Labnytt nr 6 - Landstinget Dalarna

1(7)
Landstinget Dalarna
Laboratoriemedicin
Nyhetsblad JUNI 2013
Labnytt
KLINISK KEMI *
KLINISK MIKROBIOLOGI *
KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI *
TRANSFUSIONSMEDICIN *
Ansvarig utgivare: Verksamhetschef för LmD.
Redaktör: Vera Thorén Bengtsson
AKTUELLT FRÅN LABORATORIEMEDICIN
Driftstopp automation 7 september samt 20-21 september
Blodiga provrör
sid 2
sid 2
AKTUELLT FRÅN KLINISK KEMI
Nya metoder för cellräkning i kroppsvätskor
Ändring av proppfärg för Na-heparinrör 4 mL
eGFR MDRD upphör som beställningsanalys från 2015-10-01
Lab och blodcentralen i Ludvika har flyttat
Justering av referensintervall för pO2
AKTUELLT FRÅN AKADEMISKA LABORATORIET
sid 3
sid 3
sid 3
sid 4
sid 4
sid 5
AKTUELLT FRÅN KLINISK MIKROBIOLOGI
Strep A – nytt snabbtest
Använd rörpost till klinisk mikrobiologi inom Falu lasarett
Cystor och Maskägg skickas till Folkhälsomyndigheten
sid 6
sid 6
sid 6
AKTUELLT FRÅN TRANSFUSIONSMEDICIN
Porttelefon för blodutlämning i Falun
sid 7
Landstinget Dalarna
Laboratoriemedicin
2(7)
Nyhetsblad JUNI 2013
AKTUELLT FRÅN LABORATORIEMEDICIN
Driftstopp automation måndag 7 september samt 20-21 september
Måndag 7 september genomförs ett planerat driftstopp för automationen inom LmD, mellan kl. 08.3015.00. Det beror på uppgradering av automationens mellanmjukvara, Centra Link.
Under driftstoppet arbetar klinisk kemi i Avesta, Falun och Mora med reservrutiner vilket medför att
endast akutmärkta kemi-prover analyseras, i Falun även immunkemi-analyser och koagulation.
Resultaten på akutproverna kommer att faxas. När driftstoppet har upphört så besvaras de med vanlig
svarsrutin.
Pt-eGFR (Krea L-M rev) kommer inte att kunna beräknas från P-Kreatinin under själva driftstoppet. Vi
hänvisar till länken nedan för att beställarna själva ska kunna utföra beräkningen.
http://www.egfr.se/eGFRenie.html
Kemi- och immunkemianalyser som tas som rutinprov under denna tid sparas och analyseras efter
driftstoppet. Det gäller även vissa serologiska analyser inom klinisk mikrobiologi.
Hematologiprover och hjärtmarkörer kommer att analyseras och besvaras som vanligt under
driftstoppet, i Avesta och Mora även koagulationsanalyser.
Söndag 20 september kl. 15.00–19.00 samt måndag 21 september kl. 06.00-14.00 kommer samma
situation att råda beroende på byte av operativsystem för automationen.
Sivert Stenman
Bitr. verksamhetschef LmD
Blodiga provrör
Provrör och flaskor som är kontaminerade med blod på utsidan får inte lämnas till laboratoriet i detta
skick!
Provrören eller blodflaskorna ska tvättas av och torkas, eventuellt också förses med nya etiketter,
innan de lämnar avdelningen/mottagningen.
Att tillämpa basala hygienrutiner i sjukvården blir allt viktigare för att förhindra spridning av olika
smittämnen och dit hör också att inte lämna ifrån sig blodiga provtagningsrör så att någon av misstag
kan komma i kontakt med blodet.
Laboratoriepersonalen behandlar allt provmaterial som potentiellt smittfarligt, men inte behållare som
provmaterialet förvaras i, de skall vara rena!
Åsa Haglund
Avd.chef klinisk kemi och transfusionsmedicin Mora
3(7)
Landstinget Dalarna
Laboratoriemedicin
Nyhetsblad JUNI 2013
AKTUELLT FRÅN KLINISK KEMI
Nya metoder för cellräkning i kroppsvätskor
Från mitten av september kommer Klinisk Kemi i Mora och Falun att till största delen analysera celler
(Erytrocyter samt Leukocyter: Polymorfnukleära, Mononukleära och Eosinofila) i kroppsvätskor med
den ordinarie hematologiutrustningen. Tidigare har analyserna varit manuella - analyserade i
mikroskop.
Detta innebär att automatisk analys av poly-/mono även sker för pleuravätska, perikardvätska och
peritonealdialysvätska vid beställning av leukocyter. För peritonealdialysvätska kommer också,
automatiskt, ett resultat för eosinofila leukocyter. För ascites tillkommer analys av neutrofila vid varje
beställning av leukocyter.
Kom ihåg att celler i kroppsvätskor är extra känsliga för sönderfall och därför inte ska
transporteras med rörpost.
Mattias Aldrimer
Överläkare klinisk kemi
Ändring av proppfärg för Natriumheparinrör 4 mL
Provtagningsrör innehållande Natriumheparin (4 mL fyllnadsvolym) utan gel, har numera mörkblå
propp med svart ring.
Ändringen är gjord för att lättare kunna skilja natriumheparinrör från litiumheparinrör utan gel som har
en mörkgrön propp.
Natriumheparinrör 4 mL, mörkblå propp, ska helst användas för provtagning från pleura-, perikard-,
led- och ascitesvätska, i stället för 7 mL natriumheparinrör.
Beställningsnummer hos Mediq är 52649.
Ian Jones
Överläkare klinisk kemi
eGFR MDRD upphör som beställningsanalys från 2015-10-01
Sedan feb 2015 har vi lämnat ut Pt-eGFR (L-M rev) på samtliga kreatininanalyser. Vi har också kvar
beräkning av eGFR enligt MDRD som beställningsanalys i TakeCare.
Vi upptäckte att beställning av MDRD innebär en automatisk beställning av kreatinin som i sin tur
automatiskt beräknar eGFR enligt L-M rev. Detta innebär att man får två eGFR beräkningar som inte
alltid är lika.
För att undvika förvirring kommer vi att ta bort eGFR MDRD som beställningsanalys i TakeCare. Vi
uppmanar er att ersätta MDRD i era provpaket med kreatinin. För kunder som måste ha eGFR MDRD
för t.ex. kvalitetsregister hänvisar vi till nedanstående web-adress.
http://icd.internetmedicin.se/MDRD
Ian Jones
Överläkare klinisk kemi
4(7)
Landstinget Dalarna
Laboratoriemedicin
Nyhetsblad JUNI 2013
Lab och blodcentralen i Ludvika har flyttat
Kem.lab och blodcentral med provtagning och blodtappning har flyttat till nya lokaler vid
jourmottagningen i entréplanet på Ludvika lasarett.
Provmottagningen finns vid kem.lab och är gemensam för kem.lab och blodcentralen. Blodutlämning
sker också vid provmottagningen.
Blodtappningen har fått egna lokaler i första korridoren till vänster efter ingången till mottagningen.
Provtagningen har ett eget rum i samma korridor som mottagningens provtagningsrum och
väntrummet för patienter är gemensamt.
Ulrika Fjelling
Avd.chef klinisk kemi och transfusionsmedicin Ludvika
Justering av referensintervall för pO2
Ändringar med hänsyn till åldersförändringar
0 – 1 dygn
7,3 – 13,0 kPa
2 – 7 dagar
8,0 – 13,0 kPa
8 dagar – 60 år
10,7 – 13,3 kPa
60 år – 80 år
8,7 – 11,1 kPa
>80 år
>8 kPa
Ian Jones
Överläkare klinisk kemi
Landstinget Dalarna
Laboratoriemedicin
5(7)
Nyhetsblad JUNI 2013
AKTUELLT FRÅN AKADEMISKA LABORATORIET
Landstinget Dalarna
Laboratoriemedicin
6(7)
Nyhetsblad JUNI 2013
AKTUELLT FRÅN KLINISK MIKROBIOLOGI
Strep A - nytt snabbtest
Nytt snabbtest är upphandlat för analys av Betastreptokocker grupp A. From 15 september övergår vi
till det nya testet som heter ”Analyz Strep A blue line test”.
Artikelnummer för beställning från Mediq:
Snabbtestet 52888
Extra provkoppar 52774
Extra pinnar 52775
Analysproceduren är i stort sett densamma som förut, men en nämnvärd skillnad är att man behöver 4
droppar av vartdera reagenset.
Nya lathundar och provställ kommer att distribueras.
Åsa Frid, leg BMA
Klinisk Mikrobiologi
Använd rörpost till klinisk mikrobiologi inom Falu lasarett
Avdelningar och mottagningar inom Falu lasarett kan skicka prover till mikrobiologen i rörposten. Allt
UTOM ODLINGSFLASKOR (blod, CSV, ledvätskor, pleuravätskor) kan skickas.
Man behöver inte ringa i förväg och tala om att prover är på väg.
Caisa Larsson, leg BMA
Klinisk Mikrobiologi
Cystor och maskägg skickas till Folkhälsomyndigheten
Analys för cystor och maskägg i faeces skickas numera till Folkhälsomyndigheten.
Provtagningsanvisningar och adress finns i LmDs Analysförteckning.
Vera Thorén Bengtsson
Informatör för LmD
7(7)
Landstinget Dalarna
Laboratoriemedicin
Nyhetsblad JUNI 2013
AKTUELLT FRÅN TRANSFUSIONSMEDICIN
Porttelefon för blodutlämning i Falun
Blodutlämning inom Falu lasarett sker via rörpost då det är möjligt. Utlämning av trombocyter och
transfusionspaket, samt blod till avdelningar som saknar rörpost, sker vid Lab-medicins provinlämning.
För att förbättra kommunikationen med blodcentralen har en porttelefon installerats i slussen vid
provinlämningen. Tryck på vit knapp för att komma i kontakt med blodcentralen.
Ingalill Hansson
Avd. chef Blodcentralen Falun
LABORATORIEMEDICIN DALARNA
KLINISK KEMI
Avesta lasarett, 0226-49 61 47
Borlänge sjukhus 0243- 49 71 13
Falu lasarett, 023-49 21 55
Ludvika lasarett, 0240-49 51 67
Mora lasarett, 0250-49 34 50
KLINISK MIKROBIOLOGI
Falu lasarett, 023-49 24 12
KLINISK PATOLOGI/CYTOLOGI
Falu lasarett, 023-49 25 42
TRANSFUSIONSMEDICIN
Avesta lasarett, 0226-49 61 49
Borlänge sjukhus 0243- 49 72 20
Falu lasarett, 023-49 24 91
Ludvika lasarett, 0240-49 51 64
Mora lasarett, 0250-49 34 50