john, 40, en av de första flyktingarna

TISDAG 27 OKTOBER 2015. MITT I HANINGE 5
BRANDBERGEN I lördags invigdes
en ny downhill-bana för mountainbike vid Kemibacken (pulkabacken) i Brandbergsparken.
Samtidigt installerade kommunen
ny belysning på platsen, genom en
ljusinstallation. Projektet är en del
i kommunens parkprojekt ”Nyfiken
park”, där allmänheten får önska
hur parkerna ska rustas upp.
– Under sommarhalvåret kommer man att kunna cykla i downhill-backen. Vi har ju också byggt
ett utegym som vi nu ska utveckla
ännu mer. Brandbergsborna ville ha
fler aktiviteter och en tryggare park,
säger Jenny Blom, landskapsarkitekt på kommunen.
Även Sågen och Åbyparken i
Västerhaninge är med i projektet.
Foto: Sven Lindvall
Downhill-bana i Brandbergsparken
20 bilar fick däcken
sönderskurna
SÖDERBY Under torsdagskväl-
I lördags invigdes downhill-backen i Brandbergen.
len fick Södertörnspolisen in
uppgifter om en omfattande
skadegörelse på Järnåldersringen i Söderby i norra
Haninge.
Hela 20 bilar på adres-
sen misstänks samtliga ha
fått sina däck sönderskurna,
enligt polis­uppgifter i slutet av
veckan.
Ett flertal anmälningar om
skadegörelse har upprättats
i ärendet, enligt polisen.
– ensam
John, 40, från Mosul i Irak var en av de 86 som kom till det ena tillfälliga flyktingboendet i Haninge i
slutet av förra veckan. ”Det är helt underbart att få ha kommit till Stockholm, att få ha kommit till fred.
Jag gillar både landet och er kung. Nu hoppas jag få börja jobba”, säger han.
Foto: Carlos Montecinos
John, 40, en av de
första flyktingarna
I förra veckan kom de
första flyktingarna till de
tillfälliga evakueringsboendena i Haninge.
– Folk drunknade precis intill mig på Medelhavet säger John från Irak.
De två lokalerna i Handenom­
rådet, varav det ena ännu inte
hade tagits i anspråk i fredags,
ska vara bemannade dygnet
runt med volontärer. Kommu­
nens krisgrupp, POSOM, ansva­
rar för bemanningen.
I torsdags kom de första 86
flyktingarna. Utanför lokalen
möter Mitt i 40-årige John från
Mosul i Irak, en av många som
flytt Irak sedan Mosul allt mer
tömts på kristna av jihadister.
– Flykten var hemsk. Jag har
lämnat mina barn och fru bakom
mig utanför Mosul, och hoppas
de kan komma hit, säger han.
Flera asylboenden har drab­
bats av brandattacker sista två
veckorna, men enligt kommu­
nen finns i dagsläget ingen hot­
bild mot boendena i Haninge.
– De som kommit har fått sina
Många hjälper till
– men fler behövs
Haninge
Mohamed från Somalia, i mitten och Wendy Flores Flores från Nicaragua, till
Foto: Carlos Montecinos
162 flyktingar har bosatt sig i Haninge
w Totalt 162 flyktingar har bosatt
sig permanent Haninge i år – 82
vuxna och 80 barn.
w I dag har Haninge 128 ensamkommande flyktingbarn placerade här eller i andra kommuner.
Ungefär lika många bor i HVB-
boende som i familjehem.
w Till och med den 19 oktober
i år har Haninge tagit emot 61
ensamkommande flyktingbarn.
2014 kom 39 barn och 2013 12.
Källa: Haninges kommunstyrelseförvaltning, socialtjänsten
kommun
samarbetar
med frivilligresurser som ska
hjälpa till vid ankomstboendena­
i Handenområdet. Många vo­
lontärer vill hjälpa – men fler
behövs.
– Vi söker fler, och gärna ara­
bisktalande, säger pressinfor­
matör Ulla Sjöman.
De båda tillfälliga ankomst­
boendena i Haninge, varav bara
det ena hade börjat användas i
förra veckan, har plats för totalt
150 flyktingar, som ska kunna
bo här under tiden deras asyl­
ansökningar registreras.
Kommunen vädjar nu efter
fler volontärer vid evakuerings­
lokalerna, och på kommunens
hemsida finns ett formulär som
intresserade kan fylla i.
Hur länge kan ni behöva ha
behov­av volontärer och ha dessa
boendelokaler redo?
– Det vågar jag inte säga,
det beror på hur många plat­
ser Migrationsverket behöver
framöver, säger Ulla Sjöman.
Du behöver vara minst 18
år gammal för att vara volon­
tär, och kunna tala och läsa
svenska. Som volontär kan man
arbeta­som personal vid loka­
lerna för de boende.
– Fler arabisktalande volon­
tärer behövs till boendet i indu­
striområdet, säger Ulla Sjöman.
l  Filip Magnusson
rum och mat, och behöver vila
och lugn och ro, säger Ulla Sjö­
man, pressinformatör på Ha­
ninge kommun.
SD tog i veckan upp i stads­
byggnadsnämnden att de till­
fälliga ankomstboendena i Ha­
ninge saknar bygglovsbesked för
förändrad verksamhet.
– Kommunstyrelseförvaltning­
en har gjort bedömningen att
man hanterar saken på motsva­
rande sätt som när ungdomar
kommer hit på besök från en an­
nan kommun, säger Ulla Sjöman.
l  Filip Magnusson
Bara ett fåtal
flyktingbarn på
största skolan
Haninge Ribbyskolan och
Brandbergs­skolan är de skolor
som hittills i höst tagit emot
flest nyanlända, 30 respektive
29 elever. Därefter är det jämnt
fördelat, med runt 15 mottagna
elever per skola.
Några skolor har endast tagit
emot mellan en och fem elever
från kommunens centrum för
mottagande av nyanlända, CMN.
På Haninges största grundskola,
Haga-Lyckebyskolan i Vendelsö,
med 1 020 elever, har bara tre
elever placerats av kommunen
i år.
Den ojämna fördelningen av
nyanlända barn beror på var
de bor, enligt CMN. Dessutom
måste det finnas specialkompetens för nyanlända elever.