Livskvalitet enligt John Ware

Vård vid astma, allergi, KOL och övriga lungsjukdomar ‐
Allergikompetenscentrum Region Skåne
AKT och CAT
Alf Tunsäter
Docent, Överläkare
AKC
Astmabehandling – i Sverige
90% av patienterna tycker de har
kontroll över sin astma
Men...
77% får astma-
Andel 100
patienter
(%)
besvär när de
springer eller
jäktar
80
60
41% avstår
Restaurangbesök eller
rökiga miljöer
för att slippa
astmabesvär
38%
undviker att
gå ut i kyla för
att slippa
astmabesvär
40
31% undviker
sport- eller
motionsaktivitet
för att slippa
astmabesvär
20
0
Astmakontroll
Undviker
Besvär vid
Undviker
kyla
aktivitet restaurangbesök
Undviker
aktivitet
Tunsäter, Läkarstämman 2004
Livskvalitet enligt John Ware
Self-Rated Health
Functional Ability
Health Status
Health Related Quality of Life
Quality of Life
AKT och CAT‐A. Tunsäter, Delkurs 1: 23‐24 sep 2015
1
Vård vid astma, allergi, KOL och övriga lungsjukdomar ‐
Allergikompetenscentrum Region Skåne
Hälsorelaterad livskvalitet
HRQL
Patientens upplevelse av hur sjukdomen
påverkar tillvaron
• Funktion ‐dysfunktion
• Emotionellt välbefinnande
• Sjukdomsspecifika symtom
The Asthma Quality of Life Questionnaire
(AQLQ) Juniper EF
• Vid kliniska prövningar hos vuxna patienter med
astma, som inte ständigt har luftvägsobstruktion
•
•
•
•
Aktivitetsbegränsningar
Symtom
Emotionell funktion
Utsatthet för omgivande stimuli
The Asthma Quality of Life Questionnaire
(AQLQ) Juniper EF
• 32 items
• Självadministrering eller intervju
• Tar ca 5‐10 minuter att fylla i
Exempel:
Hur stor del av tiden under de senaste 2 veckorna har du
VÄCKTS PÅ NATTEN av din astma?
Hela Största En hel Ibland Lite av Nästan Aldrig
tiden delen av del av
tiden
aldrig
tiden
tiden
1
2
3
4
5
6
7
AKT och CAT‐A. Tunsäter, Delkurs 1: 23‐24 sep 2015
2
Vård vid astma, allergi, KOL och övriga lungsjukdomar ‐
Allergikompetenscentrum Region Skåne
AKT 4 – 11 år
BARNENS SVAR…..
1. Hur är din astma idag?
2. Hur mycket stör din astma dig…?
AKT och CAT‐A. Tunsäter, Delkurs 1: 23‐24 sep 2015
3
Vård vid astma, allergi, KOL och övriga lungsjukdomar ‐
Allergikompetenscentrum Region Skåne
3. Hostar du på grund av din astma?
4. Vaknar du på natten pga din astma?
Föräldrarna svarar….
Under de senast fyra veckorna….
• 5. Astmasymtom dagtid?
• 6. Pip i bröstet dagtid?
• 7. Hur många nätter vaknat pga astma?
AKT och CAT‐A. Tunsäter, Delkurs 1: 23‐24 sep 2015
4
Vård vid astma, allergi, KOL och övriga lungsjukdomar ‐
Allergikompetenscentrum Region Skåne
AKT > 12 år
Astma Kontroll Test (AKT)
1. Under de senaste fyra veckorna, hur stor
del av tiden har du hindrats av din astma
från att utföra dina normala aktiviteter på
arbetet, i skolan eller hemma?
AKT
Under de senaste 4 veckorna……
• 2. Hur ofta andfådd?
• 3. Hur ofta vaknat pga astmasymtom?
• 4. Hur ofta använt kortverkande
luftrörsvidgande?
• 5. Hur bedömer du din astmakontroll under
de senaste fyra veckorna?
AKT och CAT‐A. Tunsäter, Delkurs 1: 23‐24 sep 2015
5
Vård vid astma, allergi, KOL och övriga lungsjukdomar ‐
Allergikompetenscentrum Region Skåne
AKT ‐ bedömning
• En poängsumma på 19 eller lägre tyder på en okontrollerad astma.
ALMA
Symtom hos patienter med KOL
Confronting COPD in America: Executive Summary. http://www aarc org/resources/confronting_
copd/exesum.pdf. Accessed February 3,2011.
Tunsäter 2014
AKT och CAT‐A. Tunsäter, Delkurs 1: 23‐24 sep 2015
6
Vård vid astma, allergi, KOL och övriga lungsjukdomar ‐
Allergikompetenscentrum Region Skåne
Professor Paul Jones
Tunsäter 2014
Utvecklingen av CAT (The COPD Assessment Test TM)
• Tvärvetenskaplig grupp
– Lungläkare
– Distriktsläkare
– Patientorganisationer
– Patienter
• Beställd och finansierad av GSK
Tunsäter 2014
AKT och CAT‐A. Tunsäter, Delkurs 1: 23‐24 sep 2015
7
Vård vid astma, allergi, KOL och övriga lungsjukdomar ‐
Allergikompetenscentrum Region Skåne
Hosta
Slem i bröstet
Tryck över bröstet
AKT och CAT‐A. Tunsäter, Delkurs 1: 23‐24 sep 2015
8
Vård vid astma, allergi, KOL och övriga lungsjukdomar ‐
Allergikompetenscentrum Region Skåne
Andfådd i backe eller trappa
Begränsad att utföra aktiviteter i hemmet
Trygg att lämna hemmet
AKT och CAT‐A. Tunsäter, Delkurs 1: 23‐24 sep 2015
9
Vård vid astma, allergi, KOL och övriga lungsjukdomar ‐
Allergikompetenscentrum Region Skåne
Sover bra
Massor av energi
Hur bedömes resultatet
• Poängskalan är mellan 0‐40
• Ju svårare KOL desto högre poäng
• Minsta kliniskt viktiga skillnad >2 enheter (fler kliniska studier behövs dock)
• Stark korrelation mellan CAT och SGRQ
ERJ September 1, 2009 vol. 34 no. 3 648‐654
Tunsäter 2014
AKT och CAT‐A. Tunsäter, Delkurs 1: 23‐24 sep 2015
10
Vård vid astma, allergi, KOL och övriga lungsjukdomar ‐
Allergikompetenscentrum Region Skåne
CAT < 10
Låg grad av påverkan
• De flesta dagarna är bra
• Hindrar patienten från att göra en eller ett par saker som de skulle vilja göra
• Patienterna…… – hostar vanligtvis flera gånger dagligen
– Blir andfådda när de idrottar eller bär tungt
– Måste sänka farten eller stannanär de går i uppförsbacke eller om de går fort på plan mark
– Blir lätt utmattade
Tunsäter 2014
CAT 10 – 20
medelhög grad av påverkan
KOL är ett av patienternas största problem
De har några bra dagar per vecka
Upphostningar de flesta dagarna
Drabbas av 1‐2 exacerbationer per år
Andfådda de flesta dagarna
Vaknar ofta med tryck över bröstet eller med väsljud
• Blir andfådda när de böjer sig
• Tar lång tid att gå uppför en trappa
•
•
•
•
•
•
Tunsäter 2014
CAT > 20
Hög grad av påverkan
• KOL förhindrar patienterna från att göra det mesta av det som de skulle vilja göra
• Hostan gör dem trötta
• Sömnen är störd de flesta nätterna
• De blir andfådda av….
– Att gå omkring hemma
– Tvätta eller klä sig
– Av att prata
• De är rädda och har ofta panikkänslor
Tunsäter 2014
AKT och CAT‐A. Tunsäter, Delkurs 1: 23‐24 sep 2015
11
Vård vid astma, allergi, KOL och övriga lungsjukdomar ‐
Allergikompetenscentrum Region Skåne
CAT > 30
mycket hög grad av påverkan
• Tillståndet förhindrar patienterna från att göra allt de skulle vilja
• Om de klarar att duscha tar det mycket lång tid
• De kan inte……
– Gå hemifrån för nöje eller för att handla
– Utföra hushållsarbete
– Ta sig långt från sängen eller stolen
• De känner sig invalidiserande
Tunsäter 2014
MRC‐skalan
(Medical Research Council dyspnoea scale)
Ringa in det alternativ som stämmer med just din situation:
0 = Jag blir andfådd när jag anstränger mig rejält, inte när jag tar en snabb promenad eller går i en uppförsbacke.
1 = Jag blir andfådd när jag tar en snabb promenad eller
går i en uppförsbacke.
2 = Jag blir andfådd när jag går på slät mark i samma takt
som någon i min ålder.
3 = Jag blir så andfådd när jag går på slät mark att jag
måste stanna upp trots att jag själv bestämmer takten.
4 = Jag blir andfådd när jag tvättar eller klär mig.
AKT och CAT‐A. Tunsäter, Delkurs 1: 23‐24 sep 2015
12
Vård vid astma, allergi, KOL och övriga lungsjukdomar ‐
Allergikompetenscentrum Region Skåne
Kliniskt frågeformulär om kroniskt
obstruktiv lungsjukdom
Exempel:
I genomsnitt, under den senaste veckan,
hur ofta har du känt…
Andfådd i vila?
0
1
2
3
4
5
6
Fler frågor
Om……..
•
•
•
•
•
•
Andfåddhet vid vila
Andfåddhet vid fysiska aktiviteter
Bekymrad över att bli förkyld
Depression
Hosta
Slem
Begränsning när det gäller…..
•
•
•
•
Ansträngande fysiska aktiviteter
Måttliga fysiska aktiviteter
Dagliga aktiviteter hemma
Sociala aktiviteter
CCQ
Tolkning av resultaten:
• 4,0‐6,0 Stor‐ mycket stor påverkan
på livskvalitet/hälsostatus
• 2,3‐3,9 Måttlig påverkan på
livskvalitet/hälsostatus
• 0,0‐1,9 Ingen ‐ liten påverkan på
livskvalitet/hälsostatus
AKT och CAT‐A. Tunsäter, Delkurs 1: 23‐24 sep 2015
13