkerhetscertifierad enligt DIN V ENV 1627,
inspektionsnivå RC3
Beställningsmöjligheter:
Karm / montering
➤ Säkerhetsklass RC3 rekommenderas av polisen om
byggnaden säkras ytterligare med hjälp av ett
inbrottslarm
➤ Karm och dörrblad bågsvetsade och betbadade innan
tvättning, torkning och ytpassivisering.
Z-karm
➤ Inbrotts- och attacksäker, säkerhetscertifierad enligt
DIN V ENV 1627, inspektionsnivå RC3
➤ Bultad med låsclips
➤ Klar för installation, dubbelbladig
Stock-karm
➤ Helt tillverkad i 1.4301/1.4307 rostfritt stål (AISI 304)
➤ Bultad med låsclips
➤ Med dubbel gummitätning
➤ Bultad genom karmen
➤ Dörren öppnas utåt (i utrymningsriktning)
➤ Ljudisolerad: 34/29 dB.
Varianter på dörröppning
➤ Isolering av freonfritt hårdskum
➤ Gångjärn till vänster
➤ Yta med längsgående ränder
➤ Gångjärn till höger
➤ Med gummitätning
Speciella tillbehör finns på förfrågan
➤ Fastsatt vid karmen med stabila, underhållsfria
gångjärn
➤ Yt-finish (lackad, kopparhölje, träpanel)
➤ Ett / två säkerhetsventilationsgaller storlek 500 x 300 mm
➤ Den stängda dörren blir helt slät mot karmen med
hjälp av solida ankarbultar som sitter i karmen för
fyrpunktslåsning
➤ Övre dörrstängare
➤ Dörrstopp i en eller två delar
➤ Säkerhetslås med austenitisk manganstålplåt
möjliggör för profil med halv cylinder (vilket inte
inkluderas i leverans; cylinderns profil ska vara
DIN V 18252 – P2 – H – BZ)
➤ 1.4571/1.4404 rostfritt stål
➤ Anti-klotter lackad
➤ Dörrvärme (värmekabel i karmen och/eller i dörrytan)
➤ Med lås som kan öppnas från insidan, även då det är
låst
➤ Lås för två låscylindrar sida vid sida (som kan öppnas
oberoende av varandra)
➤ Skyddande passning i rostfritt stål
➤ Magnetkontakt = indikator för dörrläge
(‘öppen’ – ‘stängd’)
➤ Utan cylinderhölje
➤ Låsbultkontakt eller lägesindikator (‘öppen’ – ‘stängd’)
➤ Med monterat handtag och en röd plastknapp på
insidan.
➤ Alarmsystem i dörrens yta
➤ Blocklås för alarmsystem
Z-karm
➤ Låsbar från insidan med ett andra handtag
➤ Tresidig
➤ Finish i stålplåt för installationer som utsätts för
mycket solljus
➤ Tillverkad från speciellt utvalt material
➤ Med gummitätning
➤ Skydd för väggfäste i rostfritt stål
➤ Med överfalsad golvanslutning
➤ Isolering i stock-karm
6
WASTE WATER Solutions
Vi tillverkar enligt dina specifikationer. Väggöppning (F) = avstånd mellan nedre kant på dörrbalk och övre kant på obehandlat golv
Höjd (H) = avstånd mellan nedre kant på dörrbalk och övre kant på behandlat golv
Installationsplats
Bredd (B)
Väggöppning (F)
Hydropress Huber AB
Med förbehåll för tekniska ändringar
Ritning 190.161, 6.2011
A member of the HUBER Group
Box 125 · 437 22 Lindome, Sverige · Besöksadress: Heljesvägen 4, Lindome
Telefon: + 46 (0)31 - 99 64 60 · Telefax: + 46 (0)31 - 99 51 33
e-mail: [email protected] · Internet: www.hubersverige.se
Enkel säkerhetsdörr TT2.1/RC3
7
Höjd (H)
➤
➤
➤ Dubbel säkerhetsdörr TT2.2/RC3
Användbar som ingång till byggnader, särskilt för dricksvattenförsörjning och för anläggningar
med ökade säkerhetskrav.
➤ Säkerhetsklass RC3 rekommenderas av polisen om byggnaden säkras ytterligare med hjälp av ett inbrottslarm
➤ Med gummitätning
➤ Med överfalsad golvanslutning
➤ Säkerhetscertifierad enligt DIN V ENV 1627, inspektionsnivå RC3
➤ Material för montering ingår i leveransen
➤ Karm och dörrblad bågsvetsade och betbadade innan
tvättning, torkning och ytpassivisering
➤ Inbrotts- och attacksäker, säkerhetscertifierad enligt
DIN V ENV 1627, inspektionsnivå RC3
Beställningsmöjligheter:
Karm / montering
Z-karm
➤ Klar för installation
➤ Dubbelbladig med fixerbart och svängbart dörrblad
➤ Helt tillverkad i 1.4301/1.4307 rostfritt stål (AISI 304)
➤ Bultad med låsclips
➤ Med dubbel gummitätning
Stock-karm
➤ Bultad med låsclips
➤ Dörren och karmen utgör en plan yta
➤ Den fixerbara och svängbara dörren öppnas utåt
(i utrymningsriktning)
➤ Bultad genom karmen
➤ Ljudisolerad: 34/29 dB
Varianter på dörröppning
➤ Isolering av freonfritt hårdskum
➤ Gångjärn till vänster
➤ Yta med längsgående ränder
➤ Gångjärn till höger
➤ Med gummitätning
Speciella tillbehör finns på förfrågan
➤ Fastsatt vid karmen med stabila, underhållsfria gångjärn
➤ Yt-finish (lackad, kopparhölje, träpanel)
➤ Den stängda dörren blir helt slät mot karmen med hjälp
av solida ankarbultar som sitter i karmen för fyrpunktslåsning
➤ Ett / två säkerhetsventilationsgaller storlek 500 x 300 mm
➤ Övre dörrstängare
➤ Dörrstopp i en eller två delar
➤ Säkerhetslås med austenitisk manganstålplåt möjliggör
för profil med halv cylinder (vilket inte inkluderas i leverans; cylinderns profil ska vara DIN V 18252 –
P2 – H – BZ)
➤ 1.4571/1.4404 rostfritt stål
➤ Anti-klotter lackad
➤ Dörrvärme (värmekabel i karmen och/eller i dörrytan)
➤ Det svängbara dörrbladet med lås som kan öppnas från
insidan, även då det är låst
➤ Lås för två låscylindrar sida vid sida (som kan öppnas
oberoende av varandra)
➤ Skyddande passning i rostfritt stål
➤ Magnetkontakt = indikator för dörrläge
(‘öppen’ – ‘stängd’)
➤ Utan cylinderhölje
➤ Låsbultkontakt eller lägesindikator (‘öppen’ – ‘stängd’)
➤ Med monterat handtag och en röd dörrknopp på insidan
➤ Alarmsystem i dörrens yta
➤ Den fixerbara dörren öppnas med hjälp av en låsbult
➤ Blocklås för alarmsystem
➤ Ytan mellan den öppningsbara och den fixerbara dörren
är tätad med gummitätning.
➤ Låsbar från insidan med ett andra handtag
➤ Finish i stålplåt för installationer som utsätts för
mycket solljus
Z-karm
➤ Tresidig
➤ Skydd för väggfäste i rostfritt stål
➤ Isolering i stock-karm
➤ Tillverkad från speciellt utvalt material
8
WASTE WATER Solutions
Vi tillverkar enligt dina specifikationer. Väggöppning (F) = avstånd mellan nedre kant på dörrbalk och övre kant på obehandlat golv
Höjd (H) = avstånd mellan nedre kant på dörrbalk och övre kant på behandlat golv
Installationsplats
Bredd (B)
Väggöppning (F)
Hydropress Huber AB
Med förbehåll för tekniska ändringar
Ritning 190.162, 6.2011
A member of the HUBER Group
Box 125 · 437 22 Lindome, Sverige · Besöksadress: Heljesvägen 4, Lindome
Telefon: + 46 (0)31 - 99 64 60 · Telefax: + 46 (0)31 - 99 51 33
e-mail: [email protected] · Internet: www.hubersverige.se
Dubbel säkerhetsdörr TT2.2/RC3
9
Höjd (H)
➤
➤
➤ Enkel säkerhetsdörr TT2.1/RC4
Användbar som ingång till byggnader, särskilt för dricksvattenförsörjning och för anläggningar
med ökade säkerhetskrav.
➤ Säkerhetsklass RC4 rekommenderas av polisen om
byggnaden inte säkras ytterligare med hjälp av ett
inbrottslarm
➤ Material för montering ingår i leveransen
➤ Karm och dörrblad bågsvetsade och betbadade innan
tvättning, torkning och ytpassivisering
➤ Säkerhetscertifierad enligt DIN V ENV 1627,
inspektionsnivå RC4
Beställningsmöjligheter:
Upphängning
➤ Inbrotts- och attacksäker
➤ Bultad med låsclips
➤ Klar för installation
➤ Genom karmen
➤ Dubbelbladig
➤ Helt tillverkad i 1.4301/1.4307 rostfritt stål (AISI 304)
Varianter på dörröppning
➤ Med dubbel gummitätning
➤ Gångjärn till vänster
➤ Dörren öppnas utåt (i utrymningsriktning)
➤ Gångjärn till höger
➤ Ljudisolerad: 34/29 dB.
Speciella tillbehör finns på förfrågan
➤ Isolering av freonfritt hårdskum
➤ Yt-finish (lackad, kopparhölje, träpanel)
➤ Yta med längsgående ränder
➤ Anti-klotter lackad
➤ Fastsatt vid karmen med stabila, underhållsfria
gångjärn
➤ Ett / två säkerhetsventilationsgaller storlek 400 x 200 mm
➤ Övre dörrstängare
➤ Den stängda dörren blir helt slät mot karmen med
hjälp av solida ankarbultar som sitter i karmen för
fyrpunktslåsning
➤ Dörrstopp i en eller två delar
➤ 1.4571/1.4404 rostfritt stål
➤ Ytterligare skydd för det invändiga låshuset genom
en attacksäker skyddsplåt med funktionen att den
kan öppnas från insidan
➤ Dörrvärme (värmekabel i karmen och/eller i dörrytan)
➤ Lås för två låscylindrar sida vid sida (som kan öppnas
oberoende av varandra)
➤ Säkerhetslås med austenitisk manganstålplåt
möjliggör för profil med halv cylinder (vilket inte
inkluderas i leverans; cylinderns profil ska vara
DIN V 18252 – P3 – H – BS)
➤ Magnetkontakt = indikator för dörrläge
(‘öppen’ – ‘stängd’)
➤ Låsbultkontakt eller lägesindikator
(‘öppen’ – ‘stängd’)
➤ Med lås som kan öppnas från insidan, även då det
är låst
➤ Alarmsystem i dörrens yta
➤ Skyddande passning i rostfritt stål
➤ Blocklås för alarmsystem
➤ Med cylinderhölje
➤ Låsbar från insidan med ett andra handtag
➤ Med monterad dörrknopp på utsidans hölje av rostfritt
stål och ett rött plasthandtag på insidan
➤ Finish i stålplåt för installationer som utsätts för
mycket solljus
Z-karm
➤ Isolering i stock-karm
➤ Tresidig
➤ Med gummitätning
➤ Med tröskel
10
WASTE WATER Solutions
Vi tillverkar enligt dina specifikationer. Väggöppning (F) = avstånd mellan nedre kant på dörrbalk och övre kant på obehandlat golv
Höjd (H) = avstånd mellan nedre kant på dörrbalk och övre kant på behandlat golv
Installationsplats
Bredd (B)
Väggöppning (F)
Hydropress Huber AB
Med förbehåll för tekniska ändringar
Ritning 190.161/2, 6.2011
A member of the HUBER Group
Box 125 · 437 22 Lindome, Sverige · Besöksadress: Heljesvägen 4, Lindome
Telefon: + 46 (0)31 - 99 64 60 · Telefax: + 46 (0)31 - 99 51 33
e-mail: [email protected] · Internet: www.hubersverige.se
Enkel säkerhetsdörr TT2.1/RC4
11
Höjd (H)
➤
➤
➤ Dubbel säkerhetsdörr TT2.2/RC4
Användbar som ingång till byggnader, särskilt för dricksvattenförsörjning och för anläggningar
med ökade säkerhetskrav.
➤ Säkerhetsklass RC4 rekommenderas av polisen om
byggnaden inte säkras ytterligare med hjälp av ett
inbrottslarm
Z-karm
➤ Inbrotts- och attacksäker
➤ Material för montering ingår i leveransen
➤ Tresidig
➤ Med gummitätning
➤ Säkerhetscertifierad enligt DIN V ENV 1627,
inspektionsnivå RC4
➤ Med tröskel
➤ Karm och dörrblad bågsvetsade och betbadade innan
tvättning, torkning och ytpassivisering
➤ Säkerhetscertifierad enligt DIN V ENV 1627,
inspektionsnivå RC4
➤ Klar för installation
Beställningsmöjligheter:
Upphängning
➤ Dubbelbladig med fixerbart och svängbart dörrblad
➤ Helt tillverkad i 1.4301/1.4307 rostfritt stål (AISI 304)
➤ Bultad med låsclips
➤ Med dubbel gummitätning
➤ Bultad genom karmen
➤ Den fixerbara och svängbara dörren öppnas utåt (i
utrymningsriktning)
Varianter på dörröppning
➤ Gångjärn till vänster
➤ Ljudisolerad: 34/29 dB
➤ Gångjärn till höger
➤ Isolering av freonfritt hårdskum
➤ Yta med längsgående ränder
Speciella tillbehör finns på förfrågan
➤ Fastsatt vid karmen med stabila, underhållsfria
gångjärn
➤ Yt-finish (lackad, kopparhölje, träpanel)
➤ Anti-klotter lackad
➤ Den stängda dörren blir helt slät mot karmen med
hjälp av solida ankarbultar som sitter i karmen för
fyrpunktslåsning
➤ Ett / två säkerhetsventilationsgaller storlek
400 x 200 mm
➤ Övre dörrstängare
➤ Ytterligare skydd för det invändiga låshuset genom
en attacksäker skyddsplåt med funktionen att den
kan öppnas från insidan
➤ Dörrstopp i en eller två delar
➤ 1.4571/1.4404 rostfritt stål
➤ Säkerhetslås med austenitisk manganstålplåt
möjliggör för profil med halv cylinder (vilket inte
inkluderas i leverans; cylinderns profil ska vara
DIN V 18252 – P3 – H – BS)
➤ Dörrvärme (värmekabel i karmen och/eller i dörrytan)
➤ Lås för två låscylindrar sida vid sida
(som kan öppnas oberoende av varandra)
➤ Magnetkontakt = indikator för dörrläge
(‘öppen’ – ‘stängd’)
➤ Med lås som kan öppnas från insidan, även då det
är låst
➤ Låsbultkontakt eller lägesindikator
(‘öppen’ – ‘stängd’)
➤ Skyddande passning i rostfritt stål
➤ Med cylinderhölje
➤ Alarmsystem i dörrens yta
➤ Med monterad dörrknopp på utsidans hölje av rostfritt
stål och ett rött plasthandtag på insidan
➤ Blocklås för alarmsystem
➤ Låsbar från insidan med ett andra handtag
➤ Den fixerbara dörren öppnas med hjälp av en låsbult
➤ Finish i stålplåt för installationer som utsätts för
mycket solljus
➤ Ytan mellan den öppningsbara och den fixerbara
dörren är tätad med gummitätning.
➤ Isolering i stock-karm
12
WASTE WATER Solutions
Vi tillverkar enligt dina specifikationer. Väggöppning (F) = avstånd mellan nedre kant på dörrbalk och övre kant på obehandlat golv
Höjd (H) = avstånd mellan nedre kant på dörrbalk och övre kant på behandlat golv
Installationsplats
Bredd (B)
Väggöppning (F)
Hydropress Huber AB
Med förbehåll för tekniska ändringar
Ritning 190.162/2, 6.2011
A member of the HUBER Group
Box 125 · 437 22 Lindome, Sverige · Besöksadress: Heljesvägen 4, Lindome
Telefon: + 46 (0)31 - 99 64 60 · Telefax: + 46 (0)31 - 99 51 33
e-mail: [email protected] · Internet: www.hubersverige.se
Dubbel säkerhetsdörr TT2.2/RC4
13
Höjd (H)
➤
➤
➤ Säkerhetsventilationsgaller TT2.J
Mångsidigt användbart för ventilation i byggnader och anläggningar med ökade säkerhetskrav.
Galler
Spjälor
➤ Klart för installation
➤ Kraftigt svetsade
➤ 3 mm tjocka
➤ Attack-säkert
➤ Spjälorna satta diagonalt så att intrång är omöjligt
även med flyttbara slangar
➤ Kraftig svetsad konstruktion
➤ Helt tillverkat i 4301/1.4307 rostfritt stål (AISI 304)
➤ Matt yt-finish
Karm
➤ Insektsnät på 1 x1 mm på insidan
➤ Tillverkad i Z-profil
➤ Karm och spjälor bågsvetsade och betbadade innan
tvättning, torkning och ytpassivisering
➤ 3 mm tjock
➤ Utformad för invändig fixering med bultar, med
åtkomst till muttrarna endast från innerväggen
Speciella tillbehör finns på förfrågan
➤ Lackerad yt-finish
➤ Ytterligare invändig karm med borttagbart filter för
damm och pollen, som hålls på plats med vingmuttrar
➤ 1.4571/1.4404 rostfritt stål
14
WASTE WATER Solutions
Artikelnummer
Väggöppning bredd / höjd
Karmdimension bredd / höjd
0500/0300 SJS
500 / 300
490 / 290
0400/0200 SJS
0600/0400 SJS
0800/0400 SJS
1000/0400 SJS
1000/0600 SJS
Fråga om andra dimensioner! Alla mått i mm.
400 / 200
600 / 400
800 / 400
1000 / 400
1000 / 600
Hydropress Huber AB
390 / 190
590 / 390
790 / 390
990 / 390
990 / 590
Med förbehåll för tekniska ändringar
Ritning 190.163, 6.2011
A member of the HUBER Group
Box 125 · 437 22 Lindome, Sverige · Besöksadress: Heljesvägen 4, Lindome
Telefon: + 46 (0)31 - 99 64 60 · Telefax: + 46 (0)31 - 99 51 33
e-mail: [email protected] · Internet: www.hubersverige.se
Säkerhetsventilationsgaller TT2.J
15
➤
➤
➤ Enkel glasdörr TT4.1
Glasdörr
➤ Utformad för fastsättning med bultar
➤ Enkeldörr
➤ Inklusive fästmaterial
➤ Klar för installation
Beställningsmöjligheter:
Varianter på dörröppning
➤ Karmen helt tillverkad i 1.4401 rostfritt stål (AISI 304)
➤ Dörren öppnas utåt (i utrymningsriktning)
➤ Gångjärn till vänster
➤ Gångjärn till höger
Dörr
➤ 70 mm tjock
Speciella tillbehör finns på förfrågan
➤ Bestående av värmeisolerande profiler av rostfritt stål
➤ Set med handtag, knopp på utsidan, handtag
på insidan
➤ Glas av härdat säkerhetsglas
➤ Yt-finish (lackad)
➤ Fastsatt vid karmen med stabila gångjärn av rostfritt
stål
➤ Övre dörrstängare
➤ Med gummitätning
➤ Dörrstopp i en eller två delar
➤ Instickslås möjliggör för dubbelcylinder (vilket inte
inkluderas i leverans)
➤ Automatisk golvtätning
➤ Material på handtag och hölje: rostfritt stål
➤ Glaslister på ena sidan
➤ Polerad yt-finish
Karm
➤ Tresidig
➤ Tillverkad av värmeisolerande profiler av rostfritt stål
➤ Med gummitätning
➤ Utan tröskel
Vi tillverkar enligt dina specifikationer. Väggöppning (F) = avstånd mellan nedre kant på dörrbalk och övre kant på obehandlat golv
Höjd (H) = avstånd mellan nedre kant på dörrbalk och övre kant på behandlat golv
Installationsplats
Bredd (B)
Väggöppning (F)
16
Höjd (H)
WASTE WATER Solutions
Hydropress Huber AB
Med förbehåll för tekniska ändringar
Ritning 190.164, 6.2011
A member of the HUBER Group
Box 125 · 437 22 Lindome, Sverige · Besöksadress: Heljesvägen 4, Lindome
Telefon: + 46 (0)31 - 99 64 60 · Telefax: + 46 (0)31 - 99 51 33
e-mail: [email protected] · Internet: www.hubersverige.se
Enkel glasdörr TT4.1
17
➤
➤
➤ Dubbel glasdörr TT4.2
Glasdörr
Karm
➤ Klar för installation
➤ Tillverkad av värmeisolerande profiler av rostfritt stål
➤ Dubbeldörr
➤ Tresidig
➤ Karm helt tillverkad i 1.4401 rostfritt stål (AISI 304)
➤ Med gummitätning
➤ Båda dörrbladen öppnas utåt (i utrymningsriktning)
➤ Utan tröskel
➤ Den fixerbara dörren öppnas med hjälp av en låsbult
➤ Utformad för fastsättning med bultar
➤ Inklusive fästmaterial
Dörr
➤ 70 mm tjock
Beställningsmöjligheter:
Varianter på dörröppning
➤ Av värmeisolerande profiler av rostfritt stål
➤ Gångjärn till vänster
➤ Glas av härdat säkerhetsglas
➤ Gångjärn till höger
➤ Fastsatt vid karmen med stabila gångjärnsplåtar,
med gummitätning
Speciella tillbehör finns på förfrågan
➤ Instickslås möjliggör för dubbelcylinder (vilket inte
inkluderas i leverans)
➤ Set med handtag, knopp på utsidan, handtag på
insidan
➤ Material på handtag och höljen: rostfritt stål
➤ Yt-finish (lackad)
➤ Övre dörrstängare
➤ Glaslister på ena sidan
➤ Dörrstopp i en eller två delar
➤ Polerad yt-finish
➤ Automatisk golvtätning
Vi tillverkar enligt dina specifikationer. Väggöppning (F) = avstånd mellan nedre kant på dörrbalk och övre kant på obehandlat golv
Höjd (H) = avstånd mellan nedre kant på dörrbalk och övre kant på behandlat golv
Installationsplats
Bredd (B)
Väggöppning (F)
18
Höjd (H)
WASTE WATER Solutions
Hydropress Huber AB
Med förbehåll för tekniska ändringar
Ritning 190.165, 6.2011
A member of the HUBER Group
Box 125 · 437 22 Lindome, Sverige · Besöksadress: Heljesvägen 4, Lindome
Telefon: + 46 (0)31 - 99 64 60 · Telefax: + 46 (0)31 - 99 51 33
e-mail: [email protected] · Internet: www.hubersverige.se
Dubbel glasdörr TT4.2
19
➤
➤
➤ Enkel dörr för klorrum TT5
Passande som ingång till rum där klorgas lagras eller används.
Dörr för klorrum
➤ Överensstämmande med UVV och DVGW standarder
Beställningsmöjligheter:
Karm
➤ Dubbelbladig
➤ Stock-karm
➤ Z-karm
➤ Klar för installation
➤ Helt tillverkad i 1.4571/1.4404 rostfritt stål (AISI 304)
Upphängning
➤ Med dubbel gummitätning
➤ Inbäddad
➤ Dörren och karmen utgör en plan yta
– Bultad
– Med låsclips
➤ Dörren öppnas utåt (i utrymningsriktning)
– Genom karmen för att inte påverka ytan på väggen
Dörr
Varianter på dörröppning
➤ Blad: 1 mm, 55 mm tjocklek
➤ Gångjärn till vänster
➤ Med isolering av freonfritt hårdskum
➤ Gångjärn till höger
➤ Yta med längsgående ränder
➤ Dörren på insidan lackad i RAL 9006 (utseende som
rostfritt stål)
Tröskel
➤ Med tröskel
➤ Med gummitätning
Speciella tillbehör finns på förfrågan
➤ Fastsatt vid karmen med stabila, underhållsfria
gångjärn
➤ Yt-finish (lackad, kopparhölje, träpanel)
➤ Övre dörrstängare
➤ Två luftöppningar, V x H = 100 x 20 mm
(en i den övre dörrsektionen, en i den nedre)
➤ Dörrstopp i en eller två delar
➤ Med insektsfilter
➤ Isolering i stock-karm
➤ Instickslås möjliggör för dubbelcylinder (vilket
inte inkluderas i leverans)
➤ Kan öppnas från insidan, även då det är låst
➤ Set med handtag i rostfritt stål, knopp på utsidan,
handtag på insidan
Z-karm
➤ Tresidig
➤ Tillverkad från speciellt utvalt material
➤ Med gummitätning
➤ Med valbar tröskel (se ritning)
➤ Inklusive fastsättningsmaterial
➤ Karm och dörrblad bågsvetsade och betbadade innan
tvättning, torkning och ytpassivisering
20
WASTE WATER Solutions
Vi tillverkar enligt dina specifikationer. Väggöppning (F) = avstånd mellan nedre kant på dörrbalk och övre kant på obehandlat golv
Höjd (H) = avstånd mellan nedre kant på dörrbalk och övre kant på behandlat golv
Installationsplats
Bredd (B)
Väggöppning (F)
Hydropress Huber AB
Med förbehåll för tekniska ändringar
Ritning 190.166, 6.2011
A member of the HUBER Group
Box 125 · 437 22 Lindome, Sverige · Besöksadress: Heljesvägen 4, Lindome
Telefon: + 46 (0)31 - 99 64 60 · Telefax: + 46 (0)31 - 99 51 33
e-mail: [email protected] · Internet: www.hubersverige.se
Enkel dörr för klorrum TT5
21
Höjd (H)
➤
➤
➤ Översvämningssäker ytterdörr TT6
Passande för skydd för objekt eller byggnader, särskilt i områden där risken för översvämning är stor.
Ytterdörr
Karm
➤ Öppning utåt (trycksida)
➤ Förberedd för fixering med bultar
➤ Översvämningssäker upp till en vattenpelare på 2 m
➤ Tillverkad av omgivande vinkelsektion
➤ Klar för installation
➤ Med tillhörande fixeringsmaterial
➤ Dubbelbladig
➤ Gummitätning mellan karmen och väggen
➤ Helt tillverkad i 1.4301/1.4307 rostfritt stål
➤ Karm och dörrblad bågsvetsade och betbadade innan
tvättning, torkning och ytpassivisering
Dörr
Beställningsmöjligheter:
Varianter på dörröppning
➤ 2 mm tjock plåt på den tryckfria sidan
➤ 4 mm tjock plåt på trycksidan
➤ Gångjärn till vänster
➤ Dörrtjocklek: 40 mm
➤ Gångjärn till höger
➤ Med isolering av freonfritt hårdskum
Speciella tillbehör finns på förfrågan
➤ Med omgivande fyrkantig gummitätning
➤ Cylinderlås (som endast kan användas
från trycksidan)
➤ Fastsatt vid karmen med stabila, underhållsfria
gångjärn
➤ 1.4571/1.4404 rostfritt stål
➤ Låsanordning kan användas från båda sidorna
22
WASTE WATER Solutions
Artikelnummer
Väggöppning bredd B / höjd H (1)
Dörröppning bredd / höjd
0830/1830
830 / 1830
800 / 1800
0830/1630
1030/2030
Fråga om andra dimensioner! Alla mått i mm.
830 / 1630
1030 / 2030
Hydropress Huber AB
800 / 1600
1000 / 2000
Med förbehåll för tekniska ändringar
Ritning 190.167, 6.2011
A member of the HUBER Group
Box 125 · 437 22 Lindome, Sverige · Besöksadress: Heljesvägen 4, Lindome
Telefon: + 46 (0)31 - 99 64 60 · Telefax: + 46 (0)31 - 99 51 33
e-mail: [email protected] · Internet: www.hubersverige.se
Översvämningssäker ytterdörr TT6
23
➤
➤
➤ Rektangulär trycktät dörr TT7
Användbar som ingång till byggnader, särskilt inom området dricksvattenförsörjning.
Trycktät dörr
Beställningsmöjligheter:
Varianter på dörröppning
➤ Trycktät upp till en vattenpelare på 10 m
➤ Gångjärn till vänster
➤ Öppning mot trycksidan
➤ Gångjärn till höger
➤ Klar för installation
➤ Dubbelväggig (väggtjocklek ≥ 280 mm)
Speciella tillbehör finns på förfrågan:
➤ Tryckdörr för runda tankar
➤ Helt tillverkad i 1.4571/1.4404 rostfritt stål
➤ Centralt installerat inspektionsfönster, invändig
diameter: 150 mm
➤ Statistiskt certifierad
Dörr
➤ Installerad undervattensspotlight, fri glasyta:
148 x 229 mm
➤ 5 mm tjock
➤ Förstärkt med U-formad böjd plåt
➤ Slätt dörrblad på trycksidan
➤ Täckta förstärkningar på den tryckfria sidan
(dvs. slät dörryta)
➤ Passande för dricksvatten
➤ Låsning med hjälp av skruvlock
➤ Cylinderlås
➤ Med omgivande fyrkantig gummitätning
➤ Tryckdörr med tresidig öppen karm för balustrader,
max vattenpelare = dörrhöjd
➤ Ozonresistent
➤ KTW-certifierad
➤ Polerad på alla sidor för ökad täthet i dörrområdet
av betong
➤ Låsanordning kan användas från båda sidorna
➤ Med stabila underhållsfria gångjärn mellan dörr
och karm
➤ Kondensutlopp på den utvändiga dörrytan
➤ Kran för provtagning på den utvändiga dörrytan
Karm
➤ Helt tillverkad i 1.4301/1.4307 rostfritt stål (våt och
torr sida)
➤ Omgiven av en central tätning och två sidotätningar
➤ Karm för inbyggnad, krav är en plan innervägg,
tolerans: ± 1 mm per meter (ange väggtjocklek)
➤ Karm med lyftöglor
➤ Karm och dörrblad bågsvetsade och betbadade innan
tvättning, torkning och ytpassivisering
Artikelnummer
Dörröppning bredd B / höjd H
0800/1200
800 / 1200
0800/1800
800 / 1800
0800/1600
1000/2000
Fråga om andra dimensioner! Alla mått i mm.
Karm utvändig dimension
bredd / höjd
1086 / 1486
800 / 1600
1086 / 1886
1086 / 2086
1000 / 2000
1290 / 2290
24
Förr väggtjocklek A
WASTE WATER Solutions
Hydropress Huber AB
Med förbehåll för tekniska ändringar
Ritning 190.168, 6.2011
A member of the HUBER Group
Box 125 · 437 22 Lindome, Sverige · Besöksadress: Heljesvägen 4, Lindome
Telefon: + 46 (0)31 - 99 64 60 · Telefax: + 46 (0)31 - 99 51 33
e-mail: [email protected] · Internet: www.hubersverige.se
Rektangulär trycktät dörr TT7
25
➤
➤
➤ Rektangulär trycktät dörr, med centralt placerat lås
TT7.Z design 298 01 144.1
Användbar som ingång till byggnader, särskilt inom området dricksvattenförsörjning och för
bräddvattentankar.
Trycktät dörr
Beställningsmöjligheter:
Varianter på dörröppning
➤ Trycktät upp till en vattenpelare på 10 m
➤ Gångjärn till vänster
➤ Öppning mot trycksidan
➤ Gångjärn till höger
➤ Klar för installation
➤ Dubbelväggig (väggtjocklek ≥ 300 mm)
För produkter som inte är standard, tala med
Hydropress Huber AB.
➤ Helt tillverkad i 1.4571/1.4404 rostfritt stål
➤ Tryckdörr för runda tankar
➤ Statistiskt certifierad
➤ Registrerad design 298/01, 144.1
➤ Centralt installerat inspektionsfönster, invändig
diameter: 150 mm
Dörr
➤ Installerad undervattensspotlight, fri glasyta: 148 x
229 mm
➤ 5 mm tjock
➤ Förstärkt med U-formad böjd plåt
➤ Täckta förstärkningar på den tryckfria sidan (dvs. slät
dörryta)
➤ Slätt dörrblad på trycksidan
➤ Med omgivande fyrkantig gummitätning
➤ Cylinderlås
➤ Passande för dricksvatten
➤ Tryckdörr med tresidig öppen karm för balustrader,
max vattenpelare = dörrhöjd
➤ Ozonresistent
➤ Polerad på alla sidor för ökad täthet i dörrområdet av
betong
➤ Låsning med hjälp av ett handhjul på den torra sidan
och handtag på vattensidan
➤ Kondensatutlopp på den utvändiga dörrytan
➤ Med stabila underhållsfria gångjärn mellan dörr
och karm
➤ Kran för provtagning på den utvändiga dörrytan
➤ Helt tillverkad i 1.4301/1.4307 rostfritt stål (våt och
torr sida)
Karm
➤ Omgiven av en central tätning och två sidotätningar
➤ Karm för inbyggnad, krav är en plan innervägg,
tolerans: ± 1 mm per meter (ange väggtjocklek)
➤ Karm med lyftöglor
➤ Karm och dörrblad bågsvetsade och betbadade innan
tvättning, torkning och ytpassivisering
Artikelnummer
Dörröppning bredd B / höjd H
0800/1200
800 / 1200
0800/1800
800 / 1800
0800/1600
1000/2000
Fråga om andra dimensioner! Alla mått i mm.
Karm utvändig dimension
bredd / höjd
1086 / 1486
800 / 1600
1086 / 1886
1086 / 2086
1000 / 2000
1290 / 2290
26
Förr väggtjocklek A
WASTE WATER Solutions
Hydropress Huber AB
Med förbehåll för tekniska ändringar
Ritning 190.169, 6.2011
A member of the HUBER Group
Rektangulär trycktät dörr med centralt placerat lås
TT7.Z
Box 125 · 437 22 Lindome, Sverige · Besöksadress: Heljesvägen 4, Lindome
Telefon: + 46 (0)31 - 99 64 60 · Telefax: + 46 (0)31 - 99 51 33
e-mail: [email protected] · Internet: www.hubersverige.se
27
➤
➤
➤ Rund trycktät dörr TT7.R
Användbar som ingång till containrar, särskilt inom området dricksvattenförsörjning.
Trycktät dörr
Beställningsmöjligheter:
➤ Öppning mot trycksidan
➤ Gångjärn till vänster
➤ Trycktät upp till en vattenpelare på 10 m
Varianter på dörröppning
➤ Klar för installation
➤ Gångjärn till höger
➤ Dubbelväggig
Speciella tillbehör finns på förfrågan
➤ Helt tillverkad i 1.4571/1.4404 rostfritt stål
➤ Tryckdörr för runda tankar
➤ Statistiskt certifierad
➤ Centralt installerat inspektionsfönster, invändig
diameter: 150 mm
Dörr
➤ För styrning via centrallås
➤ Böjd för ökad tryckkapacitet
➤ Polerad på alla sidor för ökad täthet i dörrområdet av
betong
➤ Med omgivande fyrkantig gummitätning
➤ Passande för dricksvatten
➤ Helt tillverkad i 1.4301/1.4307 rostfritt stål (våt och
torr sida)
➤ Ozonresistent
➤ Låsning med hjälp av tre skruvlås
➤ Karm för inbyggnad, krav är en plan innervägg,
tolerans: ± 1 mm per meter
➤ Tryckdörren är utformad så att den kan fodras på
bägge sidor
➤ Extra utanpåliggande karm (ange väggtjocklek)
➤ Med stabila underhållsfria gångjärnsplåtar mellan
dörr och karmfläns
Karm
➤ Designad som skydd för ingångsrör med centralt
svetsad väggfläns
➤ Karm med lyftöglor
➤ Karm och dörrblad bågsvetsade och betbadade innan
tvättning, torkning och ytpassivisering
28
WASTE WATER Solutions
Artikelnummer
Fri dörröppning ø
Karm utvändig dimension ø
600
617
710
1000
1017
1110
800
Fråga om andra dimensioner! Alla mått i mm.
817
910
Hydropress Huber AB
Med förbehåll för tekniska ändringar
Ritning 190.170, 6.2011
A member of the HUBER Group
Box 125 · 437 22 Lindome, Sverige · Besöksadress: Heljesvägen 4, Lindome
Telefon: + 46 (0)31 - 99 64 60 · Telefax: + 46 (0)31 - 99 51 33
e-mail: [email protected] · Internet: www.hubersverige.se
Rund trycktät dörr TT7.R
29
Förr väggtjocklek A
➤
➤
➤ Runt ingångshål TT8
Användbar som ingång i tankar och biogasanläggningar, speciellt vid underhåll och reparation.
Ingångshål
➤ Trycktätt upp till en vattenpelare på 5 m
Karm
➤ Designad som F-del med centralt svetsad väggfläns
➤ Helt tillverkat i 4301/1.4307 rostfritt stål
➤ Lock och karm bågsvetsade och betbadade innan
tvättning, torkning och ytpassivisering
➤ Klart för installation
➤ Karm med lyftöglor
➤ Kan isoleras på båda sidor.
Speciella tillbehör finns på förfrågan:
Lock
➤ Med lås och två handtag för enkelt handhavande
➤ 1.4571/1.4404 rostfritt stål
➤ Polerad på alla sidor för ökad täthet i området av
betong
➤ Låsning med hjälp av skruvade fogar.
➤ Stabila underhållsfria gångjärn skruvade på karmen,
Artikelnummer
Fri väggöppning ø
Dimension väggfläns ø
0800
800
910
0600
Fråga om andra dimensioner! Alla mått i mm.
600
710
Hydropress Huber AB
Med förbehåll för tekniska ändringar
Ritning 190.171/1
A member of the HUBER Group
Box 125 · 437 22 Lindome, Sverige · Besöksadress: Heljesvägen 4, Lindome
Telefon: + 46 (0)31 - 99 64 60 · Telefax: + 46 (0)31 - 99 51 33
e-mail: [email protected] · Internet: www.hubersverige.se
Runt ingångshål TT8
30
Förr väggtjocklek A
➤
➤
➤ Runt inspektionshål TT8
WASTE WATER Solutions
Användbar som fönster i botten av vattentankar, särskilt i höghöjdsreservoarer.
Inspektionslucka
➤ Skydd för ingångsrör med centralt svetsad väggfläns,
dimension väggfläns: 616 mm
➤ Trycktät upp till en vattenpelare på 10 m
➤ Skydd bågsvetsat och betbadat innan tvättning,
torkning och ytpassivisering
➤ Helt tillverkad i 1.4571/1.4404 rostfritt stål
➤ Kan isoleras på båda sidor
Speciella tillbehör finns på förfrågan:
Insynsglas
➤ 1.4301/1.4307 rostfritt stål
➤ Med 15 mm tjockt säkerhetsglas
➤ Polerad på alla sidor för ökad täthet i området av
betong
➤ Konvext mot trycksidan
➤ Tätning med två gummitätningar
➤ Fri syn diameter: 400 mm
Artikelnummer
0400 SL
Fråga om andra dimensioner! Alla mått i mm.
Fri väggöppning ø
Dimension väggfläns ø
400
616
➤
➤
➤ Undervattensspotlight
För väggtjocklek A
Undervattensspotlight
➤ Med HQI lampa E 40, 220 V, 400 W, 31.000 Lumen
➤ Höljet helt tillverkad i 1.4435 rostfritt stål
➤ Höljets diameter: 403 mm
➤ Klar för installation i betongvägg
➤ Längd: 457 mm
➤ Med justerbar fläns (3-140 mm)
➤ Flänsens utvändiga diameter: 500 mm
➤ Skyddsklass: IP 67
➤ Ordernummer 4.2000.00.40
➤ Max. installationsdjup: 10 m
Hydropress Huber AB
Med förbehåll för tekniska ändringar
Ritning nummer 190/171/2, 6.2011
A member of the HUBER Group
Rund inspektionslucka TT8
Undervattensspotlight
Box 125 · 437 22 Lindome, Sverige · Besöksadress: Heljesvägen 4, Lindome
Telefon: + 46 (0)31 - 99 64 60 · Telefax: + 46 (0)31 - 99 51 33
e-mail: [email protected] · Internet: www.hubersverige.se
31
➤
➤
➤ Kraftigt justerbart ventilationsgaller TT10
Användbar för reglerad ventilering och ventilationsbyggnader.
A) Kraftigt galler för utsidan av väggen
B) Justerbart galler för insidan av väggen
➤ Tillverkat i 1.4301/1.4307 rostfritt stål (AISI 304)
➤ Tillverkat i 1.4301/1.4307 rostfritt stål (AISI 304)
➤ Klart för installation
➤ Klart för installation
Karm
Karm
➤ Tillverkad av vinkelsektion med borrhål för
fastsättning med bultar
➤ Tillverkad från Z-profil med låsclips
Spjälor
Justerbara spjälor
➤ Kraftigt svetsade
➤ Går omlott då de är stängda
➤ Matt yt-finish
➤ Låsbara i valfri position med hjälp av en kedja
➤ Med insektsnät på 1 x1 mm på insidan
➤ Karm och spjälor bågsvetsade och betbadade innan
tvättning, torkning och ytpassivisering
➤ Karm och spjälor bågsvetsade och betbadade innan
tvättning, torkning och ytpassivisering
Speciella tillbehör finns på förfrågan:
Speciella tillbehör finns på förfrågan:
➤ Lackerad yt-finish
➤ Lackerad yt-finish
➤ 1.4571/1.4404 rostfritt stål
➤ Ytterligare invändig karm med borttagbart filter för
damm och pollen, som hålls på plats med vingmuttrar
➤ 1.4571/1.4404 rostfritt stål
32
WASTE WATER Solutions
Artikelnummer
Modell
Väggöppning bredd / höjd
Karmdimension
bredd / höjd
0500/0300 JS
fast
500 / 300
490 / 290
0400/0200 JS
fast
0600/0400 JS
400 / 200
fast
0800/0400 JS
600 / 400
fast
1000/0400 JS
800 / 400
fast
1000 / 400
0400/0200 JB
justerbart
400 / 200
0600/0400 JB
justerbart
1000/0600 JS
0500/0300 JB
0800/0400 JB
1000/0400 JB
1000/0600 JB
fast
1000 / 600
justerbart
500 / 300
600 / 400
justerbart
800 / 400
justerbart
1000 / 400
justerbart
1000 / 600
Fråga om andra dimensioner! Alla mått i mm.
Hydropress Huber AB
390 / 190
590 / 390
790 / 390
990 / 390
990 / 590
390 / 190
490 / 290
590 / 390
790 / 390
990 / 390
990 / 590
Med förbehåll för tekniska ändringar
Ritning 190.172, 6.2011
A member of the HUBER Group
Box 125 · 437 22 Lindome, Sverige · Besöksadress: Heljesvägen 4, Lindome
Telefon: + 46 (0)31 - 99 64 60 · Telefax: + 46 (0)31 - 99 51 33
e-mail: [email protected] · Internet: www.hubersverige.se
Kraftigt justerbart ventilationsgaller TT10
33
➤
➤
➤ Kraftigt fönster F1, designat för att förhindra värmeledning
Mångsidigt användbart som ljusinsläpp i byggnader.
Karmfönster
Speciella tillbehör finns på förfrågan:
➤ Klart för installation
➤ Specialglas (tex. säkerhetsglas)
➤ Lackerad yt-finish
➤ Kraftigt
➤ Flerdelade fönster
➤ Tillverkat av tvåbladig specialprofil i 1.4401 (V4A)
rostfritt stål med kärna av specialplast för att
förhindra värmeledning
➤ Utvändig fönsterbräda i rostfritt stål
➤ Fönster för vattenkammare (med dräneringshål mot
den torra sidan)
➤ Slätt passande kant, osynlig fastsättning
Karm
➤ Designad för bultning i fönstervalvet
➤ Inklusive material för fastsättning.
➤ Maskinpolerad yt-finish.
Torringlasning med isolerglas
34
WASTE WATER Solutions
Fönster
Typ F1
Väggöppning bredd B / höjd H
Endelat: B = 415 - 1124 mm / H = 400 - 744 mm
Endelat: B = 415 - 1324 mm / H = 745 - 924 mm
Maxvikt
130 kg
Förhållande bredd / höjd
max. 1:0,75
Endelat: B = 415 - 1524 mm / H = 925 - 2524 mm
Tillgängliga dimensioner
Hydropress Huber AB
Med förbehåll för tekniska ändringar
Ritning 190.476, 6.2011
A member of the HUBER Group
Kraftigt fönster F1, designat för att förhindra
värmeledning
Box 125 · 437 22 Lindome, Sverige · Besöksadress: Heljesvägen 4, Lindome
Telefon: + 46 (0)31 - 99 64 60 · Telefax: + 46 (0)31 - 99 51 33
e-mail: [email protected] · Internet: www.hubersverige.se
35
➤
➤
➤ Fönster med termoglas och karm med gångjärn F2
Mångsidigt användbart som ljusinsläpp i byggnader.
Karmfönster
Speciella tillbehör finns på förfrågan:
➤ Klart för installation
➤ Specialglas (tex. säkerhetsglas)
➤ Lackerad yt-finish
➤ Med gångjärn i nederkant på karm
➤ Flerdelade fönster
➤ Tippbart
➤ Utvändig fönsterbräda i rostfritt stål
➤ Tillverkat av tvåbladig specialprofil i 1.4401 (V4A)
rostfritt stål med kärna av specialplast för att
förhindra värmeledning
➤ Fönster för vattenkammare (med dräneringshål mot
den torra sidan)
Omgivande karm
Obs:
➤ Tillverkad av specialprofil
På flerdelade fönster är T-profilen i mitten fastsvetsad.
➤ Designad för bultning i fönstervalvet
➤ Inklusive material för fastsättning
Fönsterbåge
➤ Tillverkad i Z-profil
➤ Integrerade passningar
➤ Slätt passande kant, osynlig fastsättning.
➤ Maskinpolerad yt-finish.
Torringlasning med isolerglas
36
WASTE WATER Solutions
Fönster
Typ F2
Tillgängliga dimensioner
Väggöppning bredd B / höjd H
Maxvikt
En del: B = 415 - 1124 mm / H = 400 - 744 mm
Endelat: B = 415 - 1324 mm / H = 745 - 924 mm
130 kg
Förhållande bredd / höjd
max. 1:0,75
Endelat: B = 415 - 1524 mm / H = 925 - 2524 mm
Hydropress Huber AB
Med förbehåll för tekniska ändringar
Ritning 190.477, 6.2011
A member of the HUBER Group
Box 125 · 437 22 Lindome, Sverige · Besöksadress: Heljesvägen 4, Lindome
Telefon: + 46 (0)31 - 99 64 60 · Telefax: + 46 (0)31 - 99 51 33
e-mail: [email protected] · Internet: www.hubersverige.se
Fönster med termoglas karm med gångjärn F2
37
➤
➤
➤ Fönster med termoglas och vändbar karm F3
Mångsidigt användbart som ljusinsläpp i byggnader.
Beställningsmöjligheter:
Karmfönster
➤ Vändbart
Varianter på dörröppning
➤ Klart för installation
➤ Gångjärn till vänster
➤ Tillverkat av tvåbladig specialprofil i 1.4401 (V4A)
rostfritt stål med kärna av specialplast för att
förhindra värmeledning
➤ Gångjärn till höger
Speciella tillbehör finns på förfrågan:
➤ Lackerad yt-finish
Omgivande karm
➤ Specialglas (tex. säkerhetsglas)
➤ Tillverkad av specialprofil
➤ Flerdelade fönster
➤ Designad för bultning i fönstervalvet
➤ Utvändig fönsterbräda i rostfritt stål
➤ Inklusive material för fastsättning
➤ Fönster för vattenkammare (med dräneringshål mot
den torra sidan)
Fönsterbåge
➤ Tillverkad i Z-profil
Obs:
➤ Integrerade passningar
På flerdelade fönster är T-profilen i mitten fastsvetsad.
➤ Flerpunktslåsning med hjälp av handtag
➤ Två separata gummitätningar
➤ Slätt passande kant, osynlig fastsättning
➤ Maskinpolerad yt-finish.
Torringlasning
➤ Med isolerglas
38
WASTE WATER Solutions
Fönster
Typ F3
Tillgängliga dimensioner
Väggöppning bredd B / höjd H
Endelat: B = 415 - 1124 mm / H = 400 - 744 mm
Endelat: B = 415 - 1324 mm / H = 745 - 924 mm
Maxvikt
130 kg
Förhållande bredd / höjd
max. 1:0,75
Endelat: B = 415 - 1524 mm / H = 925 - 2524 mm
Hydropress Huber AB
Med förbehåll för tekniska ändringar
Ritning 190.478, 6.2011
A member of the HUBER Group
Box 125 · 437 22 Lindome, Sverige · Besöksadress: Heljesvägen 4, Lindome
Telefon: + 46 (0)31 - 99 64 60 · Telefax: + 46 (0)31 - 99 51 33
e-mail: [email protected] · Internet: www.hubersverige.se
Fönster med termoglas och vändbar karm F3
39
➤
➤
➤ Fönster med termoglas och vändbar karm med gångjärn F4
Mångsidigt användbart som ljusinsläpp i byggnader.
Beställningsmöjligheter:
Karmfönster
➤ Tipp- och vändbart
Varianter på dörröppning:
➤ Klart för installation
➤ Gångjärn till vänster
➤ Tillverkat av tvåbladig specialprofil i 1.4401 (V4A)
rostfritt stål med kärna av specialplast för att
förhindra värmeledning
➤ Gångjärn till höger
Speciella tillbehör finns på förfrågan:
➤ Lackerad yt-finish
Omgivande karm
➤ Specialglas (tex. säkerhetsglas)
➤ Tillverkad av specialprofil
➤ Flerdelade fönster
➤ Designad för bultning i fönstervalvet
➤ Utvändig fönsterbräda i rostfritt stål
➤ Inklusive material för fastsättning
➤ Fönster för vattenkammare (med dräneringshål mot
den torra sidan)
Fönsterbåge
➤ Tillverkad i Z-profil
Obs:
➤ Integrerade passningar
På flerdelade fönster är T-profilen i mitten fastsvetsad.
➤ Flerpunktslåsning med hjälp av handtag
➤ Två separata gummitätningar
➤ Slätt passande kant, osynlig fastsättning
➤ Maskinpolerad yt-finish
Torringlasning
➤ Med isolerglas
40
WASTE WATER Solutions
Fönster
Typ F4
Tillgängliga dimensioner
Väggöppning bredd B / höjd H
Endelat: B = 415 - 1124 mm / H = 400 - 744 mm
Endelat: B = 415 - 1324 mm / H = 745 - 924 mm
Maxvikt
130 kg
Förhållande bredd / höjd
max. 1:0,75
Endelat: B = 415 - 1524 mm / H = 925 - 2524 mm
Hydropress Huber AB
Med förbehåll för tekniska ändringar
Ritning 190.479, 6.2011
A member of the HUBER Group
Fönster med termoglas och vändbar karm med
gångjärn F4
Box 125 · 437 22 Lindome, Sverige · Besöksadress: Heljesvägen 4, Lindome
Telefon: + 46 (0)31 - 99 64 60 · Telefax: + 46 (0)31 - 99 51 33
e-mail: [email protected] · Internet: www.hubersverige.se
41
➤
➤
➤ Korrekt hantering av
produkter i rostfritt stål
➤
➤
➤ Du skall
Undvik kallsvetsning orsakad av fixering av
rostfritt stål av samma grad. Du skall…
HUBERs produkter i rostfritt stål är omsorgsfullt
tillverkade vid precis de rätta villkoren för materialet.
Det slutliga betbadet med efterföljande passivisering
säkerställer att varje produkt får bästa möjliga skydd
mot korrosion. Det är emellertid viktigt att detta skydd
inte förstörs genom felaktig lagring eller felaktig
hantering på plats.
➤ använda skruvar tillverkade av 1.4301 (304) och
muttrar tillverkade av 1.4571 (316).
➤ använda passande smörjmedel (godkänt för
dricksvatten där det är aktuellt).
Separera rostfritt stål från andra material. Du
skall…
➤
➤
➤ Du skall inte
➤ använda syntetiska packningar, brickor och rörmuffar.
Anslutningar på platsen skall helst vara bultade.
Om svetsning på plats inte kan undvikas måste
detta ske på ett korrekt sätt. Du skall…
Rostfritt stål får inte komma i kontakt med annan
metall. Du skall inte…
➤ lagra produkter av rostfritt stål tillsammans med
andra metaller (lagerplattformar, byggnadsställningar,
verktyg).
➤ använda korrekta svetstillbehör.
➤ endast använda TIG-svetsning med svetstråd för
ensidig stumsvetsning.
➤ fixera rostfritt stål med utrustning av andra material
(galvaniserade muttrar, fästen, konsoler).
➤ endast använda MIG-svetsning eller elektrisk
bågsvetsning för tvåsidig stumsvetsning.
➤ montera produkter i rostfritt stål direkt på produkter
av annan metall (rör).
➤ alltid beta ytan med passande preparat efter
svetsning.
Rostfritt stål får inte hanteras fel. Du skall inte…
➤ möjliggöra passivisering genom att spola av ytan
med vatten efter betning.
➤ utsätta rostfritt stål för höga koncentrationer av klor.
Vid montering i betong, skall du…
➤ rengöra rostfritt stål med borstar av kolstål.
➤ använda väggenomföringar av rostfritt stål.
➤ riskera att rostfritt stål träffas av gnistor vid slipning
(täck alltid).
➤ möjliggöra för olika grader av termisk expansion.
➤ använda slipskivor som innehåller järn.
➤ utföra termisk eller mekanisk behandling utan
efterföljande betning och passivisering.
Försiktig behandling av ytan. Du skall…
➤ endast använda passande rengöringsmedel och
alltid spola av ytan efteråt.
➤ använda ett skyddande lager vid nedgrävning av
rostfritt stål i mark som innehåller järn.
Korrekt behandlat rostfritt stål kräver inget ytterligare
korrosionsskydd. Om ytan måste målas av estetiska
skäl, skall du…
➤ använda en passande primer.
Endast med ditt samarbete, för att säkerställa korrekt
lagring och installation, kan vi garantera dig det bästa
från våra produkter i rostfritt stål. Detta kommer att ge
användaren underhållsfri och problemfri drift under
många år.
Kontakt oss och gör bytet till rostfritt stål!
42
➤
➤
➤ Manhålsutrustning
➤
➤
➤ Tekniska dörrar
➤
➤
➤ Rörpassningar
➤
➤
➤ Rördelar
➤
➤
➤ Väggenomföringar
➤
➤
➤ Räcken, broar, plattformar
➤
➤
➤ Hygien
➤
➤
➤ Kompletta anläggningar
43
WASTE WATER Solutions
➤
➤
➤ HUBER SE – Global närvaro
Representanter i
➤ Kuwait
➤ Grekland
➤ Sydafrika
➤ Australien
➤ Mexico
➤ Norge
➤ USA
➤ Argentina
➤ Bahrain
➤ Belgien
➤ Brasilien
➤ Chile
➤ Colombia
➤ Cypern
➤ Danmark
➤ Egypten
➤ Filippinerna
➤ Förenade
Arabemiraten
➤ Indonesien
➤ Israel
➤ Italien
➤ Japan
➤ Jordanien
➤ Kenya
➤ Korea
➤ Kroatien
➤ Iran
➤ Luxemburg
➤ Nederländerna
➤ Nya Zeeland
Dotterbolag i
➤ Portugal
➤ Chile
➤ Bulgarien
➤ Oman
➤ Frankrike
➤ Qatar
➤ Förenade
Arabemiraten
➤ Rumänien
➤ Saudi-Arabien
➤ Indien
➤ Serbien
➤ Italien
➤ Slovenien
➤ Kina
➤ Sudan
➤ Malaysia
➤ Thailand
➤ Polen
➤ Turkiet
➤ Ryssland
➤ Ukraina
➤ Schweiz
➤ Ungern
➤ Singapore
➤ Slovakien
➤ Spanien
Kontor i
➤ Storbritannien
➤ Brasilien
➤ Sverige
➤ Finland
44
➤ Tjeckien
➤ Österrike