LEDARSKAPSUTBILDNING – STEG 1.

LEDARSKAPSUTBILDNING – STEG 1.
VÄGEN TILL FRAMGÅNG.
Under ledning av Roger Rönnberg
och John Jansson erbjuder
Frölunda HC sina partners en professionell ledarskapsutbildning
baserad på den modell Frölunda
HC använder. Under hösten och
våren 2015/2016 kommer vi att
genomföra FEM utbildnings­
dagar på Frölunda Campus.
Frölunda Hockey Club
Frölunda Campus, Box 12127
402 42 Göteborg
ÄMNENA SOM BERÖRS ÄR:
– Ledarskap på riktigt
– Drivkraft och prestation
– Motiverande samtal
– Beteendeförändring
– Viljan att sätta personbästa
– Tydligt ledarskap, hur ger jag feedback
PRIS: 30 000 kr.
(35 000 kr för ej partner)
Tel: +46(0)31-708 16 80
Fax: +46(0)31-18 97 06
www.frolundaindians.com
JOHN JANSSON
John Jansson är till vardags verksam som lektor inom psykologi vid
Umeå universitet. Han har under de
senaste åren bland annat arbetat
för juniorkronorna tillsammans med
Roger Rönnberg, vilket bland annat
har lett till ett JVM-guld.