Produktblad - Swede Electronics AB

TC-FAS 2
Långsiktig, säker och trygg laddning
Att ladda ett batteri ska vara enkelt och kännas säkert. Men för
att kunna lämna ett löfte om effektiv och säker laddning, krävs
en batteriladdare vars höga kvalitet är vunnen ur genomtänkta
lösningar.
Swede Electronics verksamhet har sedan starten 1982, präglats
av just genomtänkta lösningar, i nära samråd med våra kunders
önskemål och krav. Under åren har vi inte bara följt utvecklingen,
utan också stått i dess front.
Våra högt ställda ambitioner och vårt arbetssätt, tror vi är några
av anledningarna till att vi idag är kända för att vara ett företag
som tillhandahåller rätt produkter i rätt tid.
Några av TC- FAS 2: s fördelar:
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Helt automatisk
Lampor för laddningsstatus och felindikering
Totaltidsövervakning
Kortslutnings- och polvändningssäker
Dubbelt överhettningsskydd
Klarar djupurladdade batterier
Automatisk polvändning
Bärvänligt handtag
Lång livslängd - pålitlig
Servicevänlig
Swede Electronics i Nås AB
Hjärpholn 18
S - 780 53 Nås
Tel: + 46 281 304 00
Fax: + 46 281 306 66
[email protected]
www.swedeelec.se
– Långsiktig, säker och trygg laddning
TC-FAS 2
Säkerhet
Vår batteriladdare, TC-FAS 2, är helautomatiskt tyristorstyrd. Den korrekta laddningsalgoritmen laddar
alltid batteriet effektivt, utan risk för över - eller underladdning. Användaren kan sedan tryggt ta batteriet
i bruk och veta att det är fulladdat.
Laddarens höga säkerhet erhålls genom avancerad teknik. Risken för gnistbildning vid inkoppling
till batteriet är eliminerad, det genom fördröjd start. Med hjälp av tre lysdioder kan användaren se
laddningsstatus, felkoppling, eller om batteriet exempelvis behöver bytas ut.
Som standard finns dubbla överhettningsskydd, ett i kylaren och ett i transformatorn. Dessutom är
TC-FAS 2 utrustad med en temperaturstyrd fläkt som håller kraftkomponenter och transformator på en låg
temperatur.
Effektivitet
Tack vare exakt styrning av ström - och spänningsnivå, kan vi garantera att batterierna laddas effektivt,
med minimal gasutveckling. TC-FAS 2 klarar också av att ladda upp djupurladdade batterier, genom att
inleda laddningen med låg ström och mjukstart.
TC-FAS 2 hanterar stora nätspänningsvariationer och märkströmmen är alltid angiven i sant effektivvärde
och uppmätt vid 2,3V/cell.
Kompakt och flexibel
TC-FAS 2 är tillverkad i en slagtålig plast och har ett bärvänligt handtag. Den låga ljudnivån och den
starka konstruktionen medverkar dessutom till att laddaren kan användas både för hemmabruk, på sjukuset
och i industrin. Om någon av misstag kopplar batteriet fel, vänder TC-FAS 2 polerna rätt med hjälp av den
automatiska polvändningen.
Teknisk data
TC-FAS 2
2406
2408
2412
2416
Märkström*
6A
8A
12A
16A
Rekommenderas till
batterikapacitet C5
20-60 Ah
25-80 Ah
45-120 Ah
55-160 Ah
Batterispänning
24V, 12 celler
24V, 12 celler
24V, 12 celler
24V, 12 celler
Nätspänning
230V
230V
230V
230V
CE-märkning
EN 60335-2-29
EN 60601-1-2
EN 50081-1
EN 50082-2
EN 60335-2-29
EN 60601-1-2
EN 50081-1
EN 50082-2
EN 60335-2-29
EN 60601-1-2
EN 50081-1
EN 50082-2
EN 60335-2-29
EN 60601-1-2
EN 50081-1
EN 50082-2
Isolationsklass **
II
II
II
II
Kapslingsklass
IP21
IP21
IP21
IP21
Karakteristik
IUoU
IUoU
IUoU
IUoU
Auto. polvändning
Option
Option
Option
Finns ej
Totaltidsövervakning
Option
Option
Option
Option
Vikt (Kg)
4,0
4,0
4,4
4,9
Mått (HxBxDj)
Inkl. handtag
268x141x92mm
268x141x92mm
268x141x92mm
268x141x92mm
* vid 2,3V/Cell ** Ojordat uttag
Vi förbehåller oss rätten till ändringar i material och specifikationer utan föregående meddelande
Swede Electronics i Nås AB • Hjärpholn 18 • S - 780 53 Nås • Tel: + 46 281 304 00 • www.swedeelec.se