LINX - Helmotoriserad säkerhetsdörr med inbyggt passagesystem

LINX
Motordriven bekvämlighet med maximal säkerhet
Säkerhetdörr med elektroniskt styrt lås
Linx finns i flera olika utföranden beroende på krav
och behov.
Inkoppling till befintligt passagesystem där
dörrens system ger feedback till passagesystem
och medger dörrens status, öppen eller stängd.
Utföranden där dörren är helt oberoende av extern
ström och passagesystem då detta är inbyggt i
dörren. I t.ex. ett trapphus kan man kombinera
manuella modeller och LINX utan att dörrarna skiljer
sig åt designmässigt.
Konfiguration 1:
Anpassat för externt passagesystem.
Enkelt kopplas dörren till ett extrert passagesystem
via en dialogbox.
Dialogboxen skickar vidare signaler till dörren och
tillbaka till passagesystemet och meddelar
dörrens status. Dörren ansluts också till nät ström
via en adapter. Vid strömbortfall kopplas driften om
till batteridepåer i
dörren.
Konfiguration 2:
Anpassad för bostad eller kontor.
Denna konfiguration kräver ingen extrern inkoppling, men är fullt möjlig att koppla nät stöm till.
Flera olika alternativ finns för manövrering av dörren
transponder, kodlås, fjärrkontroll eller
fingeravtrycksläsare kan väljas.
Säkerhetsklass:
Klass 4 enligt
SS-ENV 1627
Ljudreduktion:
41dB
Brandklass:
EI2 30
Termiska
egenskaper:
U = 1,8 W/m2