Introduktionsmoment 1,5hp

PM för introduktionsmomentet till Ämneslärarprogrammet, Idrott &
hälsa 120 hp, Hälsopedagogprogrammet, Tränarprogrammet och
Sports Management-programmet
Välkommen till Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och din första kurs i det program du har valt att läsa. Denna
första kurs, eller moment som vi kallar det på GIH, omfattar 1,5 högskolepoäng (hp) och pågår endast under din
första vecka på GIH. Detta introduktionsmoment ingår, tillsammans med fyra andra moment, i den första kursen om
30 hp som du läser under höstterminen 2015.
Introduktionsmomentet är detsamma för alla nyantagna programstudenter vid GIH oavsett om man valt att läsa
Ämneslärarprogrammet, Idrott & hälsa 120 hp, Hälsopedagogprogrammet, Tränarprogrammet eller Sports
Management-programmet. Skälet till att alla studenter läser samma moment är att den gemensamma utgångspunkten
är idrott och universitetsstudier. Under detta första moment kommer du därför att få bearbeta, fundera över och
diskutera idrottens roll och funktion i samhället utifrån olika vetenskapliga ställningstaganden. Det finns mycket
litteratur och forskning om idrott samt om universitetsstudier och till detta moment har vi gjort ett begränsat urval
som du ska läsa.
Du kommer att få ta del av storföreläsningar, både om ämnesinnehållet, dvs. idrott, och om universitetsstudier. Du
kommer också att delta i seminarier där ni i mindre grupper diskuterar idrott och universitetsstudier. I slutet av
veckan kommer du att få skriva en kortare inlämningsuppgift. Under veckan kommer du att tillhöra en grupp på
ca.25-30 studenter och du kommer att ha en grupplärare enligt nedanstående fördelning. Om du har frågor vänder du
dig i första hand till din grupplärare och i andra hand till momentansvarig. I det schema som du finner nedan och på
GIH:s hemsida framgår de tider där du har lärarledda studier. Vi vill poängtera vikten av att du vid icke-lärarledd tid
förväntas ägna dig åt eget läsande och skrivande.
Obs! Du kommer få information om vad din klass heter i samband med inskrivningen den 26/8.
Momentets lärare
L1A:
Britta Thedin Jacobsson
L1B:
Annika Semb Granhed
L1C:
John Hellström
L1D:
Anna Tidén
IH1A:
John Hellström
H1A:
Örjan Ekblom
H1B:
Örjan Ekblom
T1A:
Dan Wiorek
SM1A:
Matthis Kempe Bergman
SM1B:
Matthis Kempe Bergman
Storföreläsning vetenskapligt skrivande/informationssökning:
Håkan Larsson/Anna Ekenberg
Storföreläsning idrottsvetenskap:
Håkan Larsson
Momentansvarig:
Annika Semb Granhed
Litteraturen som du kommer att behöva under momentet kommer att finnas tillgänglig som PDF-filer så det är inget
du behöver skaffa i förväg.
Avslutningsvis
Du kommer att möta många olika lärare under momentet och vi ska naturligtvis på bästa sätt ge dig så goda
förutsättningar som möjligt att nå de förväntade studieresultaten. Lärande, att utveckla ny kunskap och nya insikter,
är dock en aktiv process. Du måste själv använda dig av de redskap som står till buds – läsa litteraturen, delta på
föreläsningar och seminarier, diskutera med lärare och studiekamrater, ställa frågor, fundera, reflektera och – kort
sagt – själv bilda ny kunskap! Vi ses i aulan på GIH måndag 31/8 kl 08.00 (se schema för veckan på nästa sida).
Lycka till! Och hör gärna av dig om du undrar över något!
Annika Semb Granhed, momentansvarig, [email protected]
Gymnastik- och idrottshögskolan Lidingövägen 1 Box 5626 114 86 Stockholm Tel 08-120 537 00 www.gih.se [email protected]
Schema
Dag
Må 31/8
Tid
08.00-09.00
Grupp
Alla
Innehåll
Momentstart
Lokal
Aulan
10.00-12.00
Alla
Aulan
13.00-16.00
Alla
Se sep.
schema som
delas ut vid
registrering
08.00-09.30
Alla
Föreläsning
Vetenskapligt
skrivande & Info-sök
Föreläsning ”Vad är
idrottsvetenskap?”
IT-information, skåpoch taggutdelning
L1C
T1A
H1A
IH1A
L1A
H1B
L1B
L1D
SM1A
SM1B
Seminarium 1
Fre 4/9
13.00-14.30
15.00-16.30
08.00-16.30
H1A
L1A
L1B
L1C
L1D
SM1A
H1B,
IH1A,
SM1A,T1A
H1B
IH1A
H1A, L1A,
L1B, L1C,
L1D,
SM1A
SM1A
T1A
Alla
Fr 11/9
15.00-16.00
Alla
Tis 1/9
Ons 2/9
10.00-11.30
13.00-14.30
15.00-16.30
To 3/9
10.00-11.30
10.00-11.30
13.00-14.30
13.00-14.30
Lärare
Erik Backman, Dan
Wiorek, Annika SembGranhed, John Hellström,
Örjan Ekblom, Matthis
Kempe Bergman, Anna
Tidén, Britta Thedin
Jacobsson
Håkan Larsson
Anna Ekenberg
Aulan
Håkan Larsson
Se sep.
schema
1305
2303
2303
1305
1309
1506
1309
2303
1305
1305
IT-personal &
Vaktmästeriet
Inläsning av kurslitteratur
inför seminarium 1.
John Hellström
Dan Wiorek
Örjan Ekblom
John Hellström
Britta Thedin Jacobsson
Örjan Ekblom
Annika Semb Granhed
Anna Tidén
Matthis Kempe Bergman
Matthis Kempe Bergman
Seminarium 2
1506
2303
1309
1305
1504
2247
Datorsal 1421
Örjan Ekblom
Britta Thedin Jacobsson
Annika Semb Granhed
John Hellström
Anna Tidén
Matthis Kempe Bergman
Bibliotek
Seminarium 2
1309
2303
Datorsal 1421
Örjan Ekblom
Erik Backman
Bibliotek
Seminarium 2
1506
1309
Matthis Kempe Bergman
Dan Wiorek
Eget arbete med
examinationsuppgift.
Inlämning senast måndag
morgon kl. 08.00 (7/8)
Annika Semb Granhed
Kl. 08.30-10.30
Datorsal 1421
Möjlighet att få hjälp
och svar på frågor…
Momentavslutning
och utvärdering
Aulan