John vill stärka unga

Onsdag 22 april 2015
DIN GUIDE T ILL KOLLEKTIVT RAFIKE N
Reseplanerare
för vårdresor
Nu går det att söka vårdresor på
vardresa.vasttrafik.se. Vårdreseplaneraren är en variant av reseplaneraren som är anpassad för att söka
vård- och sjukresor. Här går det
enkelt att söka resor med Ronden,
tillgänglighetsanpassade bussar som
kör till regionens sjukhus.
Trafiknytt
Till 27 april klockan
04.00 dras hållplats
Berzeliigatan i riktning mot
Korsvägen in för linjerna
186, 513, 601, 605, 610, 753
och 758, på grund av ett
vägarbete.
JOHN SANDBERG
Jobbar för ungdomar. John Sandberg åker Blå express till och från jobbet som programansvarig på organisationen Mentor. John vill stärka unga
Hjälper unga att få mentorer som stöttar
John Sandberg åker kollektivt
både till och från sitt arbete
samt vid resor i tjänsten.
– Som programansvarig på
Mentor besöker jag ofta olika
skolor runt om i Göteborg och
då tycker jag att kollektivtrafiken är det bästa färdmedlet.
DAGENS RESENÄR
Tipsa Pling: [email protected]
Har du frågor om tider, priser och
biljetter eller vill lämna synpunkter
på kollektivtrafiken
– kontakta kundservice:
0771-41 43 00, vasttrafik.se
facebook.com/vasttrafik
instagram.com/vasttrafik
Produktion: newsroom.se
John Sandberg kommer ursprungligen från Surahammar
i Bergslagen men flyttade därifrån till Örebro för att studera till
socionom. Efter att ha träffat kärleken på en punkfestival i Frihamnen så flyttade han till Göteborg 2011 för att slutföra sin
master i internationellt socialt
arbete och mänskliga rättigheter.
– Jag tycker att Göteborg är
Sveriges bästa stad. Den är precis
lagom stor och här finns en arbetarkultur som jag gillar. Stockholm är vackert men alldeles för
stressigt för mig.
Positiva förebilder
John tycker att kollektivtrafiken
i Göteborg fungerar jättebra.
– I Surahammar var ju kollektivtrafiken obefintlig och det
fungerade inget vidare i Örebro
heller så det var ett lyft att komma till Göteborg. Det går så gott
som alltid att åka kollektivt vart
man än ska.
Efter studierna jobbade John
först inom socialtjänsten men
började sedan arbeta för Mentor
Sverige som programansvarig.
– Det passar mig väldigt bra
eftersom jag tror mer på att
arbeta förebyggande än att ta itu
med problem som redan finns.
Tonåren är en känslig period
i livet när man är väldigt påverkningsbar. Vi hoppas kunna hjälpa
till och skapa goda förutsättningar för vuxenlivet genom positiva
förebilder i stället för att komma
med pekpinnar.
Förhoppningen är att stärka
ungdomarna genom att de får en
mentor som helt enkelt är en vuxen kompis.
– Samtidigt vill vi att det ska
vara ömsesidigt och att både ungdomen och den vuxna ska ha ett
utbyte av varandra och vidga varandras perspektiv.
Många skolbesök
Mentor har även andra typer av
mentorskap som till exempel
mattementorer och yrkesmentorer. Mentor har också verksamhet
för föräldrar som behöver stöd
samt kurser och seminarier för
allmänheten.
Mentor är ofta ute på olika skolor runt om i Göteborg och informerar om sin verksamhet.
– Vi har samarbete med ett 20tal högstadieskolor och i nuläget
har cirka 165 ungdomar i Göteborg en vuxen mentor genom oss.
När John åker runt till olika
skolor så åker han alltid kollektivt.
– Jag tycker det är enkelt och
smidigt att åka kollektivt i Göteborg och undviker helst att ha bilen med mig inne i stan.
John åker även kollektivt till
och från jobbet.
– Jag åker med Blå express från
Ålder: 30 år.
Bor: Gunnilse.
Familj: Sambo och tre katter.
Yrke: Programansvarig på Mentor
Sverige.
Färdsätt: Kollektivt ochFOTO:
bil. ERICA HOLM
Intressen: Spelar trummor i Perkele.
Läser: Stephen King och rockbiografier.
Lyssnar på: Allt utom schlager
och dansband men mest punk och
hårdrock.
Åker: Linje 5.
Gråbo och den går snabbt med få
stopp samt har täta avgångar i
rusningstrafik på morgonen och
eftermiddagen.
Han tycker dock att spårvagnstrafiken inne i centrum är långsam och att man borde binda ihop
knutpunkterna på ett bättre sätt.
– Jag skulle också gärna se att
en större del av kollektivtrafiken
var skattefinansierad så att biljettpriset blev lägre.
ERICA HOLM
O R G A N I S AT I O N E N M E N T O R S V E R I G E
Mentor Sverige är en ideell organisation som arbetar för att ge
ungdomar självkänsla och kraft att
växa genom mentorskap. Syftet är
att stärka dem i att fatta positiva
beslut och avstå från våld och
droger. Genom olika mentorskap
når Mentor flera tusen ungdomar
i Sverige.
Mentor arbetar med mentorskap,
kommunsamarbeten, skolsamarbeten och genom partnerskap
med företag samt flera verksamheter för föräldrar.
• Ungdomar mellan 13 och 17 år
kan få en egen mentor, en extra
vuxen att prata med. Anmäl dig på
Mentors webbplats mentor.se.
• Vuxna kan bidra till Mentors
verksamhet på olika sätt. Du kan
vara mentor för en ungdom eller
jobbmentor. Ansök via mentor.se.
• Företag kan bidra till Mentors
verksamhet för ungdomar på olika
sätt.
Det är kostnadsfritt för ungdomar
och vuxna att delta i Mentors
verksamheter.