Kulturarvsdagarna - Svenskt Kulturarv

• debatt • mingel • panel • föredrag • mingel • middag • inspiration • föredrag • prisutdelni
22 ok tober i stock holm
kulturarvsdagarna 2015
kulturarvsdagarna 22 oktober 2015
lokal Vaxholms Kastell, Stockholm
moderator John Chrispinsson
– Program –
13.00
Avfärd med buss från Cityterminalen (skyltat Svenskt
Kulturarv), Stockholm mot Vaxholm. Transport med båt
till Kastellet.
Målning av Johan Christian Berger över fästningen 1848.
i korsvägen mellan kulturarvet
och besöksnäringen
Välkomna till ännu en upplaga av Kulturarvsdagarna,
eller Kulturarvsdagen om vi ska vara petnoga eftersom
vi komprimerat programmet till en lång och innehållsrik
eftermiddag och kväll.
Som vanligt lotsas talarna genom dagen av vår egen
moderator, John Chrispinsson. I fokus står utveckling
av destinationer och hur museer och andra besöksmål
kan få inspiration av såväl kommersiella aktörer som av
tidens trender.
Vi får också en intressant inblick i varför samlingar
inte bör vara något problem, samt vad som hänt i föreningen Svenskt Kulturarv det gångna året!
Välkomna hälsar styrelsen!
Berndt Arell, Åse Berglund, John Chrispinsson, Magnus
Hagberg, Jan Larsén, Lena Sjölin och Meg Tivéus.
Konferensen arrangeras i samarbete med Strömma Turism & Sjöfart AB.
14.00 – 18.30
Strömma Turism & Sjöfart AB bedriver museiverksamhet på Vaxholms Kastell, Birka och Älvsborgs fästning.
Peter Henricson hälsar välkommen och berättar om
resan på Kastellet. Från ett statligt försvarshistoriskt
museum till idag, då museet är en del av en större verksamhet och med allt stigande besökssiffror.
Om utvecklingen på Birka från att ha varit transportör
till att hyra ett världsarv och bedriva all publik verksamhet på destinationen.
från skrot till världsklassubåt
Marinmuseum i Karlskrona blev Årets museum 2015,
bl a för att det utvecklats till ett attraktivt besöksmål
med nyskapande pedagogiskt verktyg. Richard Bauer berättar om framgångsfaktorerna och värdeutbytet mellan
Marinmuseum och dess intressenter.
15.30 (ca) kaffepaus
att utveckla ett besöksmål
Skellefteå museum har genomgått en övergripande förändring de senaste åren genom verktyget servicedesign,
som kan tillämpas på allt från storytelling till museets
souvenirer. Carola Fallgren berättar om museets varumärkesarbete.
ladda samlingarna med samtid!
Samlingarna är museets största tillgång – använd dem
för att berätta nya historier! Mårten Janson, museiutvecklare och kommunikatör, presenterar en metod för
att låta samtiden ge nya perspektiv på historien.
att utveckla destinationer
Nära hälften av Sveriges kommuner använder sig av någon känd person i sin marknadsföring, s k personturism.
Trädgårdsturism är ett annat exempel på intressestyrt
resande. Kan film vara bra att ha i verktygslådan för att
utveckla en destination? Det finns flera infallsvinklar för
att attrahera besökare med specialintresse. Tre experter
delar med sig av sina erfarenheter och samtalar därefter
i en panel.
Johan Linder har forskat om personturism och doktorerat med avhandlingen ”Den lokala profilen” vid
Stockholms universitet.
Roman- och filmfiguren Tempelriddaren Arn, gav Anja
Praesto en kick att studera flera filmturismcase såväl
nationellt som internationellt.
Elisabeth Gunnarsson Svalin, välkänd trädgårdsprofil,
författare och ciceron, har följt den framväxande trädgårdsturismen både i Sverige och utomlands.
18.30–19.00 svenskt kulturarv – året som gått
med årsmöte.
19.00
Drink med förrättstilltugg och visning av Vaxholms
fästningsmuseum med Erik Himmelstrand.
20.10 samling på kajen
20.20 Avfärd med S/S Stockholm. Middag med varmrätt
och dessert inkl vin & kaffe serveras ombord.
Kulturarvspriset delas ut under middagen.
Vi lägger till i Stockholm ca 22.00.
Middag ombord!
Majskyckling Bourguignon med svamp,
smålök och rökt sidfläsk
Fartygets vin
Päron- och mazarinpaj med romgrädde
Kaffe
Praktisk information
deltagare
Kulturarvsdagarna välkomnar alla som är intresserade
av ett levande kulturarv där besökarna står i centrum.
anmälan
kan göras t o m 13/10. Du kan anmäla dig via e-post,
[email protected] eller per telefon 046-39 99 40.
Ange namn och fakturaadress, om du deltar i middagen
och om du önskar vegetarisk mat eller har några matallergier.
Middagen ombord på S/S Stockholm ingår i avgiften
men till subventionerat pris. Ev avanmälan till middagen
är obligatorisk.
konferensavgift
Kostnad för konferensen inklusive transport Vaxholm
ToR, kaffe och middag på S/S Stockholm är 1 800
kronor för anställda på medlemsinstitutioner i Svenskt
Kulturarv. Övriga betalar 2 100 kronor.
Moms tillkommer.
betalning
Avgiften faktureras. Ingen återbetalning av avgiften efter
anmälan, men det går bra att överlåta sin plats till någon
annan vid förhinder.
konferenslokal
Konferensen äger rum på Vaxholms Kastell.
Middagen med utdelning av Svenskt Kulturarvs
pris hålls ombord på S/S Stockholm.
hotell & resor
Bokas av deltagarna.
information
För frågor kring konferensen, kontakta Svenskt
Kulturarvs kansli på tel 046-39 99 40 eller
e-post: [email protected]
Svenskt Kulturarvs pristagare
2014 Per Karsten, Lunds Universitets Historiska Museum, 2013 Eivor Jonsson, Sagabiografen i Adak, 2012 Tage Andersen och Måns Andersen, Gunillaberg, 2011 Maria Sidén, Tjolöholms slott, 2010 Christopher O’Regan, Stockholm, 2009 Marita Jonsson, Körsbärsgården,
2008 Anders Johansson på Torpet Höglund, 2007 Länsmuseet på Gotland och Göran Alm, Bernadotte-biblioteket, 2006 Postmuseum och
Åsa Orrmell, Wallåkra stenkärlsfabrik, 2005 Skokloster Slott och Ulrik Swedrup, Märta Måås-Fjetterström, 2004 Göteborgs stadsmuseum
och Börje Johansson, Repslagarmuseet, 2003 Läckö Slott och Björn Jacobsen & Sven Rosborn, Fotevikens museum, 2002 Svenska Ostindiska
Companiet och Margareta Alin, Kulturen i Lund, 2001 Naturhistoriska riksmuseet och Per-Inge Fridlund, Rackstadmuseet, 2000 Västergötlands museum och Benita Nilsson, Nordiska Akvarellmuseet, 1999 Jämtlands läns museum och Sten Renzhog, Jamtli.
svenskt kulturarv | svanegatan 14 | 222 24 lund | www.svensktkulturarv.se
Omslag: Foto: Vaxholms fästning. Skådespelaren Joakim Nätterkvist i filmen om Arn. Invigning av Ubåtshallen, foto: Marinmuseum. Fattigmackan, foto: Skellefteå Museum, Göteborgs botaniska trädgård, foto: Maria Sjöstedt.