C/W CadWare AB

Sidan 1 av 4
150507
C/W CadWare AB
DoorDesign – kort information om Beslagning av dörr
Allmänt
DoorDesign aktiveras via dörrikonen
Hänglåsikonen aktiverar låsschemahanteringen, som är identisk med den i KeyDesign – förutom att
man när man har DoorDesign också kan koppla dörrar mot cylindrar i låsschemat.
och en lista med dörrar visas.
T.ex. så här i övre delen av Dörrmenyn:
För att lättare hålla reda på dörrarna kan dessa indelas efter t ex ”Anläggning”, ”Hus” och ”Plan”.
Begreppen (Anläggning, Hus och Plan) kan bytas till andra efter behov.
När hus är valt (som ovan) begränsas all hantering till dörrarna i detta hus.
Genom att peka på en av dörrarna i listan och högerklicka kan du få upp menyn
som visar några av de värden (dock långt ifrån alla) man kan tilldela en dörr.
För flertalet av dessa fält kan man också registrera tillåtna värden (t ex Brandklasser som visas i
bilden ovan) och enkelt komma åt dessa när man registrerar dörrarna.
C/W CadWare AB, Rökerigatan 19, 121 62 Johanneshov.
Tel: 46 (0) 8 5220 4640. Fax: 46 (0) 8 444 69 01.
©2014 C/W CadWare AB
www.cadware.se
[email protected]
Sidan 2 av 4
150507
C/W CadWare AB
För att kunna få med allt på dörren, även det som inte finns i huvudmenyn ovan, tillkommer ett antal
flikar i underkant av menyn
I flikarna visas information för endast en dörr i taget, den som är vald i övre listan.
Flikarna är uppdelade på
Klasser
Dörr A
Dörr B
Låshus
Cylinder
Dörrstängning
Inpassering
Larm
Tele
Adm
Brandklass, ljudklass etc.
Egenskaper definierade av arkitekt.
Beslag som finns en av per dörr. Ex. vis Karmöverföring.
De låshus som finns på dörren med den beslagning som hör direkt till
låshuset. T.ex. cylinderbehör.
Cylinder med beslagning.
Dörrstängare och dörrautomatik.
Information om passageanläggning på dörren.
Larmpunkter på dörren.
Kamera, porttelefon etc.
Datum, revisionsanmärkning etc. när dörren ändras.
Några av flikarna kan innehålla flera rader. En dörr kan t ex ha flera låshus och dubbla cylindrar i ett
låshus:
En dörr kan byggas upp helt och hållet från en ny tom post, då skriver man in alla
värden. Alternativt kopierar man beskrivningen mellan dörrar eller från typdörrar (littra).
Genom att högerklicka på en dörr och välja kopiera kan man flytta alla eller delar av dörrens
registrerade värden till en eller flera dörrar.
Som visas i bilden ovan kan man också välja att ta ut en mängdrapport (summering) av alla
komponenter som definieras i hela projektet eller del därav (aktuellt urval).
C/W CadWare AB, Rökerigatan 19, 121 62 Johanneshov.
Tel: 46 (0) 8 5220 4640. Fax: 46 (0) 8 444 69 01.
©2014 C/W CadWare AB
www.cadware.se
[email protected]
Sidan 3 av 4
150507
C/W CadWare AB
Rapporter
Ett antal rapporter kan tas ut från systemet. Antal rapporter och omfattning varierar efter
användarkategori.
Dörrförteckning listar alla dörrar – en rad per dörr med ett urval övergripande värden,
t ex klasser och/eller revisionsnoter.
Dörrspecifikation (ofta kallat Dörrkort) visar all information om varje enskild dörr.
En sådan rapport kan tas ut för enskild dörr, ett urval av dörrar eller för hela projektet.
Urvalet rapporter som visas är beroende på var i programmet man står när rapportfunktionen
aktiveras.
Det går också att skriva ut en rapport till en textfil från DoorDesign både i den övre menydelen (se
ovan) och från flikarna (exempel nedan)
”Rapportera till fil” skapar en lista (excel) med alla komponenter (i detta fall relaterade till dörrens
låshus) redovisade dörrvis (för alla dörrar inom det urval som gjorts i programmet),
C/W CadWare AB, Rökerigatan 19, 121 62 Johanneshov.
Tel: 46 (0) 8 5220 4640. Fax: 46 (0) 8 444 69 01.
©2014 C/W CadWare AB
www.cadware.se
[email protected]
Sidan 4 av 4
150507
C/W CadWare AB
Exempel på dörrförteckning
Exempel på Dörrspecifikation
C/W CadWare AB, Rökerigatan 19, 121 62 Johanneshov.
Tel: 46 (0) 8 5220 4640. Fax: 46 (0) 8 444 69 01.
©2014 C/W CadWare AB
www.cadware.se
[email protected]