Skolforum 2015.xlsx

Grupp Förare
Deltagare
Rickard
Mikael
Mattias Jörgen
Tommy Lars Peter Stefan
Peter
Kari
Urban
Georgios
Markku
Rickard
Hans
Anders
Krister
Tony
Mikael
Svante
Kjell
Peter
Stefan
Thomas
Jessica
Daniel Mattias Sibyl
Per
Björn
Hans
Henrik
Mikael
Jens
Magnus
Hans
Björn
Kjell
Thomas
Tomas
Morgan
Bertil
Christina
Peter
Patrik
Håkan
Mats
Tord
Kent Ove
Johan
Skola
Hörberg
Jansson
Berg
Carlsson
Eriksson
Jansson
Lövquist
Holm
Engström
Kenttämaa
Berg
Makris
Suvanto
Wikander
Askösvärd
Björklund
Gunnarsson
Karlsson
Lidestam
Liljeqvist
Lindström
Olö
Persson
Enström
Petersson
Sterner
Thorén
Yng
Sjödin
Arrebo
Holm
Loodh
Svensson
Söderkvist
Wiksten
Paulsen
Westerlund
Sköld
Thomsson
Forsman
Jäghagen
Jansson
Karlsson
Kronsell
Andersson
Björk
Eriksson
Forslöf
Larsson
Lejdberg
Arlandagymnasiet
Arlandagymnasiet
Bolandgymnasiet
Bolandgymnasiet
Bolandgymnasiet
Bolandgymnasiet
Bolandgymnasiet
Borgarskolan
Björknäsgymnasiet
Björknäsgymnasiet
Bäckadalsgymnasiet
Centrum för vuxenutbildning
Centrum för vuxenutbildning
Centrum för vuxenutbildning
Eber Tuc Bråvalla
Eber Tuc Bråvalla
Eber Tuc Bråvalla
Eber Tuc Bråvalla
Eber Tuc Bråvalla
Eber Tuc Bråvalla
Eber Tuc Bråvalla
Eber Tuc Bråvalla
Eber Tuc Bråvalla
Eber Tuc Bråvalla
Eber Tuc Bråvalla
Edströmska
Edströmska
Erikslundsgymnasiet
Gudlav Bilderskolan
John Norlandergymnasiet
John Norlandergymnasiet
John Norlandergymnasiet
John Norlandergymnasiet
John Norlandergymnasiet
John Norlandergymnasiet
Jämtlands gymnasium
Jämtlands gymnasium
Karlfeldtgymnasiet
Karlfeldtgymnasiet
Kunskapscompaniet Gymnasium
Lernia Utbildning AB
Lindeskolan
Lindeskolan
Lindeskolan
Malenagymnasiet
Malenagymnasiet
NVU Brinellskolan
Rekarnegymnasiet
Rekarnegymnasiet
Rekarnegymnasiet
Ort
Märsta
Märsta
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Uppsala
Gävle
Boden
Boden
Jönköping
Märsta
Märsta
Märsta
Norrköping
Norrköping
Norrköping
Norrköping
Norrköping
Norrköping
Norrköping
Norrköping
Norrkoping
Norrköping
Norrköping
Västerås
Västerås
Borlänge
Sollefteå
Kumla
Kumla
Kumla
Kumla
Kumla
Kumla
Östersund
Östersund
Avesta
Avesta
Eskilstuna
Hisinngs‐Backa
Lindesberg
Lindesberg
Lindesberg
Sjöbo
Sjöbo
Fagersta
Eskilstuna
Eskilstuna
Eskilstuna
Grupp Förare
Deltagare
Gunnar
Roger
Ted
Joakim
Michael
Sara
Mats
Bengt
Niklas
Jörgen Morgan
Christer Leif
Jan Tore
Örjan Mikael Lennart
Roger
Johan
Jan
Göran
Kim
Johan
Kent
Mattias
Mona
Stefan
Peter
Jenny
Hans
Niklas
Stefan Christer
Maria
Morgan
Björn Per‐Anders
Mikael
Patrik Barbro
Peter
Florin
Niklas
Elinor
Christer
Kenneth
Ingvar
Kent
Björn
Skola
Lindström
Nilsson
Rönn
Sundh
Hagström
Olsson
Sollenhag
Nilsson
Nilsson
Strand
Holmqvist
Johansson
Sundqvist
Söderlind
Victorsson
Nordin Wikström Öhrling
Andersson
Brandt
Björck
Carlsson
Dahlin
Hedström
Ivarsson
Jansson
Johannsen
Karlsson
Larsson
Linde
Lundholm
Nykvist
Runberg
Smideblad
Smideblad
Berggren
Eriksson
Lindberg
Meijer
Östlund
Blomqvist
Duljan
Ionita
Johansson
Sandström
Eklöf
Gustafsson
Johansson
Karlsson
Eigert
Rekarnegymnasiet
Rekarnegymnasiet
Rekarnegymnasiet
Rekarnegymnasiet
Rodens Yrkesgymnasium
Rodens Yrkesgymnasium
Rodens Yrkesgymnasium
SG/Södra Viken
SG/Södra Viken
Skellefteå Praktiska Gymnasie
Skellefteå Praktiska Gymnasie
Skellefteå Praktiska Gymnasie
Sollefteå gymnasium
Sollefteå gymnasium
Sollefteå gymnasium
Sollefteå gymnasium
Sollefteå gymnasium
Sollefteå gymnasium
Svalöfs Gymnasium
Svalöfs Gymnasium
Trafikcenter Scantec AB
Tullängsgymnasiet
Tullängsgymnasiet
Tullängsgymnasiet
Tullängsgymnasiet
Tullängsgymnasiet
Tullängsgymnasiet
Tullängsgymnasiet
Tullängsgymnasiet
Tullängsgymnasiet
Tullängsgymnasiet
Täby Yrkesgymnasium
Täby Yrkesgymnasium
Täby yrkesgymnasium
Täby yrkesgymnasium
Uddevalla gymnasieskola
Uddevalla gymnasieskola
Upplands‐Brogymnasiet
Upplands‐Brogymnasiet
Upplands‐Brogymnasiet
VBU, Malmenskolan
VFG‐Utbildning
VFG‐Utbildning
Viskastrandsgymnasiet
Viskastrandsgymnasiet
Vretagymnasiet
Vretagymnasiet
Vretagymnasiet
Vretagymnasiet
Ålands Gymnasium
Ort
Eskilstuna
Eskilstuna
Eskilstuna
Eskilstuna
Norrtälje
Norrtälje
Norrtälje
Sunne
Sunne
Skellefteå
Skellefteå
Skellefteå
Sollefteå
Sollefteå
Sverige
Sollefteå Sollefteå Sollefteå Svalöv
Svalöv
Kumla
Örebro
Örebro
Örebro
Örebro
Örebro
Örebro
Örebro
Örebro
Örebro
Örebro
TÄBY
TÄBY
Täby
Täby
Uddevalla
Uddevalla
Kungsängen
Kungsängen
Kungsängen
Grängesberg
Asarum
Växjö
Borås
Borås
Vreta Kloster
Vreta Kloster
Vreta Kloster
Vretakloster
Mariehamn
OBS! Svenska tider gäller i programmet.
Tider 8/10 Grupp Förare
15.00 ‐ 16.15
16.15 ‐ 16.45
Incheckning ‐ Viking‐terminalen, Stadsgårdskajen
Ombordstigning ‐ gå till Etage (fd Fun Club – däck 8) med ditt bagage Kaffe/Te med baguette
16.45 ‐ 18.00
Inledning och föreläsning i Etage (fd. Fun Club) – däck 8
Caj Luoma, ordf. MYN/LYN, hälsar alla välkomna.
Paolo Roberto inleder Skolforum 2015:
Fighting spirit!
18.00 ‐ 18.30
18.30 ‐ 19.15
19.15 ‐ 19.30
19.30 ‐ 20.15
21.15 ‐
Lämna bagaget i hytten
TYA hälsar välkommen och grupparbete om APL ‐ A2
Bill Rehn, Mikke Roslund och Lasse Holm, TYA
Rast/Förflyttning
Utmärkelse Årets skola, projekt APL ‐ A2
Lasse Holm och Mikke Roslund, TYA
Tre‐rätters‐middag serveras på Viking Buffé, däck 8
Vi sitter vid vitdukade bord.
Tider 9/10
07.30 ‐ 09.00
09.00 ‐ 09.45
09.45 ‐ 10.00
10.00 ‐ 10.45
Frukost ‐ Viking Buffé, däck 8
Tunga miljöprojekt Skogforsk ‐ A2
Henrik von Hofsten, Skogforsk
Rast/Förflyttning
Stödmaterial förarutbildning Skolverket ‐ A2
Magnus Carlsson, Skolverket, och Jörgen Norrmén, Transportstyrelsen
10.45 ‐ 11.15 Fika m. smörgås ‐ däck 9 ‐ samt förflyttning
11.15 ‐ 12.00 Utställning ‐ däck 7 /Café
12.00 ‐ 12.15 Rast/Förflyttning
12.15 ‐ 13.00 Framtidsspaning i transportbranschen ‐ A2
Peter Siljerud, Futurewise AB
(13.00 ‐ 13.15) (Rast/Förflyttning)
13.15 ‐ 14.00 Framtidsspaning i transportbranschen forts. ‐ A2
14.00 ‐ 15.00 Lunch ‐ Viking Buffé, däck 8
Vi sitter vid bord märkta "Skolforum"
15.30
Ankomst STHLM