Hela förteckningen.

Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek
(http://www.foark.umu.se)
Handskrift 23. Diverse handlingar
23:1
Lindgren, Jonas Walfrid (1859-1931) rektor vid Umeå högre allmänna läroverk:
Pass, betygsbok m.m.
23:2
Larsson, Oluff, skeppare:
Tullista för skepparens galeas i Göteborg på väg till Malmö. Daterad
Tullkammaren i Göteborg 23/10 1694.
23.3
Westman, Carl Abraham:
Förordnande för att vara överkontrollör i brännvinstillverkningens tolfte distrikt,
Stockholms och Södermanlands län samt Stockholms stad. Undertecknat av Carl
XV 26 augusti 1859.
23:4
Bytesbrev daterat den 18 och 25 februari 1799 och upprättat mellan bergsrådet
baronen Samuel Gustaf Hermelin och landsfiskalen Olof Rutberg ang. hemman i
Sunderbyn och Bensbyn i Luleå socken.
23:5
Konung Oscar II (1829-1907):
Två brev från till landshövdingen i Västerbotten Axel Georg Wästfelt, daterade
den 5/10 1884 och 1/5 1895. Handskrivna och av privat natur.
23:6
Upsala Kongl Academies år 1655 utfärdade Constitutioner, på Swenska språket
öfwersatte.
23:7
Walmstedt, Edvard (1819-1882) docent Uppsala universitet:
Resepass utfärdat den 12 september 1851. För resa till Danmark, preussiska,
österrikiska och andra tyska stater, Schweiz, Frankrike, Belgien och England.
23:8
Johansson, John, (1920- ) byggnadsingenjör:
40 släktbrev mellan familjen i Tavelsjö, Umeå sn, och emigranter till USA och
Kanada 1903-1984 (Jämte en historik om livet och arbetet på hemmanet
Västernäs 1:15, Tavelsjö, 1908-1982).
23:9
Förmånskontrakt rörande Sjöbrånet no 1 i Degerfors socken, Västerbotten.
1932-03-06 och1946-10-24.
23:10
Hansson, Sven (1916-2001), kyrkoherde:
Arbetsmaterial rörande utgåvan av Byabön och bönbyar i gamla Ume socken
1996. (Scriptum 41) (1 pärm samt 30 ljudkassetter).
23:11
Prinsessan Eugenie (1830-1889):
Brev till kyrkoherde Johan Anton Nyman i Karesuando den 3 november 1881
angående missionären Roos. Även kopia av fotografi.
23:12
Johansson, John (1920- ) byggnadsingenjör:
Uppsats om kaféer och konditorier som har funnits eller fortfarande finns kvar i
Umeå - 2000.
23:13
Larsson Thunborg, Mårten (1719-1774):
Predikan Tredje Storböndagen 1752 i Njurunda av sedermera komministern i
Lillherdal.
23:14
Johansson, John (1920- ) byggnadsingenjör:
Uppsats: Minnen och upplevelser från min militärtjänstgöring under andra
världskriget.
23:15
Melander, Henning (1858-1933), Statsgeodet och arkforskare:
Manuskript, koncept till Konungen, tidningsklipp och 2 tryckta småskrifter.
23:16
Karlsson, Johan (1924-) mentalvårdare:
Uppsatser: Några minnesstoff och reflektioner från Landstingets övertagande av
mentalvården fram till dags dato (1986) samt Minnen och upplevelser under
min tid på Umedalen (1989).
23:17
Stjernlöf, Minna, (1899-1984):
Manuskript: En 1700-tals pojkes väg från ABC-boken till magisterskransen. (om
Pehr Stenberg 1758-1824)
23:18
Nordenfors, Otto (1898-1974) jurist och poet:
Manuskript: Till inkarnationens förhistoria - en studie i Homer.
23:19
Handskrivet register till O.C. Almströms Norrländska slägter (1890).
23:20
Enström, Axel (1893-1977) direktör:
Handlingar kring förre SCA-direktören. Kopior av minnesord 1977 och klipp.
23:21
Bleckert-Fitinghoff, Conrad (1804-1892) brukspatron:
Räkenskapsbok ägd av Fitinghoff. Volymen behandlar egendomarna Ekensholm
gods, Röjdafors, Västra Hammar och Edsele Kvarn 1850-1890-tal.
23:22
Okänd författare:
Manuskript: Gerhard Gerhardsson och nyläseriet i Västerbotten. (1920-tal?).
23:23
Familjehandlingar efter släkten Grape/Bergman i Kalix och Torneå:
Bouppteckningar efter Emilia Grape 1915, Johan Grape 1899, Erik Emil Grape
1908, Erik Bergman 1874, Beata Christina Bjuhr-Bergman 1813, Eric Bergman
1810.
Orderbok vid Calix Compagni 1819-1822, Räkenskapsbok (Littera för Kemi
socken) 1827-1841, Räkenskapsbok (Neder-Torneå) 1929-1930.
23:24
Erixon, Karl, (1827- ) missionär USA:
Manuskript: Några drag ur min Lefnadshistoria 1827-1893.
23:25
Höglund, Petrus, (1909-1985) Norsjö:
Manuskript till dikter.
23:26
Nordberg, Arne (1902-1982):
I Kvikkjokksfjällen för hundra år sen. "En gammal bushman" berättar.
Manuskript till artikel om den engelske journalisten och naturforskaren Horace
William Wheelwrights resa i Lappland 1862.
23:27
Fotografialbum över Bålby Herrgård 1951. Gåva till Riksantikvarie Sigurd Curman
30 år efter herrgårdens restaurering.
23:28
Gidlöf, Nisse (1930-2008), rektor:
Manuskript: Högre utbildning i Lycksele under 1900-talet.
23:29
Penttilä, Aarni (1899-1971) professor Jyväskylä universitet:
Klippalbum: Klipp ur svenska och finska tidningar.
23:30
Kommitterade angående ett landsarkiv i Umeå. Kopior, brev och klipp ang.
utredning om landsarkiv i Umeå 1972-1980.
23:31
Jonsson, Maria, barnmorska:
Barnmorskedagbok för Bjurholms distrikt år 1890-1894.
23:32
Thisell, Anders Gustaf (1845-1930):
Brevkopiebok 1895-1896. Thisell var vid denna tid bosatt i Luleå och disponent
vi Gellivare Aktiebolag.
23:33
Gustafsson Cederström, Olof (1760-1831) överstelöjtnant:
Almanacka 1799 med noteringar samt avskrifter av handlingar i Krigshofsrätten
1799 ang. Cederströms överklagande av dödsdom.
23:34
Rosenius, Carl Olof (1816-1868) predikant:
19 brev till Lars Petter Wåhlin i Piteå skrivna mellan åren 1848-1863. Även en
biografi över karduansmakaren, rådmannen och riksdagsmannen Lars Petter
Wåhlin (1803-1889) författad av Lars P. Wåhlin.
23:35
Selander, Sten (1891-1957) författare:
Dikter författade av Sten Selander 1909-1910. Gåva till vännen Oscar P:son
Fåhré.
23:36
Grenander, Greta (1910-2014) avdelningsdirektör Socialstyrelsen:
Manuskript: Vad har moster gjort i sitt liv? (2000) även 8 fotografier (digitala
kopior).
2015-02-04/GL