Hej! Nu när sommarlovet står för dörren och läsåret 2014/2015 går

Hej!
Nu när sommarlovet står för dörren och läsåret 2014/2015 går mot sitt slut vill jag passa på att tacka
för ett bra läsår med gott samarbete mellan skolan och hemmet. Jag känner mig väl mottagen i
Hallsberg och på Långängskolan.
Till nästa läsår 2015/2016 kommer skolans start- och stopptider för eleverna vara:
F – åk 2 kl. 8.00 – 13.15 (mån – fre)
åk 3 – åk 6 kl. 8.00 – 14.15 (mån – fre).
De barn som har barnomsorgsbehov (fritidshemsplacering) kommer få sin frukost serverad kl. 7.00
varje dag. Fritids kommer till största delen vara organiserat efter åldershomogena grupper.
Förskoleklassens hemvist kommer att vara Vintergatan och åk 1 kommer tillhöra Kometen.
Resterande fritidsbarn kommer gå på Apollo.
Skolan kommer att vara uppdelad i fyra stycken arbetslag som kommer ledas av varsin
utvecklingsledare. Vi kommer inte fortsätta med stenbeteckningarna (Smaragden/Rubinen/Safiren)
fr.o.m. hösten utan använda oss av klassbeteckningarna A/B/C, för att eventuellt byta namn senare
där eleverna får vara med och påverka.
F – åk 1
Pia Carlback, Hanna Henriksen, Birgitta Bohman, Majvor Niklasson, Karolina Frick, Johan Svärd,
Lena Borg, Cecilia von Malmborg, Ingrid Larsson
Åk 2 – Åk 3
Anna Sjöholm, Karoliina Waldner, Barbro Lycketeg, Lindha Lindvall, Kjell Segerlund, Nicklas
Wilhelmsson, Annica Holmberg
4A – 5A – 6A
Tomas Yngström, Madeleine Olsson, Sofia Widholm, Lena Östring, Roger Axelsson, Anette
Björsson, Åsa Skogsmo, Ingela Ellqvist Andersson
4B – 5B – 6B
Lina Karvonen, Henrik Svensson, Angelika Lüneburg, Angela Börjesson, Katarina Löv, Ann-Sofie
Boström, Carita Ekblad
Idrott: Ulrika Witt och Sofia Widholm
Musik: Erika Olsson
Slöjd: Roger Axelsson och Katarina Löv
Sv2: Barbro Jansson
Speciallärare/specialpedagog: Åsa Lundberg, Eva Boman och Anne-Marie Eldholm
Detta brev tillsammans med våra läsårstider kommer även ligga på hemsidan,
www.hallsberg.se/skolor/langangskolan
Tack för detta läsår och en trevlig sommar önskar jag Er alla!
Cecilia Lindskog
Rektor Långängskolan
Läsårstider 2015/2016
Höstterminen 2015
3/8
Fritidshemmen öppnar efter sommarfritids
17/8
Terminsstart
18/9
Skola och fritidshemmens stängda – kompetensutv. för all personal
26/10
Skola och fritidshemmens stängda – kompetensutv. för all personal
27/10
Studiedag
28/10
Studiedag
29/10
Lovdag
30/10
Lovdag
18/12
Terminsavslutning
Vårterminen 2016
7/1
Studiedag
8/1
Studiedag
11/1
Terminsstart
22-26/2
Sportlov
21/3 – 24/3 Påsklov
29/3
Skola och fritidshemmens stängda – kompetensutv. för all personal
6/5
Lovdag
9/6
Terminsavslutning