Förteckning över Nils Ericsons personarkiv

Förteckning över
Nils Ericsons personarkiv
Förtecknad av Daniel Reese 2009
Acc. Nr 1995/8
Brev .......................................... Nils Ericson 1-2
Byggnadsprojekt......................... Nils Eriscson 3
Diverse handlingar ...................... Nils Ericson 4
Biografica..................................... Nils Ericson 5
Tryck och tidningsklipp................ Nils Ericson 6
Inledning
Nils Ericson (1802 – 1870) var en av Sveriges mest framstående ingenjörer och spelade en viktig roll
vid byggandet av bl.a. Trollhätte kanal, Säffle kanal, Slussen i Stockholm samt Saima kanal i Finland.
Ericson var också chef för statens järnvägsbyggnader 1855–62. Han ledde och planerade arbetet med
alla stambanor i södra och västra Sverige, det dittills största byggprojektet i Sverige. År 1860 blev han
friherre i samband med Karl XV:s kröning och bytte då sitt efternamn från Ericsson till Ericson. Han
fick en staty upprest efter sig, som står utanför centralstationen i Stockholm.
Materialet i hans samling vid Uppsala Universitet består av brev, dokument kring hans
byggnadsprojekt samt biografica, bland annat en kortare egenhändig levnadsteckning. Samlingen
skänktes till biblioteket av förste bibliotekarien Carl-Otto von Sydow 1995, ättling till Nils Ericson. Den
innehöll material både från Nils Ericson och hans son Carl Ericson. Innehållet är nu uppdelat så att
Nils och Carl Ericson fått varsitt separat arkiv.
Brev
Från privatpersoner
Nils Ericson 1
Till privatpersoner
Till John Ericson från privatpersoner
Från/Till institutioner
Nils Ericson 2
Från John Ericson till privatpersoner
Byggnadsprojekt
”Om mitt förhållande till järnvägsfrågan och statsrådet”
Nils Ericson 3
Betänkande rörande Statens järnvägsbyggnader, Stockholm 1856.
(med karta)
Sammanbindningsbanan genom Stockholm:
Stockholm, Stockholm 1863 (med karta)
Jernväg
genom
Brev rörande information till allmänheten i Stockholm om
järnvägsbygget. (Innehåller ca 290 underskrifteter)
Planerad undersökning för järnvägsförbindelse mellan norra och
västra orterna i huvudstaden.
Sveriges järnvägslinjer, längd mellan ändpunkter, längd av färdig
bana, längd av ny bana, anläggningskostnad.
Uppgifter på vilka kvantiteter material
järnvägssträckan mellan Köping och Göteborg
som
använts
vid
Nils Ericsons anteckningar ca 1870
Dokument rörande Stockholms sluss, (inkl. ritningar)
Dokument rörande Trollhätte kanal 1838-1843; arbetsberättelser
Handlingar och pressklipp rörande Saima kanal
Mälarens flöden och skisser till väg- och vattenbyggnadsstyrelsen
Diverse handlingar
Diverse handlingar bl.a. från, civildepartementet,
Nils Ericson 4
deputation från huvudrådet vid 1862-63 års riksdag,
handlingar rörande arvsskifte 1812, m.m.
Handlingar rörande anställningar
Biografica
Nils Ericsons undertecknade lefnadshändelser, några data om Nils
Ericson av John Ericson och avskrifter + tidningsklipp John Ericssons
brev New York 1879.
Blad med ätten Ericsons adelsvapen och nummer.
Handling rörande Nils Ericsons Pensionsfond för ålderstigna fattiga
Nils Ericsons dödsannons och häfte ”Vid Nils Ericsons Jordfästning”
Handlingar rörande John Ericssons testamente
Avskrift av brev mellan G Ekman och Troilius
Dokument rörande donation av Nils Ericsons ritningar till KB från
John Philip Ericson 1880
Nils Ericsons staty och beställning av byst i marmor
Diverse skrivelser
Plånbok
Nils Ericson 5
Dagbok 1900-1905
Privat kassabok 1866-70
Tryck och tidningsklipp
Nils Ericson, Om sjön Wenerns sänkning, 1861.
Nils Ericson, Förslag till norra stambanans riktning, Uppsala 1863
(skör karta).
Nils Ericson 6
Nils Ericson, Jernvägarne norr om Mälaren, Stockholm 1870 (skör
karta).
Gustaf Norman, Trollhätte kanals äldre historia, Uppsala 1910.
Nils Ericson, Utlåtande Jernväg mellan Venersborg och Uddevalla, Bil.
litt. C., Uddevalla 1847.
Tryck och tidningsklipp rörande Nils Ericson