PIHLA-DÖRRAR

PIHLA-DÖRRAR
Måttbeställda ytterdörrar och balkongdörrar från Pihla
PIHLAS VÄRLD AV DÖRRAR
I Pihlas ytterdörrsortiment finns tiotals olika dörralternativ
med sidoljus som designats för olika slags byggnader. I
Pihlas stora ytterdörrsortiment ingår också trädgårdsdörrar
och förrådsdörrar samt branddörrar.
DÖRRAR ENLIGT MÅTT
Varje Pihla-dörr tillverkas enligt mått och därför
får du med säkerhet just en sådan dörr som du
vill ha. Du kan bestämma dörrens mått, hänthet,
karmdjup och färg allt efter dina behov och
önskemål. Dörrglaset kan du välja mellan flera
olika alternativ.
MÅNGSIDIGA ALTERNATIV
Med lämpliga modeller, färger, glas, sidoljus eller
pardörrar samt tilläggsutrustning enligt önskemål
skapar du en vacker ytterdörrshelhet som passar
ihop med byggnadens värde och stil.
REPRESENTATIVT SORTIMENT
I Pihlas värld av dörrar finns vackra och stilrena
lösningar för såväl hög- och radhus som
egnahemshus trädgårdar. Vi hoppas att du i vårt
representativa sortiment hittar just den Pihla-dörr
som bäst passar till ditt hem.
TILLVERKADE I FINLAND
Pihla-dörrarna tillverkas i Finland.
INNEHÅLL
Pihlas värld av dörrar 2 • Pihla-ytterdörr 4 • Färgerna på ytterdörrar 6 • Glas för ytterdörrar 7
• Handtag och tilläggsutrustning 8 • Pihla ytterdörrmodeller 10 • Sidoljus till ytterdörrar 12 •
Trädgårdsdörrar 14 • Förrådsdörrar 16 • Branddörrar 18 • Aluminiumbeklädda dörrar 20 Pihla
Patio 22 • Pihla Parveke U 23 • Pihla Parveke SS 24 • Pihla Parveke SU 25 • Ytbehandling av
balkongdörrar 26
2
UO 122
3
Pihla-ytterdörrens konstruktion är stabil
och hållbar. Pihlas funktionssäkra ytterdörr
är av hög kvalitet som behåller sin form,
håller värmen inne, är säker och påverkas
inte av svåra väderförhållanden. Pihlas
ytterdörr har tio års formgaranti.
PIHLA-YTTERDÖRR
KRAFTIGARE ÄN NORMALT
Dörrbladet är kraftigare än normalt och det är
förstyvat med en aluminiumskiva på båda sidorna
och har en HDF-ytskiva på båda sidorna. Dörrbladets utsida har en spårfräsning vars mönster har
olika djup och form i olika dörrmodeller. I vissa
modeller fås mönstret även på insidan.
UTMÄRKT ISOLERANDE
Det kraftiga dörrbladet garanterar en hög värmeisoleringsförmåga. Innanför dörrbladet finns
rejält med isoleringsmaterial. Också modellerna
med glaspartier har en hög värmeisoleringsförmå-
Dörrbladets tjocklek är 76 mm.
ga eftersom glaspartiet alltid består av tredubbelt
selektivglas. Blinddörrens U-värde är 0,78 W/m2K,
dörrar med glasparti har ett U-värde på under 1,0
W/m2K beroende på glaspartiets storlek. Värmeisoleringsförmågan kan förbättras med den
energieffektiva e-konstruktionen.
VÄLUTRUSTAD DÖRR
Standardkarmdjupet är liksom för fönster 170 mm.
Dörrarna tillverkas även med karmdjupet 130 och
210 mm. Dörrarnas maximala bredd är 990 mm
och maximala höjd 2 290 mm. Dörren har dubbel
silikontätning; en tätning på karmen och en på
dörrbladet. Dörrarna har fyra stycken gångjärn
som kan justeras i sid- och höjdled. Även låskistans slutbleck kan justeras.
4
Varje dörr dimensioneras
så att den lämpar sig för
ändamålet och utrustas
enligt individuella
önskemål. Vi monterar
dörrhandtag och
låscylinder redan på
fabriken. Därför är dörren
färdig att användas genast
efter att den monterats på
plats.
UO 192
5
Ytterdörrarnas
FÄRGER
Pihla-dörrarna kommer i vackra kulörer. Vi ville komplettera utbudet med
det bekanta vita och bruna med en
färgvärld som lämpar sig för ytterdörrar
och där var och en kan välja en kulör
som behagar en själv. Ytterdörren måste inte alltid vara vit!
FANTASTISKA
KULÖRALTERNATIV
OSKADLIG MÅLARFÄRG
Pihla-dörrens standardfärg är vit. Till Pihlas
Vår målarfärg är en miljövänlig, vattenspädbar
färgvärld har vi valt ytterligare sju fantastiska
färg som inte orsakar skadliga utsläpp i inom-
färger. I vår färgvärld finns till exempel färger-
husluften. Målarfärgen är klassad i utsläpp-
na på Pihla-fönstrens aluminiumytor RR22,
sklass M1.
RR23 och RR32. På så sätt säkerställer du
att fönstren och dörrarna går ton i ton om du
också planerar att skaffa nya fönster.
PIHLA HJÄLPER DIG ATT
VÄLJA
Om det känns svårt att välja en färg, lönar det
ENLIGT FÄRGKODER
sig att lyssna på tipsen från Pihlas experter.
Vi tillverkar också dörren med valfri färg när
De har både erfarenhet och insikt och de
du anger oss exakt färgkod. Målarfärgen ska
hjälper dig gärna med att välja färg.
dock vara lämpad för ändamålet. Vi använder
till exempel inte lasyrfärger, hammarlack eller
metallicfärger i ytbehandlingen.
6
Vit
Mörkbrun
Grå
Mörkgrå
RAL 9010
RR32
RR22
RR23
Ljusgrå
Beige
Blågrå
Stugröd
NCS S 2500-N
NCS S 4010-Y30R
NCS S 6010-R90B
NCS S 4050-Y90R
Pihla-färger
Standardfärgen är vit,
övriga Pihla-färger fås
med pristillägg. Kontrollera
den slutliga kulören i
en färgkarta, eftersom
broschyrens färger kan
variera på grund av
trycktekniska orsaker.
Ytterdörrarnas
GLAS
Genom valet av ytterdörrens glasparti
kan du avsevärt påverka både dörrens
utseende och dess användarvänlighet. En del vill att glaset ska ge insynsskydd, medan andra vill kunna se
genom glaset. Om utseendet är den
faktor som påverkar mest görs valet av
glas utifrån det. Till Pihlas ytterdörrar
finns flera olika glasalternativ bland vilka du kan välja det som du gillar bäst.
Dörrmodellen UO165
och satinglas med
sidentrycksmönster.
KLART GLAS
SATIN
Klart standardglas är ett bra val då inget in-
Satinglas ger ett bra insynsskydd. Det kal�-
synsskydd behövs.
las också flussglas eller mjölkglas. Satinglas
är oftast omönstrat men glaset fås till vissa
COTSWOLD
dörrmodeller med spårfräsning eller siden-
Cotswold är det vanligaste dekorglaset. Det
trycksmönster, som hör till Pihlas specialiteter.
ger ett utmärkt insynsskydd, men har ändå ett
TREDUBBELT GLAS
stort ljusinsläpp.
Pihlas ytterdörrar har alltid ett värmeisoleran-
STIPPOLYTE
de tredubbelt selektivglaselement.
Stippolyte är ett dekorglas som är slätare än
traditionellt råglas och som ger ett bra insyns-
GLASLISTER
skydd.
Glaslisterna som ramar in glaset är beroende
på dörrmodell antingen målade i samma färg
FLEMISH
som dörren eller av lackerad ek.
Flemish är ett klart dekorglas med ett lugnt
mönster. Glaset ger lite insynsskydd.
Cotswold
Stippolyte
Flemish
Satin med spårfräsning
7
Till Pihlas ytterdörrar finns ett täckande
sortiment med tilläggsutrustning som
kan monteras på fabriken. Vanligast är
dörrhandtag, nyckelhål, säkerhetslås,
brevlucka, sparkplåt, dörrklocka och
dörröga.
DÖRRHANDTAG OCH
TILLÄGGSUTRUSTNING
STANDARD FÖR
YTTERDÖRRAR
Bergen
I ytterdörrens standardleverans ingår dörrbladet med karmar och tröskel samt låskistan.
Det finns flera olika alternativ till låskistor.
Trondheim
LÅSNING
Dörren kan också utrustas med säkerhetslåsning eller ellåsning. Nyckelhålet i Pihla-dörrleveransen är Abloys Sento eller DORMAs
Rodos
toppsäkra låsningssystem. DORMA:s system
har marknadens längsta produktgaranti!
DÖRRHANDTAG
Stockholm
I dörrhandtagssortimentet finns modeller
både för dig som gillar den moderna stilen
och för dig som dras till mer traditionella
alternativ. Vi har dörrhandtag av mässing,
Cannes
satinkromade dörrhandtag och dörrhandtag av rostfritt stål beroende på modell. Alla
dörrhandtag har en snabbfästningstapp för en
lättare montering.
Amsterdam
Nyckelhålen och
dörrhandtagen monteras
på fabriken. På dörren
på bilden nyckelhål och
Amsterdam-dörrhandtag.
8
UO 162
9
PIHLA-YTTERDÖRRMODELLER
10
UO 110
UO 111
UO 118
UO 119
UO 120
UO 122
UO 125
UO 130
UO 135
UO 140
UO 141
UO 151
UO 153
UO 155
UO 157
UO 160
UO 162
UO 163
UO 164
UO 165
Tillverkas även som branddörr.
UO 166
UO 167
UO 168
UO 169
UO 170
UO 171
UO 173
UO 180
UO 192
UO 192
X
UO 196
UO 198
UO 202
UO 202
X
UO 205
UO 206
UO 208
UO 210
UO 210
X
UO 230
11
Ytterdörrar och
SIDOLJUS
Till Pihlas ytterdörrar kan du välja bland
ett stort sortiment öppningsbara och
fasta sidoljus. För varje dörrmodell i
Pihlas sortiment finns minst en sidoljusmodell att välja. Vi tillverkar också våra
dörrmodeller som pardörrar.
ÖPPNINGSBART ELLER FAST
STORLEKAR
Beroende på hur bred ingången är kan du
Sidoljusens minimibredd är 270 mm. Par-
välja ett passande öppningsbart eller fast
dörrens minimibredd är 1 490 mm och maxi-
sidoljus till dörren. Ett sidoljus som sitter på
mibredd 1 790 mm.
samma karm med dörren kan beroende på
behovet vara öppningsbart eller fast, medan
sidoljuset på gångjärnssidan alltid är fast.
Exempel på Pihlas
ytterdörrmodeller med
sidoljus.
12
UO 122
L 122L
UO 130
L 130
UO 192X
L 164
UO 198
L 198
UO 208
L 200
UO 196
L 169
UO 180
L 202
13
TRÄDGÅRDSDÖRRAR
Trädgårdsdörrar, bakdörrar, sidodörrar, balkongdörrar, grovköksdörrar,
altandörrar. Denna typ av dörrar har
flera benämningar beroende på användningsändamålet. Oftast är dörren
centralt placerad och används flitigt,
och därför lönar det sig att välja också
bakdörren omsorgsfullt.
PÅVERKA UTSEENDET GENOM
VAL
glasen med dekorationsspröjs i dörrens färg.
Pihlas trädgårdsdörr har exakt samma konstruktion
GLASHÖJDER
som ytterdörren, hela vägen från det starka dörrbla-
Din valfrihet ökas av möjligheten att fritt kunna be-
det. Också tilläggsutrustningen och valfriheten är
stämma höjden på trädgårdsdörrens glasparti. Stan-
desamma. Förutom modeller, färger, mått och glas kan
dardhöjderna för glaspartierna är 12M, 14M, 16M samt
du påverka dörrens utseende genom att komplettera
den helglasade modellen P500.
P 510
14M
P 5102
16M
P 567
16M
P 5672
14M
P 510
14
P 557
12M
P 5572
16M
P 500
P 557
P 567
I trädgårdsdörrsortimentet finns även en
helglasad dörr samt en blinddörr.
P 557
XM
15
Förrådsdörren måste inte alltid se ut som
en förrådsdörr. I Pihlas värld av dörrar
finns vackra och eleganta lösningar
också för gårdsbyggnaderna. Pihlas
förrådsdörrar passar utmärkt ihop med
ytterdörrarnas färger och mönster.
FÖRRÅDSDÖRRAR
STORT SORTIMENT
Pihla har ett exceptionellt stort sortiment av
förrådsdörrar eftersom alla våra blinddörrar
också tillverkas som förrådsdörrar. Dessutom
ingår förrådsdörrarna med fönster, Pihla Vilpola och VA 198, i sortimentet. Förrådsdörrarna
tillverkas dock inte med sidoljus eller som
pardörrar. Ytterdörrarna bildar en stilig helhet
tillsammans med de kompatibla förrådsdörrarna.
KONSTRUKTION OCH UTRUSTNING
Förrådsdörren är en lättare version av Pihlas
ytterdörr. Dörrbladets tjocklek är 50 mm och
karmdjupet är 112 mm. Förrådsdörren har tre
gångjärn. Utöver dörrens färg, dörrhandtag
och sparkplåt kan du också beställa till exempel ett serielagt nyckelhål och ventilationsventiler till dörren.
FÖRRÅDSDÖRRENS STORLEK
Alla Pihlas förrådsdörrar tillverkas naturligtvis
enligt mått. Dörrarnas maximihöjd är som för
ytterdörrarna 2290 mm och bredden är 990
mm.
Alla Pihlas blinddörrar
kan tillverkas som
förrådsdörrar.
16
VA 557
17
De brandklassificerade ytterdörrarna som
delar in i avdelningar används vid objekt
där lägenheternas utrymningsväg går
bredvid dörrarna. Även om garagedörren
och huvudbyggnadens ytterdörrar är nära
varandra behövs en brandklassificerad
dörr.
BRANDDÖRRAR
EN SÄKER DÖRR
Pihlas typgodkända branddörr är ett säkert
val för objekt där det krävs ytterdörrar av
brandklass EI30. Dörrens material garanterar
förutom brandsäkerhet en god värmeisolering
och framför allt en stabil och fungerande dörr
för dagligt bruk.
MÅTTBESTÄLLD
Pihla EI30 branddörren tillverkas enligt mått
inom gränserna för minimi- och maximistorlekarna. Maximistorleken för Pihlas EI30-branddörrar är 990 * 2290 mm. Höga dörrar
planeras allt oftare för nya egnahemshus,
särskilt moderna objekt. Minimistorleken för
branddörrarna är 790 * 1790 mm.
MÅNGSIDIGT SORTIMENT
I Pihlas stora branddörrsortiment ingår flera
modeller med glaspartier allt från trädgårdsdörrmodeller. Dessutom kan alla Pihlas
blinddörrar tillverkas som branddörrar.
Branddörrmodellerna har märkts ut med rött i
sortimentet.
TYPGODKÄND
Pihla EI30 branddörren är typgodkänd
med avtalet om typgodkännande VTTRTH-00024-14.
18
Alla Pihlas blinddörrar
kan tillverkas med
branddörrskonstruktion. I
sortimentet finns säkert en
branddörr som passar till
byggnadens stil.
PO 196
19
Pihlas starka och väderbeständiga
balkongdörrar tillverkas alltid enligt mått
och därför får du med säkerhet just en
sådan dörr som du vill ha. Med rätt sorts
dörr blir boendet bekvämare och mer
praktiskt. Därför lönar det sig att noga
bekanta sig med de olika alternativen.
ALUMINIUMBEKLÄDDA DÖRRAR
FYRA OLIKA DÖRRAR
I Pihlas produktfamilj finns flera fönster- och
dörrmodeller. Fönstren tillverkas enligt mått
för varje objekt, likaså alla dörrar. Genom
att tillsammans med fönstren också skaffa
balkongdörren från Pihla säkerställer du att
helheten har ett enhetligt utseende. Du kan
välja mellan fyra olika balkongdörrmodeller
med aluminiumbeklädnad.
ENKELBLADIG
BALKONGDÖRR
Den utåtgående balkongdörren Parveke-U
har ett kraftigt dörrblad och dörren tillverkas
förutom med den traditionella spanjolettlåsningen även med flerpunktslåsning med
daglåsfunktion.
PIHLA PATIO
Pihla Patio-dörren har samma robusta dörrblad med HDF-beklädnad som ytterdörren
och utsidan på dörren har genomgående
aluminiumbeklädnad.
DUBBELBLADIGA DÖRRAR
Den inåtgående SS-dörren har två dörrblad
som är hopkopplade och öppnas med ett
dörrhandtag. Även den inåt- och utåtgående
SU-balkongdörren har två dörrblad.
20
Balkong- och altandörrarna är väl synliga
och spelar en viktig roll i olika delar av
hemmet. På bilden finns den utåtgående
Pihla Parveke U med ett dörrblad.
21
I Patio-dörren förenas två utmärkta Pihladörrar. Dörrbladet på Patio har samma
robusta skivkonstruktion som ytterdörren
och på utsidan har dörren samma
väderbeständiga aluminiumbeklädnad
som balkongdörren. Tack vare
aluminiumbeklädnaden passar Patio
utmärkt till Pihla-fönstren. Glaspartiet
kan placeras på valfri höjd till exempel
på samma höjd som det invidliggande
fönstret.
PIHLA PATIO
EN DÖRR MED FLERA
FUNKTIONER
Pihla Patio lämpar sig som balkongdörr,
trädgårdsdörr och grovköksdörr. Tack vare
utsidans aluminiumytor passar Patio bra ihop
med Pihla-fönstren; Patios färgsortiment är
detsamma som fönstrens.
MÅNSIDIG LÅSNING
De mångsidiga låsalternativen gör det möjligt
att använda dörren i olika objekt och för olika
behov. Patio kan liksom balkongdörrarna
utrustas med spanjolett eller likadant mittlås
som används i ytterdörrar. Båda låsalternativen fås med låscylinder som tilläggsutrustning, och då kan dörren också låsas utifrån
och användas till exempel som andra ingång.
Till Patio med mittlås kan man välja samma
dörrhandtag som används på Pihlas ytterdörr.
MÅNGA MODELLER
Färgalternativen för Patios utsida är vit
RAL 9010, ljusgrå RR22, mörkgrå RR23
och mörkbrun RR32. Insidan målas och
standardfärgen är bruten vit NCS S 0502Y. Andra färger fås på beställning.
Patio-dörren tillverkas med ett eller två glaspartier, med helglas, med fyllning och som
pardörr. Glaspartiet kan placeras på valfri
höjd eller till exempel på samma höjd som det
invidliggande fönstret.
-KONSTRUKTION
Modellen Patio tillverkas även
med den energieffektiva e-konstruktionen.
22
Pihla Balkong U är en enkelbladig
utåtgående balkongdörr. Dörrens hela
utsida är aluminiumbeklädd och tack vare
dörrens goda väderbeständighet lämpar
den sig även för krävande förhållanden.
PIHLA BALKONG U
AVANCERAD LÅSFUNKTION
Pihlas enkelbladiga balkongdörr förses med
en ändamålsenlig låsning. Du kan välja antingen den för balkongdörrar traditionella spanjoletten eller det mer avancerade flerfunktionsbeslaget. Till den traditionella spanjoletten
kan du välja förutom ett enkelsidigt dörrhandtag också ett genomgående dörrhandtag och
ett vädringsbeslag, i flerfunktionsbeslaget är
dessa standard. Båda dörrhandtagen kan vid
behov kompletteras med en låscylinder.
TÄT OCH HÅLLFAST
Balkongdörren Parveke-U har alltid en spanjolett, vilket gör att dörrbladet är tättslutande
och behåller sin rakhet. Trots dörrens massiva
och stabila konstruktion är den lätt att stänga
tack vare reglarna som förs in i sina motstycken. När dörren är stängd är den fast sluten.
Pihlas balkongdörrar har alltid
dörrhandtagen färdigt på plats.
TRÄYTA PÅ INSIDAN
På insidan är dörren målad eller lasyrbehandlad furu och passar bra till fönstren. Som
kantform till glaspartiet kan du välja mellan
dekorativ profil eller rak kant såsom till Pihlas
öppningsbara fönster.
-KONSTRUKTION
Balkongdörren Parveke-U tillverkas även med den energieffektiva
e-konstruktionen.
23
Pihlas inåtgående fönsterdörr har två
dörrblad som är hopkopplade och öppnas
med ett dörrhandtag. SS-dörren passar
utmärkt bredvid Pihla-fönstren tack vare
de enhetliga profilerna både inne och ute.
SS-dörren lämpar sig särskilt väl även för
franska balkonger.
PIHLA BALKONG SS
FÖNSTER OCH DÖRR I ETT
I SS-dörren kombineras fönstrets bästa egenskaper med en dörr: täthet, ljudisoleringsförmåga, energibesparing och ett graciöst
utseende. Den ventilerade konstruktionen
mellan träet och aluminiet håller trädelarna
torra och friska.
LÄTT ATT ÖPPNA
Dörrbladen är hopkopplade med ett beslag
på samma sätt som vädringsfönster och de
öppnas samtidigt med ett dörrhandtag. Det
inre dörrbladet har en spanjolett vilket gör
dörren tät och varm. Båda dörrbladen öppnas
inåt.
GLAS OCH FYLLNING
SS-dörren kan beställas antingen med helglas
eller med en fyllning på nedre delen. Då kan
man själv bestämma glaspartiets höjd. En
dörr med helglas kan delas i två glaspartier
med en horisontal mellanpost.
FÖR SMÅ BALKONGER
Dörren passar bra ihop med Pihla-fönster på
en liten altan eller en balkong i fransk stil.
Tack vare de två täta dörrbladen har dörren
liksom fönstren även en god ljudisoleringsförmåga.
24
SS-fönsterdörren tillverkas också
som dubbeldörr med mellanpost.
Dubbeldörrens största bredd är 1890 mm.
Pihlas dubbelbladiga SU-dörr är den
traditionella balkongdörren för höghus.
Två tättslutande dörrblad håller kyla och
buller effektivt utanför. Dörrbladet av
aluminium är utåtgående, innerbladet av
furu är inåtgående.
PIHLA BALKONG SU
VÄDERBESTÄNDIG
KONSTRUKTION
Pihlas inåt- och utåtgående balkongdörr har
två dörrblad, av vilka det yttre är av aluminium. Också karmens ytterbeklädnad är av
aluminium. Dörrkarmen och dörrbladets ram
är furu. Ytterbladets fyllning har en väderbeständig beklädnadsskiva.
EN BRA ISOLERING
SU-dörrens båda dörrblad har alltid en spanjolett, vilket gör att dörrbladen är tättslutande
och behåller sin rakhet. Tack vare de två
separata dörrbladen har SU-dörren även utmärkt ljudisoleringsförmåga. Den täta dörren
håller också kylan och draget borta.
MÅTTBESTÄLLD
Du kan fritt välja höjden på SU-dörrens glas-
Pihlas dubbelbladiga SU-dörr med fyllning
i nedre delen är en vanlig dörrmodell för
balkonger i höghus.
parti. Dörren tillverkas med helglas, fyllning
och två glaspartier. Dörrbladens hänthet kan
väljas enligt objekt. Också dörrens mått och
låsningsalternativen skräddarsys enligt kundens behov.
25
YTBEHANDLING
Balkongdörrarna levereras alltid ytbehandlade. Vitt är den överlägset populäraste färgen för insidan, på utsidan
vill man också ha andra färger. För
utsidans aluminiumbeklädnad erbjuder
Pihla rentav fyra standardfärger! Med
persienner och spröjs ger du dörrarna
ett personligt utseende.
TRÄDELAR
insida kan vara vit medan dörrens utsida kan
Ytbehandlingen för trädelarna är täckmålning
ha samma färg som karmens ytterbeklädnad.
eller lasering. Som målarfärg använder vi
Således är fönstret inifrån sett vitt och utifrån
vattenspädbar akrylfärg av utsläppsklass M1.
exempelvis mörkgrått. För andra färger gäller
Den miljövänliga färgen orsakar inte skadliga
pristillägg.
Pihlas
aluminiumfärger
utsläpp. Standardfärgen för trädelarna är vit
PERSIENNER
NCS S 0502-Y.
Persienner skaffar du enklast fabriksmontera-
LASERINGSBEHANDLING
de. Vitt är standardfärgen och därtill har vi fle-
För laseringen används vattenspädbara lasy-
ra andra färgalternativ. Persiennen monteras
rer. Standardlasyrerna för dörrarna är naturell
i enkelbladiga dörrar på ytan, i dubbelbladiga
och nöt. Även ek och den eleganta vitlasyren
dörrar mellan dörrbladen.
Vit
RAL 9010
är tillgängliga. Dörrbladet och karmen på Pihla
Patio målas såsom ytterdörren.
DEKORATIONSSPRÖJS
Pihlas dubbelbladiga SU- och SS-dörrar kan
ALUMINIUMYTOR
utrustas med fasta spröjs vars bredder är 24,
Aluminiumprofilerna är pulvermålade. Utöver
56 eller 110 mm Dessutom kan man välja en
de fyra standardfärgerna kan aluminiumpro-
24 mm bred lös spröjs som lämpar sig för alla
filerna även levereras anodiserade. Alumini-
Pihla-balkongdörrar. Den lösa spröjsen tillver-
umprofilen på dubbelbladiga dörrar går också
kas endast som stående och liggande spröjs.
Mörkbrun
RR32
att få tvåfärgad – den synliga ytan på dörrens
Grå
RR22
Pihlas lasyrer
26
Furu
Nöt
Furu
Vitlack
Mörkgrå
Färglös
TM-1806
TM-1802
TM-1771
RR23
27
PIHLA FÖNSTER OCH
DÖRRAR
Pihla tillhandahåller ett stort sortiment
fönster- och dörrprodukter för bostadsaktiebolag, privatpersoner samt yrkesmän inom branschen. Produkterna är
kända för Pihla-varumärket.
Pihlas fönster och dörrar ingår även allt
Lutakonaukio 1, 40100 Jyväskylä
www.pihla.fi
Rätten till ändringar förbehålls. Pihla 12/2014
oftare i husfabrikers huspaket.