Program - Movium

Inbjudan till besiktningskurs:
NATURSTEN, MARKBETONG
OCH ASFALT
26-27 augusti 2015 i Göteborg (med kunskapsprov 28 augusti)
Välkommen till en kurs med fördjupande föreläsningar om teknik, estetik och besiktning av material
för hårdgjorda ytor i teori och praktik. Det blir tillfälle
till att diskutera besiktning ”i fält” genom studieturer i
Göteborg.
Kursen arrangeras av Referensgrupp Gröna besiktningsmän i samarbete med Movium. Godkänt
kunskapsprov ingår i kravspecifikationen för att bli
certifierad besiktningsman för utemiljö (läs mer:
www.beum.se). Själva kursen är dock inget krav för
certifieringen. För att klara godkänt kunskapsprov
på kursen krävs god kännedom om AMA Anläggning
13, AB 04 och ABT 06.
Kursledare
Kerstin Teutsch, Teutsch Landskapsarkitekter AB i Halmstad,
certifierad besiktningsman utemiljö.
Medverkande
Kurt Johansson, Marmor & Granit AB, adj. professor vid
SLU Alnarp.
Christer Kjellén, av Sveriges Stenindustriförbund rekommenderad besiktningsman.
Foto: Dick Gillberg.
Ove Samuelsson, landskapsarkitekt, SAMKO Markkonsult,
Angered, med mångårig erfarenhet som besiktningsman och
mentor inom BEUM.
Erik Simonsen, Tekn Dr, arbetar med marknadsutveckling vid
Cementa AB, Stockholm.
Johanna Thorsenius, verksamhetssamordnare Underhåll –
Bana och Väg vid Trafikverket i Göteborg.
Fakta om kursen
Avgift: 8 000 kr + moms. I avgiften ingår kaffe, luncher, middag
dag 1 och kursmaterial. För kunskapsprov tillkommer en kostnad på
1 500 kr + moms.
Plats: Burgårdens Konferenscenter, Skånegatan 20.
Anmälan: senast den 29 juli via www.movium.slu.se.
Kursanmälan är bindande. Vid avanmälan senast 7 dagar före
kursstart debiteras halva avgiften, därefter hela.
Mer information: Parvin Mazandarani/Göran Nilsson, Movium,
040-41 50 00, [email protected] eller Kerstin Teutsch,
[email protected]
Logi: Bokas av deltagarna själva. Kursledningen har preliminärbokat ett antal enkelrum 25-28 augusti på Hotel Lorensberg, Berzeliigatan 15, i närheten av kurslokalen. Rummen kostar 890 kr/natt
inkl. moms och frukost. Bokning måste ske senast den 3 augusti,
sedan släpps ej bokade rum.
Bokning via tel. 031-81 06 00, [email protected], ange
bokningsnr IP 797.
Övrigt: Maximalt antal deltagare 30 st. Kursen genomförs vid minst
15 anmälningar.
Program
Onsdag 26 augusti
09.00
Samling med kaffe
09.30
Välkommen!
Introduktion. Certifiering och mentorskap
Kerstin Teutsch
10.00
Överbyggnad till markbeläggning
Erik Simonsen & Kurt Johansson
- Generella/gemensamma krav på överbyggnad upp till slitlagret
- Krav på inspänning och fall
- Kontrollpunkter
11.15Paus
11.30
Marksten och plattor av betong som anläggningsmaterial
Erik Simonsen
- Torrgjutna produkter, egenskaper
- Våtgjutna produkter, egenskaper
- Murar av betong
- Kantsten av betong
- Toleranser och tekniska krav på marksten och plattor av betong
- Fogar och fogning, inspänning
- Estetiska krav och förväntningar på marksten och plattor av betong
- Erfarenheter, vanliga misstag och problem vid anläggning med marksten och plattor av betong
12.30Lunch
13.15
En liten lunchpromenad: studietur i stadsmiljö med fokus på anläggningar med markbetong
14.15forts. Marksten och plattor av betong
15.00Kaffe 15.20 Natursten som anläggningsmaterial
Kurt Johansson
- Grundläggande information om natursten (stenmaterial och bearbetning)
- Genomgång av Stenhandboken Utemiljö
• Markbeläggning med natursten. Krav och toleranser
• Kantsten
• Trappor
• Murar
• Typkonstruktioner
17.30
Avslutning. Möjlighet att under handledning av Kurt Johansson studera stenprov
19.00
Gemensam middag
08.30
Toleranser samt tekniska och estetiska krav på naturstens-
produkter och anläggning
Erfarenheter från besiktningar – vanliga misstag och problem
Christer Kjellén & Kurt Johansson
Kaffe serveras kl. 09.30
Torsdag 27 augusti
11.30Lunch
14.30
Åter till Burgården. Kaffe
14.50
Asfaltbeläggningar ur besiktningsmannens synvinkel
Johanna Thorsenius
17.00Avslutning
Fredag 28 augusti – Kunskapsprov
08.30
Kunskapsprov
12.00Avslutning
Foton: Göran Nilsson.
12.15 Studietur med buss: Praktiska övningar i besiktning med fokus på natursten under ledning av Ove Samuelsson & Christer Kjellén