Organisationsskiss

VGR IT
Organisationsskiss
IS/IT-direktör
Göran Ejbyfeldt
Ekonomi & Avtal
Ann-Therése
Skoogh
Verksamhetsutveckling &
Verksamhetsstöd
Jeanette Sandén
HR
Frida Svalstedt
Tjänst, Kund &
Strategi
John Petersson
Strategier
Margareta
Karlsson
Bransch- &
Objektstyrning
IT
John Petersson
Projekt- &
Programkontor
Peter
Teodorsson
Support Center
Maria Skoglöf
Processledning
Peter Kindbom
Infrastruktur &
Drift
Peter Lindh
Applikation &
Utveckling
Ann-Sofie Ardfelt
Applikationssupport
Lena Carlstein
Projekt &
Uppdrag
Kenny
Rubinsson
Projekt &
Uppdrag
Petra Jörstun
Telefonisupport
Eva Heder
Applikation &
Verktyg
Andreas Hylén
BI & Informatik
Magnus
Ljungqvist
IT support
Pernilla
Stenström
Datacenter &
Server/databas
Jan Sunnergren
Integration
Wolfgang Kegel
IT support
Erik Westlund
Tele/videotekni
k & Operativt
center
Anders Karlsson
Vårdsystem
Camilla Larsson
Tekniksupport
Mikael
Brandberg
Klient &
Säkerhet
Nicklas Yresjö
Primär- &
Tandvårdssystem
Camilla Augustin
Tekniksupport
Peter Stålnacke
Nät
Johan Nilsson
Administrativa
system
Susanna Isegran
Beställning &
Åtkomst
Vakant
Teknisk
arkitektur,
design &
förvaltning
Christian
Eriksson
Arkitektur &
Utveckling
Bjarne
Christiansson
2015-06-01