Innohome SGK500 broschyr

INNOHOME
SPISVAKT
SGK500
UPPFYLLER
EN 50615
standard för
spisvakter
Förhindra spisbränder med Innohomes spisvakt
Innohomes spisvakt SGK500 är en perfekt säkerhetsenhet för alla hem. Den främjar också självständigt boende då användning
av spisen innebär hög risk för äldre och för personer med minnesstörningar, funktionshinder eller inlärningssvårigheter.
Enastående säkerhetsfunktioner - spisen stängs av i farliga situationer
Spisvakten identifierar farligt höga temperaturer och snabba temperaturökningar samt känner av larmsignaler från rök och
kolmonoxid. Spisvakten känner av om plattan oavsiktligt har lämnats på och stänger av elektriciteten i 1-3 timmar, beroende
på strömkällan. Spisvakten justerar dess känslighet beroende på användarens matlagningsstil och tillåter exakt detektering
av farliga situationer och matlagning utan avbrott. Sensorns förflyttningslarm förhindrar användning av spisen om
sensorn har avlägsnats. SGK500 serien är soldriven med värmesensor och mångfaldig sensorteknologi.
Intelligent säkerhet för köket
www.innohome.com
INNOHOME SPISVAKT SGK500
• Enkel att använda
Med självjusteringsteknologi är spisvakten SGK500 enkel att installera
och lätt att använda.
• Pålitlig
Spisvakten justerar känsligheten baserat på användarens matlagningsstil, vilket möjliggör förbättrad larmkänslighet och matlagning
utan avbrott. Automatisk feldiagnos analyserar ständigt spisvakten och
skulle den intelligenta värmesensorn avlägsnas av misstag kommer
spisvakten att förhindra användning av spisen.
Spisvakt. Inkluderar en intelligent värmesensor,
en kontrollenhet och ett installationskit.
• Anpassningsbar
Spisvakten kan användas med andra enheter och är anpassad för att
passa behoven hos särskilda användargrupper såsom de med demens
eller hörsel- och synsvårigheter. Spisvakten kan kopplas till televård
(telecare) service och anpassa utsugningsfläkten automatiskt. Tack vare
möjligheten till val av olika färger på värmesensorns dosa passar den
bra ihop med din egen köksstil.
• Extremelt låg energianvändning och lång livslängd
Den intelligenta värmesensorn är soldriven så det behövs ingen extern
strömkälla eller byte av batterier. Säkerhetssystemet har extremt låg
energianvändning – ca 1W energiförbrukning.
• Beprövad teknologi
Forskning (t.ex. Finlands Teknologiska forskningscentralen VTT och
SINTEF) visar att spisvakten effektivt larmar användare om spisen är i
fara innan farliga gaser skapas och innan brand startar.
Intelligent värmesensor finns i fyra olika färgval.
5
•Enkel att installera
Den intelligenta värmesensorn sitter fast under fläktkåpan med
magneter, utan behov av några verktyg, kablar eller externa strömkällor, ingen röra och inget krångel. Kontrollenheten kan anslutas till
spisen av en kvalificerad elektriker på 15 minuter.
10+
ÅR
INTELLIGENT
BRANDSKYDD
EXTRA LÅNG
GARANTI
ÅR
AUTOMATISK
AVSTÄNGNING AV SPISEN
EXTRA LÅNG
LIVSLÄNGD
INNOHOME SPISVAKT SGK500
lnnohome spisvakts funktioner:
• Intelligent, självlärande maxtemperturlarm – identifierar farligt
höga temperaturer
• Intelligent, självlärande temperaturökningslarm – en snabb
temperaturökning indikerar brandutveckling och spisvakten
reagerar i enlighet
• Lär sig känsligheten baserad på användarens matlagningsstil
• Detektering av larmsignaler – identifierar larmsignaler för brand
och kolmonoxid
• Intelligent timer – känner av om plattan på spisen oavsiktligt har
lämnats påslagen och slår av spisens elförsörjning i 1-3 timmar,
beroende på inställningarna
• Värmesensorns förflyttningslarm – förhindrar användning av
spisen om sensorn har avlägsnats
• Automatisk feldiagnostik – testar systemets funktioner varje
gång spisen används
• Extra funktioner för tradionella mekaniska spisar - säkerhetslås
för spisvred och lågvärme intelligent timer
• Kompatibel med alla elektriska spisar
Larmsignal 80 dB/100 cm / Tyst larm
Extremt låg energiförbrukning (ca 1 W)
Gnistfri elektrisk strömbrytare
Larm ingång/utgång (potentialfri, NO)
RF 433 Mhz, PT2262/ Fabriksparad
Spänning 230-400 VAC
1 - 3 fas, delta, stjärna, med eller utan N
Storlek: Kontrollenhet 130x 130 x 30 mm
Intelligent värmesensor 94x 40 x 30 mm
Halogenfri och brandklassad plast, lättantändlighetsgrad V-0 (Intelligent värmesensor).
Patenterad Fl 117526, Fl 117878, patent pågående.
Uppfyller EU standard EN 50615 krav.
Tillverkad inom EU.
www.innohome.com